Home / Z archiwum / Civitas Christiana 11/2007

Civitas Christiana 11/2007

Białystok

Młodzież z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przygotowała wystawę poświęconą laureatom Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Dzieło zespołu uczniowskiego w składzie: Anna Domoracka, Natalia Leszczuk, Tomasz Markowski, Piotr Pawłowski, Anna Zdrodowska zgłoszona została przez szkołę jako projekt w ogólnopolskim programie „Literacki Atlas Polski”. Uczniowskie działania otoczyły opieką panie Irena Rogalska i Irena Kot.


Abp Edward Ozorowski poświęcił nową siedzibę Oddziału Podlaskiego

– Zrealizowany przez nas projekt zatytułowaliśmy „Odznaczeni czułością serca. Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego” – mówi Anna Domeracka, uczennica kl. II. Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat ogólnopolskiej nagrody od wielu lat przyznawanej przez Oddział Podlaski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Życzliwość okazała nam Bogusława Wencław kustosz nagrody, udostępniając wszelkie potrzebne materiały. Zapoznaliśmy się z biografiami i osiągnięciami laureatów, rangą tej prestiżowej nagrody, mało znanej szerszym kręgom społeczeństwa. Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną zawierającą wiadomości o pobycie Karpińskiego w Białymstoku. Wykorzystaliśmy dwutomową bibliofilską edycję, zawierającą pieśni poety i ich opracowanie krytyczno-literackie autorstwa Waldemara Smaszcza.

W ubiegłym roku, uczestnicząc w podobnym programie, zespół Ani przygotowywał projekt poświęcony postaci i twórczości patrona nagrody Franciszka Karpińskiego. – „Poeta serca” zainteresował nas ze względu na związki z Podlasiem: tu powstało jedno z najsłynniejszych jego dzieł, kolęda „Bóg się rodzi”. Na Podlasiu po raz pierwszy ją śpiewano. Ponadto w Supraślu, w klasztorze oo. Bazylianów ukazała się pierwsza edycja „Pieśni nabożnych” – opowiada Ania Domeracka.

Szkoła Ani zgłosiła także drugą grupę do programu „Literacki Atlas Polski”, która przygotowała temat „Korespondencja własna z Bojar” (dzielnicy Białegostoku). Oba zespoły dołożyły wielu starań, aby przedstawić i obronić swoje prace. Nastąpiło to podczas uroczystości w białostockiej Galerii „Arsenał”, gdzie zebrali się uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oceny przygotowanych ekspozycji dokonało jury. Dla uczestników przygotowano warsztaty taneczne, poczęstunek i spektakl.

– Nasze starania zostały docenione i nagrodzone dyplomem i książkami. Bardzo nam się podobała uroczystość w Arsenale, łącząca w sobie naukę i zabawę. Nasza praca trafiła do Warszawy, na ogólnopolski przegląd uczniowskich projektów – wspomina Ania.

AF

* * *
9 października poświęcono nową siedzibę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku. Uroczystość została poprzedzona Mszą św. odprawioną przez ks. Jana Greckiego, proboszcza miejscowej parafii Matki Bożej Fatimskiej.

Gości powitał Edward Wróbel przewodniczący Oddziału Podlaskiego. Ordynariusz diecezji abp Edward Ozorowski mówił o widocznych owocach pracy „Civitas Christiana” w Białymstoku. Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia podkreślał trwałość działań podejmownych na mocnym fundamencie łączności z Panem Bogiem.

W uroczystości uczestniczył ks. prał. Stanisław Szczepura proboszcz parafii św. Wojciecha, do której poprzednio należeliśmy i nadal współpracujemy. Obecni byli członkowie prezydium Zarządu Głównego: Sławomir Józefiak, Jerzy Sołtys i Henryk Koch oraz Marek Kostarski prezes Spółki Inco-Veritas.

BW

Ostrołęka

Z okazji 20. lecia pracy twórczej Czesławy Lewandowskiej, w siedzibie Oddziału „Civitas Christiana” można było podziwiać koronki, tkaniny i kwiaty znanej twórczyni ludowej.


Dorobek twórczy Czesławy Lewandowskiej zaprezentował Marian Ćwik

Podczas uroczystego otwarcia wystawy Witold Pakieła wicestarosta i Tomasz Kania rzecznik prezydenta Ostrołęki wręczyli pani Czesławie nagrody jubileuszowe ufundowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. W imieniu Oddziału Mazowieckiego naszego Stowarzyszenia pamiątkowy album poświęcony życiu Jana Pawła II i kwiaty wręczyli Marian Ćwik dyrektor Oddziału Mazowieckiego „Civitas Christiana” i Mariola Kusiak sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego. Ks. dziekan Zdzisław Grzegorczyk życzył jubilatce kolejnych pięknych jubileuszów oraz wręczył album z Ziemi Świętej.

Do życzeń dołączyli się przedstawiciele kurpiowskich organizacji i przyjaciele artystki. Zgodnie z tradycją, pani Czesława poczęstowała swoich gości piwem jałowcowym własnej roboty i kurpiowskim plackiem drożdżowym.

Wystawie towarzyszyły poprowadzone przez artystkę warsztaty z zakresu wykonania kurpiowskich kierców, którymi kiedyś przyozdabiano wszystkie domy, a obecnie można je spotkać w muzeach regionalnych. W warsztatach skierowanych głównie do dzieci i młodzieży wzięło udział ok. 250 osób.

* * *
Ostrołęcki Oddział „Civitas Christiana” organizuje cykl debat poświęconych patriotyzmowi w ramach projektu „Syn Narodu i Obywatel”. 24.września, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta spotkanie poprowadził dr Jacek Pawłowicz kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN w Warszawie. Wskazał na świadectwo patriotyzmu, jakie Polacy składali podczas wojen, powstańczych zrywów i w czasach współczesnych. O tym, czego obecnie Polska oczekuje od młodych ludzi, mówił bp Tadeusz Zawistowski. W debacie udział wzięli miejscowi kapłani, zaproszeni goście, młodzież szkolna oraz członkowie naszego Oddziału.

Mariola Kusiak

Kartuzy

Oddział Miejski przygotował spotkanie z dr nauk. med. Jerzym Umiastowskim, lekarzem, biochemikiem i bioetykiem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu w Cambridge, członkiem Papieskiej Akademii Pro Vita. W prelekcji „Życie ludzkie w świetle encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae” dr Umiastowski komentował m. in. zagadnienia związane z aborcją, eutanazją, eksperymentami medycznymi i biologicznymi.

Zwrócił uwagę na problem sztucznej prokreacji i zło, jakie ze sobą niesie antykoncepcja, która niejednokrotnie prowadzi do niepłodności. Poruszył też problem sztucznego tworzenie istnień ludzkich, neoniewolnictwem nazywając te komercyjne działania. Zwrócił uwagę na fakt, iż opinia publiczna nie jest informowana o wszystkich aspektach tych działań. Wskazał na znaczenie uczciwej publicznej debaty, którą powinno cechować m. in. szacunek dla prawdy i ujawnianie całej prawdy. Wskazał na skutki moralne podważania godności osoby ludzkiej, które towarzyszą procesowi rozpoznawania i oceniania cech genetycznych człowieka. Przypomniał, ze człowiek jako jedyna istota na Ziemi może świadomie ingerować w łańcuch przyczyn i skutków, może realizować swoje twórcze decyzje, lecz ich skutki ponosi cała rodzina ludzka. Opowiedział się za krzewieniem dobrze pojętej kultury życia.

Maria Kobiela

Wejcherowo

Członkowie Oddziału Pomorskiego spotkali się na dorocznej pielgrzymce w Sanktuarium Matki Bożej Wejherowskiej, gdzie została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr. Leszka Jażdżewskiego w intencji członków Stowarzyszenia i podejmowanych przez nich działań. Modlitwą ogarnięto także zmarłych członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie Mszy św. duszpasterz Oddziału w Wejherowie przekazał członkom ikonę Matki Bożej Częstochowskiej (poświęconej podczas XXVII Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę). Przez najbliższy rok ikona będzie nawiedzać kolejne oddziały Stowarzyszenia w województwie. W imieniu członków Waldemar Jaroszewicz przewodniczący oddziału wojewódzkiego odnowił Akt Zawierzenia Stowarzyszenia Matce Bożej.

Zwiedzono miejscowe muzeum i sanktuarium. Na Kalwarii Wejherowskiej ks. prałat Henryk Czyrzan poprowadził Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Pielgrzymkę zakończyła agapa.

* * *
W Oddziale Miejskim odbyło się spotkanie z ks. dr. Leszkiem Jażdżewskim, autorem książek poświęconych historii kościołów i parafii na Pomorzu. Przedstawił on postać sługi Bożego Konstantyna Dominika (1870-1942) i jego służbę Bogu i Ojczyźnie.

Konstantyn Dominik był rektorem Seminarium Duchownego w Pelplinie, wykładowcą liturgiki, homiletyki i teologii pastoralnej. Udzielał się w wielu organizacjach, m. in. w Towarzystwie Pomocy Naukowej w Chełmnie, Polskiej Lidze Przeciwalkoholowej, Sodalicji Mariańskiej, Stowarzyszeniu Dzieci Maryi, Stowarzyszeniu Adoratorów, Unii Apostolskiej Kleru. W 1928 r. przyjął sakrę biskupią z rąk bp. Stanisława Okoniewskiego.

Od września do grudnia 1939 r. bp Konstantyn Dominik sprawował rządy w diecezji, a będąc w tym czasie ciężko chory uniknął aresztowania i losu kapłanów pelplińskich zamordowanych 20 października. 31 stycznia 1940 r. został internowany przez Niemców i umieszczony najpierw w szpitalu, a następnie w klasztorze ss. Elżbietanek. Pełniąc tam funkcję kapelana zmarł w opinii świętości 7 marca 1942 r. Został pochowany na cmentarzu w Oruni.

Spotkanie zakończono modlitwą w intencji beatyfikacji sługi Bożego Konstantyna Dominika oraz młodzieży, aby potrafiła przeciwstawiać się złu, na które jest narażona.

JOL

Szczecinek, Białogard

Dr Leszek Laskowski mówił na temat wizji patriotyzmu w świetle dziejów polskich. Podczas dyskusji zastanawiano się, czy przetrwamy jako naród zaniedbując tradycje patriotyczne po odzyskaniu suwerenności w 1989 r.? Czy nie zostaniemy pochłonięci przez zglobalizowany świat, niosący obce dla nas wartości?

Nawet w okresach niewoli, czy szczątkowej państwowości polskiej, postawy patriotyczne wskazywały model debaty publicznej i wyznaczały kierunek rozwiązywania polskich problemów. Myśl polityczna czerpała m.in. z republikańskich tradycji szlacheckich I Rzeczypospolitej, idei doby romantyzmu i ze źródeł powstałego z końcem dziewiętnastego wieku nurtu narodowego. Historyczne tradycje i wątki polskiego patriotyzmu przeplatały się, a w trudnych chwilach uzupełniały, tak jak komplementarnymi postaciami naszej historii byli Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Nawet w okresie rządów komunistycznych, w warunkach stłumionej i ograniczonej debaty publicznej, postrzegaliśmy siebie jako naród reprezentujący tradycyjne wartości – wskazywał prelegent

Przybliżył także emigracyjne losy wybitnej katolickiej pisarki Zofii Kossak. Była jednym z inicjatorów powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”, więźniem Auschwitz, wydobyto ją z Pawiaka dzięki staraniom polskiego podziemia. Po wojnie, w związku z tym, że ratowała żydowskie dzieci, dostała od ministra bezpieczeństwa publicznego propozycję nie do odrzucenia: paszport i wyraźną sugestię opuszczenia Polski. Działalność i postawa pisarki na emigracji w Wielkiej Brytanii, wizja służby i pomocy krajowi, a potem powrót w 1957 r. do kraju i życiowa postawa jako pisarki i człowieka, to przykład patriotyzmu najwyższej próby, opierającego się interesom politycznym. Książki Zofii Kossak stały się jej wkładem w budowanie świadomości historycznej i moralnej Polaków.


Dominika Gąska, kl. I w SP w Barwicach, otrzymała dyplom z rąk wicewojewody Marcina Sychowskiego

Bożena Czynszak

Szczecinek

Na finał X edycji Rejonowego Konkursu Plastycznego „Oto Polska właśnie…”, do siedziby szczecineckiego Oddziału „Civitas Christiana”przybyli młodzi laureaci oraz ich opiekunowie. Konkurs objęli patronatem Wojewoda Zachodniopomorski i Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz kontynuujący tradycję swych poprzedników dziekan dekanatu szczecineckiego ks. Jerzy Stadnik. Od kilku lat konkursowym zmaganiom towarzyszą szczecinecki dwutygodnik „Temat”, „Gość Niedzielny” oraz Radio VOX.

Przed dziećmi i młodzieżą postawiono zadanie pokazania w formie graficznej, jak widzą polski patriotyzm. Na rysunkach znaleźli się ludzie (chrzest Mieszka I, św. Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, św. Jadwiga), znaki ich wiary wpisane w pejzaż (kapliczka, przydrożny krzyż), obyczaje (dzieci śpiewające kolędy przy wigilijnym stole, wieniec dożynkowy, palmy wielkanocne, stroje ludowe). Młodzież łączyła patriotyzm z postawą żołnierzy, ze stosunkiem do zabytków, z pamięcią zapisaną w pomnikach.

Na konkurs napłynęło 179 prac z 16 szkół podstawowych i 6 gimnazjów z dekanatu szczecineckiego i okolic. Jury przyznało 12 nagród i 18 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie. Pracami jury, od pierwszej edycji konkursu kieruje Władysław Fijałkowski, znany szczecinecki malarz. W tym roku pomagały mu: Ewa Błach i Marzena Moskwa, członkinie naszego Oddziału. Nad uroczystością wręczenia nagród czuwała Krystyna Czajka-Opanowicz, wiceprzewodnicząca Oddziału.

Marcin Sychowski wicewojewoda zachodniopomorski, podziękował członkom „Civitas Christiana” za krzewienie kultury narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. Gratulując laureatom zwrócił uwagę, że poza uniwersalnymi symbolami, jak godło czy flaga, każdy ma swój osobisty, najbardziej kojarzący mu się z Polską, np. kapliczkę, przydrożny krzyż. Takie właśnie, noszone w sercu symbole przedstawiają prace.

Nagrody specjalne ufundowali: Krzysztof Puc przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego „Civitas Christiana”, Ryszard Pilich przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Piotr Pokutycki przewodniczący „Civitas Christiana” w Szczecinku.

Bożena Czynszak

Praga

3 października w Pradze odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Korfantemu. Polski polityk i publicysta, bohater walk Górnoślązaków o wyzwolenie spod władzy niemieckiej, przez kilka lat przebywał w stolicy Czech jako emigrant polityczny. Ten fakt upamiętniły polskie organizacje, m. in Oddział Dolnośląski „Civitas Christiana”, który odpowiedział na zaproszenie ze strony Związku Dolnośląskiego.

W uroczystości odsłonięcia tablicy przy ul. Nerudova 13, wzięli udział pracownicy ambasady Polskiej w Pradze z ambasadorem Janem Pastwą na czele, wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, przedstawiciele samorządów i organizacji z górnego Śląska oraz delegacja dolnośląskiej „Civitas Christiana”.


Tablica pamiątkowa ku czci Wojciecha Korfantego w Pradze przed odsłonięciem

K-cki

 

 

Śp. Kazimierz Augustowski 1916 – 2007

 

Urodził się 4 marca 1916 roku w Wilnie. Maturę uzyskał w 1934 r. w wileńskim gimnazjum Św. Kazimierza. W 1936 roku rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Studia przerwała wojna. Dyplom magistra farmacji uzyskał dopiero w 1947 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od października 1939 r. należał do SZP-AK w Okręgu Wileńskim, a od 1943 r. w Warszawie, gdzie był komendantem Bazy Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, walczył w batalionie „Czata 49” ze Zgrupowania płk. „Radosława”. Po upadku powstania wywieziony do obozu jenieckiego w Niemczech, wrócił do kraju w 1945 r. Po rekonwalescencji podjął pracę zawodową w Wałbrzychu.

W 1948 r. aresztowany przez UB, skazany wyrokiem Sądu Wojskowego na 10 lat więzienia. Wyrok odbywał w ciężkim więzieniach w Rawiczu i Wronkach. Wyszedł na wolność w 1955 r., w 1956 r. objęła go amnestia.

Od listopada 1956 r. pracował w CPH Veritas, a od 1960 r. w Oddziale Stołecznym Stowarzyszenia PAX. Po dwóch latach powrócił do Veritasu, gdzie był kierownikiem biura skupu surowców pochodzenia zagranicznego, następnie dyrektorem administracyjno-handlowynm w Veritasie. W latach 70. i 80. pracował do przejścia na emeryturę w Stowarzyszeniu PAX.

Do końca życia pozostał związany z naszym środowiskiem, gdzie miał wielu przyjaciół.

Artykuł ukazał się w numerze 11/2007.