sdm-poznan-flickr-kep.jpg

Nadzieja, która jest w Was | ŚDM

2016/7/23

26–31 lipca w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7).

Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w  jednym miejscu, by wyznać wiarę w  Jezusa Chrystusa. Podczas tego święta młodzi ludzie najpierw osobiście doświadczają tajemnicy odkupienia, by potem ponieść ją w świat swoim rówieśnikom, rodzinom i rodakom. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów pokuty i  Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Są to spotkania młodych z papieżem, które zapoczątkował św.  Jan Paweł II w 1985 r. I Światowe Dni Młodzieży były w Rzymie. Przyświecało im motto: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Teraz młodzi katolicy spotkają się po raz 31., drugi raz w Polsce. 6. Światowe Dni Młodzieży odbyły się bowiem w 1991 r. w Częstochowie.

Św. Jan Paweł II w Częstochowie w 1991 r. / Fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie
Św. Jan Paweł II w Częstochowie w 1991 r. / Fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie

Co roku spotkanie diecezjalne, co 2–3 lata międzynarodowe
Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli Palmowej roku 1984, kiedy odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później, 22  kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego, który do dziś jest symbolem ŚDM.
Oficjalnie jednak za dzień ustanowienia Światowych Dni Młodzieży uznaje się datę 20 grudnia 1985. Wtedy właśnie Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku, w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co 2 lub 3 lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Dlaczego papież wybrał Niedzielę Palmową? Ta niedziela to wspomnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy. Co roku niesiemy do kościoła gałązki ze śpiewem: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach (Mt  21,9). Słowa te wypowiadali zwłaszcza młodzi, jak głosi tekst liturgiczny: pueri hebreorum. Ten udział młodych utrwalił się w tradycji Kościoła. ,,Dzień Młodzieży znaczy wyjście na spotkanie Boga” – mówił w homilii Jan Paweł II. Młodzi właśnie w ten sposób będą rozpoczynać Wielki Tydzień. Będą wychodzić na spotkanie Boga, zachęcać wszystkich, aby w następnych dniach w skupieniu i na modlitwie rozważać Tajemnicę Paschalną Chrystusa. „Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu, drodzy przyjaciele, aby w Rzymie, na placu św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół (…) Dzień Młodzieży oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez Tajemnicę Paschalną Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce spotkać naprzód was, młodych” (św. Jan Paweł  II, Niedziela Palmowa 1986).
Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 r. pod hasłem: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3,15). Do tej pory odbyło się 12 spotkań międzynarodowych.

Patroni Światowych Dni Młodzieży 2016
Patroni Światowych Dni Młodzieży 2016

Krzyż oraz ikona Salus Populi Romani
Od chwili gdy papież Franciszek ogłosił na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro termin i miejsce kolejnych, trwały w  Polsce wielkie przygotowania. 13 kwietnia 2014 r. brazylijska młodzież przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej – Salus Populi Romani reprezentantom Polski. Od 14 kwietnia krzyż z ikoną pielgrzymuje po polskich diecezjach.
Drewniany Krzyż Światowych Dni Młodzieży został wykonany w 1983 r. z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia. Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzi ludzie wnieśli go do Bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Ustawiony przy konfesji św. Piotra towarzyszył kolejnym uroczystościom i grupom pielgrzymów, którzy przybywali do Watykanu. Wśród nich nie zabrakło też młodych ludzi – przedstawicieli ruchów i wspólnot, którzy wspólnie odpowiedzieli na zaproszenie Ojca Świętego. To oni poprosili, by papież przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę w Niedzielę Zmartwychwstania, mówiąc: „Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. To wydarzenie rozpoczęło wędrówki krzyża po całym świecie i było zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży: Na początku młodzi zabrali krzyż do Centrum San Lorenzo, domu młodzieży założonego przez św. Jana Pawła II w Watykanie. Potem krzyż wyruszał w kolejne podróże. Najpierw na Dni Katolików do Niemiec (1984), a potem do kolejnych krajów europejskich. Gdy w 1987 r. w Buenos Aires odbył się II  Światowy Dzień Młodzieży, krzyż po raz pierwszy przewieziono poza Europę. To był początek pielgrzymki po całym świecie.

Krzyż był na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia, domy poprawcze.
Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani – Wybawicielki Ludu Rzymskiego należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek sięga wydarzeń z końca VI w., kiedy mieszkańców Rzymu gnębiła epidemia dżumy. W  roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł wizerunek w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła.
Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w Bazylice Santa Maria Maggiore. Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu. 3 lata później, podczas diecezjalnego dnia młodzieży papież Jan Paweł II zachęcał młodych, by przez Maryję jeszcze bardziej zbliżali się do Jezusa. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2003 Jan Paweł II wyjaśniał: „Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy”. To podczas tego spotkania papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie. W tym geście przekazał też młodzieży swój testament: zawołanie Totus Tuus – Cały Twój.

18709Nauczyciel wymagający
Polska pierwszy raz była organizatorem Światowych Dni Młodzieży 10–15 sierpnia 1991 r. w Częstochowie. W orędziu wygłoszonym 15  sierpnia 1990 r. w Watykanie Jan Paweł II przypomniał rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijan wobec świata. Zwrócił uwagę na istotę prawdziwej wolności i  odpowiedzialności. Zaprosił młodzież do sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Hasłem przewodnim VI Dni były słowa z Listu św. Pawła do Rzymian: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8,15).
Światowe Dni Młodzieży odbyły się w trakcie IV podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski. Pierwsze spotkanie młodzieży z papieżem miało miejsce 14 sierpnia 1991 r. na Jasnej Górze. Jan Paweł II w kilkunastu językach zwrócił się do przybyłych z całego świata pątników. Przed modlitwą Anioł Pański odmówił akt zawierzenia młodzieży świata Matce Bożej. Z wielu zakątków świata dotarły głosy młodych ludzi pełne entuzjazmu, którzy doświadczyli, czym jest komunia młodych w Chrystusie pośród wzburzonego świata. To ich potem określono jako „pokolenie Jana Pawła II”, które z „nauczycielem wymagającym”, jak nazwali św. Jana Pawła II, poszli pod prąd dekadenckim tendencjom współczesnej cywilizacji. Hymnem VI ŚDM była pieśń Abba, Ojcze.
Warto przypomnieć, że w 1991 r. Polska oraz sama Częstochowa na przygotowania miała kilka miesięcy. Był to okres, kiedy Polska wychodziła z PRL-u. Był problem z organizacją miejsc noclegowych, gdyż do Częstochowy przyjechało blisko 1,5 mln osób. Goście spali dosłownie wszędzie, gdzie się dało: w kwaterach prywatnych, w szkołach, w przedszkolach, w akademikach oraz na polach biwakowych. Samo miasto miało wtedy 250 000 mieszkańców.

***

I Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie. Przyjechało na nie 300 000 młodych. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II Dni odbyły się 9  razy. Na X Światowe Dni Młodzieży przyjechał Benedykt XVI. XXXI Światowe Dni Młodzieży będą celem podróży apostolskiej papieża Franciszka. Premier Beata Szydło, którą papież przyjął na audiencji 13 maja, zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, by Światowe Dni Młodzieży przyniosły również państwu polskiemu wspaniałe owoce.

Anna Staniaszek

pgw/mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#papież Franciszek #Salus Populi Romani #ŚDM #Św. Jan Paweł II #Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej