Almanach Sądecki

2013/12/11

Almanach Sądecki” jest jednym z najdłużej wychodzących pism regionalnych na Sądecczyźnie. Pierwszy numer kwartalnika ukazał się drukiem w październiku 1992 r., na miesiąc przed jubileuszem 700-lecia Nowego Sącza. Zespół redakcyjny tworzyli: Leszek Migrała – pomysłodawca wydawania periodyku, Marek Basiaga i Stanisław Pażucha. Wydawcą „Almanachu Sądeckiego” był początkowo nowosądecki Oddział Stowarzyszenia PAX, a od 1993 r. (po wewnętrznym przełomie organizacyjnym) Oddział Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przekształconego w 1997 r. w Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, która to organizacja wzięła na siebie pełny koszt wydawania pisma w pierwszych latach jego istnienia, do r. 1999. W późniejszym czasie „Civitas Christiana” stale i szczodrze partycypowało w kosztach wydawniczych, znajdując w tym względzie wydatne wsparcie Urzędu Miasta Nowego Sącza i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Okresowo swój istotny udział w finansowaniu pisma miały również zakłady spółki Inco-Veritas w Mszanie Dolnej i Białym Dunajcu.

Wystawka archiwalnych numerów Almanachu Sądeckiego
Wystawka archiwalnych numerów Almanachu Sądeckiego

Pojawienie się „Almanachu Sądeckiego” na rynku wydawniczym odnotowały życzliwie „Czas Krakowski”, „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska”, a prof. Michał Śliwa w „Roczniku Sądeckim” (tom XXIII) dokonał pierwszej pogłębionej recenzji sześciu numerów pisma, nadmieniając, iż w Nowym Sączu ukształtowało się pismo o wyraźnym profilu popularnohistorycznym, będące wyrazem ambitnych aspiracji kulturalnych sądeckiej inteligencji.

Kolejne lata w rozwoju pisma charakteryzowały się poszerzeniem listy autorów. W tym czasie kontakt z redakcją nawiązało wiele instytucji, które uzupełniały tekę redakcyjną swoimi materiałami. Były wśród nich: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu, Popradzki Park Krajobrazowy. Swego rodzaju nowością stało się publikowanie utworów literackich i tekstów, co wynikało z faktu, iż kwartalnik objął patronat nad powstałym przy nowosądeckim Oddziale „Civitas Christiana” w 1996 r. Klubem Literackim „Sądecczyzna”. Celną konstatację na temat „Almanachu Sądeckiego” zamieścił w tym czasie „Dziennik Polski”, który na marginesie recenzji jednego z numerów kwartalnika napisał: „Chodziło o szeroko pojętą ziemię sądecką – głównie o jej przeszłość, ale i o czasy obecne. Historia, sztuka, etnografia, ciekawi ludzie, zapomniane lub mało znane epizody z dziejów miasta i regionu – wszystko. Ale napisane tak, aby mógł to łatwo zrozumieć uczeń, przyszły maturzysta lub człowiek, który nie ma czasu (ani zdrowia), by poszukiwać interesujących go rzeczy w ciężkostrawnych opracowaniach naukowców”. Swoją opinię przedstawił również prof. Józef Długosz, omawiając zawartość „Almanachu…” w „Roczniku Sądeckim” (tom XXXI). Napisał, iż „kwartalnik stanowi cenne uzupełnienie badań dziejów i teraźniejszości Sądecczyzny jako czasopismo popularnonaukowe. […] otwarte dla wszystkich, którzy mają swoje zdanie do powiedzenia na wielki temat zwany Sądecczyzną”.

W latach 1999–2003 budżet pisma uległ ograniczeniu, powodując konieczność przekształcenia go w półrocznik. Był to okres cierpliwej kontynuacji linii pisma i poszerzenia zespołu jego stałych współpracowników.

Nowy etap w historii „Almanachu Sądeckiego” zapoczątkowano w 2004 r., czego przejawem była rekonstrukcja i poszerzenie redakcji, którą utworzyli: Leszek Migrała – redaktor naczelny, jednocześnie przewodniczący Oddziału Nowosądeckiego „Civitas Christiana”, Stanisław Korusiewicz – regionalista, badacz archiwaliów sądeckich, Stanisław Pażucha – przewodniczący Oddziału Małopolskiego „Civitas Christiana”, Robert Ślusarek – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zbigniew Wolanin – etnograf, znawca problematyki dotyczącej Nikifora Krynickiego oraz Leszek Zakrzewski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Nowym Sączu.

W 2012 r. „Almanach Sądecki” obchodził swoje dwudziestolecie. W jednym z większych omówień napisanym przy tej okazji skonstatowano: „Nowy Sącz jest ciekawym środowiskiem intelektualnym i artystycznym, a nie posiada de facto organu prasowego, który mógłby tej sprawie służyć. […] Nie powstało dotychczas regionalne pismo społeczno-kulturalne, powstał jednak »Almanach Sądecki«– kwartalnik regionalny o profilu popularnonaukowym, który w tej dziedzinie ma niewątpliwe zasługi dla miasta i regionu i jest – obok »Rocznika Sądeckiego« – ważnym pismem, konsekwentnie realizującym zaprogramowaną przed laty linię redakcyjną, rozwijając i budując tożsamość sądeczan w duchu patriotyzmu i przynależności do wspólnoty większej ogólnonarodowej”.

 

Leszek Migrała/kw

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej