Oblicza regionalizmu

2017/03/9
img-3498.jpg

W katowickiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 10 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie poświęcone Obliczom regionalizmu. Była to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Patriotycznego „Silesia Superior” oraz Oddziału Katolickiego Stowarzyszania „Civitas Christiana” w Katowicach. W konferencji wziął udział gość specjalny – marszałek Marek Jurek.

W spotkaniu wzięło udział czterech prelegentów: Krzysztof Chwolik reprezentujący Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”; Jan Szulik – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego; dr Mariusz Siwoń – prezes Zarządu Fundacji Patriotycznej „Silesia Superior”; oraz Marek Jurek – poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Rola prowadzącego przypadła Damazemu Ćwikowskiemu – wiceprezesowi Stowarzyszenia Patriotycznego „Silesia Superior”.


Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego, uroczystego odśpiewania pierwszej strofy Roty. Następnie z tematem Chrześcijańsko-demokratyczna myśl regionalistyczna – spuścizna Wojciecha Korfantego – wystąpił Krzysztof Chwolik. Prelegent wyjaśnił zebranym pokrótce ideę chrześcijańskiej demokracji, po czym naświetlił sylwetkę Wojciecha Korfantego. Był to wybitny syn Ziemi Śląskiej, czerpiący pełnymi garściami z nauczania prymasa Augusta Hlonda oraz papieża Piusa XI.


Kolejny głos należał do Jana Szulika, który przedstawił wykład zatytułowany Górny Śląsk – ojczyzna czy heimat? Dylematy współczesnego regionalizmu śląskiego. Prelegent przekonywał, że heimat (z języka niemieckiego – mała ojczyzna) dla Ślązaka jest tak samo istotny jak Ojczyzna. Regionalizm, tak mocno obecny na Śląsku, nie jest czymś negatywnym – przeciwnie, jest przepełniony szacunkiem do człowieka, a także do osiągnięć i historii własnego regionu. Umiłowanie heimatu nie jest i nie może być postrzegane w  jakiejkolwiek opozycji do miłości należnej Ojczyźnie. Prelegent wskazywał także na istotną rolę symboli regionalnych, które nie są wyrazem dążenia do autonomii, lecz dumy z  własnej historii.


Doktor Mariusz Siwoń – zabierający głos jako trzeci – podzielił się ze słuchaczami refleksją na temat Między centralizmem a separatyzmem – wyzwania współczesnej polityki śląskiej. Wystąpienie rozpoczął od wyrażenia wdzięczności naszemu Stowarzyszeniu za wspólnie podjętą inicjatywę. Prelegent zwrócił uwagę na smutny fakt deprecjonowania znaczenia Śląska przez niektórych polityków i media. – Musimy to zmienić – przekonywał. – Tylko kompetentni ludzie z tej ziemi mogą zmienić postrzeganie Śląska przez resztę kraju. Muszą oni pokazać zarówno troskę o wspólny interes narodowy, jak też o interes swojego regionu. Po wystąpieniu dr. Siwonia nastąpiło odczytanie deklaracji ideowej Stowarzyszenia Patriotycznego „Silesia Superior”, co zostało przyjęte oklaskami.

Najwięcej zainteresowania wywołało wystąpienie ostatniego mówcy, Marka Jurka, który pochylił się nad tematem Regionalizm: Zagrożenie czy szansa? Prelegent rozpoczął od stwierdzenia, że Śląsk może się poszczycić wieloma skarbami kultury, które nierzadko miały i mają wpływ na rozwój całego kraju. Regionalizm, jego zdaniem, kojarzy się ze zróżnicowaniem. Różnorodność regionów powinna jednak służyć całemu narodowi – i tak jest ze Śląskiem. Prelegent przywołał lata 1918–1921, w których to mieszkańcy tej ziemi „wywalczyli sobie Polskę”, przyczyniając się do powiększenia granic całego kraju. Dlatego też regionalizm należy kojarzyć z wkładem regionów w rozwój całej Ojczyzny. Marek Jurek zdecydowanie postawił tezę, iż „nie ma wolnego państwa bez wolnego samorządu”. Samorząd jest fundamentem rozwoju państwa i jego jedności. Przy czym należy go rozumieć nade wszystko jako wspólnotę ludzi, a nie obieralną władzę. Zjednoczeni samorządowcy są gwarantem tego, że sprawy regionów są należycie reprezentowane na forum krajowym. Bez mocnego samorządu żaden region nie ma właściwej siły przebicia w polityce. Na końcu swojego wystąpienia europoseł skierował słowa uznania pod adresem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. – Oni realizują myśl Korfantego w całym kraju – powiedział i  dodał – budują u podstaw, mają wkład w rozwój kultury.


Po prelekcjach nadszedł czas na dyskusję. Głos zabrało wielu zaproszonych gości. Podejmowali oni tematykę rozumienia regionalizmu, samorządności oraz wygłaszali postulaty decentralizacyjne. Całość dyskusji upływała w spokojnej i kulturalnej atmosferze. Konferencja Oblicza regionalizmu to kolejna wspólna inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz działaczy związanych z  „Silesia Superior”. Dziękując wszystkim gościom za przybycie, zapewniamy o kolejnych wspólnych inicjatywach.

Michał Kosche

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#dr Mariusz Siwoń #Jan Szulik #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana #Krzysztof Chwolik #Marek Jurek #Silesia Superior #Związek Górnośląski
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej