Kardynał August Hlond – Bogu i Ojczyźnie

2013/01/19

15 listopada 2008 roku odbyły się w Gdańsku uroczystości upamiętniające prymasa Polski, Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

W kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji beatyfkacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, której przewodniczył ks. Karol Kozłowski TChr – Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania.

Następnie w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku odbyło się zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, odbywającego się pod Patronatem Jego Ekscelencji ks. Abp. Sławoja Leszka Głodzia – Metropolity Gdańskiego.

Celem konkursu jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Hlonda. Nagrody zostały ufundowane przez księży Towarzystwa Salezjańskiego, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Akcję Katolicką w Rumi. W pierwszej kategorii II miejsce zajął Tomasz Białoń z Nowego Targu, w drugiej kategorii I miejsce zajął kl. Robert Ozimkiewicz TChr z Poznania, II miejsce – kl. Jakub Jeleń TChr z Poznania i Krzysztof Starnawski z Radomia, a III miejsce zajął Jerzy Chmielewski z Katowic.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.

Referat ks. prof. dr. hab. Bernarda Kołodzieja TChr z Poznania dotyczył problemów, na jakie byli narażeni i z jakim borykają się polscy emigranci przebywający w różnych częściach świata. „Współczesne badania socjologiczne pokazują, że zerwanie z tradycją narodową i pozbawienie kultury ojczystej w praktyce prowadzi do tragicznych skutków w życiu społecznym i religijno-moralnym. Niebezpieczeństwu temu może zapobiec obecność księdza, który zna psychikę emigranta i do którego emigrant ma pełne zaufanie. Omówiono wszechstronną działalność Prymasa Polski kard. Hlonda na rzecz polskich emigrantów, któremu Stolica Apostolska przyznała tytuł Protektora, czyli duchowego Opiekuna Polskiego Wychodźstwa. Dziełem kard. Hlonda było założenie nowego zgromadzenia zakonnego – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Jako kolejny prelegent głos zabrał ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr z Warszawy, który omówił działalność i patriotyczną postawę hrabiny Anieli Potulickiej. Organizowała ona kursy oświatowe, odczyty i lekcje języka polskiego; propagowała czytelnictwo, stworzyła dla założonego przez siebie związku oświatowego „Ogniwo” bibliotekę. Swój majątek przekazała na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na nowo powstałe, założone przez kard. Hlonda, Zgromadzenie Zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda z Łomianek ukazał nauczanie, które Prymas Hlond kierował do polskich rodzin. Przypomniał jego list, napisany z okazji 10-lecia pontyfkatu Ojca Świętego

Piusa XI i jego Encykliki Casti connubi, w którym słyszymy wezwanie o szerzenie w społeczeństwie Chrystusowych zasad małżeństwa.

Ks. dr Stanisław Zimniak SDB z Rzymu omówił głęboką maryjność kardynała. August Hlond był głęboko przekonany, że „nowe czasy będą wymagały nowych ludzi odrodzonych mocą wartości ewangelicznych”. Ponadto prymas był przekonany o nadejściu nieuniknionej epokowej rozprawy, która miała przerosnąć rozmiarem legendarne batalie pod Lepanto i Wiedniem.

Redaktor Jerzy Marlewski z Warszawy przedstawił temat „Działalność Sługi Bożego kard. Hlonda na polu troski i walki o kulturę religijną i moralną społeczeństwa i narodu polskiego”. Podkreślił, „że chociaż Polska była zawsze przedmiotem duszpasterskiej troski Kardynała, to cel tej troski był w najlepszym rozumieniu tego słowa globalny, bo ťchodzi o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały światŤ – te słowa Prymasa Polski kard. Hlonda wskazują na najgłębszą i najważniejszą motywację działalności kardynała na niwie kultury religijnej i moralnej”.

Wydawnictwo Hlondianum z Poznania ofarowało uczestnikom konferencji Nowennę i modlitwy o beatyfkację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, foldery, a także czasopismo „Msza Święta”, poświęcone Prymasowi Polski kard. Augustowi Hlondowi.

Kończąc konferencję, Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi Joanna M. Olbert zwróciła się do licznie zgromadzonych uczestników spotkania z apelem o upowszechnianie nauczania i wskazań, jakże aktualnych w dzisiejszych czasach, które kierował do wiernych Sługa Boży kard. August Hlond.

Joanna M. Olbert

Artykuł ukazał się w numerze 02/2009.

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej