Kierunki rozwoju gospodarki morskiej

2013/01/22

W ramach dwudniowego Kongresu „Miasto plus” organizowanego przez Miasto Gdańsk, a poświęconego funkcjonowaniu metropolii w XXI wieku, odbył się XXVI Sejmik Morski poświęcony znaczeniu „renty położenia” dla atrakcyjność gospodarczej regionu nadmorskiego.  Warto przypomnieć, iż Sejmiki Morskie mają długą tradycję w Stowarzyszeniu i są dorocznymi konferencjami, na których ścierają się poglądy naukowców, praktyków związanych z gospodarką morską i samorządowców w sprawach ważnych dla regionu nadmorskiego i gospodarki morskiej.

Przez 25 lat ukazywały fakt, że Stowarzyszeniu nie są obojętne sprawy gospodarcze, a w szczególności gospodarka morska zwłaszcza, że szczycimy się mianem państwa morskiego /czy aby na pewno? Znaczenie turystyki XXVI Sejmik odbył formie paneli dyskusyjnych:

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył znaczenia turystyki w rozwoju regionu nadmorskiego oraz funkcjonowaniu klastrów turystycznych. Jego celem było przedstawienie wniosków z funkcjonujących klastrów turystycznych jako propozycji innowacyjnego rozwiązania w rozwoju turystyki. Chcieliśmy także ukazać szanse i bariery w realizacji Metropolitarnego klastra turystycznego, a także odpowiedzieć na pytanie: jak są wykorzystywane fundusze unijne pomagające rozwijać turystykę czy też dostrzega się rolę i znaczenie małych portów morskich.

Moderatorem dyskusji był prof. Marek Grzybowski z AMG a ekspertami byli: prof. Witold Andruszkiewicz z Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, prof. Aleksander Szwichtenberg z Wyższej Szkoły Bankowej , Dawid Wilda z sopockiego klastra turystycznego, Mateusz Kusznierewicz, Daniel Rupnik- Prezes Zarządu Portu Kołobrzeg oraz dr Aniela Litke – GUS Szczecin. W dyskusji podkreślano, iż pomimo zwiększonego dostępu komunikacyjnego do wybrzeża nie zwiększyła się w sposób zasadniczy ilość turystów morskich, również nie wpłynęła znacząco poprawa, dzięki funduszom europejskim, infrastruktury turystycznej.

Zastanawiający jest również fakt, że po ponad 12 latach podejmowania prób budowania klastrów, w tym turystycznych, jesteśmy nadal na wstępnym etapie. Kiedy podobne struktury w Skandynawii czy Włoszech przynoszą wymierne efekty nasze klastry kończą swój żywot z chwilą zakręcenia kurka z pieniędzmi unijnymi. Współpraca samorządu i portu dla rozwoju metropolii Kolejny panel dyskusyjny, którego celem było ukazanie współpracy samorządu i portu w rozwoju metropolii, a także zaprezentowanie potrzeb i problemów transportowych, w tym ukazanie miasta jako węzła oraz elementu korytarza transportowego. Spowodował gorącą dyskusję i rozgrzał zarówno panelistów jak i uczestników „do białości”.

Zapalny moment stanowiła ocena funkcjonowania Ustawy i wnioski z zarządzania dużymi portami morskimi, szczególnie teza wiceprezydenta Gdańska a zarazem prezesa ZMiGM o konieczności komunalizacji Zarządu Portu Gdańsk a także postawiony wstępnie wniosek o utworzeniu wspólnego Zarządu/ lub holdingu z portem Gdyńskim/. Dzięki doświadczeniu moderatora dyskusji, a zarazem dziennikarza gospodarczego TVG – Marka Kańskiego udało się zapanować na dyskutującymi ekspertami, którymi byli: prof. Andrzej Grzelakowski z AMG /w przeszłości Minister Gospodarki Morskiej/, Andrzej Bojanowski wiceprezydent Gdańska, Julian Skelnik z Zarządu Portu Gdańsk, Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Portu Gdynia oraz Ryszard Toczek z UM Gdyni i Arkadiusz Zgliński Prezes Portu Elbląg. Kierunki rozwoju przemysłów portowych.

Ostatnia dyskusja panelowa poświęcona kierunkom rozwoju przemysłów portowych w XXI wieku ukazała przede wszystkim dylemat: czy możemy jeszcze mówić o tradycyjnych stoczniach czy też jest to już obszar aktywności gospodarczej na terenie portowym. Ponieważ największą produkcję stanowią wielkogabarytowe konstrukcje stalowe i rozpoczynająca się produkcja wiatraków związana z rozwojem energetyki wiatrowej. Tematami zapalnymi w dyskusji były: umówiona sytuacja w żegludze morskiej po XX latach przemian gospodarczych w Polsce ukazana na tle tendencji światowych oraz przedstawione problemy związane z rozwojem portów i strategią ich rozwoju. Podobnie jak poprzedni panel i ten moderował: Marek Kański z TVP3 a ekspertami byli: dr Michał Pluciński z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Adolf Wysocki ze Związku Armatorów Polskich Prof. dr hab. Marian Turek z Uniwersytetu Gdańskiego a także Andrzej Stokłosa prezes Zarządu Stoczni Gdańsk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego – Ryszard Świlski

Całość zakończyła promocja książki prof. Witolda Andruszkiewicza będąca spisaną biografią nestora Sejmików Morskich oraz wręczenie medalu 90.lecia portu gdyńskiego przewodniczącemu Rady Oddziału Okręgowego w Gdańsku za wieloletnią współpracę i podejmowanie problemów gospodarki morskiej podczas Sejmików Morskich.

Waldemar Jaroszewicz

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej