Katolicka Nauka Społeczna na kartach książek – coroczne amerykańskie nagrody przyznane

2023/09/20
tom hermans 9BoqXzEeQqM unsplash
Fot. unsplash.com

W czerwcu w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny odbył się plebiscyt na najlepszą książkę katolicką. Organizatorem corocznego wyróżnienia jest Catholic Media Association z Chicago.

To stowarzyszenie mediów katolickich w swoich materiałach informacyjnych deklaruje, że misyjnie angażuje się w pomaganie swoim członkom w dzieleniu się Dobrą Nowiną za pośrednictwem mediów katolickich. Buduje także relacje i społeczność wśród specjalistów zajmujących się mediami katolickimi w Ameryce Północnej i poza nią. Imponujące jest, że wyróżnienie książek odbywa się aż w 56 kategoriach, które obejmują szerokie spektrum wydawniczej sceny katolickiej. Warto podkreślić, że jedną z kategorii książek nominowanych do nagrody są publikacje z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Podczas tegorocznej edycji nagrody pierwsze miejsce przypadło książce „Cathonomics: How Catholic Tradition Can Create a More Just Economy”. Jej autorem jest Anthony N. Annett, który w pierwszej kolejności sięga do źródeł, historii Katolickiej Nauki Społecznej. Jednocześnie podkreśla jednak, że korzenie refleksji Kościoła wobec spraw społecznych sięgają historycznie dalej niż  „Rerum novarum” i szuka ich zarówno bezpośrednio w Piśmie Świętym, u św. Tomasza, jak też w koncepcjach klasycznej filozofii arystotelesowskiej, która rozwijana była w świecie chrześcijańskim. Refleksja autora zmierza także do docenienia i uczciwego spojrzenia na dorobek papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI w zakresie nauczania społecznego.

W kolejnych częściach Anett rozwija zagadnienia związane z kryzysem i rozwojem gospodarczym w kontekście historii XX wieku. Spogląda na te zagadnienia jako teoretyk, ale i praktyk, rozumiejący zależności biznesowe i konsekwencje konkretnych działań w obszarze ekonomii. Książka wywołała za oceanem głosy polemiczne, ale trudno się dziwić, bo pozycja ta zarówno w formie, jak i treści zachęca do dyskusji. Natomiast trudno odmówić autorowi wiedzy oraz umiejętności konkretnej, ale także wieloaspektowej i momentami błyskotliwej argumentacji.

Anthony M. Annett, swego czasu udzielił wywiadu dla naszego pisma „Civitas Christiana”, a całość rozmowy jest dostępna tutaj. We wspomnianym wywiadzie autor przywoływał swoje osobiste doświadczenie związane z kryzysem ekonomicznym, który wybuchł w 2008 i błędnymi ocenami źródeł tego zjawiska. Tak mówił m.in. o motywacjach związanych z napisaniem książki:

Sięgnąłem więc po tradycję społeczną Kościoła i wspaniałe encykliki, od Rerum novarum z 1891 roku aż po Fratelli tutti z 2020 roku. Odkryłem, że katolicka nauka społeczna oferuje żywą alternatywę dla dominującego ekonomicznego paradygmatu, która nie tylko prowadzi do zdrowszych gospodarek, ale jest też głębiej zakorzeniona w prawidłach ludzkiej natury.

Anthony M. Anett jest ekonomistą o szerokim doświadczeniu w międzynarodowych instytucjach finansowych, który wprost odwołuje się do nauczania papieża Franciszka. Tak mówił w wywiadzie:

Nie napisałbym mojej książki bez papieża Franciszka. Jego sposób nauczania, a także sposób życia są dla mnie inspiracją. W pewnym sensie jest on bohaterem Cathonomics. Wynika to z jego silnego nacisku na katolicką naukę społeczną, zwłaszcza w dwóch encyklikach: Laudato si’ oraz Fratelli tutti.

Drugie miejsce w tej kategorii plebiscytu otrzymała książka „Enacting Catholic Social Tradition: The Deep Practice of Human Dignity”, której autorem jest Clemens Sedmak. Książka kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie Katolickiej Nauki Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem godności ludzkiej. W publikacji autor podkreśla, że zasady KNS nie wynikają z arbitralnych praw ustanowionych przez przywódców Kościoła, ale raczej ze wskazówek moralnych bezpośrednio inspirowanych Pismem Świętym, zwłaszcza przykazania, aby kochać Chrystusa i bliźniego, nawet jeśli jest to niezwykle trudne w praktyce przerastających nas czasem sytuacji życiowych.

Co istotne, autor Clemens Sedmak może być znany czytelnikom w Polsce. Kilka lat temu nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazała się jego książka „Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji”.

Trzecie miejsce zajęła książka, której autorami są kard. Michael Czerny SJ,  aktualny prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, i ks. Christian Barone. Książka „Siblings All, Sign of the Times: The Social Teaching of Pope Francis” wnikliwie omawia nauczanie papieża Franciszka. Czyniąc wprowadzenie do pogłębionej lektury tematów podejmowanych przez Ojca Świętego, autorzy zaczynają od prześledzenia jego ciągłości z tematami i nauką społeczną Soboru Watykańskiego II. W drugiej części podkreślają jego oryginalny wkład do nauczania Kościoła, zwłaszcza w encyklice Fratelli tutti.

W omawianej kategorii nagrody, poświęconej książkom z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej, postanowiono przyznać dwa wyróżnienia. Jedno z nich zwraca naszą uwagę na książkę Normana Wirzba  „Agrarian Spirit Cultivating Faith, Community, and the Land”. Wydawca zachęca do jej lektury zwracając uwagę, że przez tysiące lat większość ludzi czerpała swoje codzienne życie z ziemi i nadawała mu sens w odniesieniu do niej. Uprawa i znajdowanie pożywienia, wraz z wieloma praktykami związanymi z utrzymaniem domu i uprawą społeczności, były trwałymi troskami, które ukształtowały to, co ludzie rozumieli i czego oczekiwali od życia. Ten wstęp to próba sięgnięcia po te doświadczenia i korzenie.

Autor przedstawia przekonujący opis życia duchowego, który jest zarówno dostosowany do starożytnych źródeł biblijnych, jak i ukierunkowany na rozwiązanie palących problemów społecznych i ekologicznych dnia dzisiejszego. Książka stanowi zaproszenie do osobistej przemiany, która usprawnia ludzi do pokojowego i pięknego życia ze sobą i z ziemią.

Drugie równoległe wyróżnienie przypadło książce „The Homeboy Way: A Radical Approach to Business and Life”. Chociaż książka została napisana przez Thomasa Vozzo, jej treść dotyczy konkretnie księdza Grega Boyle’a, amerykańskiego księdza katolickiego, jezuitę. Jest on założycielem i dyrektorem Homeboy Industries, największego na świecie programu interwencji i resocjalizacji gangów. Książka nawiązuje do tego programu, będącego drogą powrotu do pełnego życia w społeczeństwie dla ludzi z doświadczeniem obecności w środowisku przestępczym. W książce autor pokazuje, jak żyć, przewodzić i zmieniać rzeczywistość dzięki stanowczości, determinacji, współczuciu i stanowczości.

 

Pełne zestawienie nagrodzonych książek można znaleźć tutaj: https://www.catholicmediaconference.org/books

 

/ab

Maciej Szepietowski

Maciej Szepietowski

Prawnik, zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika, członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#KNS #Katolicka Nauka Społeczna #książki katolickie #książka #nagrody #Cathonomics
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej