Janowi Pawłowi II zawierzano trudne sprawy ojczyzny

2015/04/8

Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Gdańsku.

W Kaplicy Królewskiej, ufundowanej przez prymasa Andrzeja Olszowskiego i króla Jana III Sobieskiego dla polskich katolików w Gdańsku, rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Gdańsku. Uroczystego wprowadzenia relikwii, w obecności przewodniczącego O/O Waldemara Jaroszewicza, członków Stowarzyszenia i gości, dokonał ks. kan. dr Mirosław Paracki, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w archidiecezji gdańskiej. Poprowadził on liturgię słowa, której towarzyszyła homilia poświęcona naszemu wielkiemu rodakowi – świętemu papieżowi. Modlono się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o rychłą beatyfikację sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego – patrona Stowarzyszenia.

Następnie w Galerii Mariackiej otwarto wystawę poświęconą kard. Wyszyńskiemu. Była to okazja do omówienia jego działalności, nauczania, oddania Kościołowi i sprawom naszej ojczyzny oraz przyjaźni i bliskiej współpracy z kard. Wojtyłą – przyszłym papieżem.

Konwikt św. Leona w Wejherowie był kolejnym miejscem, które nawiedziły relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą odprawioną przez ks. kan. Mariana Dettlaffa, proboszcza parafii św. Leona i św. Stanisława Kostki oraz asystenta oddziału. W kazaniu ksiądz proboszcz odniósł się do aktualności nauczania Jana Pawła II. Zaznaczył, iż wskazania, które papież kierował do Polaków, winny stać się wyznacznikiem naszego postępowania i działań, które podejmujemy w służbie Kościołowi i naszej ojczyźnie w obecnej rzeczywistości. Po Eucharystii został odmówiony różaniec, któremu towarzyszyły rozważania Jana Pawła II.

Centralne uroczystości, które zgromadziły członków i sympatyków Stowarzyszania przybyłych z terenów diecezji gdańskiej i pelplińskiej, miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, gdzie szczególnie otacza się troską życie, zwłaszcza tych najmłodszych, tak bardzo bliskich sercu św. Jana Pawła II. Umieszczone tam Okno Życia przyjęło już troje dzieci. Zarówno Okno Życia, jak i działający od lat Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II (wotum wdzięczności archidiecezji za pierwszą wizytę Ojca Świętego Jana Pawła  II w Gdańsku w 1987 r.) spełniają oczekiwania i są wypełnianiem nauczania i testamentu św. Jana Pawła II.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył JE bp dr Wiesław Szlachetka, który wraz z ks. prał. Henrykiem Cyrzanem, proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Chojnicach, ks. prał. dr. Antonim Dunajskim, asystentem kościelnym Stowarzyszenia w diecezji pelplińskiej, ks. kan. Mirosławem Parackim i ks. Andrzejem Pradelą, proboszczem i kustoszem sanktuarium oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, modlił się w intencji Stowarzyszenia i jego członków oraz o rychłą beatyfikację sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Na uroczystości przybył Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

W swoim kazaniu biskup podkreślił znaczenie i odpowiedzialność pasterza za powierzony mu lud. Lud Boży, podążając za głosem pasterza, nie zboczy z drogi prowadzącej do Boga, szczególnie gdy jest poddawany różnym zgubnym ideologiom, które chcą zawładnąć duszami. Przykładem dla nas ma być nieugięta postawa sługi Bożego prymasa Wyszyńskiego wobec zła.

Po Mszy świętej została odprawiona droga krzyżowa. Jej stacjami były rzeźby pochodzące z ołtarza papieskiego, przy którym Jan Paweł II sprawował Mszę świętą w 1999 r. w Sopocie. Kalwaria matemblewska jest pamiątką tego wydarzenia. W drodze krzyżowej towarzyszyły nam niesione relikwie św. Jana Pawła II i jego rozważania Męki Pańskiej.

Kolejnym miejscem nawiedzenia relikwii św. Jana Pawła II była parafia Królowej Jadwigi w Chojnicach. Trzydniowe uroczystości, którym przewodniczył ks. prał. Henryk Cyrzan, rozpoczęły się procesyjnym wprowadzeniem relikwii do kościoła. Podczas każdej Mszy świętej wierni modlili się za wstawiennictwem świętego papieża w swoich intencjach.  Modlitwy te zanoszono do Boga za pośrednictwem św. Jana Pawła II szczególnie podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Ostatnim miastem w Oddziale Okręgowym w Gdańsku, które nawiedziły relikwie św. Jana Pawła II, była Kościerzyna. Relikwie zostały tam uroczyście przyjęte przez siostry niepokalanki. Do dostępnej dla wiernych kaplicy przybywali wszyscy, którzy sprawy swoje i najbliższych zawierzali wstawiennictwu św. Jana Pawła II. Relikwie naszego zmarłego rodaka nawiedziły również chorych w Szpitalu Specjalistycznym i Hospicjum w Kościerzynie. Procesyjnie wnoszono je do sal szpitalnych, do których przybywał kapelan z Najświętszym Sakramentem. W szpitalu odbyła się całonocna adoracja przy relikwiach, prowadzona przez wspólnotę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Relikwie Jana Pawła II nawiedziły również dwie kościerskie parafie: Chrystusa Króla oraz Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie podczas uroczystej Mszy świętej odprawianej w intencji ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam, zawierzano św. Janowi Pawłowi wszystkie trudne polskie sprawy. Na nocnej adoracji przy relikwiach św. Jana Pawła II modlono się w kaplicy Sióstr Elżbietanek, które prowadzą w Kościerzynie m.in. przedszkole.

Joanna Olbert

mm

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Gdańsk #Jan Paweł II #relikwie #Wejherowo
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej