Wypełniać ewangeliczne wskazania

2013/01/12

Abp dr Edmund Piszcz metropolita warmiński otrzymał tegoroczną Nagrodę Regionalną im. Michała Lengowskiego, ufundowaną przez Oddział Warmińsko-Mazurski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Laureata wskazała Kapituła w składzie: dr Jan Chłosta (przewodniczący), prof. dr hab. Stanisław Achremczyk prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Janusz Jasiński, ks. prałat Jan Rosłan redaktor dwutygodnika katolickiego „Posłaniec Warmiński” i asystent kościelny Oddziału Warmińsko- Mazurskiego „Civitas Christiana” oraz Tomasz Nakielski dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbywała się w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku. Dr Jan Chłosta przedstawił sylwetkę patrona nagrody, warmińskiego działacza narodowego, aktywnego członka organizacji, której symbolem był znak Rodła. Gorący patriota i społecznik, był jedną z tych postaci związanych z regionem, które stały się spadkobiercami polskiego trwania na tych ziemiach. Mówca przypomniał ideę i historię nagrody. Przyznawana od czterdziestu lat, wrosła w krajobraz kulturalny Warmii i Mazur. Rangę nagrody wyznaczają jej laureaci: naukowcy, zwłaszcza historycy badający i popularyzujący bogate dzieje regionu, księża zaangażowani w odkrywanie spuścizny historycznej lub dziś zaangażowani w działalność społeczną na rzecz regionu, animatorzy kultury, pisarze i społecznicy. Wszystkich łączy to, że byli – w rozmaity sposób – kontynuatorami dzieła M. Lengowskiego.

Abp dr Edmund Piszcz urodził się w Bydgoszczy w 1929 roku. W 1948 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, a następnie kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. Doktorat uzyskał na KUL. Biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej został w 1982 r., a administratorem sede plena diecezji warmińskiej w 1985 r. Trzy lata później został mianowany ordynariuszem warmińskim. W 1992 r. – w związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce – został mianowany arcybiskupem metropolitą warmińskim. Już w słowie wygłoszonym podczas ingresu do współkatedry olsztyńskiej powiedział, że na ziemi trudnej jedności, jaką jest ziemia warmińsko- mazurska, chce być wierny zapisanej w swoim biskupim zawołaniu maksymie, której autorem jest św. Jan apostoł i ewangelista: „Miłujmy czynem i prawdą”.

pieśń „Nie lękajcie się!” oraz wołanie: „Zostań z nami!” i „Podejdź do nas!”.


Tegoroczny laureat abp Edmund Piszcz
Fot. Zbigniew Połoniewicz

Obfity jest plon ponad dwudziestoletniego duszpasterzowania abp. Edmunda Piszcza na ziemi warmińsko-mazurskiej. Powstało ponad 100 nowych parafii, zbudowany został nowy gmach seminarium, zbudowano nową kurię, dom arcybiskupi, centrum Caritas, beatyfikowana została córka tej ziemi Regina Protmann z Braniewa (założycielka sióstr katarzynek), rozpoczęto proces beatyfikacyjny m.in. Barbary Samulowskiej – wizjonerki z Gietrzwałdu, na nowopowstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim powołano Wydział Teologii. Arcybiskupowi E. Piszczowi przyszło pełnić w 1991 roku rolę gospodarza pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II do Olsztyna.

Hierarcha znany jest ze swej otwartości na każdego człowieka i na każde środowisko. Na zaproszenie chętnie odpowiadał swoją obecnością w spotkaniach różnych grup kościelnych i świeckich. Bywał częstym gościem Oddziału Warmińsko- Mazurskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a przed paru laty głosił w Gietrzwałdzie rekolekcje dla Zarządu Głównego naszej organizacji. Był gospodarzem spotkań różnych grup laikatu. Jest patronem wielu inicjatyw, jak choćby odbywających się od 8 lat Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny. Szeroko znany jest jego udział poprzez głoszenie homilii i prowadzenie rozważań w cyklach audycji radiowych i telewizyjnych.

Dostojny Laureat w tym roku obchodzi jubileusz 50. lecia kapłaństwa. Nagroda wpisuje się więc także w ten złoty jubileusz. Jubilatowi życzono błogosławieństwa Bożego na dalsze lata pracy. Głos zabrali: Tomasz Nakielski dyrektor Oddziału Warmińsko- Mazurskiego, Sławomir Józefiak sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Czesław Jerzy Małkowski prezydent Olsztyna, Piotr Żuchowski wicemarszałek województwa. Wśród licznych uczestników uroczystości byli także obecni: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak rektor WSD „Hosianum”, senator Jerzy Szmit, laureaci poprzednich edycji nagrody, przedstawicielka wojewody, przedstawiciele duchowieństwa, licznych środowisk naukowych, kulturalnych, organizacji społecznych, w tym ruchów i stowarzyszeń katolickich, mieszkańcy Olsztyna.

Dziękując za wyróżnienie, Ksiądz Arcybiskup nawiązał do swojej dewizy biskupiej, stwierdzając, że miłość bez prawdy może być krzywdą, a prawda bez miłości – okrucieństwem. Uroczystość uświetnił występ pantomimiczny grupy teatralnej „Zmysł” z Ostródy. Zaprezentowała ona spektakl „Izaak, czyli…” w reżyserii Moniki Kazimierczyk.

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej