Home / Z życia "Civitas Christiana" / Zaduszki poetyckie „… Idę do Ciebie Panie” w Rypinie

Zaduszki poetyckie „… Idę do Ciebie Panie” w Rypinie

Sympatycy refleksyjnej poezji, w której oddawana jest pamięć po stracie bliskich osób, szacunek dla ofiar II wojny światowej, dla przemijającego życia, spotkali się w dniu 14 listopada br. w kaplicy Świętej Barbary w Rypinie.

W pięknej, drewnianej świątyni z obrazami ściennymi świętych Piotra i Pawła, wypełnionej po brzegi, Bractwo Literackie działające przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Rypinie, poprowadziło tradycyjne spotkanie z cyklu „… Idę do Ciebie Panie”. Miłośnicy żywego słowa, w tym roku słuchali poezji: K. K. Baczyńskiego, L. Staffa, T. Nowaka, K. Wierzyńskiego, J. Iwaszkiewicza oraz rypińskiej polonistki Jadwigi Gumińskiej, w interpretacji Ewy Szpakiewicz, Urszuli Małkińskiej, Ewy Manelskiej, Bogdana Balcerowicza oraz Jacka Szablewskiego, który uświetnił śpiewem, swoimi kompozycjami na gitarę klasyczną, atmosferę spotkania.

Wieczór poetycki zaszczycili: Przewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski, Dyrektor Biura Burmistrza Miasta Rypin Monika Kalinowska, Kapłani: Proboszcz Parafii Świętej Trójcy kan. dr Andrzej Krasiński, prałat Tadeusz Zaborny, kan. Jerzy Drozdowski, Siostra Nazaria Pasterka od Opaczności Bożej.

Zakończone wspólną modlitwą i błogosławieństwem księdza Andrzeja Krasińskiego, spotkanie poprowadziła dziękując Bractwu Literackiemu za niepowtarzalny wieczór, przybyłym wszystkim osobom, Przewodnicząca Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie Zenobia Rogowska, zapraszając wstępnie na uroczystość jubileuszu – 15 lecia działalności Bractwa Literackiego w dniu 2 grudnia br. o godz. 17:00 do wspólnej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Rypin i Starostwa Powiatowego podczas, której odbędzie się m. in. promocja tomiku poetyckiego zat. „Między Słowa wrasta czas”.

Zenobia Rogowska (fot.)