Home / Z życia "Civitas Christiana" / Znamy skład jury konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema” w Płocku

Znamy skład jury konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema” w Płocku

Zgodnie z postanowieniami regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”, którego gala odbędzie się 18 listopada 2017 r., Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ogłasza skład jury:

Przewodniczący jury dr Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Adiunkt w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Jego książki nagradzano i wyróżniano, m.in. Nagrodą Poetycką ‘Orfeusz’, Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego i Nagrodą Literacką ‘Skrzydła Dedala’, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową.

Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Redaktor serii książek „Biblioteka Toposu”. Redaktor naczelny Magazynu Muzyków „Gitara i Bas”. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, organizator Festiwali Poezji w Sopocie.

Zredagował antologię poezji „Podróż do Gdańska”.

Autor słuchowiska radiowego oraz performance „Opowieść o Truposzu”.

Sekretarz jury ( z prawem głosu) – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku

Gala finałowa 43. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Jesienna Chryzantema” odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w „Domu Darmstadt” Pl. Stary Rynek 8 w Płocku.