„Radość płynie z Nadziei”, a dzięki temu autorytety są wśród nas!

2022/10/17
CCH 27261
Fot. Kamil Latuszek / Centrum Medialne Civitas Christiana

W niedzielę 16 października 2022 roku w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki, odbyła się Gala wręczenia Nagród im. kard. nom. Ignacego Jeża, której organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kuria Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, na czele z ustawodawcą bp. Edwardem Dajczakiem, ordynariuszem diecezji oraz Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Nagroda jest przyznawana raz w roku, a otrzymać ją mogą osoby fizyczne lub instytucje za działalność społeczno-kulturalną lub charytatywną. Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich oraz upamiętnienie działalności ks. kard. nom. Ignacego Jeża – odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalera Orderu Uśmiechu, laureata nagród Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka i Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego), organizatora wizyty Jana Pawła II w Koszalinie, inicjatora odzyskania dla Kościoła terenów Góry Chełmskiej oraz przywrócenia im dawnego znaczenia miejsca odpustowego i pielgrzymkowego (Góra Chełmska figuruje jako miejsce pątnicze na najstarszej mapie dróg chrześcijańskiej Europy, tzw. „Mapie drogi do Rzymu” z 1500 r.).

W tym roku nagrodę, którą stanowi statuetka z brązu z podobizną kardynała Jeża – wybitne dzieło artysty Romualda Wiszniewskiego – kapituła w składzie: kanclerz nagrody – bp Edward Dajczak – ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. dyr. Tomasz Roda – Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. dyr. Łukasz Gąsiorowski – Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, sekretarz kapituły – Ryszard Pilich, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznała:

1. Parafialnemu zespołu Caritas parafii pw. Św. o. Maksymiliana Marii Kolbego w Słupsku – za praktyczne odczytywanie i realizację zawartej w Ewangelii rzeczywistości Miłosierdzia, która była obecna w życiu Patrona Nagrody;

2. Stowarzyszeniu „Dom Miłosierdzia Bożego” – za praktyczne wcielanie w życie dzieła Miłosierdzia Bożego;

3. Krystynie Bastowskiej – za wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz podtrzymywania dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie w utrwalaniu tradycji chrześcijańskich.

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska obchodzi jubileusz 50-lecia diecezji, zakończył się takżę II synod diecezji oraz w piętnastą rocznicę śmierci kard. nom. Ignacego Jeża Ryszard Pilich, przewodniczący Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, wyraził wdzięczność i zaangażowanie bp. Edwarda Dajczaka podczas budowania diecezji, co ze względów formalnych nie mogło zostać uhonorowane statuetką, zostało jednak podczas gali podkreślone podziękowaniem, bukietem kwiatów i brawami.

Laudacje na cześć pierwszego laureata wygłosił ks. Paweł Wojtalewicz, obecny proboszcz koszalińskiej parafii pw. Ducha Św., a kiedyś opiekun tegorocznego laureata. W imieniu Parafialnego zespołu Caritas parafii pw. Św. o. Maksymiliana Marii Kolbego nagrodę odebrali ks. Tomasz Tomaszewski oraz pani Elżbieta Szreder, która podkreśliła, iż z zaskoczeniem, zdziwieniem i z radością została uwieńczona praca jaka wydarzyła się podczas 20 lat. Siła zespołu płynie z karmienia się Jezusem Chrystusem.

Druga, ale równorzędna nagroda została odebrana przez ks. Radosława Siwińskiego, siostrę oraz brata Ze Stowarzyszenia „Dom Miłosierdzia Bożego”. Laudacje na cześć laureata wygłosił Miłosz Janczewski. Laureaci podkreślali, że źródłem wszystkiego jest adoracja Jezusa – wszystkie siły czerpane są właśnie z adoracji.

Na poczet trzeciego równie ważnego wyróżnienia laudacje wygłosił ks. kanonik Henryk Romanik, proboszcz parafii katedralnej w Koszalinie, diecezjalny konserwator zabytków. Laureatka pani Krystyna Bastowska nie kryła poruszenia, ale przede wszystkim wyrażała ogromną wdzięczności skierowaną do ludzi, którzy pojawili się na każdym odcinku drogi się. 

Przyszedłem, aby ogień rzucić” - Pani Ewelina Goździewicz, Członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przytoczyła pasterskie zawołanie kard. nom. I. Jeża - „Ten ogień płonie nie tylko w diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej, nie tylko w kościele powszechnym, ale w całej społeczności chrześcijańskiej dzięki Państwu, laureatom tej Nagrody, którzy rozpalają nas do świętości w codzienności.

Bp. Edward Dajczak z sentymentem wspominał rocznice śmierci Ignacego Jeża. W diecezji było wiele nagród, ale po śmierci kard. nom nagroda miała i musiała nosić jego imię. Tegoroczne wybory kapituły są koncentracja na człowieka, na miłosierdziu. Bp. Dajczak dalej wspomina kard. nom. Jeża i jego zainteresowanie młodym człowiekiem. 

Zwieńczeniem uroczystości podczas Gali był koncert Basi Pospieszalskiej i Huberta Kowalskiego z zespołem kameralnym ICON.

Patronatem medialnym jest portal e-civitas.pl. Całość była transmitowana przed Dobre Media Nowej Ewangelizacji.

/mdk

Natalia Dabrowska 2

Natalia Dąbrowska

Doradca rodzinny, mediator, członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Nagroda im. Ignacego Jeża #Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia Bożego #Krystyna Bastowska #Caritas Słupsk #bp Edward Dajczak #ks. Tomasz Roda #ks. Łukasz Gąsiorowski #Ryszard Pilich #Ewelina Goździewicz #Basia Pospieszalska #hubert kowalski
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej