Home / Z życia "Civitas Christiana" / XXI Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

XXI Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Profesor Wojciech Ligęza z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał XXI Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego

Dziękując za przyznanie nagrody laureat mówił – Znakomici nagrodzeni pozostaną dla mnie wzorami świetnej literatury, świetnego pisarstwa, świetnych miar świata etycznych. A że ja się znalazłem w tym gronie, tak znakomitym, przynosi to wiele satysfakcji. Kapituła nagrody doceniła nie tylko twórczość literacką profesora. To także szczególne wyróżnienie jego działalności naukowej, która podkreśla chrześcijański wymiar literatury. Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Nagrody laudację wygłosił prof. Dariusz Kulesza. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi ksiądz Jan Twardowski, Ernest Bryll, Wojciech Wencel czy Edward Redliński. Fundatorem Nagrody jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Uroczystości towarzyszył wspaniały recital Aleksandra i Haliny Teligów. Aleksander Teliga jest sławnym śpiewakiem operowym, występującym między innymi w sławnej La Scali. Towarzyszyły im studentki I roku UMFC w Białymstoku.

Z okazji mijającego XX-lecia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego wydano księgę pamiątkową „Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy”. W trakcie uroczystości zaprezentował ją prof. Jarosław Ławski.

Tomasz Filipowicz

Pełna relacja w styczniowym wydaniu Miesięcznika “Civitas Christiana”.

pgw