Home / Rozmaitości / XXXIV Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej

XXXIV Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej

Dla twórców, którzy trwają przy konwencji ludowej, był kolejnym artystycznym wyzwaniem. Jurorzy oczekiwali rozwiązań oryginalnych oraz indywidualnego podejścia do tematów dobrze znanych i utrwalonych w ludowej tradycji religijnej. Do takich należy niewątpliwie Frasobliwy (Świętokrzyski), przewodni motyw tegorocznego konkursu. Wystawa wieńcząca Konkurs z pewnością dostarczy zwiedzającym wielu estetycznych wrażeń. Można ją oglądać co końca grudnia w Klubie Civitas Christiana przy ul. Równej 18, Kielce.

 

 

 

 

 

Wątek tematyczny Frasobliwego w pełni rozwinął Eugeniusz Pudło z Ludyni przedstawiając w drewnie i kamieniu wizerunki o zróżnicowanym modelunku i pełnej ekspresji formie plastycznej. Mnogością przedstawień i oryginalnością rozwiązań kompozycyjnych zwracają uwagę rzeźby Grzegorza Króla z Końskich. Wśród tematów zaczerpniętych z opowieści biblijnych i żywotów świętych wyróżnia się relief Miłosierny Samarytanin.

Bogatą narracją i żywą kolorystyką przemawiają wyróżnione przez jurorów rzeźby Henryka Cichockiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, Mariusza Świerczyńskiego z Nowego Odrowąża. Inny rodzaj refleksji przywołują prace Zbigniewa Łabudy z Kielc, zwłaszcza wyobrażenia Matki Boskiej, które stylem i miękkim modelunkiem nawiązują do barokowych ujęć tego tematu. Dobrze realizują własne ambicje artystyczne poprzez rzeźbę w drewnie Eugeniusz Węgiełek z Pęcławia i Andrzej Wojtczak z Kutna. Szczególne uznanie należy się Antoniemu Baranowi z Opoczna.

Malarstwo w kulturze ludowej ma tradycje inne, niż wykonywana powszechnie rzeźba, co znajduje odbicie na ekspozycji. Utrwaloną renomę mają oryginalne obrazy Eugeniusza Brożka z Sędziszowa. Po raz pierwszy przedstawił komisji swoje prace – Marian Porada z Sędziszowa, znany dotychczas jako rzeźbiarz. Interesująco zapowiada się działalność malarska Stanisława Kogucika z Kamienia; spośród nadesłanych prac swoistą poetyką wyróżnia się temat: Wjazd do Jerozolimy. Malarstwo na szkle, licznie na konkursie reprezentowane, nie mieści się w przyjętej przez organizatorów konwencji ludowej i stanowi jedynie interesujący akcent plastyczny ekspozycji.

Rzeźbę w glinie najciekawiej zaprezentowały prace Krystyny Mołdawii. Wyrównany poziom mają rzeźby pozostałych ceramików: Danuty i Czesława Seferyńskich, Elżbiety Klimczak, Władysława Berusa, Barbary Batugowskiej i Henryka Rokity, wyróżnionego przez jury za rzeźbę Chrystusa Frasobliwego.

Ludowe kowalstwo artystyczne reprezentują wyroby: Pawła Winiarskiego z Błazen, Stanisława Moćko z Oblęgorka oraz Krzysztofa i Grzegorza Soleckich z Rajca. Wysoko ocenione krzyże przydrożne oraz świeczniki są dobrymi przykładami tradycyjnego rzemiosła i artystycznych uzdolnień współczesnych kowali. Tradycję kieleckiej wycinanki, podstawowej dekoracji w zdobnictwie wnętrza izby, podtrzymuje na wysokim poziomie Lucyna Kozłowska. Nina Skotnicka starszy kustosz Muzeum Narodowego w Kielcach
1. Andrzej Wojtczak – „Frasobliwy”
2. Henryk Cichocki – „Choinka”
3. Grzegorz Król – „Kapliczka”
4. Stanisław Kogucik – „Wjazd do Jerozolimy”

Artykuł ukazał się w numerze 12/2007.