Nowy Sącz: „Ewangelia wg. św. Mateusz – Historia powstania”

2017/05/16
sl.jpg

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christina” , Oddział w Nowym Sączu, 11 maja 2017 r. ponownie zaprosiło ks. dr hab. Piotra Łabudę, aby kontynuował cykl ewangelicznych spotkań, które tym razem było poświęcone św. Mateuszowi i zatytułowane: „Ewangelia wg. św. Mateusz – Historia powstania”.

„Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim.” – (Mt 9,9)

Spotkanie z księdzem profesorem wzbudziło spore zainteresowanie nowosądeczan zainteresowanych dogłębną wiedzą o historii powstania tej niezwykłej Ewangelii.

Wprowadzając słuchaczy w tematykę Ewangelii wg. św. Mateusza ks. Piotr  Łabuda zaznaczył, że właśnie św. Mateusz częściej niż inni ewangeliści cytuje Stary Testament oraz częściej nawiązuje do zwyczajów i tradycji żydowskich. Ewangelista usiłuje wykazać, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i z tego powodu uważa się, że  pisał swą Ewangelię przede wszystkim dla Żydów. Podobnie jak w przypadku innych ksiąg Nowego Testamentu, Ewangelia wg. św. Mateusza dzielona jest na kilka sposobów. Wielu znanych biblistów opowiada się za jej pięcioczłonową strukturą. Sugeruje się, że św. Mateusz nawiązuje do Pięcioksięgu. Autor podzielił swoje dzieło na pięć części, podobnie jak: pięć ksiąg Tory, pięć części Eklezjastyka, pięć części w Księdze Przysłów, pięć części Księgi Psalmów. Więc całe życie publiczne i działalność nauczycielską Jezusa św. Mateusz zamyka w Jego pięciu wielkich mowach:

  1. Kazanie na górze,
  2. Mowa misyjna,
  3. Mowa o królestwie niebieskim – przypowieści,
  4. Mowa do uczniów o życiu wspólnoty,
  5. Mowa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom oraz mowa o dniach ostatecznych.

Owe pięć części stanowią zasadniczy zrąb dzieła Mateusza, ale warto dodać, że jednak poprzedzony został opisem dziecięctwa oraz zakończony opisem męki i zmartwychwstania Jezusa. Dlatego niektórzy badacze twierdzą, że w istocie Ewangelia Mateusza dzieli się na siedem części i przy tym nie bez znaczenia jest fakt, że dla Żydów liczba siedem jest liczbą świętą. Szereg danych wskazuje na to, że autor był poborcą podatków, apostołem i naocznym świadkiem. Choćby w sprawach ówczesnych podatków, wyraża się bardzo dokładnie i starannie.

Wedle tradycyjnego poglądu Ewangelia wg św. Mateusza powstała jako pierwsza wśród Ewangelii. Obecnie według przeważającej opinii współczesnych biblistów uważa się, że autor pisząc swoją Ewangelię korzystał prawdopodobnie z wcześniejszej Ewangelii św. Marka, a także ze Źródła Q zwanego Ewangelią Galilejską, która miała formę zbioru ważnych wypowiedzi Jezusa Chrystusa, spisanych w języku greckim przed ukształtowaniem się Ewangelii Nowego Testamentu, prawdopodobnie w Galilei w latach 50. Z tych powodów przyjmuję się, że Ewangelia wg. św. Mateusza została napisana pierwotnie po hebrajsku, a dopiero później przetłumaczona na grekę. Tezę tę potwierdza świadectwo Papiasza z początku II wieku o mowach Jezusa spisanych przez Mateusza w języku hebrajskim. Pogląd ten podzielali Orygenes i Ireneusz i takie przekonanie istniało w Kościele od początku drugiego wieku.

Mimo ogromnej złożoności tematyki powstania Ewangelii wg św. Mateusza, ks. Piotrowi Łabudzie udało się wzbudzić duże zainteresowanie przybyłych sądeczan, którzy gromkimi oklaskami podziękowali księdzu profesorowi za udany i ciekawy wykład.

Adam Śledź

/ss

Szczesny Szymon

Szymon Szczęsny

Historyk, ekonomista, podróżnik. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Biblia #Civitas Christiana Nowy Sącz #Ewangelia św. Mateusza #ks. Piotr Łabuda #Pismo Święte #św. Mateusz
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej