Skąd wiemy, że aniołowie latają? W Warszawie odbyły się warsztaty biblijne

2017/02/7
dsc06307.jpg

Ponad 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w warsztatach biblijnych zorganizowanych 7 lutego w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana przybliżył młodzieży ks. dr Wojciech Turek OSPPE. Organizatorem spotkania był Oddział Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Warszawie.

Tematyka warsztatów biblijnych nawiązywała do tegorocznego zakresu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który “Civitas Christiana” organizuje po raz 21. we wszystkich polskich diecezjach. Biblista ks. dr Wojciech Turek OSPPE zauważa, że przystępując do lektury każdej księgi biblijnej dobrze jest znać kontekst jej powstania, a także symbolikę, którą posługuje się autor, by zobrazować nam Boże przesłanie. – Również Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana trzeba czytać pod pewnym kątem – stwierdza ks. dr Turek, który zwraca uwagę na wielokrotnie powtarzające się partykuły porównawcze “jak” oraz “jakby” w omawianych księgach: “(…) A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn człowieczy” (Dn 7, 13). – Przypomina Go (Jezusa) wyglądem, ale Daniel nie stwierdza, że Go widzi z pewnością – zauważa biblista. Podobnie w Ewangelii, Pan Jezus nauczając używa obrazów: “Królestwo Boże podobne jest do zaczynu włożonego do mąki” (Łk 13, 18-21). Jest podobne… – Tak samo Bóg jest jakby ojcem, ale w świetle Pisma Świętego równie dobrze może być dla nas matką – wyjaśnia ks. dr Turek – bowiem jest On dla nas kimś znacznie więcej niż ziemscy ojcowie, a posiada także przymioty matki. Bóg jest też kimś o wiele więcej niż rodzicielki człowiecze: “Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 15) – mówi Pan.

Ks. dr Wojciech Turek zauważa, że wiele prób przełożenia wizji apokaliptycznych na sztukę (zwłaszcza filmową) kończy się niepowodzeniem, głównie przez błędne odczytywanie kontekstu ich powstania i dosłowne obrazowanie  symboli. – Apokalipsa to objawienie, ukazanie czegoś, odsłonięcie, a nie katastrofa, jak zwykło się kojarzyć – mówi paulista. Jako ciekawostkę ks. Turek podaje, że to Księdze Daniela zawdzięczamy wiedzę, że aniołowie latają. – W innych księgach mamy informacje, że anioły posiadają skrzydła, ale u Daniela natrafiamy na wzmiankę, że te istoty unoszą się nad ziemią – wskazuje ks. dr Wojciech Turek.

Te księgi uczą nas, że nie możemy Bogu powiedzieć: jestem sprawiedliwy, więc daj mi to czy tamto…

Biblista zwraca też uwagę na konstrukcję i znaczenie Księgi Daniela, w której z sześciu pierwszych rozdziałów płynie do czytelnika przesłanie, że jeżeli człowiek znajdzie się w trudnej sytuacji i zawierzy się Bogu, to Pan natychmiast interweniuje w jego sprawie. Inaczej jest – tłumaczy ks. Turek – w kolejnych rozdziałach, gdzie widzimy ucisk sprawiedliwych, a Bóg nie odpowiada na ich łzy od razu, czasem robi to dopiero po ich śmierci. – Zestawienie tych dwóch, na pozór przeciwstawnych obrazów, daje nam do zrozumienia, że zamysły Boże stanowią dla nas tajemnicę – mówi paulista i dodaje, że otwarcie się na tę rzeczywistość wymaga od człowieka cnoty pokory. – Niektórzy mówią: ufałem Panu Bogu, a On mnie nie wysłuchał. Te księgi uczą nas, że nie możemy Bogu powiedzieć: jestem sprawiedliwy, więc daj mi to czy tamto – zauważa ks. Turek – lecz mamy z ufnością poddać się Opatrzności. Biblista podkreśla, że księgi apokaliptyczne powstały w określonym kontekście, w chwilach kryzysów ówczesnych społeczności. – Zło, które dotykało tamtych ludzi, spotyka również współczesnych, zmieniają się tylko okoliczności – stwierdza. Dlatego lektura treści Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana może okazać się pomocna na drodze osobistej relacji z Bogiem, który jest wobec nas Tajemnicą, by z pokorą i chrześcijańską nadzieją przyjąć to, co nieraz trudne i bolesne w naszym życiu osobistym i społecznym.

Z młodymi spotkał się również ks. kan. dr Marek Przybylski, dyrektor Wydziału duszpasterstwa dzieci i młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który w południe przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Słowo do uczestników skierował również Kamil Sulej, dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Warszawie, zachęcając młodzież do włączenia się w działalność organizacji. Już 27 lutego o godz. 18.00, w nowej siedzibie “Civitas Christiana” w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 4, odbędzie się spotkanie z ks. dr. Markiem Wódką (KUL), który podejmie temat: “Gramatyka życia społecznego”, a 25 marca Stowarzyszenie zaprasza do Parafii pw. św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej 21a, na Mszę św. “bez prądu za życiem”. Więcej na temat realizowanych inicjatyw można dowiedzieć się poprzez stronę  internetową www.mazowiecki.civitaschristiana.pl.

Marcin Kluczyński

mk

 

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Apokalipsa św. Jana #Civitas Christiana Warszawa #Księga Daniela #slider #warsztaty biblijne Civitas Christiana #XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej