X Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

2018/10/25
karta-pocztowa-1-001.jpg

18 października w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze k/Wolsztyna odbyło się X Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich. Organizatorami Forum byli: Burmistrz i samorząd Wolsztyna, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Oddział Okręgowy w Poznaniu, Parafia Farna w Wolsztynie oraz WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Przewodnie hasło Forum brzmiało „Jan Paweł II – praca powołaniem człowieka i podstawą dobra wspólnego”. Forum towarzyszyło także hasło XVIII Dnia Papieskiego – „Promieniowanie Ojcostwa”. 

X Wielkopolskie Forum poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem księdza dr Rafała Pajszczyka – wice oficjała Metropolitalnego Sądu Duchownego, który reprezentował arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W homilii skierowanej do uczestników podkreślił znaczenie ojcostwa na przykładzie św. Józefa, który był niezłomnym i odpowiedzialnym ojcem, człowiekiem pracy, opiekunem rodziny i kościoła.

Organizatorzy Forum chcieli przede wszystkim przypomnieć  nauczanie Jana Pawła II o pracy, która jest powołaniem człowieka, gwarantem jego godności i kluczem do rozwiązywania kwestii społecznych. Jest nie tylko warunkiem do osiągnięcia godnego życia, ale też rozwoju duchowego człowieka, aby stawał się on duchowo dojrzalszym wypełniając swoje powołanie na ziemi. Przypomnieli także postać świętego Jossemaria Escriva de Balaguer, którego Jan Paweł II kanonizował w 2002 roku i nazywając go patronem świętej codzienności. Praca według św. Jossemiarii to codzienne uświęcenie nawet przy wykonywaniu najprostszych czynności. To właśnie wśród spraw najbardziej prozaicznych na tej ziemi powinniśmy uświęcać się służąc Bogu i wszystkim ludziom. Św. Józef, który jest także patronem ludzi pracy musiał utrzymywać rodzinę codzienną ciężką pracą własnych rąk. Powinien stać się wzorem do naśladowania dla współczesnych ojców. Rola ojca w rodzinie jest niezastąpiona zarówno w wymiarze dbania o jej byt materialny, jak i wychowania dzieci. W wygłoszonych referatach rozwinięto te myśli.

O osobowym i społecznym wymiarze pracy ludzkiej mówił ks. dr Stanisław Urmański z Prałatury Opus Dei w Poznaniu. Wskazał na podobieństwa w nauczaniu o pracy u Św. Jana Pawła II i św. Jossemaria Escrivy. Chociaż nigdy się oni bezpośrednio nie spotkali, to poglądy tego drugiego wywierały wpływ na Jana Pawła II zwłaszcza w aspekcie znaczenia apostolatu świeckich, a w szczególności uświęcenia życia codziennego przez pracę. Św. Jan Paweł II powołując się na dokumenty soborowe w encyklice Laborem Exercens podkreślał, że człowiek (…) pracując, nie tylko przemienia rzeczy i społeczności, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej, aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie może zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada”. Tym wskazaniem powinni kierować się także samorządowcy. Praca, którą wykonują czasami w dużej mierze jest społeczna nie tylko może ich wewnętrznie doskonalić, lecz prowadzi do przemieniania rzeczywistości, w której żyją i pracują.

Święty Jossemaria Escriva de Balaguer zagadnienie pracy widział w trzech aspektach: uświęcać pracę, uświęcać siebie w pracy, uświęcać innych poprzez pracę. Każdy człowiek jest powołany do świętości. Świętość nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych wybranych. Pan Bóg wszystkich ludzi powołuje do świętości dając im misję przemieniania świata. Zatem każda praca jest nakierowana na przemienianie świata. Musi być ona, zatem dobra, bo wtedy rozwija nas i doskonali. Człowiek doskonaląc siebie poprzez pracę daje innym to, co ma najlepszego realizując misje nadaną mu od Boga. Praca wykonana w duchu służby i miłości zbliża nas do Boga, który staje źródłem i celem wykonanej pracy. Ten, który pracuje z zaangażowaniem i pasją nie tylko rozwija swoją duchowość, ale powoduje rozkwit całej rzeczywistości wokół siebie. Pokazanie młodym ludziom takiej kultury pracy jest niezwykle ważne. Zagrożeniem jest inna praca, której głównym celem jest kariera, zysk, egoistyczne doskonalenie swoich umiejętności. Praca staje się wtedy obowiązkiem i ciężarem. Natomiast miłość do Boga i innych ludzi jest najlepszą motywacja do pracy.

O tym, jak wielkim wyzwaniem jest ojcostwo w naszych czasach mówił dr Stanisław Sławiński – pedagog, były minister edukacji w latach 2005 – 2007. Współczesne utopie narzucają określony model męskości. Świat współczesny w sposób nielogiczny podważa podstawowe rozumienie męskości. Pod pokrywką zjawisk kulturowych toczy się spór o to, kim jest człowiek i kim jest mężczyzna. Czy mężczyzna włada sobą, czy jest tym, który kieruje się rozumem i sumieniem czy tym, którym rządzą instynkty emocje i namiętności. W kulturze masowej widzimy pokazywane ekspresyjnie fałszywe wzory męskości. Albo mężczyzna jest po rozwodzie, albo ma liczne partnerki albo jest gejem. Nie pozostaje nic innego, jak go tylko polubić. Postacie z filmów Rambo, James Bond oddziałują na podświadomość mężczyzn i chłopców, którzy pragną stać się bezkompromisowymi bohaterami.

Najwięcej szkody przynosi ideologia gender. Mężczyzna ma być wyzwolony z dawnych wzorców kulturowych i tradycji, ma być tym, kim sobie zamarzy.  Ma mieć prawo do osobistego szczęścia i ma prawo wyboru. Tradycyjne wzorce nie wynikają z natury, ale są kulturową i społeczną umowną. Można z nich zrezygnować. Zarówno męskość i kobiecość można sobie narzucić jak kostium. Głęboki kryzys rodziny też przyczynia się do niezrozumienia męskości, do zagubienia roli ojca i odpowiedzialności za rodzinę.

Pełną męskość osiąga się w odpowiedzialnym ojcostwie. Prawdziwe ojcostwo jest szczególnym rodzajem więzi duchowej i przewodnictwa duchowego. Misja ojca w rodzinie, to wspólne z żoną wychowanie dzieci, a szczególnie dla ojców to ukierunkowanie synów, uświadomienie im, co to znaczy być mężczyzną, to stałe kształtowanie odpowiedzialności. Jak być dobrym ojcem? Praca nad sobą to jedyna droga do dojrzałego ojcostwa i odpowiedzialności za rodzinę.

W ramach „Forum” miały też miejsce imprezy towarzyszące, takie jak koncert pt. „Festiwal Piosenki Religijnej w Świętnie – Świętemu Janowi Pawłowi II”, oraz dwie wystawy: „Pielgrzym nadziei – Jan Paweł II na Ziemi Wielkopolskiej”, przygotowana przez IPN w Poznaniu oraz „Jan Pawła II na znaczkach Poczty Polskiej”. W przeddzień „Forum”, w auli wolsztyńskiego Liceum a wieczorem w kościele pw. Św. Józefa, był prezentowany monodram o Świętym Józefie – patronie pracy, wg scenariusza i w wykonaniu Mariana Rybickiego, przewodniczącego Oddziału „Civitas Christiana” w Kaliszu.

Patronat honorowy nad „Forum” przyjął ks. Abp Stanisław Gądecki oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich jest kierowane do samorządów, które w różny sposób uhonorowały na przestrzeni lat na swoim terenie Papieża Polaka: honorowym obywatelstwem, pomnikiem, tablicą, imieniem szkoły, szpitala, ulicy, ronda czy innego jeszcze obiektu, lub też np. powołaniem fundacji.

Forum służy prezentacji dorobku i aktualnych działań lokalnych samorządów, oraz wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych u siebie różnych „inicjatyw papieskich”; tych zwłaszcza, które ewidentnie służą integracji środowiska lokalnego wokół postaci Jana Pawła II.

Tekst i zdjęcia: Karol Irmler Włodzimierz Chrzanowski.

/md

Kowalczyk Marta v2

Marta Kowalczyk

Filolog. Członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#forum papieskie #papież #religia #spotkanie #wiara #wydarzenie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej