Home / Z archiwum / Kronika 12/2007

Kronika 12/2007

Kronika

Komunikat

Kapituła XIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, obradująca 25 października 2007 r. w Białymstoku pod przewodnictwem abp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego, w składzie: Anna Gniewkowska (pisarka, doktor medycyny), Jan Leończuk (poeta, prozaik, tłumacz, wydawca), dr Dariusz Kulesza (adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku), Edward Wróbel (przewodniczący Oddziału Podlaskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”), Bogusława Wencław (kustosz Nagrody), przyznała tegoroczną Nagrodę

prof. dr hab. Halinie Krukowskiej

historykowi literatury, nauczycielowi akademickiemu Uniwersytetu w Białymstoku za wykreowanie humanistyki podlaskiej, stałą obecność w badaniach historyczno-literackich oraz w nauczaniu i propagowaniu polskiej liryki religijnej.

Fundatorem Nagrody jest Oddział Podlaski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku

Świdnica

Już po raz drugi w wyniku współpracy Oddziału Dolnośląskiego „Civitas Christiana” oraz Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowana została sesja popularno-naukowa poświęcona myśli Jana Pawła II.Poświęcono ją kwestii patriotyzmu. Sala teatru w Świdnicy była wypełniona po brzegi obecność młodzieży, działaczy samorządowych, polityków i księży. Otwierając spotkanie, Henryk Koch przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego zwrócił uwagę, że temat spotkania wynika przede wszystkim z autentycznej potrzeby patriotyzmu, bowiem nieprawdą jest, że w nowych, zmienionych warunkach jego potrzeba zanika. Patriotyzm należy do uniwersalnych wartości, takich jak miłość, uczciwość, rzetelność czy sprawiedliwość.

Bp Ignacy Dec, który dokonał analizy antropologicznych podstaw patriotyzmu w nauczaniu Ojca Świętego. Mówiono też o pedagogicznym wymiarze nauczania patriotycznego Jana Pawła II. Niezwykle żywiołowo omówił go dr Stanisław Michałowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr. hab. Alina Rynio z KUL przedstawiła wizję wychowania u Jana Pawła II. Ks. prof. Mariusz Rosik mówił o biblijnych inspiracjach w papieskim rozumieniu i nauczaniu patriotyzmu, a ks. prof. Andrzej Zwoliński o kulturze jako fundamencie współczesnego patriotyzmu.


W sali teatru w Świdnicy zgromadziło się ponad 300 słuchaczy

Spotkanie zakończono uroczystą Mszą św. w świdnickiej katedrze oraz koncertem pt. „Prowadź mnie Światło” w wykonaniu Mirosława Jabłońskiego i Lidii Michałuszek. Przygotowywana jest publikacja książkowa zawierająca teksy wygłoszonych referatów.

Jot

Wrocław


Ks. dr Andrzej Tomko

P o d c z a s spotkania Zespołu ds. Rodziny w Oddziale D o l n o ś l ą s k i m „Civitas Christiana”, ks. dr Andrzej Tomko prorektor PWT we Wrocławiu, wygłosił prelekcję „Rodzina pierwszą szkołą miłości Boga i bliźniego”. – Rodzina jest p o d s t a w o w ą komórką społeczeństwa i gwarancją jego stabilności, ale boleśnie odczuwa skutki kryzysu, jaki dotyka samo społeczeństwo – mówił prelegent. – Sobór Watykański II w dokumentach mocno uwydatnił posłannictwo rodziców jako „pierwszych i głównych wychowawców”. Ich misja wychowawcza jest posługą wprowadzającą dziecko nie tylko w sferę wartości ludzkich, ale także w sferę wartości duchowych. Rodzice odgrywają podstawową rolę w pierwszym przekazie wiary i w początku chrześcijańskiego życia dzieci – przypomniał ks. dr Tomko.

Na kolejnym spotkaniu ks. dr Stanisław Paszkowski omówił wskazania dla duszpasterstwa rodzin w programie duszpasterskim na przyszły rok.

* * *
W listopadzie Oddział Wrocławski zorganizował spotkanie z panem Janem Winglarkiem, poświecone powojennym dziejom Cmentarza Orląt Lwowskich na Łyczakowie. Prelegent był jedną z osób biorących czynny udział w pracach renowacyjnych na cmentarzu, jest również autorem obszernej książki poświęconej temu zagadnieniu.

p-s

Płock, Ostrołęka, Ciechanów

W oddziałach „Civitas Christiana” na Mazowszu prowadzone są spotkania przybliżające osobę i dzieło Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Odbywają się w formule: wpierw spotkania z młodzieżą szkolną, a następnie z dorosłymi w siedzibie naszego Stowarzyszenia.

Uznaliśmy że do współczesnego człowieka najmocniej przemawiają świadectwa. Jednym ze świadków życia i działalności pasterskiej Prymasa Tysiąclecia jest Anna Rastawicka. W latach 1969–1981 była pracownikiem Sekretariatu Prymasa Polski. Obecnie jest odpowiedzialną generalną Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Jej przekaz o dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia jest żywym obcowaniem z postacią i duchowością tego wybitnego męża Kościoła.


Anna Rastawicka (z bukietem)

Do tej pory świadectwo Anny Rastawickiej mogli poznać uczestnicy spotkań w Płocku, Ostrołęce i Ciechanowie. Podczas nich dowiedzieli się co kard. S. Wyszyński wniósł do myśli Soboru Watykańskiego II, do istotnych zagadnień duszpasterskich w naszych czasach, a zwłaszcza dotyczących posługi Kościoła w Polsce. Spotkania takie wprowadzają uczestników w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa poprzez osobę Prymasa Tysiąclecia.

jm

Płock

10 listopada, w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych odbyła się konferencja „Społeczeństwo Obywatelskie” zorganizowana przez płocki Oddział Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Mazowsze” i Oddział „Civitas Christiana”. Na spotkanie przybyli goście z całego Mazowsza.

Konferencję poprowadził Krzysztof Pietrzak prezes Oddziału Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Płocku. Jacek Stróżyński z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przedstawił ideę społeczeństwa obywatelskiego i warunki jego rozwoju. Ks. prof. Mirosław Milewski rektor płockiej filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego omówił rolę Kościoła w społeczeństwie obywatelskim. Marcin Jóźko pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – przedstawił rozwój i praktyczne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w polskiej rzeczywistości.

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją, w której udział wzięli między innymi: Jerzy Żelichowski burmistrz Płońska, poseł Andrzej Nowakowski i Andrzej Pietrasik wiceburmistrz Sochaczewa. Organizatorzy pragną kontynuować debatę na ten i podobne tematy.

Maria B.

Jamno

W siedzibie Gminnego Oddziału „Civitas Christiana” w Jamnie rozstrzygnięto „Konkurs na Najładniejszy Różaniec”. Stało się już tradycją, że biorą w nim udział dzieci od klas „0”, aż po młodzież gimnazjalną. Konkursowi towarzyszy codzienna modlitwa różańcowa, którą prowadzą dzieci pod czujnym okiem G. Czubak przewodniczącej Oddziału. Różańce były wykonane techniką dowolną i z różnych materiałów. Uczestnicy konkursu prześcigali się w pomysłach. W pracy jury wzięli udział Marian Ćwik przewodniczący Oddziału Mazowieckiego oraz J. Marlewski.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami. Na uwagę zasługiwały prace: Martyny i Marcina Marciniak; Ewy i Lidii Dąbkowskiej; Sylwii Mamcarz; Natalii, Eweliny, Kamila i Mateusza Walczak; Edyty Ambroziak; Darii Czubak; Alicji i Moniki Felczak; Izabeli i Huberta Domżałowicz; Jolanty Budnik; Weroniki i Ani Wiącek.


Uczestnicy i organizatorzy Konkursu na Najładniejszy Różaniec

G.C.

Białystok

Kolejną dyskusję panelowa w III LO im. K. K. Baczyńskiego zatytułowano „Miłość chroniona odpowiedzialnością”. Wzięli w niej udział: ks. dr Marek Dziewiecki, mgr Ewa Twarowska oraz Andrzej Dakowicz. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z III LO oraz uczniowie 12 szkół ponadgimnazjalnych.

Ożywiona dyskusja pokazała, że młodzi chcą dzielić się refleksją, jak odpowiedzialnie kochać drugą osobę. Mówiono o: miłości i pożądaniu, o miłości w mediach, miłości i odpowiedzialności, godność każdej osoby. Ks. Marek Dziewiecki podkreślał, że człowiek dojrzały kocha każdego, choć osobiście wiąże się z tymi, którzy też potrafią kochać i zdecydowanie broni się przed krzywdzicielami.

Dyskusja skierowana do młodzieży i dla młodzieży, była doskonale przygotowana także od strony organizacyjnej. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku kieruje ukłon w stronę dyrekcji III LO.

B.W.

Drohiczyn

20 września, w Wyższej Seminarium Duchownym w Drohiczynie bp Antoni Dydycz spotkał się z przedstawicielami Zarządów Miejskich Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” działającymi na terenie diecezji drohiczyńskiej (Siemiatycze, Hajnówka, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski i Boćki). W spotkaniu uczestniczyli także: Marek Koryciński wiceprzewodniczący Zarządu Głównego „Civitas Christiana” i Edward Wróbel przewodniczący Oddziału Podlaskiego.

Rozmawiano o możliwości powołania Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej w Drohiczynie. Spotkanie poprzedzone zostało uroczystą liturgią Słowa prowadzoną przez ks. dr. Andrzeja Ulaczyka asystenta kościelnego „Civitas Christiana” diecezji drohiczyńskiej.

B.W.

Olsztyn


Uczestnicy harcerskiego spotkania w Olsztynie

W siedzibie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego, w ramach obchodów Dni Papieskich odbyło się spotkanie harcerskie poświęcone Białej Służbie. Wzięła w nim udział licznie zgromadzona młodzież ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego. Dokonano otwarcia wystawy pt. „Harcerska Biała Służba Janowi Pawłowi II 1983-2005”, a jej uczestnicy podzielili się wspomnieniami z młodszym pokoleniem. Młodzież miała okazję wysłuchać relacji druhów Tomasza Kucharzewskiego i Krzysztofa Kowalczyka, którzy na początku lat 80. działali w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, a następnie tworzyli tradycyjny ruch harcerski na Warmii i Mazurach. Opowiedzieli oni o harcerskiej służbie porządkowej, informacyjnej i medycznej, pełnionej podczas podróży apostolskich Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1983 i 1987. Druhna Katarzyna Piątkowska, jedna z organizatorek działań harcerskich mówiła o pielgrzymce z 1991 r. i pracach związanych z przyjęciem Ojca Świętego w Olsztynie. Z kolei druhowie Piotr Prusinowski, Mariusz Wiśniewski oraz ks. prałat Henryk Błaszczyk przedstawili okoliczności dotyczące podróży Jana Pawła II na Litwę i Łotwę w 1993 r. Gawędy przeplatane były starymi i nowymi pieśniami harcerskimi. Nie brakowało wesołych anegdot. Biała Służba była nie tylko symbolem braku zgody na komunizację i ateizację harcerstwa, ale także próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa na tradycyjne wartości zawarte w prawie i przyrzeczeniu harcerskim, w tym służbę Bogu i bliźnim. Biorąc czynny udział w pielgrzymkach papieskich młodzi ludzie realizowali program wychowawczy, oparty o zasady metodyki harcerskiej. Pomoc niesiona rzeszom wiernych w ramach Białej Służby miała ukazać społeczeństwu, że istnieje „niepokorne” harcerstwo, któremu obce są wzory socjalistycznego wychowania. Przygotowana przez ZHR wystawa, w interesujący sposób zaprezentowała historię Białej Służby.

KS

* * *
Pod patronatem abp. Wojciecha Ziemby metropolity warmińskiego oraz prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego, 23 października w sali sesyjnej olsztyńskiego Ratusza, odbyła się konferencja „Praca jest dobrem człowieka”. Jej organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Wspierania Spółdzielczości Socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Oddział Warmińsko- Mazurski „Civitas Christiana”, Caritas Archidiecezji Warmińskiej i Stowarzyszenie WAMA-COOP.

Konferencją zainaugurowano promowanie konkretnych form tworzenia miejsc pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zamiast skazywania mieszkańców na konieczność ciągłego sięgania po zasiłek. Zadowolenie z podjęcia ważnej społecznej inicjatywy wyrazili bp dr Jacek Jezierski oraz prezydent Olsztyna, którzy jako pierwsi zabrali głos podczas konferencji. Wysłuchano referatów: ks. dr hab. Waldemara Wesołego SVD z Wydziału Teologii UW-M na temat „Jan Paweł II a praca”, Jacka Stróżyńskiego z Ośrodka Programowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na temat „Ekonomia społeczna w perspektywie nauki społecznej Kościoła” oraz Remigiusza Dobkowskiego o osiągnięciach Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy MOPS w Olsztynie i doświadczeniach w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych.

O nowych formach aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych mówili: Elżbieta Bronakowska dyrektor MOPS (Prace społeczno użyteczne), Elżbieta Kiernozem kierownik CIS w Olsztynie (Centra Integracji Społecznej), Małgorzata Ochenkowska kierownik KIS w Szczytnie (Kluby Integracji Społecznej), Marianna Możejko doradca zawodowy z Bartoszyc (Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas). Zapoznano obecnych z deklaracją Grupy Wsparcia na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, a warsztaty „Jak założyć spółdzielnię socjalną” poprowadził Dariusz Węgierski prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”. Odbyła się również minigiełda dorobku spółdzielni socjalnych.

Warto pamiętać, że ekonomia społeczna jest od Leona XIII rozwijana i promowana w katolickiej nauce społecznej, a w wielu krajach Europy Zachodniej, właśnie w środowiskach katolickich (parafie, stowarzyszenia), realizowana jest z ogromnym sukcesem w praktyce. Także na ziemiach polskich znane były w przeszłości liczne przykłady bardzo dobrych praktyk w tej dziedzinie. Niestety, w okresie powojennym zniszczono ten dorobek i trzeba go odbudowywać.

(t)

* * *
Refleksjom powyborczym poświęcone było spotkanie zorganizowane przez olsztyński Oddział „Civitas Christiana” i Stowarzyszenie „Warmińska Inicjatywa Kulturalna”. Uczestniczyli przedstawiciele tychże organizacji, a także PiS i LPR, w tym osoby zaangażowane w wybory parlamentarne oraz radni i działacze społeczni. Dyskutowano o przyszłości polskiej prawicy oraz miejscu i roli katolików w życiu publicznym, konieczności formacji katolickospołecznej, edukacji obywatelskiej w Polsce i o dającym się zauważyć stosunkowo małym zaangażowaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich w życie społeczno-polityczne.

TAB

Rypin

Współczesne zagrożenia dla rodziny, to temat spotkania zorganizowanego przez Oddział „Civitas Christiana” dla środowisk i organizacji zaangażowanych w sprawy rodziny. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Jacek Stróżyński z Ośrodka Rodziny i Polityki Społecznej „Civitas Christiana”. Prelegent mówił o przyczynach kryzysu, jaki dotknął rodzinę w Polsce oraz przemianach społeczno-kulturowych i zmianach w systemie wyznawanych wartości. Nawiązał do chrześcijańskiej i laickiej koncepcji człowieka i ról społecznych pełnionych przez kobiety i mężczyzn, do danych statystycznych dotyczących przyczyn rozpadu rodziny w Europie i w Polsce.

Wiedzą posiadaną z racji pełnionych funkcji zawodowych lub społecznych podzielili się: Renata Redlewska-Lechowicz kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ewa Witkowska kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Tadeusz Bojanowski emerytowany nauczyciel, Jan Golus działacz społeczny. W dyskusji wskazywano także na rolę Jana Pawła II w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia.


Zenobia Rogowska podczas spotkania w Rypinie
Fot. Urszula Forczmańska

Wśród gości obecni byli: ks. prał. Czesław Chojecki, Piotr Pawłowski wicestarosta rypiński, Małgorzata Świtalska kierownik Wydziału Oświaty, Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Mirosław Marynowski prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Wanda Królikowska prezes Stowarzyszenia Europa – Donna. Dyskusję prowadziła Zenobia Rogowska przewodnicząca Oddziału „Civitas Christiana”. Oprawę muzyczną spotkania zapewnili Beata Lichnorowicz (śpiew) i Jacek Szablewski (gitara klasyczna).

ZEN

Nowe Miasto Lubawskie

Organizatorami IX Dni Kultury Chrześcijańskiej byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Parafia św. Tomasza oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Włączono je w obchody tegorocznego Dnia Papieskiego. Przygotowano koncerty, wystawy, konkursy, warsztaty plastyczne, wykłady, widowiska słowno-taneczne i słowno-muzyczne, projekcje filmów, a odbywały się one w bazylice nowomiejskiej, w sali Urzędu Miasta, w kinie „Harmonia”, w przedszkolach i szkołach, w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Domu Kultury.

Członkowie „Civitas Christiana”: zaprezentowali w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę fotograficzną Janusza Laskowskiego „Kapliczki przydrożne jako znak wiary i tradycji w powiecie nowomiejskim”, którą otwarto wykładem dr. Andrzeja Koreckiego. Także w Miejskiej Bibliotece Publicznej wykład „Kapliczki na Warmii” wygłosił dr Jan Chłosta z Olsztyna.

(T)

Ostróda

Organizatorami tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Ostródzie byli: Parafia pw. NPNMP, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna. Zorganizowano spotkanie z ks. prałatem Janem Rosławem „130 rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie”, spotkanie promocyjne Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, którego dorobek reprezentował dyrektor ks. Piotr Wiśniewski, a także promocję książki „Paciorki. Antologia poezji maryjnej z Warmii” w opracowaniu prof. Zbigniewa Chojnowskiego (zawarto w niej także wiersze kolegów z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego naszego stowarzyszenia).

Prof. Chojnowski mówił o Matce Bożej w twórczości poetów Warmii i Mazur. Uczestnicy spotkania wysłuchali także recytacji niektórych wierszy w wykonaniu młodzieży oraz mogli uzyskać autograf niektórych autorów wierszy.

(T)

* * *
W sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyła się uroczystość w ramach VII Dni Papieskich „Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka”. Uczestnicy obejrzeli obraz poetycki „Człowiek Jana Pawła II” zaprezentowany przez Młodzieżowe Grupy Teatralne „ZMYSŁ” i „IN-Q” pod kierunkiem Moniki Kazimierczyk i Marii Krystyny Andrzejewskiej oraz wysłuchali koncertu Zamkowego Chóru Kameralnego pod kierunkiem Andrzeja Kowalskiego. Organizatorami byli: parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum Kultury w Ostródzie i obie grupy teatralne.

TAB

Kętrzyn

Oddział Miejski „Civitas Christiana” zorganizował spotkanie z ks. dr. Kazimierzem Żuchowskim pt. „Indie z bliska”. Ks. Żuchowski jest proboszczem w pobliskim Karolewie oraz wykładowcą w Seminarium Misyjnym księży werbistów w Pieniężnie. Opowiedział o swoim pobycie w Indiach, pokazał bogactwo kulturowe tego kraju i miejsce chrześcijaństwa na tamtejszej mapie religijnej. Opowiadanie ilustrował zdjęciami własnego autorstwa.

TAB

* * *
W ramach tegorocznego Dnia Papieskiego kętrzyński Oddział „Civitas Christiana” zorganizował spotkanie „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka, rodziny i Narodu”. Wprowadzenia do dyskusji dokonała Zenobia Alejun przewodnicząca Oddziału. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Uczestnicy otrzymali zeszyt formacyjny „Jan Paweł II do Kresowian” opracowany przez Z. Alejun. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali także okolicznościowe materiały poświęcone Janowi Pawłowi II, które ukazały się na łamach tygodnika „Życie Kętrzyna”, z którym nasz oddział od szeregu lat ściśle współpracuje.

TAB

* * *
Zespół synodalny przy kętrzyńskim Oddziale Stowarzyszenia spotyka się regularnie co dwa tygodnie pod przewodnictwem ks. prałata dr. Zygmunta Klimczuka i podejmuje ważne tematy, m. in.: „Prawda i odpowiedzialność” (temat przedstawił ks. Sławomir Brewczyński), „Podstawowe zasady życia społecznego” (ks. dr Zygmunt Klimczuk).

Szczegółowe relacje z tych posiedzeń ukazują się na łamach „Życia Kętrzyna” i jest to z naszej strony wkład w formację społeczno- religijną mieszkańców miasta i powiatu oraz tak bardzo dziś Polsce i Polakom potrzebna szkoła edukacji obywatelskiej.

Elbląg

Na kolejną sesję Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej w Elblągu, zatytułowanej „Jak odnajdować, rozumieć i realizować ducha Soboru Watykańskiego II”, złożyły się wykłady: ks. dr. Stefana Ewertowskiego „Przesłanie Soboru Watykańskiego II” i ks. dr. Stanisława Guły „Kościół po Soborze Watykańskim II”.

(T)

* * *
W elbląskiej siedzibie „Civitas Christiana”, na zaproszenie naszego Oddziału, gościła 15 października grupa „Krąg św. Mateusza” z parafii św. Jerzego, która opowiedziała o Domowym Kościele. Wśród uczestników byli obecni: ks. dr Stefan Ewertowski i ks. dr Stanisław Guła. Korzystając z okazji, ks. Guła (kapelan naszego elbląskiego Oddziału) złożył relację z przebiegu XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego, który odbył się niedawno w Olsztynie i Gietrzwałdzie.

(T)

Kraków

W galerii krakowskiego „Civitas Christiana” zaprezentowano twórczość Ewy Skrzypiec Obrazy z cyklu „Madonny i Anioły” są niezwykłe: doborem tematyki, techniką malowania na szkle. Jej prace są ozdobą wielu europejskich i polskich galerii, muzeów oraz prywatnych kolekcji. Od wczesnej młodości zajmowała się dekoratorstwem. Praca ta z czasem przerodziła się w samodzielną twórczość artystyczną. Od ponad 30 lat doskonali technikę malarstwa na szkle.


Ewa Skrzypiec podczas wernisażu w galerii Civitas Christiana
Fot. Urszula Forczmańska

Ewa Skrzypiec urodziła się w 1949 roku, w Nowym Sączu, w rodzinie pochodzącej z Kresów. Zaczynała od rysunku i figurek glinianych wypalanych u starosądeckiego garncarza oraz zdobienia wielkanocnych jajek. Potem przyszła fascynacja ludową sztuką malowania na szkle, któremu nadała własny niepowtarzalny styl. Inspiruje się głównie tematyką religijną, a ze szczególnym upodobaniem maluje anioły i madonny. W swojej twórczości nawiązuje także do sztuki secesji, a zwłaszcza do niezwykle barwnych cykli obrazów Alfonsa Muchy.

– Jako bardzo młoda osoba zafascynowałam się malarstwem na szkle zakopiańskich artystów ludowych. Urzekła mnie prostota i odwaga twórców, zabawa kolorem, lekceważenie perspektywy i proporcji oraz dowcip zawarty w ich obrazach. Pierwsze moje próby były bardzo trudne i oblewane łzami. Wypracowałam powoli własną technikę, używając dobrych farb olejnych. Niestety malarstwo na szkle zawsze doceniane było tylko przez wąskie grono osób, a szkoda, bo jest o wiele trudniejsze – mówi Artystka.


Mszę św. dla uczestników pielgrzymki odprawił na starosądeckich błoniach o. Jerzy Skrzyniarz OC opiekun duchowy krakowskiego „Civitas Christiana”

Na wystawie zgromadzano 58 obrazów. Autorka eksponuje je z rozmysłem, ze starannością dobiera oprawy, materiał z którego są zrobione, ich wzór i kolorystykę.

TAJ

* * *
Na jesieni członkowie „Civitas Christiana” wyruszyli z Krakowa szlakiem Jana Pawła II i małopolskich świętych. Na krótko zatrzymali się w Wiśniczu, nad którym góruje słynny zamek Lubomirskich. Lubił tu spędzać czas Jan Matejko i tu poznał swą przyszłą żonę Teodorę z Giebułtowskich. Stąd też pochodzi Czesław Dźwigaj znany artysta rzeźbiarz, profesor krakowskiej ASP, twórca ponad 50 pomników Jana Pawła II.

Kilkanaście kilometrów od Bochni, pośród pagórków i lasów położona jest Lipnica Murowana. Kiedyś obronne, średniowieczne miasto z rozwiniętym rzemiosłem, dziś wieś licząca 700 mieszkańców. Tu urodził się ok. 1438 r. św. Szymon. Po śmierci zasłynął cudami i w 1685 r. został beatyfikowany. Jeszcze przed jego beatyfikacją, ze względu na liczne cuda w miejscu, gdzie stał dom rodzinny św. Szymona, lipniczanie zbudowali kościół.

W 1883 r. w Lipnicy osiadła hrabiowska rodzina Ledóchowskich. Z pośród dwanaściorga dzieci Antoniego i jego żony Józefiny, troje odegrało znaczącą rolę w Kościele: bł. Maria Teresa, założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera; św. Julia Maria, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek oraz Włodzimierz zmarły w opinii świętości generał zakonu jezuitów.

Z Lipnicy ruszyliśmy do Starego Sącza, miasta zwanego średniowieczną perłą Beskidów”. Miasto w tym roku obchodzi 750. lecie swej lokacji i jego gospodarze zadbali o przywrócenie piękna jego zabytków, ale także o kult św. Kingi, którą ogłoszono patronką samorządowców. Przeszliśmy do Kościóła i klasztoru ufundowanego przez księżną Kingę w 1280 r.

Na starosądeckich błoniach nawiedziliśmy Ołtarz Papieski, który jako jedyna w Polsce niezwykła pamiątka, został zachowany po wizycie Jana Pawła II. Pod ołtarzem, którym opiekuje się Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, urządzono salę pamięci. Dzięki uprzejmości gospodarzy przy tym ołtarzu o. Jerzy Skrzyniarz OC nasz opiekun duchowy odprawił dla uczestników pielgrzymki Mszę św.

Na koniec udaliśmy się do Sądeckiego Parku Etnograficznego prezentującego kulturę ludową XIX-wiecznej wsi. Przed wyruszeniem w drogę powrotną ugościli nas członkowie oddziału nowosądeckiego „Civitas Christiana”.

TAJ

Wolsztyn

W dwusetną rocznicę urodzin księdza Karola Antoniewicza, odbyła się w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie wieczornica przywracająca pamięci mieszkańców zapomnianą postać niezwykłego człowieka, kaznodziei i poety. Ksiądz Antoniewicz urodził się we Lwowie w rodzinie ormiańskiej. Do zakonu jezuitów wstąpił w wieku 32 lat, po śmierci żony i pięciorga dzieci, wypełniając śluby, które razem z żoną, za jej życia złożyli. Zmarł w wieku 45 lat w Obrze, zaraziwszy się cholerą od ludzi, którym posługiwał w czasie panującej tam wówczas epidemii. Pochowano go w podziemiach klasztoru w Obrze.

Jest autorem wielu tekstów do dziś śpiewanych pieśni. Trudno sobie dziś wyobrazić atmosferę polskiego maja bez strof „Chwalcie łąki umajone”. Do prawdziwych arcydzieł śpiewanej poezji religijnej należą: „Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia”, „Nie opuszczaj nas” , „Nazareński śliczny kwiecie”, „O Maryjo, przyjm w ofierze”, czy wreszcie znana pieśń wielkopostna „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie…”. Wszystkie one zostały przypomniane tego wieczoru, w przepięknej aranżacji i wykonaniu dziewcząt z zespołu ludowego „Kębłowo”, które wystąpiły w kolorowych strojach regionalnych.

Wśród licznie przybyłych na spotkanie osób był o. prof. Leon Nieścior wicerektor obrzańskiego seminarium ojców oblatów oraz Justyna Mikołajewska wiceburmistrz Wolsztyna. Wieczór, prowadzony przez Włodzimierza Chrzanowskiego i Adama Żuczkowskiego, przygotowały: Oddział „Civitas Christiana”, Towarzystwo Kultury Ziemi Wolsztyńskiej i Biblioteka Publiczna.

(wjch)

Opole

Kontynuując cykl pielgrzymkowy „Cysterskim szlakiem” Oddział w Opolu zorganizował wyjazd do Sulejowa i Paradyża. Towarzyszył nam ks. dr. Piotr Sadowski.

Sulejów Podklasztorze to urokliwe miejsce usytuowane przy zakolu rzeki Pilicy. Od 1176 r. jest miejscem działalności zakonu cysterskiego. Zakonnicy przybyli tu z burgundzkiego Morimondu. Po wiekach wzlotów i upadków związanymi z licznymi najazdami hord nieprzyjacielskich i kasacie w roku 1819 przez władze carskie, po 167 latach, od 1986 r. cystersi znowu są w Sulejowie. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły, obsadzony przez cystersów z Wąchocka. Parafię prowadzą: – ks. Augustyn Węgrzyn O.Cist. przeor i ks. Tadeusz Ziomek O.Cist.

Kościół pod wezwaniem św. Tomasza Becketa, w którego ołtarzu głównym znajduje się duży obraz Wniebowzięcia NMP jest już częściowo odnowiony a wspaniałe XVII wieczne organy i stalle odrestaurowane. Romańska świątynia z elementami wczesnego gotyku wraca powoli do świetności. W położonych opodal kościoła dawnych zabudowaniach gospodarczych urządzono hotel z restauracją. Pozostałości ruin dawnego pałacu opackiego sprawiają, że to ustronne miejsce nastraja do modlitwy, zadumy i wewnętrznego wyciszenia.


Pątnicy przed Pustelnią na Świętej Górze Polanowskiej
O. Antoni Hebda

Nawiedziliśmy też pobernardyński kościół w Paradyżu, w którym znajduje się Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego Miłosiernego i Krwi Zbawiciela. W pięknej barokowej świątyni, przed odsłoniętym cudownym obrazem odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Józef Pixa

Szczecinek

Członkowie naszego Oddziału poznają tradycję chrześcijaństwa na ziemiach Pomorza Zachodniego, nawiedzając miejsca z nią związane. Pielgrzymkę na Górę Polanowską odbyliśmy z grupą z Oddziału „Civitas Christiana” w Koszalinie. W kościele parafialnym w Polanowie Mszę św. w intencji członków Stowarzyszenia odprawił o. Antoni Hebda asystent szczecineckiego oddziału.

W wędrówce po okolicach miasta towarzyszył nam ks. Roman Śledź proboszcz, który podzielił się z nami swoją wiedzą o historii Świętej Góry Polanowskiej i Polanowa. Zobaczyliśmy XVII-wieczny kościół pw. Chrystusa Króla w Wieliniu. Niepozorny z zewnątrz, w środku zachwyca odrestaurowanym zabytkowym wystrojem.

Dotarcie do nowo wybudowanego Sanktuarium na Świętej Górze Polanowskiej nie było łatwe. Droga pod górę, w przejmującej ciszy, prowadziła przez las. Bliskość natury skłaniała do zadumy i modlitwy. Zachęcały do niej dwumetrowe drewniane rzeźby-kapliczki, przedstawiające Tajemnice Różańcowe oraz postaci Świętych wykonane przez rzeźbiarzy ludowych. W pobliżu jest źródło, któremu przypisywano właściwości uzdrawiające. Zostało odnalezione i ponownie udostępnione w 2003 r. S a n k t u a r i u m Maryjne na Świętej Górze Polanowskiej powstało prawdopodobnie w tym samym okresie co kaplica na Górze Chełmskiej. Obie Kaplice mają ten sam plan budowy. Oba te miejsca w średniowieczu odegrały ważną rolę w życiu duchowym wiernych. W tym samym okresie przeżywały swoją świetność i obie tak samo dotknęły ich działania w czasie Reformacji. Dzięki wieloletnim staraniom ks. bp. Ignacego Jeża, w 1996 r. odzyskano dla Kościoła w Górę Polanowską. 6 czerwca 1999 r. w Pelplinie Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod przyszłą kaplicę i pustelnię. Pielgrzymkę zakończył grill i śpiewanie pieśni. Wspólne pielgrzymowanie jest wyjątkowym spoiwem scalającym i formującym nasze środowisko.

Bożena Czynszak

Zielona Góra

Oddział „Civitas Christiana” zorganizował pielgrzymkę na ziemie północno-wschodnie dawnej Polski i do Petersburga. Zwiedziliśmy Kowno, miejsce pobytu Adama Mickiewicza. W Dyneburgu, który w XVI w. był oddany Polsce pod zastaw, a dziś jest drugim co do wielkości miastem Łotwy, zobaczyliśmy krzyż upamiętniający walkę z komunistami o wolność Łotwy, w której zginęło 273 Polaków. W kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, którego kopuła przypomina kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie, nasz opiekun duchowy ks. Edward Kornaus odprawił Mszę św. Łotwę żegnaliśmy w Aglonie, sanktuarium zbudowanym na wzór Częstochowy, z obrazem Matki Bożej od 144 lat słynącym łaskami.


Przed pałacem w Carskim Siole

Nowogród, jedno z najstarszych miast Rosji, zwiedzaliśmy w nocy. Jego serce to dietiniec fort z IX w. Obejrzeliśmy sobór Sofijski najstarszą cerkiew Rosji, ukończoną w 1050 roku.

Petersburg i okolice, to jeden wielki zabytek. Jechaliśmy tam carską drogą, jak była nazwana w XVIII wieku. Rdzeniem miasta jest twierdza, którą car Piotr I kazał wznieść na wyspie Zajęczej w delcie Newy: 6 bastionów i kurtyn z główną budowlą, Soborem Pietropawłowskim, mieszczącym sarkofagi rosyjskich carów. Jego architektura wyznaczyła wzór innym budowlom charakterystycznym dla Petersburga: połączenie tradycji zachodniej architektury sakralnej i staroruskiej cerkiewnej. Kopuły w kształcie świec na cerkwiach symbolizują modlitwę za pokój duszy zmarłych i zdrowie żyjących.

Sobór Izaakieweski ze względu na swoje rozmiary zajmuje 4 miejsce po Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W głównym ołtarzu znajduje się duży witraż przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego, dlatego uważa się, że zbudowana została w stylu katolickim. W roku 1928 Sobór zamknięto i zrobiono muzeum ateizmu. Do dzisiaj nie został przekazany Kościołowi.

Jedną z osobliwości Petersburga jest 300 mostów przerzuconych przez kanały. Przy Newskim Prospekcie stoi kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Parafia, której początki sięgają 1710 roku, od połowy XIX w. miała charakter polski, a jej proboszczami byli Polacy, m.in. głośny ks. Konstatnty Budkiewicz (1905-1923), zamordowany przez bolszewików. Tutaj w latach 1798- 1938 spoczywały doczesne szczątki ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w latach 1858-1922 w małej trumience kilka kości króla Stanisława Leszczyńskiego.

Droga powrotna wiodła nas przez Estonię. Jedziemy do Tallina zwanego Florencją Północy. Miasto liczy 400 tys. mieszkańców. Tu zwiedzamy m. in. piętnastowieczny klasztor brygidów. Unikalne budowle zostały zapisane na listę UNESCO. Ostatnim celem naszej podróży była Ryga. Na starówce obejrzeliśmy największe skupiska architektury secesyjnej, kościół katedralny św. Jakuba i klasztor dominikanów z XIII w.

Danuta Leszko

Ś.p. Kazimierz Kaczor

 

Urodził się 10 września 1948 roku. W tym roku minęło 30 lat, gdy Kazimierz został członkiem naszego Stowarzyszenia. Już w rok później z ramienia naszej organizacji zostaje radnym MRN w Lubaczowie. Od 18 II 1992 r., do końca swojego życia pełni funkcję przewodniczącego Oddziału „Civitas Christiana” w Lubaczowie. Zmarł 6 sierpnia 2007 r.

Dzięki ś.p. Kazimierzowi Oddział ten przetrwał najtrudniejsza momenty związane ze zmianą nazwy naszego Stowarzyszenia, restrukturyzacją kadrową. Gdy pojawiły się trudności lokalowe, siedzibę Stowarzyszenia przenosi, w porozumieniu z Księdzem Proboszczem do pomieszczeń parafialnych. W roku 1999 wystąpił do biskupa zamojsko- lubaczowskiego o nadanie naszemu Stowarzyszeniu asystenta kościelnego. Bp. Jan Śrutwa mianuje asystentem ks. kanonika Franciszka Nucia. Drogi nam kapłan zmarł również w tym roku w lipcu.

W roku 2000, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lubaczowie, głównie dzięki ś.p. Kazimierzowi Kaczorowi, wspólnie z Poradnictwem Rodzinnym powołało Społeczny Komitet ds. upamiętnienia miejsca zbiorowego mogiły z okresu II wojny światowej w lesie Niwki k. Lubaczowa. W maju 2001 roku poświęcone zostały stacje Drogi Krzyżowej przy pomniku w lesie Niwki. Uroczystościom przewodniczył proboszcz parafii św. Stanisława, asystent kościelny Oddziału „Civitas Christiana” ks. dziekan Franciszek Nucia.

Stałą i cieszącą się dużą popularnością na terenie Lubaczowa inicjatywą jest Konkurs Literacko-Plastyczny. Trwa ona od roku 1992, od czasu gdy ś.p. Kazimierz został przewodniczącym oddziału. Patronat honorowy pełni bp. Jan Śrutwa. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Lubaczów, ale również okoliczne miejscowości jak: Krowica, Kryłów, Basznia, Lubliniec, Oleszyce.

Pielgrzymowanie to jedna z ważniejszych inicjatyw ś.p. Kazimierza. Organizował pielgrzymki na Jasną Górę, do Gniezna, Kalwarii Pacławskiej, Leżajska i trudno było sobie wyobrazić, aby Jego na tych pielgrzymkach nie było. Z Jego inicjatywy w roku 2001 Ośrodek Formacji Katolicko- Społecznej „Civitas Christiana” działający na terenie województwa podkarpackiego udaje się z doroczną pielgrzymką do Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie. Przed znajdującym się tu wizerunkiem 345 lat temu Król Jan Kazimierz składał śluby we Lwowie.

Z Jego inicjatywy organizowane były pielgrzymki do parafii p.w. bł. Karoliny Kózki w Tarnowie, na spotkanie z Ojcem Świętym w Zamościu w1999 r., szlakiem bł. Brata Alberta, pielgrzymka rowerowa „Wrześniowe drogi”, pielgrzymka jubileuszowa w 2002 r do Biłgoraju. Ś.p. Kazimierz Kaczor przez wiele lat był członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, koleżeński, zawsze zaangażowany w działalność społeczną, nigdy nie był pracownikiem etatowym w Stowarzyszeniu. Jego postawa była przykładem i zachętą dla innych.

Jego przedwczesne odejście jest trudnym przeżyciem i ogromną stratą dla rodziny: żony, dzieci, wnuków, jest również bolesne i dla naszej organizacji zwłaszcza lubaczowskiej. Miał jeszcze tyle planów do zrealizowania…

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że dane nam było z Nim współpracować. Jesteśmy Mu wdzięczni, że poświęcał nam swój wolny czas, że był razem z nami.

Słowa serdecznego współczucia składamy najbliższej rodzinie: żonie Emilii, dzieciom oraz siostrze Dorocie Żdan członkowi Zarządu Miejskiego w Lubaczowie.

Członkowie „Civitas Christiana” z Lubaczowa

Ś.p. Jerzy Pietrkiewicz

 

26.10.2007 roku w Londynie, w wieku 91 lat zmarł śp. prof. Jerzy Pietrkiewicz. Ceremonie pogrzebu odbyły się w Londynie, a następnie 17 listopada w sanktuarium Maryjnym w Skępem oraz w Szpetalu Górnym.

Jerzy Pietrkiewicz od wojny przebywał na emigracji. Był wykładowcą literatury polskiej na Uniwersytecie Londyńskim. W 1951 roku wydał „Sznur z Węzłami”, pierwszą powieść napisaną po angielsku. Spotkała się z uznaniem czytelników i krytyków. Jako poeta i pisarz, swoją krainę dzieciństwa Ziemię Dobrzyńską wpisał w literaturę europejską. Znany był także jako tłumacz poezji polskiej, liryki angielskiej i twórczości Karola Wojtyły. Wśród szerokiego grona czytelników zasłynął znakomitym tłumaczeniem Tryptyku Rzymskiego Jana II.

Jego stosunek do Polski pozostał taki, jak w słowach wiersza z 1936 roku: Inni kochają szeroki, wysoki świat, oczom ich zawsze daleko, tacy jak wiatr. A mnie, ojczyzno, urzekłaś ciepłem domu, gdzie wiatr. (…) Ziemia Dobrzyńska… A w niej chyba najwięcej ojczyzny.

Pozostał w naszych sercach jako człowiek ogromnej kultury, dystynkcji i subtelności. Utrzymywał żywy kontakt z Oddziałem „Civitas Christiana” w Rypinie patronując Ośrodkowi Kultury Dobrzyńskiej. Okazywał wiele życzliwości młodzieży, szczególnie biorącym udział w konkursach recytatorskich.

Członkowie „Civitas Christiana” wielokrotnie wyrażali wdzięczność za Jego szczerą, długoletnią przyjaźń. Został laureatem m.in. Nagrody im. W. Pietrzaka w Warszawie i Nagrody im. ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie. Miasto Rypin przyjęło go w poczet Honorowych Obywateli. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta.

Członkowie „Civitas Christiana” w Rypinie

Artykuł ukazał się w numerze 12/2007.