Pamięci Księdza Jerzego

2014/12/16

Opolski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” upamiętnił 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczysta Msza święta oraz sympozjum poświęcone jego osobie odbyły się 19 października 2014 r.

 Obchody XXX rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęły się Mszą świętą w opolskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Następnie zebrani wysłuchali okolicznościowego koncertu W hołdzie błogosławionemu w wykonaniu zespołu Camerton, pod dyrekcją Marii Przebindowkiej. Spotkanie przed katedrą wraz ze złożeniem okolicznościowych wiązanek i wieńców pod pomnikiem ks. Jerzego zakończyło pierwszą część obchodów. Po oddaniu honorów przez poczty sztandarowe zebrani przemieścili się do pobliskiego Domu Katedralnego, aby wziąć udział w sympozjum poświęconym sylwetce błogosławionego.

Modlitwy nie można zamknąć w kościele. Całym swoim życiem trzeba się modlić, także w pracy i pracą

– tymi słowami ks. prof. Konrad Glombik z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego podsumował swoją część wystąpienia podczas sympozjum i nakreślił w nim postać ks. Jerzego jako człowieka głębokiej wiary i niezłomnej nadziei. Prelegent mówił także, iż kapelan Solidarności szukał woli Boga w utrapieniach życia, postrzegając ból i trudności jako łaskę Bożą. Zdaniem ks. prof. Glombika najtrudniejszy do zrozumienia jest jasny przekaz ewangeliczny ks. Jerzego o potrzebie modlitwy za prześladowców.

Duszpasterz służby zdrowia, kapelan Solidarności

Kolejnym obszarem, któremu poświęcone było sympozjum wokół osoby bł. ks. Jerzego, była jego działalność duszpasterska. Dr Antoni Maziarz z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przeprowadził zebranych przez koleje życia ks. Jerzego, od momentu jego święceń aż do męczeńskiej śmierci. W trakcie swojej prezentacji najwięcej uwagi poświęcił dwóm momentom działalności ks. Jerzego: opieki nad diecezjalnym środowiskiem medycznym oraz posługi wśród robotników. Zebrani mogli się dowiedzieć o mniej znanych faktach z działalności błogosławionego. – Jako duszpasterz Służby Zdrowia kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne. Był również członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Kościół opolski wobec środowisk robotniczych

Dr Mariusz Patelski przedstawił krótko sylwetkę śp. bp. Antoniego Adamiuka (Honorowego Członka NSZZ Solidarność) i podkreślił ogromne wsparcie, jakiego biskup udzielał Solidarności na terenie diecezji opolskiej. Od września 1980 r. był on pierwszym kapelanem opolskiego oddziału tego związku, święcił sztandary i pomniki wznoszone z inicjatywy tego ruchu. W swoich kazaniach poświęcał wiele uwagi śmierci ks. Jerzego, a po 13 grudnia 1981 r. zasłynął jako odważny kaznodzieja, m.in. podczas specjalnych nabożeństw w intencji Jana Pawła II i Ojczyzny, odprawianych w katedrze opolskiej 13. dnia każdego miesiąca.

Bł. ksiądz Jerzy w edukacji historycznej

Ostatnie wystąpienie nakreśliło zebranym, jak postać błogosławionego jest przedstawiana we współczesnej edukacji historycznej. Dr Marek Białokur w syntetyczny sposób dokonał podsumowania i systematyzacji form przekazu w zależności od poziomu edukacji oraz ukazał, jak postać bł. ks. Jerzego jest opracowywana w formie popularno-naukowej.

Realizacja obchodów była możliwa dzięki połączeniu wysiłków organizacyjnych NSZZ Solidarność, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opolu.

Daniel Bialik

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #popiełuszko #sympozjum
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej