Synod młodych 2018

2018/08/7
jaefrenchpixabay.jpg

3 października rozpocznie się XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem przewodnim jest Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Biskupi i młodzież z całego świata biorą udział w przygotowaniach do tego wydarzenia, organizując spotkania przedsynodalne, a także wypełniając specjalną ankietę opracowaną przez Stolicę Apostolską, która będzie omawiana podczas synodu.

“Miejsce młodych w Kościele powinno znajdować się w centrum. To właśnie młodzi są przyszłością i to oni będą dzielili się wiarą z kolejnymi pokoleniami. Młodzi ludzie powinni sami szukać swojego miejsca w Kościele. Każdy ma możliwość dać coś od siebie. Miejsce młodych w Kościele to obecność młodzieży w parafiach, we wspólnotach parafialnych, gdzie będą mogli się rozwijać. Młodzież powinna być obecna w każdym zakątku Kościoła i wnosić tam siebie, swoją energię i zapał”

– czytamy w podsumowaniu III sesji I Warmińskiego Synodu Młodych, który tak, jak wiele innych inicjatyw Kościoła w Polsce, przygotowuje nas na nadchodzący synod w Watykanie.

Parlament Młodych powołany we Wrocławiu przez abp. Józefa Kupnego, na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w połowie czerwca 2017 r., debatował o ankiecie przygotowanej przez Stolicę Apostolską. Z kolei we wrześniu, w Radomiu, odbyło się Diecezjalne Forum Młodych. Na wydarzenie składały się m.in. Targi Wspólnot, koncert Siewców Lednicy, a także Apel Młodych połączony z koncertem Nieziemskie Granie. Do przestrzeni dialogu zostały zaproszone po dwie osoby z każdej parafii diecezji radomskiej. W trzy lata po pierwszym Synodzie Młodych w diecezji płockiej bp Piotr Libera ponownie postanowił spotkać się z młodymi. II Synod Młodych odbył się w na przełomie sierpnia i września 2018 r.

W Olsztynie miały miejsce cztery sesje wspomnianego wcześniej I Warmińskiego Synodu Młodych, pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Obrady synodu stały się okazją do wysłuchania potrzeb młodych ludzi, inicjatywa spotkała się z dużym entuzjazmem. Każda sesja posiadała inne pytanie przewodnie, były to kolejno: Jak zachęcić młodzież do lekcji religii? Czy bierzmowanie jest inwestycją na przyszłość? Co może zrobić młodzież w parafii? Co mogę zrobić z narzędziami, które otrzymałem podczas synodu? Fakt, że do obrad została zaproszona młodzież wierząca, ale niekoniecznie zaangażowana w działania duszpasterstw, sprawił, że dialog był szczególnie ciekawy. Cenne wnioski, płynące z kolejnych spotkań, opublikowano na stronie internetowej: synodmlodych.pl. Zostały one połączone z praktycznymi radami, które mogą zostać wykorzystane np. przez katechetów i księży w nauczaniu religii czy przygotowaniach młodzieży do sakramentu bierzmowania, a także z tekstami pochodzącymi z papieskich encyklik i adhortacji apostolskich. Przestrzeń dialogu pozwoliła na diagnozę problemów współczesnych relacji młodych ludzi z Kościołem, co jest punktem wyjścia do kontynuowania pozytywnych działań, ale przede wszystkim daje możliwość polepszenia sytuacji na wielu polach.

Kościół powinien wychodzić do młodych z inicjatywą, pokazywać, że wszyscy są potrzebni i mają określone miejsce we wspólnocie. Należy obalać stereotypy narosłe wokół Kościoła. Powinien on być nie tylko miejscem modlitwy, ale także integracji i zabawy. Trzeba stworzyć miejsce na dialog oraz świadectwa osób zaangażowanych w jego życie. Zadbanie o obecność młodych, zapewnienie im poczucia bycia potrzebnymi i możliwości aktywnego działania – to myśli, które możemy odnaleźć w podsumowaniu III sesji synodu.

Fot. BelleCo, źródło: pexels.com

Pod koniec marca w Watykanie odbyło się przedsynodalne spotkanie młodzieży z całego świata, w którym udział wzięła także delegacja z Polski. W jej skład weszli: Karolina Błażejczyk z Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, Ania Kupiszewska, która jest związana m.in. z duszpasterstwem młodzieży archidiecezji lubelskiej, s. Judyta Bajuk CSFN i Maciej Klimasiński, będący reprezentantem młodych pracowników służby zdrowia. 300 osób zebranych Rzymie, a także 15 tys. internautów obradowało przez niecały tydzień. Dyskutowano o tematach ważnych dla współczesnego młodego człowieka, m.in. o tożsamości, podejmowaniu wyborów, postrzeganiu wiary i Kościoła, wyzwaniach zawodowych i społecznych, budowaniu relacji, a także funkcjonowaniu w rzeczywistości cyfrowej. Co ważne, wśród dyskutantów znalazły się także osoby z innych wspólnot chrześcijańskich, innych religii, a także niewierzący. Młodzi mogli razem dyskutować i wspólnie pracować nad dokumentem finalnym, który trafi do ojców synodalnych. W jego wstępie możemy przeczytać:

„Nie stanowi on traktatu teologicznego, ani nie ma na celu stworzenia nowego nauczania Kościoła. Jest to raczej opis specyficznych realiów, postaw, przekonań i doświadczeń młodych ludzi na świecie. Przeznaczony jest on dla Ojców Synodalnych. Ma dać biskupom kompas, który wyznaczy kierunek ku jasnemu zrozumieniu młodych ludzi”.

Młodzi oczekują od Kościoła, że będzie blisko nich, że będzie potrafił przyznać się do błędów i potępić zło takie, jak nadużycia seksualne. Chcą Kościoła wychodzącego naprzeciw pokrzywdzonym i prześladowanym. Liczą także na wydanie oficjalnego dokumentu kościelnego, dotyczącego nowych technologii i możliwości wykorzystania ich w służbie ewangelizacji. Uczestnicy spotkania podkreślali, że dokument jest jedynie początkiem, punktem wyjścia do dalszego dialogu. Pełną jego treść możemy odnaleźć na stronie poświęconej synodowi młodzieży oraz ŚDM, pod adresem: synod2018.pl, w zakładce Vademecum Synodu.

Pół roku przed rozpoczęciem Synodu Biskupów rozpoczęła się modlitewna sztafeta „Młodzi za synod”. Polega ona na codziennej modlitwie młodych ludzi za ich rówieśników na całym świecie, biskupów, a także owoce synodu. Inicjatorem akcji jest Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM. Grafik modlitwy z uwzględnieniem grup i wspólnot dostępny jest na fanpage’u wydarzenia na Facebooku.

Fot. Muhhamad Andre R, źródło: pexels.com

Podczas Pijarskiego Synodu Młodych w Warszawie, na którym gościł delegat KEP ds. Rady Duszpasterstwa Młodzieży, bp Marek Solarczyk, dokonano analizy internetowej ankiety skierowanej do młodych, na wzór tej zleconej przez Papieża Franciszka, wypełnianej przez młodzież na całym świecie. Kwestionariusz przygotowany przez pijarów uzupełniło 341 respondentów. W obradach Pijarskiego Synodu Młodych udział wzięli przedstawiciele wszystkich pijarskich placówek i dzieł zakonnych w Polsce – 20 zakonników, 10 świeckich współpracowników oraz 58 młodych ludzi. Z ankiety wynika, że najważniejszy cel dla ludzi młodego pokolenia to żyć w zgodzie z własnym sumieniem, a także podtrzymywać relacje z rodzicami oraz wykonywać pracę, która przynosi satysfakcję. Kolejne miejsca zajęły: wychowanie dzieci, założenie własnej rodziny i życie sakramentalne. O. Jacek Wolan SP zauważył, że młodzi potrzebują obecności duszpasterzy, możliwości indywidualnego spotkania z nimi. Dzięki ankiecie dowiadujemy się, że najbardziej pomocne w rozeznaniu przez młodych własnego życiowego powołania są: modlitwa, udział w rekolekcjach, spowiedź oraz kierownictwo duchowe. Najmniej skuteczne są za to: szkolna katecheza i internet. Zajęcia szkolne wypadają najsłabiej, także patrząc na udział w rozwoju wiary młodzieży, prym wiodą tu duszpasterstwa, schole, grupy ministranckie, lektorskie oraz wspólnoty parafialne. Tym, co przysparza młodym najwięcej zmartwień, jest według ankiety strach przed samotnością. Synod Prowincjonalny w Warszawie był poprzedzony synodami lokalnymi w Polsce oraz na Białorusi.

Momentem kulminacyjnym podczas przygotowań do XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów będzie wydarzenie mające miejsce na Stadionie PGE Narodowym – „Stadion Młodych”. 6 października, czyli 3 dni po rozpoczęciu Synodu Biskupów, pojawią się tam młodzi ludzie z całej Polski, by wielbić Boga, a także spotkać się ze znanymi osobami, które będą mogły wzbogacić ich duchowo. Na liście gości znajdują się m.in. bp Grzegorz Ryś, ks. Jakub Bartczak, ks. Alvaro Grammatica, Marcin Zieliński, Bartek Krakowiak i Darek Malejonek. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest ks. Rafał Jarosiewicz, rekolekcjonista i ewangelizator, który podkreśla, że na wydarzenie przyjść może każdy, kto czuje się młody. „Stadion Młodych” prężnie promowany jest za pomocą mediów społecznościowych, co ciekawe internauci typowali nazwiska zaproszonych osobistości, biorąc tym samym udział w konkursie. Obiekt zarezerwowany jest dla 70 tysięcy osób. Wydarzenie będzie trwało 12 godzin, a podczas niego młodzi ludzie otrzymają szansę poznania różnych dróg rozwoju duchowego, przygotowano dla nich również 57 tys. gadżetów: książek, płyt oraz materiałów ewangelizacyjnych.

Przed Synodem Biskupów warto śledzić stronę: synod.2018.pl. To tam zamieszczane są materiały skierowane do młodych katolików, przygotowujące ich na październikowe wydarzenie. Jest to również miejsce, w którym obejrzeć możemy relacje ze spotkania przedsynodalnego w Rzymie. Oprócz tego, w sekcji Ambona młodych zainteresowani publikują własne artykuły w jednej z czterech kategorii tematycznych: oto ja, Kościół, świat, rodzina, co staje się kolejnym polem do wyrażania swoich opinii.

Wojciech Jasiński

/wj

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#I Synod Młodych Archidiecezji Warmińskiej #młodzież #Pijarski Synod Młodych #spotkania przedsynodalne #Stadion Młodych #synod młodych #Wojciech Jasiński #XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej