Badając Pismo Święte

2019/04/2
ciechanow-8.jpg

Ponad 450 osób, uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z katechetami z całego województwa mazowieckiego wzięło udział w warsztatach biblijnych, których tematem był List św. Pawła do Rzymian oraz Księga Wyjścia zakres tegorocznej 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Warsztaty zorganizowane na terenie: Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec oraz Warszawy przez warszawski oddział okręgowy miały na celu nie tylko przygotowanie młodzieży biorącej udział w konkursie przed etapem szkolnym, czy promowanie konkursu lecz umożliwienie spotkania ze Słowem Bożym obecnym na kartach Pisma Świętego. Uważamy, że warsztaty biblijne wpisując się w idee konkursu dają możliwość zawiązania większej relacji z uczestnikami oraz ich opiekunami.

Wśród prowadzących znaleźli się wybitni specjaliści z zakresu nauk biblijnych m.in. ks. dr Jacek Kucharski z Diecezji Radomskiej, ks. dr Jarosław Kwiatkowski z Diecezji Płockiej, ks. Jan Krupka z Diecezji Łomżyńskiej ks. Rafał Pietruczuk z Diecezji Siedleckiej oraz ks. Mariusz Górny, paulista.

Ks. Mariusz Górny podkreślił, że List do Rzymian został napisany w roku 58 n.e. podczas trzeciej podróży misyjnej Świętego Pawła przebywającego na terenie Grecji – Koryntu. Apostoł z Koryntu zamierzał wrócić do Jerozolimy i zakończyć swoją podróż misyjną, jednak w Jego planach pojawiła się także podróż misyjna do Rzymu a nawet wielka podróż do Hiszpanii o czym możemy przeczytać w końcowej części Listu. Ks. Górny odnosząc się do słów z rozdz. 15 gdzie czytamy „I dlatego wielokrotnie napotykałem przeszkody, aby przyjść do was” podkreślił, iż św. Paweł wielokrotnie myślał do dotarciu do Rzymu i przebywającej tam wspólnoty chrześcijańskiej (adresatów Listu), składającej się z trzech  grup:  pogan, żydów oraz chrześcijan pochodzenia żydowskiego oraz pogańskiego.

Warto nadmienić, że List nie został napisany własnoręcznie przez św. Pawła o czym świadczą liczne wzmianki. Odpowiadając na pytanie: co zadecydowało, że św. Paweł nie mógł napisać go samodzielnie? Otóż spowodowały to jego bolesne wydarzenia, których doświadczył przebywając w Azji Mniejszej. Jego ukamieniowanie przyczyniło się do ogromnego urazu głowy oraz problemów ze wzrokiem co uniemożliwiło mu pisanie na co wielokrotnie się skarżył. Na kartach Listu czytamy „Pozdrawiam was w Panu i ja Tercjusz, który napisałem ten list”. Podpis Tercjusza potwierdza iż doświadczamy koncepcji dyktowania, które ukazują także spojrzenie na natchnienie Ksiąg Świętych. Dotyczy to nie tylko natchnionych autorów ale także tych, którzy mieli swój współudział przy powstawaniu Listów czy Ksiąg. Chociażby warto także zwrócić uwagę na słowa św. Pawła „Polecam wam naszą siostrę Febę, która pełni posługę Kościołowi w Kenchrach” zapisaną w rozdz. 16, która zawiozła List z Koryntu do Rzymu – dodał Ks. Mariusz Górny.

fot. Kamil Sulej

Czytając List św. Pawła powinniśmy mieć także na uwadze, iż od śmierci Jezusa upłynęło około 25 lat. Miniony czas pozwala na zastanawianie się nad tym co przeżyliśmy ponieważ zazwyczaj widzimy znaczenie i skutki niż sam przebieg wydarzeń. Dlatego w Liście św. Pawła pojawia się drugie pokolenie wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy przejmują wiarę od innych, którzy uwierzyli wcześniej. Jak zaznaczył ks. Górny zastanawiano się nie tylko nad tym kim był Jezus Chrystus lecz także jakie znaczenie mają Jego dzieła? Doświadczenia Św. Pawła, który przeżył trzy wielkie podróże misyjne, poznawał Apostołów, przygotowywał się do pełnienia posługi, przeżył kamienowanie i prześladowania wpływa na zastanawianie się nad znaczeniem Jezusa Chrystusa dla człowieka. Kim jest Jezus? Dlaczego trzeba w Niego wierzyć? Postawione pytania ukazują najistotniejsze przesłanie Listu, kto jest adresatem Listu?  Przede wszystkim chrześcijanie ponieważ piszę do Nich aby utwierdzić ich w wierze. Świadczy to o potrzebie ukazania Chrześcijaństwa, potrzeby wiary w Jezusa Chrystusa.

List św. Pawła podaje także odpowiedź na pytanie, dlaczego należy głosić wiarę Jezusa Chrystusa poganom oraz żydom? Dlaczego powinni przyjąć  Jego nauczanie? Jak podkreślali prowadzący warsztaty biblijne, usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa potrzebują zarówno poganie jak i żydzi.

fot. Kamil Sulej

W drugiej części warsztatów omówiono pierwszą część Listu, w której św. Paweł pozdrawia Chrześcijan do których ma zamiar się udać. Zwraca się słowami „Wszystkim przebywającym w Rzymie, przez Boga umiłowanym, powołanym i świętym, niech będzie łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa”. Przyjmuje się, że czyni to z nieśmiałością ponieważ nie są mu znani wszyscy adresaci oraz jest świadomy, że pisze do mieszkańców stolicy „ówczesnego świata”, którzy są na ogół bardziej dumni. Ks. Mariusz Górny analizując karty Listu w sposób szczególny zwrócił uwagę na pierwszą części Listu, w której znajdujemy uzasadnienie: dlaczego warto być Chrześcijaninem? Odpowiedź znajdujemy w słowach św. Pawła „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy: najpierw Żyda, potem Greka”. Przytoczone zdanie świadczy o tym, iż
w Rzymie byli Chrześcijanie, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa ale wstydzili się wiary, nie chcieli się z Nią obchodzić. Czytając kolejne wersety Listu napotykamy na słowa „w niej bowiem sprawiedliwość Boga objawia się dzięki wierze dla wiary, jak jest napisane: sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie”. Przyjmuje się zatem, że List św. Pawła do Rzymian jest wielkim wołaniem o wiarę.

Warsztaty biblijne stanowią niepowtarzalną okazję do kształtowania postaw i charakterów młodego pokolenia poprzez treści zawarte na kartach Pisma Świętego oraz  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Nie ulega wątpliwości, że zainwestowany czas w czytanie Pisma Świętego jest najlepszą inwestycją na całe życia dlatego słowa uznania należą się zarówno dla uczestników jak i opiekunów.

Kamil Sulej

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Biblia #OKWB #Pismo Święte #warsztaty
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej