Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

2013/1/19

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Chojnice

Odbyło się spotkanie zespołu formacyjnozadaniowego ds. społecznych. Wprowadzenia do debaty o społecznej funkcji biznesu dokonała dr Władysława Kiwak, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Charakteryzując obecny kryzys, przede wszystkim zwróciła uwagę na jego przyczyny monetarystyczne. Ważnym motywem było również realizowanie koncepcji ekonomicznej opartej na teorii, że rozwój nie zależy od pracy i produkcji, ale od maksymalizowania konsumpcji. Dlatego coraz szybciej rozwija się ogólnoświatowy ruch na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu bazujący na teorii ekonomicznej Smitha.

w.j.

Gdańsk

Oddział gdański Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wznowił edukację historyczną. W każdy trzeci czwartek miesiąca odbywać się będą spotkania ukazujące dzieje Polski i regionu w ostatnich 200 latach. Pierwsze spotkanie poświęcono referendum listopadowemu w 1987 roku. Mgr Piotr Brzeziński ukazał jego wyniki jako preludium przyszłej klęski.

Pierwotnie referendum miało dotyczyć konkretnych zmian ustrojowych, w tym powołania urzędu prezydenta (chodziło o umocnienie pozycji gen. Wojciecha Jaruzelskiego).

Warto przypomnieć, że ustawa o referendum wprowadzała wymóg uzyskania ponad 50%, ale nie spośród głosujących, tylko ze wszystkich osób uprawnionych do głosowania. Powyższe wyniki należy zatem odnieść do ogółu uprawnionych. Jak się okazało po przeliczeniu głosów pozytywną odpowiedź na zamieszczone w referendum pytania udzieliło niewiele ponad 40% uprawnionych do głosowania, co oznacza to, że referendum nie było wiążące… ale oczywiście nie dla władz.

* * *

W Galerii Mariackiej prof. Grzegorz Berendt otworzył wystawę pt. „Pierwsza odsłona. Okupacja hitlerowska na Kociewiu i Kaszubach we wrześniu 1939 roku”. Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej gdańskiego oddziału IPN.

w.j.

Kościerzyna

W listopadzie b.r. kościerzyński oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w zorganizował Konferencję poświęconą kształtowaniu chrześcijańskiej tożsamości kulturowej. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Kościerzyny, w tym szczególnie liczna grupa młodzieży klas maturalnych.

Z referatami wystąpili: profesor Uniwersytetu Gdańskiego Tadeusz Linkner, poddający w swym wystąpieniu szczegółowej charakterystyce okres przedchrześcijański i jego wpływ na późniejsze dzieje państwa polskiego oraz profesor Kazimierz Nowosielski, który z kolei w wygłoszonym referacie zaakcentował fundamentalną rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu się tożsamości kulturowej ziem polskich.

* * *

Zespół Samorządowy zorganizował debatę nt. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przyczyn obecnego kryzysu. Gościem spotkania była dr Władysława Kiwak.

M. B.

Oddział Okręgowy w Krakowie

Dąbrowa Tarnowska

Z inicjatywy oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego 22 października zorganizowano spotkanie „Nasza kultura – nasza historia”, a także Dzień Pamięci Jana Wnęka, artysty rzeźbiarza, prekursora lotnictwa, zwanego Ikarem Powiśla Dąbrowskiego, w 140. rocznicę jego śmierci.


Przy krzyżu pamięci Jana Wnęka w Kaczówce, od lewej: burmistrz Stanisław Początek, wójt Marek Lupa i ks. Andrzej Augustyński

W programie obchodów młodzież, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele lokalnych władz na czele z burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisławem Początkiem, burmistrzem Żabna – Stanisławem Kusiorem, wójtem gminy Radgoszcz – Markiem Lupą oraz instytucji i stowarzyszeń z obu tych gmin, odwiedzili miejsca związane z życiem Jana Wnęka. Zwiedzającym towarzyszył ks. Andrzej Augustyński autor albumu o Janie Wnęku. O twórczości artysty i jego pracach konstruktorskich opowiadał ks. Andrzej Bandura, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii w Odporyszowie, z którą Jan Wnęk był szczególnie związany. W Odporyszowie skonstruował skrzydła – lotnię, na której wykonywał loty, startując z 45- metrowej wieży kościelnej. Pierwszy lot wykonał w czasie odpustu w 1866 roku na odległość ok. 2 kilometrów. Ostatni, tragiczny10 czerwca 1869 roku.

W drugiej części dnia w sali Gimnazjum nr 2 odbyła się sesja, którą otworzył Edward Urbańczyk, przewodniczący oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Dąbrowie Tarnowskiej, przypominając historię życia i dokonań Jana Wnęka. Wygłoszone zostały wykłady: prof. dr. hab. Feliksa Kiryka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Regionalizm – zarys problematyki w ujęciu historycznym, Urszuli Gieroń kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie: Życie i działalność Jana Wnęka, ks. Andrzeja Augustyńskiego CM, dyrektora generalnego Centrum Młodzieży „U Siemachy” w Krakowie.

TAJ

Kraków

W październiku po raz trzeci została zorganizowana pielgrzymka różańcowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Pielgrzymi wyruszyli z czterech stron Krakowa do źródła Miłosierdzia Bożego. Człon pierwszy prowadziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z kościoła św. Józefa na Podgórzu, człon drugi – Forum Dialogu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z Parafii Zesłania Ducha Świętego z Ruczaju, członowi VIII przewodziła Akcja Katolicka z parafii Najświętszej Rodziny z Nowego Bieżanowa, człon IV wyruszył z Parafii MB Zwycięskiej w Borku Fałęckim. Człon ten prowadzony był przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Zespół Młodych „Civitas Christiana”, któremu przewodziła Monika Korpak.

Zespół Młodych czynnie włączył się w organizację pielgrzymki. Grupa ta zajęła się przygotowaniem procesji nie tylko od strony organizacyjnej, ale również prowadziła modlitwę i przygotowała rozważania różańcowe. W organizację pielgrzymki czwartego członu włączyli się ponadto księża z parafii MB Zwycięskiej z Borku Fałęckiego, parafii Maksymiliana Kolbego w Opatkowicach oraz ks. Mirosław Dziedzic wraz z młodzieżą przystępującą do Sakramentu Bierzmowania.


Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” uczestnicząca w pielgrzymce

Uczestnicy pielgrzymki wspólnie modlili się o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, za Kościół Święty, ojczyznę, ale również za pracowników i członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Przedstawicielka Młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie po zakończeniu pielgrzymki podpisuje list dziękczynny skierowany do JE ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Anna Soja Monika Korpak

Muszyna

W dniach 9–10 października Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował rekonesans historyczny pograniczem sądecko-spiskim w celu zapoznania z tamtejszymi zabytkami sakralnymi i świeckimi.

Trasa objazdu uwzględniała najciekawsze z punktu widzenia kulturowego miasta Spiszu i Szarysza. Członkowie oddziałów „Civitas Christiana” z Bochni, Muszyny i Nowego Sącza mięli okazję zwiedzić wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Bardiów z gotyckim kościołem św. Idziego, zapoznać się z przeszłością zamku Lubowla, który przez ponad 350 lat (1412–1769) przynależał do Polski i był siedzibą starosty grodowego. Część konferencyjną otworzył wykład mgr Moniki Pavelcikowej poświęcony najważniejszym zabytkom sakralnym Spisza. Z kolei wykład dr Miroslava Števika w całości był poświęcony burzliwym dziejom zamku w Starej Lubowli.

Drugiego dnia 38-osobowa grupa „Civitas Christiana” zwiedziła Lewoczę ze słynnym kościołem św. Jakuba, w którym znajduje się największy na świecie ołtarz mistrza Pawła, oraz Sanktuarium Maryjne na Maryjnej Górze (słowacka Częstochowa), podniesione w 1995 roku przez Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej. Po południu zwiedzano kolejne obiekty z listy UNESCO: ruiny zamku spiskiego (największy tego rodzaju obiekt w Europie Środkowej), a także romańską katedrę św. Marcina w Spiskim Podgrodziu, stanowiącą od XIII wieku prepozyturę biskupstwa ostrzyhomskiego.

Wadowice

W związku z obchodzonymi tradycyjnie imieninami Jana Pawła II członkowie oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Krakowa, Jaszczurowej, Oświęcimia i Bochni w sobotę 7 listopada spotkali się w Wadowicach na wspólnej modlitwie o rychłą beatyfikację Ojca Świętego. Organizatorem spotkania były oddziały w Jaszczurowej i Krakowie. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II przy ul. Kościelnej 7. Rodzice Papieża zamieszkali w tym domu w 1919 roku. Tu od urodzenia do 18. roku życia wraz z rodzicami i bratem Edmundem mieszkał Karol Wojtyła. Dom jest własnością krakowskiej Kurii Metropolitalnej. W odnowionym Domu Rodzinnym Papieża znajdują się wystawa fotograficzna i eksponaty upamiętniające jego życie i działalność w Polsce. W dwóch ostatnich pokojach zostały umieszczone zdjęcia z ostatniej wizyty w Wadowicach oraz obrazy z 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego.


Uczestnicy spotkania przed Bazyliką Ofiarowania NMP w Wadowicach

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył proboszcz ks. inf. Jakub Gil, serdecznie przywitał przybyłych członków Stowarzyszenia, grupę uczniów wraz z nauczycielami z Gliwic oraz mieszkańców Wadowic.

Po Mszy św. pielgrzymi modlili się przed słynącym z łask obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zwiedzono będącą w budowie kaplicę poświęconą Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Miejsce to podczas wizyty w maju 2006 roku pobłogosławił papież Benedykt XVI.

Następnie pielgrzymi udali się do sanktuarium św. Józefa ojców karmelitów „na Górce”. Od początku swojego istnienia klasztor wadowicki był ważnym ośrodkiem kultu św. Józefa. Młody Karol Wojtyła darzył to miejsce ogromnym szacunkiem. Od dziecka związany mocno z duchowością karmelitańską: tu przyjął szkaplerz karmelitański i tu jako uczeń przystępował do spowiedzi. Jako Papież złożył tu również dar Pierścienia Rybaka dla przyozdobienia nim obrazu św. Józefa. Obok ołtarza MB Szkaplerznej znajduje się relikwiarz ze szkaplerzem noszonym przez Sługę Bożego Jana Pawła II. Historię klasztoru, sanktuarium, związków Ojca Świętego z tym miejscem, historię życia i dzieła św. Rafała Kalinowskiego w sposób niezwykle sugestywny przedstawił pielgrzymom o. Daniel.

TAJ

Oddział Okręgowy w Lublinie

Lublin

15 października rozpoczęła się uroczysta peregrynacja różańca w Oddziale Okręgowym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie. Od 15 do 31 października modlitwa rozbrzmiewała w Białej Podlaskiej, Parczewie, Włodawie, Krasnymstawie, Dęblinie, Puławach, Rejowcu, Zamościu, a także w Lublinie. Różaniec odwiedzał także rodziny członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Gromadził więc wspólnotę w dziękczynieniu za wszelkie błogosławieństwo i prośbę o potrzebne łaski w dalszej życiowej wędrówce.

Rozważania i naukę prowadzili ks. Marcin Jankiewicz i ks. dr Krzysztof Stola. To dzięki ich pomocy i zaangażowaniu mogliśmy przeżyć ten czas w szczególny sposób.

3 listopada w lubaczowskiej katedrze odbyło się uroczyste przekazanie różańca Oddziałowi Okręgowemu w Rzeszowie

Agnieszka Skałecka

* * *

10–14 listopada lubelski Oddział „Civitas Christiana” gościł ukraiński chór „Canticum Novum”. Zespół powstał w 1998 roku przy Parafii Św. Mikołaja w Dnieprodzierżyńsku.

Chór wystąpił w kościele Ojców Kapucynów oraz parafii św. Józefa i św. Rodziny. Finałowy występ miał miejsce w nałęczowskim Pałacu Małachowskich.


Podczas występu chóru „Canticum Novum” w pałacu Małachowskich w Nałęczowie
| Fot.M.Krzosek

W programie występów znalazły się dzieła kompozytorów klasycznych, takich jak Mozarta, Bacha czy Cacciniego, a także utwory skomponowane specjalnie dla zespołu przez kierowników chóru Albertasa i Henrietty Roże. Wizyta zespołu z Dnieprodzierżyńska zbiegła się w czasie z obchodami Święta Niepodległości, dlatego artyści do programu występów włączyli również polskie pieśni patriotyczne.

Wizyta chóru to także, krok ku lepszemu wzajemnemu poznaniu obydwu narodów.

Agnieszka Skałecka

* * *

20 października oddział lubelski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana wraz z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych ETOS zorganizował spotkanie z ks. prof. Edwardem Walewandrem. Przyczynkiem dla spotkania odbywającego się pod hasłem Nauczanie Kościoła katolickiego na Lubelszczyźnie w latach 1939–1944 była zbliżająca się 70. rocznica aresztowania przez Niemców profesorów KUL-u i biskupów diecezji lubelskiej.

Ks. Walewander nakreślił sytuację diecezji lubelskiej przed i podczas okupacji oraz działalność wychowawczą prowadzoną na terenie diecezji w czasie okupacji.

Podkreślił ofiarność miejscowych księży pracujących na rzecz Czerwonego Krzyża, organizujących pomoc dla uciekinierów zarówno ze wschodu, jak i zachodu, przyjmujących w domach i kościołach wysiedlone rodziny. Kościół dbał o zdrowie swoich diecezjan, ostrzegając przed epidemią tyfusu oraz organizując niezbędną pomoc. Zakładano ochronki, którymi opiekowały się harcerki. Odnajdowały one osierocone dzieci, zapewniając im wyżywienie, a także ucząc ich czytania i pisania.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami z czasów okupacji, potwierdzając przykładami z własnego życia słowa ks. prof. Walewandra.

Marcin Chlebica

Zamość

Członkowie oraz sympatycy zamojskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” mieli wyjątkową okazję zwiedzenia jednej z najstarszych aptek w Polsce – Apteki „Rektorskiej” w Zamościu z okazji jej 400-lecia. Oprowadzał Władysław Romanowicz kierownik apteki w latach 1970–1998. Miejsce, w którym od 400 lat działa zakład farmaceutyczny, zostało udostępnione przez właścicieli – koncern Dbam o Zdrowie S.A.

W 1609 roku Szymon Piechowicz rektor Akademii Zamojskiej założył aptekę. Jednymi z ciekawszych postaci związanych z Apteką „Rektorską” są Jan, Karol i Zdzisław Kłosowscy oraz premier Polski w latach 1919–1920 Leopold Skulski, który odbywał w niej praktyki. W 1973 roku kamienica, w której znajduje się apteka razem z wyposażeniem, m.in. XIX-wiecznymi meblami, została wpisana do rejestru zabytków.

Łukasz Kot

* * *

Oddział „Civitas Christiana” w Zamościu zorganizował w swej siedzibie dwa spotkania w ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej: wykład Marii Rzeźniak, starszego kustosza Muzeum Zamojskiego – W cieniu furty klasztornej. O zakonach w Zamościu. Redemptoryści oraz spotkanie z Jerzym Tyburskim – W poszukiwaniu straconego piękna, połączone z prezentacją jego prac.

Łukasz Kot

* * *

29 października w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” modlili się na różańcu otrzymanym od ojców paulinów na Jasnej Górze, który w tym roku peregrynuje po oddziałach stowarzyszenia w całej Polsce, dziękując za szczególne dary, jakimi Maryja obdarzyła Polskę w ostatnich trzech dekadach: pontyfikat Jana Pawła II, odzyskanie wolności w 1989 roku oraz przemianę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Modlitwa była szczególną formą przygotowania środowiska do XXX jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę w 2010 roku.

Mszy św. odprawionej w intencji członków i sympatyków Stowarzyszenia przewodniczył ks. Wiesław Motyka, a kazanie wygłosił ks. Marcin Jankiewicz, kapelan oddziału okręgowego w Lublinie. Czytania i modlitwe wiernych przygotowali członkowie zamojskiego oddziału Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości obecni byli goście z Lublina na czele z Markiem Korycińskim, v-ce przewodniczącym Rady Głównej „Civitas Christiana”.

3 listopada Różaniec Jasnogórski został przekazany do oddziału stowarzyszenia w Lubaczowie. Miała tam miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, modlitwa różańcowa oraz Msza św. z okolicznościowym kazaniem. Przewodniczył jej ks. dziekan Andrzej Stopyra, proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Lubaczowie.

Łukasz Kot

* * *

W 91. rocznicę odzyskania niepodległości przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przeprowadzili przed siedzibą stowarzyszenia oraz przy Nowej Bramie Lwowskiej świąteczny happening pod hasłem „Flaga na maszt”. Rozdano 40 flag biało-czerwonych w zamian za uzyskanie odpowiedzi na pytania: „Czym dla mnie jest patriotyzm?” i „Czy czuję się patriotą?”. Odpowiedzi zostały zarejestrowane. Powstanie z nich audycja radiowa wyemitowana przez Katolickie Radio Zamość.

Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były stwierdzenia, że patriotyzm to: miłość i szacunek do ojczyzny, pamięć o wydarzeniach związanych z polską historią i kultywowanie rodzimych tradycji. Znakomita większość respondentów czuje się patriotami, ale raczej nie manifestuje tego na zewnątrz. Większość łączy patriotyzm z wiarą katolicką. Nieliczni uważają, że we współczesnym świecie bycie patriotą jest niepopularne.

Akcja miała na celu rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, umacnianie świadomości narodowej, wzbudzenie uczuć patriotycznych, przywiązanie do barw i symboli narodowych.

Łukasz Kot

Oddział Okręgowy w Łodzi

Pabianice

23 października oddział „Civitas Christiana” gościł misjonarza, ks. Kazimierza Bartkiewicza. Wygłosił on prelekcję „Chrześcijaństwo w Afryce widziane oczami świadka”.

Ksiądz Bartkiewicz podzielił swoimi przemyśleniami i doświadczeniami płynącymi z długoletniej pracy misyjnej w Afryce. Odpowiadał na najtrudniejsze pytania dotyczące specyfiki pracy wśród ludności afrykańskiej i problemów, z którymi musiał się zmierzyć. Podkreślał, że pomimo wielu trudności wynikających z zupełnie odmiennej mentalności Afrykańczyków i Europejczyków, ich tradycji, wierzeń religijnych i dylematów moralnych Afryki, związanych z panującą tam poligamią i bardzo dużą ilością zachorowań na AIDS, udaje się szerzyć chrześcijaństwo. Coraz więcej Afrykańczyków przyjmuje chrzest i bierze katolickie śluby.

Liturgia katolicka w Afryce jest ubogacana tradycyjnymi afrykańskimi śpiewami i tańcami, co czyni ją wyjątkowo piękną. Jako uczestnik I Synodu Afrykańskiego ks. Kazimierz podkreślił jego wielką rolę w niesieniu nadziei i otwieraniu nowych oraz skuteczniejszych perspektyw posługi misjonarskiej na tym kontynencie.

Agnieszka Graczyk

Oddział Okręgowy w Olsztynie

Olsztyn

2 października w Sali Dębowej Hotelu Warmińskiego odbyły się uroczystości zamykające XI Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny, które odbywały się pod hasłem: „Ludzie starsi we współczesnej rodzinie i społeczeństwie”. Przemawiali: wicemarszałek województwa Jolanta Szulc, przedstawicielka wojewody warmińsko-mazurskiego, oraz ks. prałat Andrzej Lesiński. W dalszej części konferencji dyrektor ROPS, Wiesława Przybysz, przedstawiła zarys inicjatyw, jakie zostały podjęte w ramach tegorocznych dni na terenie województwa oraz działania samorządu województwa na rzecz ludzi starszych, Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zapoznał zebranych z działalnością sieci organizacji seniorskich w województwie. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji obejrzeli także niecodzienny spektakl „Bajki Jana Brzechwy” w wykonaniu pensjonariuszy olsztyńskiego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

W drugiej części spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, konkursie literackim „Seniorzy bogactwem rodziny i społeczeństwa”, którego głównym organizatorem był Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie oraz plastycznym i grafiki komputerowej: Mądrość życiowa człowieka starszego – przyszłością młodego. Forum Prorodzinne i „Civitas Christiana” wydały 24. numer Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zawierający dokumentację tegorocznych dni oraz szereg materiałów poświęconych problematyce rodziny.

* * *

15 października oddział w Olsztynie zorganizował okolicznościową wieczornicę poświęconą pamięci nauczycielki polskich przedszkoli na Warmii i działaczki przedwojennego ruchu polskiego w Prusach Wschodnich, Otylii Grot. Jej sylwetkę dr Jan Chłosta, a fragmenty jej książek odczytała Beata Jasieniecka. Wieczornica odbyła się z okazji setnej rocznicy urodzin Otylii Grot.

(t)

* * *

27 października Oddział Okręgowy Stowarzyszenia wraz ze Społecznym Komitetem Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach zorganizowały w Sali Kromerowskiej olsztyńskiego zamku konferencję „Cmentarze wiejskie na Mazurach”. Spotkanie poprowadził dr Jan Chłosta. Jako pierwsza głos zabrała wicemarszałek województwa Urszula Pasławska. Referaty wygłosili: biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Rudolf Baranowski, Witold Knercer ze Służby Ochrony, dr Zbigniew Kudrzycki oraz prof. dr hab. Janusz Jasiński. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a patronat medialny sprawował dwutygodnik katolicki „Posłaniec Warmiński”.

(t)

Ełk

Oddział w Ełku zorganizował spotkanie z Markiem Płodowskim z olsztyńskiego Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo Vadis”, który mówił o sektach i różnych grupach psychomanipulacyjnych jako źródłach współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

(t)

* * *

13 października w ełckiej siedzibie „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie z okazji IX Dnia Papieskiego. Kazimierz Szrajber omówił kwestię wolności w nauczaniu Jana Pawła II, następnie wysłuchano fragmentów homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas pobytu w Ełku w czerwcu 1999 roku. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych młodzieży szkolnej poświęconych papieżowi oraz wystawa pt. Takiego papieża jeszcze nie było. Popularną „Barkę” i inne pieśni religijne zagrał na skrzypcach Kazimierz Maksymiuk. Spotkanie przygotowała i prowadziła Anna Wolska.

(K.S.)


Referat o cmentarzach wiejskich na Mazurach wygłosił biskup ewangelicko-augsburski Rudolf Bażanowski

Biskupiec

Z inicjatywy Zespołu Formacyjno-Zadaniowego w Biskupcu odbyło się spotkanie w miejscowym Domu Dziennego Pobytu, podczas którego Piotr Stanny z Olsztyna przedstawił polskie i niemieckie umocnienia obronne w przededniu II wojny światowej.

(t)

Kętrzyn

8 października oddział kętrzyński Stowarzyszenia zorganizował spotkanie z Władysławem Krawczukiem, prezesem Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Brasławian. W spotkaniu oprócz członków „Civitas Christiana” uczestniczyli liczni mieszkańcy Kętrzyna, z których duża część wywodzi się z ziemi brasławskiej (dziś Białoruś). Mówca opowiedział o różnorakich działaniach podejmowanych dla upamiętnienia na Brasławszczyźnie naszych bohaterów narodowych, a także zdał relację z sierpniowych uroczystości koronacji Matki Bożej Brasławskiej – Królowej Jezior. Spotkanie wzbogacone było projekcją filmu oraz pokazem licznych zdjęć i pamiątek. Spotkanie prowadziła Zenobia Alejun.

(t)

Bartoszyce

15 października Zespół Formacyjno-Zadaniowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Bartoszyc w ramach IX Dni Papieskich zorganizował wieczornicę. Spotkanie odbyło się w klubie osiedlowym z udziałem członków zespołu i mieszkańców osiedla. „Czytamy Papieża” to temat wiodący wieczornicy, obejmował prezentację poezji Jana Pawła II i innych autorów, którzy poświęcili swoje utwory papieżowi.

Wprowadzenia do tematu tegorocznych Dni Papieskich „Jan Paweł II – Papież Wolności” dokonała Krystyna Końska. Teresa Rynkiewicz przytoczyła fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II wygłoszone 11 czerwca 1999 roku w polskim parlamencie oraz 10 stycznia 2005 roku skierowane do ambasadorów państw akredytowanych w Watykanie, które dotyczyły obrony wolności, jako wielkiej wartości człowieka, wolności państw i ich obywateli we wszystkich przejawach życia.

Elbląg

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej połączonych z obchodami Dnia Papieskiego Oddział w Elblągu zorganizował 16 i 17 października drugą edycję projektu Cashflow „Przedsiębiorczość to cnota”. Projekt ten skierowany jest do młodzieży szkół średnich i studentów. Jego celem jest promocja i budowanie kultury przedsiębiorczej zgodnej z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz zachęcenie do aktywnego inwestowania na rynkach kapitałowych. Metody realizacji tych zadań to warsztaty inwestycyjne i biznesowe, prelekcje oraz turniej gry Cashflow.

(TR)

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów (61 uczestników) i nauczycieli. Wzięły w nim udział wszystkie elbląskie licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Państwowa Szkoła Muzyczna. Pierwsze miejsce w przeprowadzonym turnieju zajął Wojciech Żyhałko, drugie – Jarosław Doroś, a trzecie – Anna Kowalska; wszyscy z V LO w Elblągu.

Pomysłodawcą projektu jest Bartosz Kacper Boniecki. Tegorocznej edycji przewodziła Joanna Gliniak, prowadząca spotkania dla miłośników gry Cashflow w ramach „Ekonomii zbawienia”. Obecny był przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego w Olsztynie Tomasz Nakielski, który wygłosił prelekcję na temat etyki w biznesie. Prelekcje wygłosili także wykładowcy ze Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, oddział zamiejscowy w Elblągu współorganizator imprezy.

Halina Orzechowska

Nidzica

Oddział „Civitas Christiana” w Nidzicy w ramach projektu „Edukacja Obywatelska” zorganizował spotkanie z Haliną Stanny z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oprócz członków naszej organizacji wśród uczestników byli również radni powiatu, gminy i miasta Nidzica. Tematem spotkania były zagadnienia związane z działalnością samorządu i jego służbą dla społeczności lokalnej.

b

Szczytno

Gościem Oddziału „Civitas Christiana” w Szczytnie był starosta szczycieński Jarosław Matłach. Spotkanie było poświęcone problemom lokalnym. Słuchacze zapoznali się z działalnością miejscowego samorządu, a w dyskusji mieli możliwość odnieść się do przedstawionych zagadnień.

(mk)

* * *

Ostróda–Kaczory

Przedstawiciele oddziałów „Civitas Christiana” należących do Oddziału Okręgowego w Olsztynie spotkali się 3–4 października w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym „Oratorium” Dominik w Kaczorach k. Ostródy. Podczas spotkania formacyjno-wspólnotowego Msze Św. odprawił i homilię wygłosił ks. dyrektora Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie. Wykład na temat „Panorama kulturalna regionu”, wygłosił prof. dra hab. Zbigniew Chojnowski z UWM, pogadankę prezentującą ziemię ostródzką wygłosił przewodnik turystyczny Jan Kochanowski. Podczas wieczoru integracyjnego przy kominku, przy akompaniamencie akordeonowym Zygmunta Marciniaka z Iławy śpiewano znane piosenki oraz wysłuchano interesujących opowieści kierownika ośrodka, ks. Stanisława Szestowickiego.

Oddział Okręgowy w Opolu

Strzelce Opolskie

III Konferencja Strzeleckich Organizacji Pozarządowych, organizowana przez Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, odbyła się pod hasłem „Promocja i wspomaganie rodziny w działalności organizacji pozarządowych”. W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele przybyłych organizacji oraz goście wśród których obecni byli: burmistrz Strzelec Opolskich, przewodniczący Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu oraz Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wysłuchali dwóch referatów. Pierwszy „Rola rodziny w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia” przedstawiła Dorota Piechowicz z Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu, drugi „Świadome rodzicielstwo” został omówiony przez Krystynę Kowalską z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich. W dalszej części konferencji Strzelecki Klub Abstynenta, prowadzony przez terapeutów Teresę i Bogdana Sekułów, zaprezentował swoją działalność i przedstawił formy pomocy dla rodzin dotkniętych problemem choroby alkoholowej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas wolnej dyskusji podejmowali głównie tematy związane z trudnościami, jakie napotykają w swojej codziennej działalności. Podjęto też próbę zainicjowania wspólnego programu organizacji pozarządowych na rzecz rodziny. Podsumowania i zakończenia obrad pierwszego dnia dokonał przewodniczący „Civitas Christiana” w Opolu, Tadeusz Staszczak. Drugi dzień wypełniły warsztaty szkoleniowe dla osób pragnących realizować się w niesieniu pomocy. Instruktorka wolontariatu przeprowadziła szkolenie dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Rola i odpowiedzialność w niesieniu pomocy”.

Alina Kostęska

Oddział Okręgowy w Toruniu

Rypin

Bractwo Literackie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie od pięciu lat przygotowuje montaże poetyckie pod nazwą „Idę do Ciebie, Panie” wzbogacone śpiewem duetu Beaty Lichnerewicz i Jacka Szablewskiego przy akompaniamencie gitary klasycznej.

Dedykacje, poświęcone twórczości Jana Pawła II, księdza Jana Twardowskiego, Edwarda Walasiewicza (członka Bractwa Literackiego), Jerzego Pietrkiewicza, były prezentowane w odrestaurowanej z odkrytymi freskami, drewnianej kapliczce krytej gontem, pw. św. Barbary.

W listopadzie Bractwo Literackie zaprosiło słuchaczy na spotkanie poświęcone poecie śp. Tadeuszowi Kwiatkowskiemu-Cugow: „Kiedyś ziemia wysłucha wszystkich”. Był on Honorowym Obywatelem Miasta Rypina, autorem miejskiego hymnu, wieloletnim jurorem Rypińskich Wiosen Teatralnych, niezwykle barwną postacią.

Tegoroczne Zaduszki Poetyckie, jemu poświęcone, były tak jak poprzednio złożeniem hołdu twórcy, oddaniem pamięci za kreatywną obecność w świecie, także w naszym najbliższym środowisku.

„Ja kiedyś tutaj byłem, bliżej niż na dłoni, czas mnie z Wami pojednał.. ” to fragment tekstów śp. Tadeusza Kwiatkowskiego-Cugow, które w listopadowy wieczór w kaplicy św. Barbary w Rypinie oraz w kościele św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, recytowali: Terenia Hrynkiewicz, Kasia Szawłowska, Ewa Manelska, Danuta Wiśniewska, Edmund Rogowski, Urszula Małkińska, Ewa Szpakiewicz, Bogdan Balcerowicz.

Zenobia Rogowska

* * *

W listopadzie rypiński oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował ósmą już edycję Konkursu Poezji Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza, do którego zostały zaproszone dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów miasta i powiatu rypińskiego.

Jury w składzie: Danuta Wiśniewska (przewodnicząca), Danuta Gronkowska i Bogdan Balcerowicz oceniło interpretację tekstów rodzimych poetów: Jerzego Pietrkiewicza, Jadwigi Gumińskiej, Gustawa Zielińskiego, Edwarda Walasiewicza, Zofii Ewy Szczęsnej, Sławomira Ciesielskiego, Alicji Rupińskiej, Henryki Tuchalskiej i Urszuli Smolińskiej.

W kategorii wiekowej 8–9 lat I miejsce zajęła Natalia Agatowska ze SP w Ugoszczu, II miejsce – Tomasz Wiśniewski ze SP w Nadrożu, a III miejsce – Kacper Czajkowski ze SP w Wąpielsku. Wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Szymański ze SP nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. W starszej wiekowo kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Monika Budzanowska ze SP w Sosnowie, II miejsce ex equo – Anna Szerszewska ze SP w Sosnowie i Julia Dreślińska ze SP nr 3 w Rypinie. Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce – Joanna Ornowska z Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie, II miejsce – Dagmara Krauza z Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Radzikach Dużych. Trzeciej nagrody nie przyznano. Natomiast wyróżnienie otrzymała uczennica ZS nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie – Anita Jaroszyńska.

Nagrodę specjalną za interpretację i dobór wiersza patrona konkursu otrzymała Justyna Rucińska z Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe: albumy i encyklopedie ufundowane przez Burmistrza miasta Rypina Marka Błaszkiewicza, którego reprezentowała dyrektor ZOOM Małgorzata Świtalska, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Na ręce opiekunów, którzy pomagali uczniom w przygotowaniu do konkursu, organizator Zenobia Rogowska przekazała okolicznościową płytę CD „Zakonnik Poezji. Autoportret Jerzego Pietrkiewicza” z przeprowadzonym na antenie Polskiego Radia Lublin wywiadem z prof. Jerzym Pietrkiewiczem, czytającym również „Ballady Dobrzyńskie”.

Zenobia Rogowska

Oddział Okręgowy w Warszawie

Jamno

W listopadzie Oddział Okręgowy „Civitas Christiana” zorganizował konkurs na najpiękniejszy różaniec. W obecności ks. proboszcza Romana Batorskiego z parafii w Słubicach i Urszuli Kazusek katechetki, jury wybrało najciekawsze dzieła. Nagrodzono m. in. Lidię Dąbkowską, Weronikę Wiącek, Darię Czubak i Przemka Walczaka. Inicjatywie tej towarzyszyła wspólna modlitwa. Codziennie przez cały miesiąc w siedzibie Oddziału zbierały się dzieci z okolicznych wsi, aby poprowadzić i wspólnie odmówić modlitwę różańcową.

A.F

Ostrołęka

Jak co roku w siedzibie oddziału „Civitas Christiana” odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły. Zebranych przywitała Mariola Kusiak, organizatorka konkursu. Podziękowała młodym za trud, jaki włożyli w poznanie i zrozumienie recytowanych wierszy. Zachęcała, żeby w codziennym życiu pamiętali o wartościach, których uczy poezja Wojtyły.

W finale konkursu wzięło udział 25 uczniów szkół średnich z terenu powiatu ostrołęckiego. Jury obradujące w składzie: Wiesław Janusz Mikulski, poeta, teolog, norwidolog (przewodniczący), ks. Robert Kaim SAC i Maria Jolanta Kusiak wyłoniło laureatów, którymi zostali: Natalia Czartoryska i Karolina Ołdakowska (I miejsce), Szymon Mikulak (II miejsce) oraz Daria Bałon, Justyna Gęsich, Katarzyna Głowacka i Paulina Obrębska (III miejsce). Wyróżniono: Sylwię Gasek, Justynę Kordek, Marzenę Deptułę i Adama Surmę.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, ilustrowane tomy poezji Karola Wojtyły, encyklopedie oraz słowniki. Nagrody ufundowali: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, księgarnia Marka Gawrycha oraz prywatni sponsorzy.

* * *

Oddział „Civitas Christiana” zorganizował konkurs plastyczny „Różaniec miłością robiony”. Konkurs obejmował szkoły podstawowe z Ostrołęki i cieszył się dużym powodzeniem. Wpłynęło 167 prac. Jury pod przewodnictwem ks. Roberta Kaima SAC oceniało prace, biorąc pod uwagę samodzielność i estetykę wykonania, pomysłowość wykorzystania materiałów.

Laureatami konkursu zostali: Julia Świersza (I miejsce), Nicole Klemendorf i Patryk Dobosz (II miejsce), Klaudia Drewnowska i Magdalena Domian (III miejsce). Wyróżniono: Czarka Pardo, Tomasza Kamińskiego, Kubę Dziczka, Natalię Jankowską, Jakuba Szydlika, Patryka Łaszczewskiego, Wiktora Małacha, Magdalenę Szalast, Adriannę Zalewską, Natalię Kwiatkowską, Milenę Wieczorek, Zuzannę Prusińską, Olę Mierzejewską, Wiktorię Krajczyńską, Wiktora Heznera, Kasię Płochę, Anię Falk, Jakuba Mierzejewskiego, Milenę Dzwonkowską i Edytę Samsel.

Młodzi laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ilustrowane encyklopedie, słowniki, bajki i baśnie. Sponsorami nagród byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, księgarnia Marka Gawrycha oraz prywatni sponsorzy.

M. Kusiak

Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Świdnica

Już czwarty raz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Seminarium Duchowne diecezji świdnickiej zorganizowało sesję naukową poświeconą myśli Jana Pawła II. Tym razem refleksji poddano przesłanie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, która odbyła się trzydzieści lat temu. Za motto spotkania organizatorzy przyjęli słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego do Polaków w Krakowie 10 czerwca 1979 roku: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.


W dyskusji głos zabierał bp Adam Bałabuch

Sesja poprzedzona została uroczysta Mszą św. w intencji szybkiej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, której przewodniczył biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.

Celem, jaki postawili sobie organizatorzy, było nie tylko przypomnienie nauczania papieskiego z tego okresu, lecz również określenie, do jakiej Polski przyjeżdżał Ojciec Święty oraz co po jego wyjeździe zmieniło się mentalnie w narodzie.

Pierwszym prelegPierwszym prelegentem był dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zarysował obraz walki ideologicznej w PRL za pontyfikatu Jana Pawła II. W swoim referacie sięgnął w głąb historii PRL, pokazując, jakiego typu spustoszenia mentalne wywoływał w społeczeństwie od początków swojego istnienia system tzw. demokracji ludowej. W dalszej części spotkania wystąpił ks. prof. Stanisław Araszczuk, który poruszył sprawę liturgicznych aspektów pierwszej pielgrzymki. Ostatni wykład wygłosił ks. dr Sławomir Augustynowicz, ukazując nauczanie Jana Pawła II jako prekursora Nowej Ewangelizacji. Spotkanie zamknęła ciekawa dyskusja, w której wzięli udział m.in. ks. bp Adam Bałabuch i wiceprzewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia, Karol Irmler.

* * *


Ks. abp Andrzej Dzęga poświęcił pomieszczenia


Okno Życia otworzyli abp Andrzej Dzięga i bp Jan Gałecki

W minionym półroczu oddział we Wrocławiu zorganizował cykl wystaw filokartystycznych Stanisława Chmury. W ramach cyklu został zaprezentowany niezwykle bogaty zbiór pocztówek pana Stanisława. Były to kolejno: „Kościoły polskie”, „Kościoły Dolnego Śląska”, „Kościoły Wrocławia”, „Papież – Pielgrzym – Jan Paweł II, jakiego pamiętamy” oraz cykl „Boże Narodzenie na polskiej pocztówce”

Jak napisano w okolicznościowym folderze, właściciel wszystkich tych kolekcji „jest filokartystą od ponad 50 lat. Dzięki ludziom dobrej woli zgromadził dotychczas 56 tys. pocztówek i widokówek. Segreguje je według tematów i tworzy wystawy według potrzeb małej kultury. Miał ich już ponad 200 w bibliotekach, galeriach, domach kultury, kościołach i muzeach”. Prezentowane wizerunki oraz spotkania na ich temat były ciekawym uzupełnieniem bieżącej działalności oddziału we Wrocławiu.

Pi.S

Oddział Okręgowy w Szczecinie i Zielonej Górze

Szczecin

16 października w 31. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża otwarto w Szczecinie pierwsze Okno Życia. Inauguracji tego wydarzenia dokonali ksiądz arcybiskup Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Andrzej Dzięga i ksiądz biskup Jan Gałecki.

Z jednej strony Okno Życia ma chronić niemowlęta przed porzuceniem, z drugiej zaś jest symbolem i nieustannym wołaniem o ochronę istnienia każdego człowieka. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kościoła, instytucji pracujących na rzecz rodziny, jak również członkowie i wolontariusze szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Artykuł ukazał się w numerze 12/2009.

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej