Liderzy w Niepokalanowie

2015/1/10

W dniach 28–30. XI. w Niepokalanowie odbyło się kolejne spotkanie Centralnego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej. 

Do tradycji należy, aby pierwszego dnia pochylić się nad kwestiami związanymi z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wykład pt. Dwumiesięcznik „Społeczeństwo” – perspektywa rozwoju, który wygłosił Kamil Sulej, dotyczył zmian zachodzących w dwumiesięczniku „Społeczeństwo”. W wystąpieniu prelegent zaprezentował rys historyczny zarówno edycji polskiej, jak i włoskiej, podkreślając przy tym rolę i cele działalności pisma w przestrzeni publicznej. Zwrócił także uwagę na nowe zadania, jakie stawia sobie redakcja przy wydaniu najbliższych numerów. Wystąpienie zakończyło się ożywioną dyskusją, pełną pytań i sugestii.

Wieczorem wszyscy udali się na modlitwę i Apel Jasnogórski, podczas którego rozważano słowa Stefana kard. Wyszyńskiego. Prymas, modląc się u stóp Jasnogórskiej Pani, podkreślał, że „[…] przybiegamy tutaj, aby złożyć Jej prace, wszystkie akty wiary, nadziei i miłości, wzbudzone w naszej Ojczyźnie, całą pracę Kościoła świętego, wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, nasze rodziny, rodziców, młodzież i dziatwę, wierną Chrystusowi, oddajemy Ci się na całkowitą własność, otwieramy Ci nasze serca […]” (Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski, Apel jasnogórski 14 VIII 1962, Biblioteka Maryjna na Jasnej Górze).

Kolejnego dnia wykład pt. Przesłanie synodu biskupów. Wyzwania duszpasterskie rodziny w kontekście nowej ewangelizacji wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki. W swoim wystąpieniu ksiądz doktor dokonał interpretacji zjawisk, jakie wystąpiły na synodzie o rodzinie w październiku br. Podkreślił znaczenie i rangę Kościoła katolickiego w Europie Wschodniej oraz na kontynencie afrykańskim, który stoi na straży tradycyjnej doktryny Kościoła. Poruszył także temat zagrożeń, jakie mogły powstać podczas trwania synodu pod wpływem obcego lobby gender wobec władz Kościoła.
Następnie głos zabrał dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, który w wystąpieniu pt. Wizje Polski w programach głównych ugrupowań politycznych w II RP, PRL-u oraz III RP przedstawił stosunek ugrupowań politycznych do Kościoła i religii chrześcijańskiej w sensie najgłębszym, czyli ideowym. Profesor wyjaśnił genezę inteligencji polskiej i europejskiej, której korzenie sięgają XIX w. i która czerpie podstawy ideowe z pozytywizmu z nastawieniem scjentystycznym i areligijnym w Polsce, a mocno antyreligijnym w Europie Zachodniej. Zaznaczył, że jeśli mówimy o wewnętrznej stabilizacji państwa, czyli oparciu się o czynniki propaństwowe, to w ciągu wieków gwarantował to w Polsce tylko Kościół katolicki. Profesor podkreślił, że w walce z systemem komunistycznym prymas Wyszyński stał się wyrazicielem patriotyzmu opartego na głębokim zawierzeniu Maryi.

Na zakończenie dnia głos zabrał ks. prof. Zygmunt Zieliński, który wygłosił wykład pt. PAX i ugrupowania katolików w PRL. W swoim wystąpieniu ksiądz profesor przedstawił genezę oraz czynniki, które przyczyniły się do powstania Stowarzyszenia PAX. Zwrócił także uwagę na działalność wydawniczą i przedsiębiorczą w podmiotach kierowanych przez Stowarzyszenie. W podsumowaniu nawiązał do kontaktów Bolesława Piaseckiego z prymasem Stefanem Wyszyńskim, ukazując przy tym istotne elementy, które wpłynęły na ich późniejsze relacje.
Ostatni dzień COFKS rozpoczął się od wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem ks. prof. Jerzego Lewandowskiego, który w homilii podkreślił rozumienie okresu Adwentu w naszym życiu codziennym. Następnie ksiądz profesor wygłosił wykład pt. Naród – rodzina rodzin w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Ksiądz profesor rozwinął rozumienie teorii narodu w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. Odniósł się przy tym do idei teologicznych dominujących w myśli Prymasa: świętych obcowania oraz w sposób szczególny do dziedzictwa męczenników, których dzieje zostały ściśle połączone z teorią narodu. Na zakończenie ks. prof. Lewandowski przywołał stwierdzenie prymasa Wyszyńskiego, który podkreślał, że wszyscy wierzący są odpowiedzialni za Kościół Boży i za jego byt, działalność oraz miejsce w ojczyźnie. Ksiądz Prymas wskazywał przy tym na znaczenie Polski jako ziemi, gdzie działało wielu wspaniałych i wielkich świętych, w których Kościół Chrystusowy dał natchnienie światu.

Warto podkreślić, że COFKS skutecznie wpływa na budowanie i rozwój formacji jego uczestników, co owocuje ożywionymi dyskusjami. Natomiast tworzenie wspólnoty „Civitas Christiana” pozwala na rozwijanie omawianych zagadnień we własnych środowiskach lokalnych.

Kamil Sulej

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#COFKS #Dariusz Wojtecki #Mieczysław Ryba #Niepokalanów #Zygmunt Zieliński
© Civitas Christiana 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej