Wspólnota „Civitas Christiana” u grobu św. Wojciecha z dziękczynieniem za 100 lat polskiej niepodległości

2018/05/1
gniezno-2018-236.jpg

Po raz 25. przybyli z ogólnopolską pielgrzymką do Gniezna członkowie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Na dwudniowy zjazd organizacji, w dn. 28-29 kwietnia złożyły się obrady Rady Głównej – z podjęciem okolicznościowej uchwały na 100-lecie niepodległości Polski oraz udział w uroczystościach świętowojciechowych.

– U grobu św. Wojciecha chcemy napełnić się duchowo i szukać inspiracji w działaniach, szczególnie tych podejmowanych w wymiarze patriotycznym – mówił Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, otwierając posiedzenie Rady Głównej. Przewodniczący zwrócił uwagę, że w dorocznym pielgrzymowaniu organizacji do Gniezna, ten rok jest szczególny, z uwagi na przypadający jubileusz polskiej niepodległości.

W pierwszym dniu odbyło się posiedzenie Rady Głównej organizacji, podczas którego podjęto uroczyście, poprzez aklamację, uchwałę okolicznościową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w związku z przypadającym w tym roku 100-leciem polskiej niepodległości. Autorzy uchwały zauważają, że Kościół rzymskokatolicki na stałe wpisał się w dzieje Polski, od początku istnienia państwa, niejednokrotnie pozostając jedyną instytucją ogólnonarodową. – Był on powiernikiem i depozytariuszem polskich tradycji państwowych, chronił i pielęgnował język ojczysty, który stanowi fundamentalny czynnik tożsamości narodowej Polaków – czytamy w dokumencie.

– Przez ostatnie dwudziestolecie realizowaliśmy misję i posłannictwo naszego Stowarzyszenia, budując jego wspólnotowy charakter oraz utrwalając jego misję i rolę w niepodległej Rzeczypospolitej. Jako ogólnopolska organizacja formacyjno-edukacyjna, w łączności z pasterzami Kościoła, pragniemy dzisiaj i w przyszłości dbać o więź polskości z katolicyzmem, nadając odpowiedni kształt patriotyzmowi pokoju, aby wyrażał się w przywiązaniu i szacunku do niepodległego państwa oraz w wypełnianiu obywatelskich powinności. Wierni wskazaniom naszego Patrona, autora ABC Społecznej Krucjaty Miłości, pragniemy budować “Civitas Christiana”, chrześcijańską społeczność obywatelską, solidarne państwo, służące pełnemu rozwojowi każdego człowieka, jako osoby żyjącej we wspólnocie rodziny, Polski i Europy – deklarują w uchwale władze Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Przewodniczący Nakielski stwierdził, że jeżeli chcemy być katolickim stowarzyszeniem, działającym patriotycznie, rzeczą kluczową jest, byśmy szukali inspiracji nie w ideologii czy polityce, a w Biblii i dokumentach Kościoła. Ważne kierunki w tym zakresie – wskazał T. Nakielski – wyznacza m.in. ostatni dokument Komisji ds. społecznych Konferencji Episkopatu Polski pt. “Chrześcijański kształt patriotyzmu”, gdzie pasterze Kościoła w Polsce podkreślają nieocenioną rolę rodzin: “Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien w życiu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie – gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra”.

W posiedzeniu Rady Głównej Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele władz naczelnych, zaproszeni członkowie z oddziałów okręgowych oraz duchowni: ks. kan. Jan Kasprowicz, kustosz Sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie, ks. dr Dariusz Wojtecki, krajowy asystent “Civitas Christiana” oraz specjalnie zaproszony gość z Kazachstanu, bp Tomasz Bernard Peta – ordynariusz archidiecezji w Astanie. Ksiądz biskup naświetlił zebranym sytuację tamtejszego Kościoła i problemy katolików w Kazahstanie.

Pielgrzymi z „Civitas Christiana” uczestniczyli w nieszporach ku czci św. Wojciecha, sprawowanych w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem legata papieskiego kard. Vincenta Nicholsa, prymasa Anglii i Walii. Homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że niczym refren w żywocie św. Wojciecha autorstwa Kanapariusza powraca prawda, że to, co „trudne i gorzkie musi stać się dla ciebie słodkie”. Hierarcha przestrzega, że nie chodzi bynajmniej o to, że człowiek ma być programowym nonkonformistą. – Tu chodzi o miłość, bo miłość czyni to, co gorzkie, słodkim. To jest lekcja także na dzisiaj, jak radzić sobie z każdym gorzkim doświadczeniem świata, Kościoła, siebie samego, jak nie obrażać się na rzeczywistość, jak jej nie wyklinać” – mówił abp Grzegorz Ryś.

Następnie w uformowanym orszaku wierni wraz z arcybiskupami i biskupami, a także przedstawicielami władz lokalnych przeszli w uroczystej procesji z relikwiami św. Wojciecha i innych polskich świętych i błogosławionych, m.in.: bł. Radzyma Gaudentego, pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i św. Jana Pawła II, ulicami Gniezna na Wzgórze Zbarskie, do kościoła św. Michała Archanioła. Tam według tradycji miał się zatrzymać orszak wiozący ciało męczennika wykupione z rąk Prusów przez Bolesława Chrobrego. Tegoroczna procesja stanowiła uwielbienie Boga za osobę św. Wojciecha, patrona Polski i Gniezna oraz za wielowiekową prymasowską stolicę i stulecie niepodległości Polski.

Nazajutrz, w niedzielę rano, srebrną trumienkę z relikwiami męczennika przeniesiono na plac u stóp katedry św. Wojciecha, gdzie o godzinie 10.00 odprawiono sumę odpustową. Liturgii przewodniczył i  homilię wygłosił legat papieski ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka na uroczystości zakończenia jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce, kard. Vincent Nichols, prymas Anglii i Walii. – W osobie Waszego wielkiego świętego Patrona widzimy, jak odważne głoszenie Ewangelii, które jest i naszym zadaniem, ukoronowane zostało najwyższym świadectwem przelania męczeńskiej krwi” – mówił Prymas Anglii.

Kard. Nichols w homilii przywołał postać kard. Stefana Wyszyńskiego, którego lata posługi stanowiły – w jego ocenie – jedne z najtrudniejszych w historii Polski. „Prowadził Kościół w Polsce pewną ojcowską ręką, a jego zdecydowana postawa wobec władz komunistycznych, obrona praw człowieka, przenikliwość i dalekowzroczność są do dziś przedmiotem podziwu” – zauważył hierarcha. Przekazując papieskie pozdrowienie i przypominając o honorowym pierwszeństwie Prymasa Polski, kard. Nichols przypomniał słowa Benedykta XVI, który pisał: „Honorowy tytuł Prymasa Polski jest znakiem wielkiego szacunku i wielkiego znaczenia dla narodu polskiego. Jest to znak jedności dla polskich katolików”.

– Niech wielki polski naród nieprzerwanie cieszy się Bożym błogosławieństwem i trwa w katolickiej wierze. Niech w jego życiu odzwierciedla się wolna od egoizmu miłość, okazywana zawsze tym, którzy są w największej potrzebie; miłość, którą Duch Święty kształtował w życiu każdego świętego, i którą – oto się modlimy – będzie kształtował także w życiu każdego z nas. Niech heroiczna postawa św. Wojciecha, wychodzącego z pomocą do ludzie ubogich i zakutych w kajdany, ludzi wydanych niesprawiedliwości i cierpiących jako ofiary przemocy, będzie ustawiczną inspiracją dla Was wszystkich, by czynić podobnie” – wołał na koniec Prymas Anglii i Walii.

Marcin Kluczyński

fot.: Szymon Szczęsny,
Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#100-lecie odzyskania niepodległości #civitas christiana #gniezno #news #niepodległość #slider #św. Wojciech
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej