Wielka Nowenna Fatimska 2009–2017

2013/01/19

Dziewięć lat dzieli nas od 2017 roku, kiedy to będziemy obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Każde orędzie Pani Nieba i Ziemi jest wielkim darem miłości Boga do ludzi, zapraszającego do powrotu na drogę prowadzącą do zbawienia i ostrzegającego przed samozniszczeniem człowieka przez grzech.

Jak mówił Jan Paweł II, orędzia fatimskie są dziś „jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek”. Aby je odczytać w pełni, przypomnijmy, w jakim czasie Maryja przekazała Łucji Franciszkowi i Hiacyncie ostrzeżenie przed katastrofalnymi skutkami ludzkiej niegodziwości oraz apel o pokutę i nawrócenie.


Ojciec Święty ofiarowuje złoty różaniec Matce Boskiej Fatimskiej  |  | Fot. Archiwum


Pierwsze przemówienie Ojca Świetego w Fatimie  |  | Fot. Archiwum

Był rok 1917. Ogarnięta krwawą wojną Europa stanęła u progu kolejnej katastrofy – wybuchu bolszewickiej rewolty w Rosji, której płomień miał podpalić całą Europę, ostatecznie odrywając ją od Boga i chrześcijańskich korzeni.

Zaskakująca zbieżność

Rok 1917 to również dwusetna rocznica powołania do życia masonerii. 24 czerwca 1717 roku powstała ona poprzez połączenie dawnego cechu budowniczych z gnostyczną sektą różokrzyżowców. Masoneria szybko zadomowiła się we Francji, a jej dziełem była krwawa rewolucja francuska, w ramach której dokonano ludobójstwa katolickiej Wandei. Od tego czasu proces dechrystianizacji najstarszej córki Kościoła w Europie postępował coraz szybciej. W 1905 roku został wypowiedziany konkordat między Republiką Francuską a Watykanem. Wpływy masonerii rozszerzały się w innych państwach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych. Każdy, kto czytał biografię św. Maksymiliana Kolbe, pamięta wstrząsający opis manifestacji masonerii w Rzymie w 1917 roku, której towarzyszyły satanistyczne hasła i symbole, zapowiadające królowanie szatana w Watykanie. Odpowiedzią młodziutkiego zakonnika było założenie 16 października (!) Rycerstwa Niepokalanej. Jednym z najważniejszych jej zadań była modlitwa w intencji nawrócenia masonów.

Portugalska ofensywa

Masoneria próbowała zdobyć wpływy także w Portugalii. Największym jej „sukcesem” był przewrót dokonany w 1910 roku. Miejsce obalonej monarchii zajął rząd republikański, dla którego symboliczną postacią był osławiony Alfonso Costa – mason, minister sprawiedliwości, a potem premier. Jego rządy charakteryzowała walka z Kościołem. Costa zakładał, iż wykorzeni katolicyzm w ciągu dwóch lat. Trzy dni po zwycięstwie republikanów nastąpiła kasata zakonów. Zaczęto od jezuitów, których aresztowano, a następnie wyrzucono z kraju. Następnie usunięto religię ze szkół, a osobom duchownym zakazano pracy w szkołach, również prywatnych. Z budynków użyteczności publicznej usunięto wszelkie symbole katolickie. Wkrótce potem zniesiono wszystkie święta kościelne, a niedzielę nazwano „dniem odpoczynku”. Z armii usunięto kapelanów, a duchownym zakazano noszenia w miejscach publicznych sutann i habitów. Dotkliwe represje spotkały również portugalski świat naukowy – na uniwersytecie w Combrze zlikwidowano wydziały teologii i prawa kanonicznego. Zgodnie z „duchem reform” nakazano nuncjuszowi apostolskiemu opuszczenie Portugalii i odwołano ambasadora z Watykanu; skonfiskowano własność kościelną, a nadzór nad kultem i liturgią powierzono świeckim „komisarzom”. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż nawet bicie w dzwony kościelne zostało podporządkowane decyzjom władz lokalnych.

Odsiecz Matki Bożej

W tak trudnych czasach Matka Najświętsza objawiła się portugalskim pastuszkom i głosiła orędzie wzywające do pokuty, modlitwy różańcowej oraz wynagradzania Jej Niepokalanemu Sercu zniewag i bluźnierstw. W 1929 roku w Tuy siostra Łucja usłyszała apel Maryi o zawierzenie Rosji przez Ojca Świętego i wszystkich biskupów świata Jej Niepokalanemu Sercu.

Aktu zawierzenia Portugalii Fatimskiej Pani dokonał episkopat portugalski wraz z wiernymi 13 maja 1931 roku. Portugalia została uratowana przed komunistyczną rewoltą, która przez trzy lata (1936–1939) niszczyła sąsiednią Hiszpanię. Potwierdzenie, że ratunek ów był następstwem wstawiennictwa Matki Najświętszej, uzyskała siostra Łucja 18 sierpnia 1940 roku. Podczas II wojny światowej Portugalia zdołała zachować neutralność. Nie udał się również w tym kraju komunistyczny przewrót w rok po słynnej „rewolucji goździków” z 1974 roku, która przywróciła Portugalii system demokratyczny.

Ojciec Święty Pius XII starał się uczynić zadość apelowi Maryi i w radiowym przemówieniu 31 października 1942 roku zawierzył Jej świat. Powtórzył to zawierzenie 8 grudnia tego samego roku.

Tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej:
1. Pewni zwycięstwa (2009) konfrontacja z cywilizacją śmierci.
2. Bezpieczni na krawędzi czasu (2010) zawsze przy Maryi.
3. Więcej niż doczesność (2011) jest niebo, jest piekło, jest czyściec.
4. Nie żyjemy dla siebie (2012) wynagradzanie za grzechy świata.
5. Eucharystyczny klucz (2013) cud nad cudami, który zmienia wszystko.
6. Zapraszani do nieba (2014) jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.
7. Potęga rodziny (2015) domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.
8. Bóg jest miłosierny (2016) ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.
9. Droga przez serce (2017) przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.


Jan Paweł II kilkakrotnie spotkał się z siostrą Łucją  | 

Fatima nadal promieniuje

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej Sługa Boży Prymas August Hlond, 8 września 1946 roku, na Jasnej Górze zawierzył naszą Ojczyznę, Kościół i Papieża Matce Najświętszej. Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył Jej w 1984 roku także Rosję. Jakże nie wiązać z tym aktem upadku Związku Sowieckiego 8 grudnia 1991 roku w święto Niepokalanego Poczęcia NMP?

Zło jednak nie daje za wygraną. Każdy z nas może wskazać bez trudu jego złowieszcze przejawy. Nienawiść do Kościoła, Chrystusa i Jego Matki stale jest podsycana. Podstępem lub siłą próbuje się skłaniać ludzi do deptania prawa Bożego. Można wręcz mówić o terrorze antykatolickich środowisk w świecie.

Trzeba więc przypomnieć słowa papieża św. Piusa X: „W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, główną siłą złych jest słabość i ospałość dobrych. Istotny siew królestwa szatana sprowadza się do braku gorliwości, do ospałości chrześcijan”.

Włączmy się zatem gorliwie w Wielką Nowennę Fatimską, która rozpoczyna się 13 maja tego roku i będzie trwać do 2017 roku, kiedy to przypada setna rocznica objawień Matki Bożej.

Poszczególne lata Nowenny zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W tych ramach będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat, sześć miesięcy fatimskich (maj–październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku.

Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu”, ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Barbara Niemiec

Artykuł ukazał się w numerze 10/2009.

 

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej