Klub Społeczeństwa w Gdańsku

2016/05/12

Zmiana formuły i redakcji kwartalnika „Społeczeństwo” było okazją do reaktywowania, istniejącego już kiedyś w Gdańsku klubu „Społeczeństwo”.

Problemem, który od ponad roku stanowił w środowiskach katolików świeckich temat gorących dyskusji, były kwestie poruszone w trakcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. W dyskusję włączył się również nasz Kwartalnik. Dlatego też 31 marca odbyło się spotkanie reaktywowanego klubu “Społeczeństwo”. Zagadnieniami pierwszego spotkania w Gdańskim klubie „Społeczeństwo”, w którym wzięli udział liderzy gdańskich środowisk, ruchów i stowarzyszeń katolickich, były sprawy związane z problematyką rodzinna w kontekście już wspomnianego Synodu Biskupów. Redakcję reprezentowali: redaktor naczelny ks. prof. Stanisław Skobel oraz sekretarz redakcji Kamil Sulej. Gościem marcowego spotkania był bp Zbigniew Zieliński, który  jeszcze  jako wikary był stałym czytelnikiem naszego kwartalnika, o czym nie omieszkał poinformować wszystkich zebranych.

Wprowadzając do dyskusji ks. prof. Stanisław Skobel scharakteryzował atmosferę jaka panowała zarówno na Synodzie jak i wokół Synodu, zwracając uwagę na opinie zamieszczane w prasie, a które często nie miały nic wspólnego z tezami tam głoszonymi. W trakcie swojej prelekcji odnosił się do często przywoływanego zdania św. Jana Pawła II mówiącego o dwóch płucach Europy, wschodnim prawosławnym i zachodnim katolickim. Odnosił to przede wszystkim do różnicy rozumienia małżeństwa w Kościele prawosławnym i katolickim.

Ponieważ dyskusja odbywała się jeszcze przed opublikowanie Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka, siłą rzeczy ogniskowała się wokół tez jakie zostały przyjęte po zakończeniu Synodu, a nie wokół istniejącego już obecnie oficjalnego dokumentu.

Dyskusję podsumował ks. Biskup Zbigniew Zieliński a w swoim podsumowaniu wyraził nadzieję na kontynuację spotkań w przyszłości jeszcze w większym gronie.

Waldemar Jaroszewicz

pgw

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#bp Zbigniew Zieliński #Civitas Christiana Gdańsk #klub "Społeczeństwo" #ks. prof. Stanisław Skobel #rodzina #społeczeństwo #Syod Biskupów
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej