Uroczystości jubileuszowe 20-lecia “Civitas Christiana” w Olsztynie

2017/10/1
dsc09198.jpg

Rok 2017 przynosi w działalności Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” jubileusz 20-lecia uzyskania statusu organizacji katolickiej. Uroczystości rocznicowe odbywają się na szczeblu ogólnopolskim i w poszczególnych oddziałach. W sobotę, 30 września lokalne obchody zorganizował Oddział Okręgowy w Olsztynie.

Mszę świętą w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba sprawował w intencji Stowarzyszenia ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka, asystent kościelny olsztyńskiego oddziału okręgowego “Civitas Christiana”. Eucharystię koncelebrowali kapłani związani z organizacją, a uczestniczyli w niej licznie zebrani przedstawiciele lokalnych oddziałów Stowarzyszenia i władze naczelne organizacji.

Podczas liturgii nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru Oddziału Okręgowego w Olsztynie, ufundowanego przez członków. Na płótnie weksylium  widnieje nazwa organizacji i emblemat Katolickiego Stowarzyszenia Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, przedstawiający stylizowany fragment (siedemnasta kwatera) Drzwi Gnieźnieńskich, na którym szczątki św. Wojciecha męczennika przenoszone są uroczyście na miejsce pochówku, fundując duchowe – chrześcijańskie podwaliny państwa polskiego. Na rewersie płótna znajduje się herb metropolii warmińskiej, adekwatny z herbem Warmii, przedstawia Agnus Dei – Baranka Bożego – symbol Chrystusa. Głowicę sztandaru stanowi orzeł biały, wykonany z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są zdobione w kolorze złotym.

Po Mszy św. obchody jubileuszowe kontynuowano w Centrum Świętego Jakuba. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz Stowarzyszenia z przewodniczącym Tomaszem Nakielskim, wiceprzewodniczącym Romualdem Gumienniakiem i sekretarzem generalnym Zbigniewem Połoniewiczem, który zarazem pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe przyznawane przez przewodniczącego “Civitas Christiana” osobom szczególnie zaangażowanym w działalność organizacji. Złotą Odznakę Honorową otrzymał ks. kan. dr Stanisław Guła (Elbląg). Najwyższym wyróżnieniem “Civitas Christiana” uhonorowano pośmiertnie również śp. ks. prał. kan. dr. Zygmunta Klimczuka (Kętrzyn). Srebrną Odznakę Honorową otrzymali: Marianna Kesler (Szczytno), Barbara Kiejziewicz (Nidzica); ks. kan. Mieczysław Adamczyk (Susz), Ewa Gałka (Nidzica). Brązowe Odznaki Honorowe odebrali: Kazimierz Szrajber (Ełk), Janina Gil (Ostróda), Zofia Maria Kolankiewicz (Ostróda), Rita Kostka (Olsztyn), Andrzej Taborski (Olsztyn), Halina Orzechowska (Elbląg).

W programie znalazł się również panel dyskusyjny poświęcony refleksji nad minionymi dwiema dekadami działalności Stowarzyszenia jako integralnej części Kościoła katolickiego w Polsce oraz próbą wejrzenia w przyszłość z wyzwaniami czasu. W dyskusji wzięła udział pani Zenobia Alejun, jedna z najbardziej aktywnych członkiń „Civitas Christiana”, która na co dzień żyje życiem organizacji i buduje jej autorytet. Przez wiele kadencji Pani Zenobia kierowała Oddziałem w Kętrzynie oraz była członkiem władz Oddziału Okręgowego z Olsztynie. Obecnie jest wiceprzewodniczącą kętrzyńskiego Oddziału. Ceniona przez wiele środowisk, należy do najbardziej znanych na terenie miasta i powiatu kętrzyńskiego działaczy. Swoim spojrzeniem na posłannictwo świeckich w Kościele, w świetle adhortacji apostolskiej Christifideles laici, a także doświadczeniem dobrej współpracy z “Civitas Christiana” podzielił się ks. dr Michał Tunkiewicz. Duchowny jest m.in. generalnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej archidiecezji warmińskiej, wiceprzewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego i organizatorem wielu działań prorodzinnych i duszpasterskich na terenie archidiecezji. Młode pokolenie “Civitas Christiana” reprezentował Mateusz Rutynowski, teolog, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w 2008 roku. Od 2013 roku członek Stowarzyszenia oraz pracownik Oddziału Okręgowego w Olsztynie, odpowiedzialny za formację członków, koordynator diecezjalny i członek komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Od 2014 roku przewodniczący Zarządu Oddziału w Olsztynie.

Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Warmii i Mazur przy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pod dyrekcją Alicji Kucharzewskiej – Samko, który zapewnił również oprawę muzyczną liturgii.

„Budujcie Civitas Christiana” – to wezwanie wypowiedziane 20 kwietnia 1994 r. w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II stało się niewątpliwie kamieniem węgielnym i inspiracją do podjęcia przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” charyzmatu żywej obecności w Kościele i narodzie na kanwie społecznego wymiaru wiary. Przyjęte rok wcześniej imię „Civitas Christiana”, wyrażające społeczność zorganizowaną w imię Boże, wyznaczyło drogę autentycznej służby Ewangelii na polu rodziny, kultury, pracy i samorządności, według zasad katolickiej nauki społecznej. To zobowiązanie zostało wyrażone w Oświadczeniu Gnieźnieńskim złożonym 4–5  kwietnia 1997 r. „Dziś przy Grobie św. Wojciecha, Patrona Polski i chrześcijańskiego ładu w naszej Ojczyźnie, tu, w Gnieźnie, gdzie nasi praojcowie włączyli nasz słowiański ród w chrześcijańską kulturę i historię Europy – potwierdzamy zdecydowaną wolę kroczenia tą drogą” – czytamy w treści Oświadczenia. Przypieczętowaniem tej drogi, którą Stowarzyszenie od dwóch dekad konsekwentnie podąża, było nadanie przez Konferencję Episkopatu Polski statusu organizacji katolickiej, dekretem prymasa Polski kard. Józefa Glempa z 14 kwietnia 1997  r.

Do celebracji dwudziestolecia obecności Stowarzyszenia jako integralnej części Kościoła, ale także refleksji w kontekście przyszłych perspektyw zachęca Tomasz Nakielski, przewodniczący „Civitas Christiana”. – Tę refleksję musimy prowadzić, patrząc w przyszłość. Przymiotnik „katolicki” zobowiązuje, to honor, radość, ale i wyzwanie – przypomina. Przewodniczący zwraca także uwagę na dobry kierunek działań poszczególnych oddziałów, które w swoich rocznych planach pracy ujęły także wymiar celebracji jubileuszu i namysł nad posłannictwem wynikającym dla Stowarzyszenia z przymiotnika „katolicki”. „Niech piękny Jubileusz będzie dla nas i naszych środowisk motywem dziękczynienia i źródłem refleksji nad dotychczasowym dorobkiem Stowarzyszenia oraz umocnieniem wobec wyzwań przyszłości” – czytamy w specjalnie wydanej uchwale okolicznościowej, którą Rada Główna przyjęła przez aklamację na posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Zadanie zaangażowania laikatu w dzieło niesienia Dobrej Nowiny wobec współczesnych wyzwań podkreśla Ojciec Święty Franciszek: „Potrzebujemy ludzi świeckich, którzy są dobrze uformowani, poruszeni czystą i szczerą wiarą, których życie zostało dotknięte osobistym i miłosiernym spotkaniem z miłością Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy świeckich, którzy podejmują ryzyko, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk, którzy nie boją się popełniać błędów, którzy prą do przodu. Potrzebujemy świeckich z wizją na przyszłość, którzy nie zamykają się w błahych sprawach codzienności. W końcu potrzebujemy świeckich z doświadczeniem prawdziwego życia, którzy nie boją się marzyć” – wzywa papież Franciszek.

Marcin Kluczyński

Zapis wideo transmisji na żywo z uroczystości: www.pscp.tv/e_civitas

fot. Marcin Kluczyński
mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#archidiecezja warmińska #Civitas Christiana Olsztyn #kościół katolicki #laikat #slider #stowarzyszenie katolickie #świadectwo #świeccy
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej