Konferencja wychowawcza

2019/02/13
konferencja-wych-2.jpg

W Rzeszowie w Urzędzie Wojewódzkim, 7 grudnia 2018 r. odbyła się kolejna konferencja wychowawcza pt. : „Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”, skierowana do rodziców, nauczycieli, katechetów, pedagogów oraz członków stowarzyszeń i organizacji społecznych, działających na rzecz rodziny, wychowania młodzieży i szkoły.

Konferencja została rozpoczęta Mszą Świętą w Bazylice OO Bernardynów w Rzeszowie. Otwarcie części merytorycznej nastąpiło w Sali Kolumnowej  Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, którego dokonała pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Gospodyni miejsca dobitnie akcentowała ogromne znaczenie odpowiedzialnego procesu wychowawczego oraz potrzeby zaangażowania się sercem dla dobra dziecka. To niezastąpiona rola opiekuńczo-wychowawcza rodziców względem swoich pociech. Wszyscy odpowiedzialni za wychowanie muszą dążyć do budowania dobrych relacji z młodymi wychowankami w rodzinie i szkole, w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej. Całość została ujęta według trzech kluczy: – Jak wspierać poczucie własnej wartości? W drodze ku dojrzałości, omówiła go pani psycholog Magdalena Łuszczki. – Jak mówić, aby nas słuchano, rozumiano i szanowano? Sztuka dobrej komunikacji, problematykę ukazała pani pedagog, Agnieszka Kluz. Trzeci klucz: – Jak pozytywnie wzmacniać, aby inspiracja stała się pragnieniem? Motywacja mimo porażek – zaprezentowała pani psycholog, Bogumiła Paluch. W drugiej części konferencji przedstawiono kampanię Fundacji Narodowego Dnia Życia pt. „Relacje, które łączą”.

Rekapitulując całość tego wydarzenia, warto odnieść się do Listu Juvenum Patris Ojca Świętego Jana Pawła II, który wyraża istotę podjętej problematyki wychowawczej św. Ks. Bosco: „W jego założeniach wychowawczych łączą się z powodzeniem trwałość tego, co istotne, z przypadkowością tego, co historyczne, tradycyjne z nowym. Święty stawia przed młodzieżą program prosty i zarazem wymagający, który streszcza się w trafnym i sugestywnym sformułowaniu; uczciwy obywatel to dobry chrześcijanin. (…) W tym ujęciu uprzywilejowane miejsce zajmują przed wszystkim relacje osobowe. Na określenie poprawnej relacji między wychowawcami i wychowankami ks. Bosco lubił używać terminu familiarita (zażyłość, przyjaźń). Długoletnie doświadczenie przekonało go, że bez tej zażyłości nie można okazać miłości a bez tego trudno o wzbudzenie zaufania, które jest niezbędnym warunkiem skuteczności pracy wychowawczej. Ogół celów, które należy osiągnąć, program, wskazania metodologiczne stają się konkretne, jeśli są nacechowane szczerym „ duchem rodzinnym”, tzn. jeśli będą przeżywane w środowisku radosnym, pogodnym i mobilizującym”. W nawiązaniu do systemu wychowawczego świętego Jana Bosco, św. Jan Paweł II mocno podkreśla potrzebę we współczesnym świecie podjęcia odpowiedzialności za wychowanie młodych pokoleń: „Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dziś świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania racje swego bytu, które poświęcą się wychowaniu jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze. Być wychowawcą dzisiaj, znaczy dokonać życiowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze strony tych, którzy sprawują władzę we wspólnotach kościelnych i cywilnych”.

Niech ta refleksja papieska będzie zachętą i pociechą na drodze misji wychowawczej spoczywającej na każdym z nas.

 Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JE biskupa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, panią Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego oraz panią Małgorzatę Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organizatorami tej inicjatywy byli: pan Rafał Czupryk Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpacka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu „Dekalog” – Stowarzyszenie w Rzeszowie.

Krzysztof Dziduch

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#konferencja #konferencja o wychowaniu #konferencja wychowawcza #młodzież #rodzina #szkoła #wychowywanie #wydarzenie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej