Od formacji do działania

2015/03/16

Postępująca laicyzacja sprawia, że Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, także tu, na Warmii, Mazurach i Powiślu, chcąc realizować swoją misję, musi najpierw samo być wspólnotą ludzi w pełni uformowanych, świadomych swojej wiary i płynących z niej powinności.

Praca formacyjna odbywa się nie tylko w Okręgowym Ośrodku Formacji Katolicko-Społecznej, który swoje sesje odbywał w minionym roku w Gietrzwałdzie, Pieniężnie i w Świętej Lipce, ale też podczas spotkań organizowanych dla członków i sympatyków w poszczególnych Oddziałach i środowiskach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Temat, który został zaprezentowany niemal wszędzie, narodził się przy okazji ubiegłorocznego Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem Świętymi bądźcie. Był to temat Imiona świętości. Z jednej strony nawiązywał on do ubiegłorocznego hasła roku duszpasterskiego Wierzę w Syna Bożego, a z drugiej strony wpisywał się w przygotowania do tegorocznego hasła Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Wkład naszych Oddziałów w ubiegłoroczne Dni Papieskie to także prelekcje, m.in. Jan Paweł II – wzór świętości (Kętrzyn), konkursy, spotkania autorskie oraz koncert oratoryjny poświęcony św. Janowi Pawłowi II (w Ostródzie).

Bardzo ważnym i medialnym przedsięwzięciem były tegoroczne Orszaki Trzech Króli. Nasze Stowarzyszenie w sposób szczególny włączyło się w ich przygotowanie, zwłaszcza w Olsztynie, w Ostródzie i w Elblągu. Scenariusz olsztyńskiego Orszaku – gwiaździstego, bo wyruszającego z trzech olsztyńskich świątyń usytuowanych w różnych częściach miasta – był autorstwa jednego z naszych kolegów. Natomiast Orszak w Elblągu odbył się głównie z inspiracji elbląskiego Oddziału, a przewodniczący Rady Oddziału wcielił się w ciemnoskórego króla. Orszaki te zgromadziły po kilka tysięcy mieszkańców i były nie tylko wydarzeniami religijnymi, ale niezmiernie ważnymi przedsięwzięciami kulturalnymi o bardzo prorodzinnym charakterze.

Ogromne przedsięwzięcie, jakim są organizowane od 17 lat Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, zostało uroczyście podsumowane w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Ubiegłoroczna ich edycja odbyła się pod hasłem Rodzina fundamentem życia społecznego. Podczas uroczystości podsumowania wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez nas Wojewódzkim Konkursie Literackim Dlaczego rodzina… (wzięło w nim udział 228 uczestników) oraz we współorganizowanym konkursie plastycznym i grafiki komputerowej Z rodziną w przyszłość (421 uczestników). W listopadzie rozpoczęto przygotowania do tegorocznej edycji Dni. Przebiegać one będą pod hasłem Rodzina drogowskazem życia. Konkurs literacki organizujemy pod hasłem Trwałe, kochające się małżeństwo gwarantem szczęścia rodzinnego i osobistego, a współorganizowany konkurs plastyczny i grafiki komputerowej będzie na temat: Potencjał miłości w rodzinie gości. Rozpoczynamy przygotowania do wydania kolejnych numerów „Biuletynu Rady ds. Rodzin”, planujemy na przełomie maja i czerwca spotkania we wszystkich naszych Oddziałach, angażujemy się w pracę Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W sposób szczególny chcemy zaznaczyć w tych Dniach także nasze stowarzyszeniowe hasło: Rodzina Bogiem silna.

Coraz bardziej rozwija się współpraca ze Szkolą Nowej Ewangelizacji „Emaus” w Olsztynie. Przykładem może być kilka spotkań organizowanych w Oddziale olsztyńskim (w tym uroczyste poświęcenie sali konferencyjnej po jej odremontowaniu, którego dokonał nasz asystent, ks. kan. Romuald Zapadka, a wykład na temat nowej ewangelizacji wygłosił ks. Karol Krukowski) i rozmaitych przedsięwzięć, jak choćby warsztaty biblijne.

W niektórych Oddziałach odbyła się prezentacja encykliki papieża Franciszka Lumen fidei, w innych osobną prelekcją podsumowano Rok Wiary, w jeszcze innych miały miejsce spotkania poświęcone problematyce Adwentu, Międzynarodowego Dnia Chorego, a także z okazji 33. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego (było to spotkanie z jednym z internowanych wówczas działaczy Solidarności, Władysławem Kałudzińskim, prezesem Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym „Pro-Patria” w Olsztynie), jak też spotkanie w Elblągu poświęcone wspomnieniom o gen. Henryku Nieczuja-Ostrowskim, żołnierzu AK, który w okresie stalinowskim był dwukrotnie skazany na karę śmierci, a więziony przez 7 lat, tylko cudem ocalał, zaś w latach późniejszych był dla wielu wzorem patriotyzmu oraz wykazywał się wielką aktywnością w życiu Kościoła.

Ostródzki Oddział już rozpoczął przygotowania do kolejnego koncertu ewangelizacyjnego …by świat usłyszał. Już odbywają się warsztaty, przygotowujące do tegoż wielkiego przedsięwzięcia.
Ciekawe inicjatywy na rzecz młodych podejmują nasze młode koleżanki i koledzy. Poza Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej (który na naszym terenie obejmuje trzy diecezje), kontynuują w Nowym Mieście Lubawskim V Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”, do którego edycji trwają już przygotowania. Akcja Podziel się Słowem przynosi bardzo konkretne owoce: dostarczone nam egzemplarze Pisma Świętego przekazujemy osobom i rodzinom, których nie stać na ich zakup. Godną zauważenia ciekawostką jest to, że dzięki informacji, jaka ukazała się o tej akcji w lokalnej prasie, o egzemplarz Pisma Świętego poprosił osadzony w jednym z więzień mężczyzna. Na prośbę odpowiedzieliśmy pozytywnie.

Elbląski Oddział organizuje we współpracy z Wyższą Szkołą im.  B.  Jańskiego oraz szkołami średnimi projekt młodzieżowy CASH-FLOW. Jego ubiegłoroczna edycja nosiła tytuł: Promocja i budowanie kultury przedsiębiorczej zgodnie z nauczaniem Kościoła i św. Jana Pawła II. Projekt składał się z dwóch części: wykładów oraz turnieju gry CASH-FLOW. Uczestniczyło w nim stu uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

Obecny rok, poświęcony św. Janowi Pawłowi II, to okazja do podjęcia dużych przedsięwzięć formacyjnych zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i na rzecz społeczności lokalnych. Już dziś trwają u nas przygotowania do peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II.

Także nauczanie prymasa Wyszyńskiego, naszego patrona, czeka na popularyzację i pogłębienie zarówno w świadomości naszych członków, jak środowisk, na rzecz których działamy.
Zdajemy sobie sprawę, że aby działać, należy najpierw zadbać o właściwą własną formację. Wspomagają nas w tym duszpasterze, zwłaszcza nasz asystent kościelny, ks. kan. Romuald Zapadka, znany z aktywności społecznej. W listopadzie ub. roku został on uhonorowany przez Prezesa IPN Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w latach 80., zwłaszcza w okresie stanu wojennego.

na zdjęciu laureaci projektu cash-flow / Fot. Anna Guzenda

Andrzej Taborski

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #ELbląg #Emaus #olsztyn #Ostróda #rodzina #V Festiwal Piosenki Religijnej #Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej