Po godzinach

Bóg w książkach
2013/1/17

Wydawnictwa katolickie w Polsce wydają coraz ciekawsze książki, na coraz wyższym poziomie edytorskim. A co najważniejsze, nie brakuje ich czytelników. Widać to było szczególnie na kwietniowych Targach Wydawców Katolickich, które tradycyjnie odbyły się na …

Tak powstaje modlitwa
2013/1/17

To szczególna biografia papieża Polaka – ułożona w postaci litanii. Pierwszy raz została odmówiona w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II, przed bazyliką Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Wierni po każdym kolejnym wezwaniu litanijnym, odczytywanym przez…

Bogurodzica
2013/1/17

Bitwa miała lada chwilę rozciągnąć się i rozpalić na całej linii, więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń św. Wojciecha. Sto tysięcy pokrytych żelazem głów i sto tysięcy par oczu podniosło się ku niebu, a ze stu tysięcy piersi wyszedł je…

Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz…
2013/1/17

Lektura Tryptyku rzymskiego w roku 2007, w pięć lat po ukazaniu się tego ostatniego utworu literackiego Jana Pawła II i w dwa lata po odejściu Autora do domu Ojca, musi różnić się od tej pierwszej, czynionej „na gorąco”, w niemałym zgiełku medialnym i w k…

Kościoły romańskie w Polsce – Płock
2013/1/17

Dzieje katedry w Płocku sięgają pocz. XII w., kiedy to wzniesiono pierwszą drewnianą budowlę w książęcym grodzie Władysława Hermana, stanowiącym przez prawie 40 lat nieformalną stolicę Polski.

Poezja na dużym ekranie
2013/1/17

> „Tryptyk rzymski” – jedno z ostatnich dzieł Jana Pawła II – doczekał się ekranizacji. Nie jest to typowy film. A raczej przesiąknięta poezją długometrażowa animacja.

Cierpienie i tryumf
2013/1/17

Wpisane jest w duszę człowieka wezwanie do nieśmiertelności. Wpisane jest ono w duszę artysty, gdy dziełem swego talentu, swego geniuszu, stara się przekroczyć granicę przemijania i śmierci – Jan Paweł II

Kościoły romańskie w Polsce: Kraków św. Wojciech
2013/1/16

Kościół św. Wojciecha stanowi wielką osobliwość Rynku krakowskiego. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech. Na pamiątkę tego faktu postawiono tu niewielki kamienny kościółek. Prowadzone badania archeologiczne doprowadziły do odsłoni…

Szacunek i wdzięczność dla wychowawcy pokoleń
2013/1/16

Pod koniec 2006 r. wybitny filozoftomista, dydaktyk, poeta, prof. dr hab. Mieczysław Gogacz ukończył 80 lat. Z tej okazji Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zorganizowała w Warszawie sesję naukową dedykowaną jubilatowi pt. „Tom…

Wielkopostne poszukiwania malarzy
2013/1/16

Nie ulega wątpliwości, że tym, co pomaga dobrze przeżywać okres Wielkiego Postu, jest sztuka. Zbliża ona człowieka do sfery sacrum, pozwala lepiej zrozumieć tajemnicę krzyża, a także sens pokuty i umartwienia.

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej