Ty też możesz poczuć radość Ewangelii!

2014/11/6

Miniona edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przyniosła laur zwycięstwa Monice Migas z diecezji siedleckiej. Laureatka okazała się najlepszą znawczynią Pisma Świętego spośród 30 000 uczestników w całym kraju. Organizatorzy zapraszają młodzież do udziału w 19. edycji biblijnych zmagań, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015.

Zwyciężczyni ubiegłorocznych eliminacji przysługuje prawo do podjęcia studiów w 11 uczelniach wyższych i może wybierać spośród 14 kierunków kształcenia, m.in. teologię, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo lub socjologię. Monika wygrała też pielgrzymkę do Ziemi Świętej dla siebie i opiekuna, ufundowaną przez touroperatora Novum Travel z Bydgoszczy oraz ciekawe upominki rzeczowe.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, także pragnący poczuć radość zwycięstwa, mogą wziąć udział w 19. edycji Konkursu, którego zakres obejmuje tym razem Księgę Jonasza, Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Rejestracja szkół na stronie www.okwb.pl potrwa aż do 9 marca 2015 r. Organizatorzy z „Civitas Christiana” starają się, by zakres treści obowiązujących w kolejnych edycjach korespondował z programem duszpasterskim Kościoła. Decyzją polskich biskupów w 2014/2015 r. będzie realizowane hasło Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

Tematykę tegorocznego Konkursu przybliża KS. DR MIROSŁAW JASIŃSKI, przewodniczący Komisji Konkursowej, naukowo związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dlaczego akurat Księga Jonasza?

Ta księga w całości poświęcona jest tematowi nawrócenia. Spotykamy w niej mieszkańców Niniwy – pogan, którzy nawrócili się do Boga żywego, oraz proroka, który musiał pokonać samego siebie i nawrócić się w swoim rozumieniu Boga. Zrozumiał, że miłość Jahwe rozciąga się daleko poza jego ciasny horyzont. Przebaczająca miłość Boga była Izraelowi znana, lecz Księga Jonaszawprowadza pewną zasadniczą nowość. W innych miejscach Starego Testamentu beneficjantami Bożej miłości jest Lud Przymierza, Izrael, Jerozolima czy wierny Izraelita. W Księdze Jonaszata przebaczająca Boża miłość zostaje rozciągnięta na wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia bez jakichkolwiek ograniczeń. Postawa Boga była dla Jonasza tak wielką nowością, że wręcz gorszył się nią. Jonasz zachował się, jak starszy syn z ewangelicznej przypowieści, który nie chciał wejść na ucztę i cieszyć się z ocalenia „marnotrawnego brata”, lecz rozgniewał się z powodu wielkoduszności ojca (por. Łk 15, 28).

Skąd natomiast połączenie z Ewangelią Łukaszową?

W tej Ewangelii znajdujemy najpiękniejsze obrazy Boga przebaczającego. Wystarczy tu wspomnieć takie teksty, jak przypowieść o wierzycielu i dłużniku, o znalezionej drachmie, o natrętnej wdowie. Spośród czterech Ewangelii to właśnie w Ewangelii według św. Łukasza najpełniej dochodzi do głosu Bóg, który w Chrystusie najdoskonalej ukazał swoją łagodność, czułość i dobroć wobec nawracającego się grzesznika. Nurt ten Ewangelista kontynuuje w Dziejach Apostolskich, które można byłoby nazwać „antologią nawróceń”.

Czyli naturalnie obraz ten dopełniają Dzieje Apostolskie?

Czytając składające się nań opowiadania, dowiadujemy się nie tylko o nawróceniu Szawła, później Apostoła pogan, ale także o nawróceniu Etiopczyka, Korneliusza, przełożonego synagogi – Kryspusa, prokonsula Sergiusza Pawła i wielu innych. Łukasz opisuje także „nawrócenia grupowe”. Mówi o rzeszy nawróconych Żydów, Samarytan i Antiocheńczyków. Bez wątpienia lektura tekstów Łukaszowych i Księgi Jonasza pozwoli wszystkim zainteresowanym Konkursem zapoznać się z pięknem i aktualnością Pisma Świętego, a nadto przyczyni się do głębszego przeżycia tego roku duszpasterskiego.

Pierwszy etap (szkolny) Konkursu zostanie przeprowadzony 31 marca 2015 r., na podstawie jednolitego dla wszystkich diecezji testu składającego się z 45 pytań, obejmujących tegoroczny zakres Pisma Świętego. Do kolejnego etapu zakwalifikują się po 3 najlepsze osoby z każdej szkoły, które uzyskają nie mniej niż 45 punktów w teście. Eliminacje diecezjalne zaplanowano na 21 kwietnia 2015 r., zaś dwudniowy finał rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. w Niepokalanowie.

Marcin Kluczyński

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Dzieje Apostolskie #Ewangelia św. Łukasza #konkurs biblijny #Księga Jonasza
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej