Spotkanie papieża Franciszka z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem

2018/07/4
573px-sviatoslav-shevchuk-senate-of-poland-01-1.jpg

Audiencja miała miejsce w Domu św. Marty w Watykanie 3 lipca. Ojciec Święty wyraził na niej uznanie dla “ekumenicznej otwartości” grekokatolików.

Z inicjatywą spotkania wyszedł zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w związku z obchodami 1030. rocznicy Chrztu Rusi – Ukrainy. Poruszona została także kwestia pojednania polsko-ukraińskiego. Abp Szewczuk podarował Franciszkowi książkę Dialog leczy rany, która zawiera wywiad z nim samym.

Nawiązując do tzw. uniatyzmu, abp Szewczuk przypomniał, że UKGK odrzuca uniatyzm jako sposób osiągania jedności w Kościele Chrystusowym. Jego zdaniem oskarżanie UKGK o uniatyzm z powodu ich aktywnych działań ekumenicznych i dążenia w poszukiwaniach dróg do pojednania z prawosławiem jest niczym innym jak manipulowaniem prawdą – stwierdza oświadczenie Sekretariatu Głowy UKGK w Rzymie. Wschodnie Kościoły katolickie są pełnoprawnymi członkami Kościoła Chrystusowego i są powołane do pełnej działalności misyjnej oraz organizacyjnej.

Abp Szewczuk odniósł się także do rozmów toczących się między Kościołami prawosławnymi a Patriarchatem Konstantynopolskim w sprawie uleczenia podziałów i zjednoczenia prawosławia ukraińskiego: Pozytywnie oceniamy wysiłki na rzecz przezwyciężenia tego rozłamu zgodnie z prastarą zasadą: salus animarum lex suprema est [zbawienie dusz jest najwyższym prawem]. Jednocześnie uważamy te procesy za wewnętrzną sprawę strony prawosławnej i w żadnym wypadku nie mieszamy się w nie i nie uczestniczymy w ich prowadzeniu.

7 lipca we włoskim Bari odbędzie się modlitwa ekumeniczna o pokój na Bliskim Wschodzie, UKGK będzie towarzyszyć duchowo Ojcu Świętemu oraz pozostałym uczestnikom wydarzenia. Papież Franciszek zapewnił, że będzie pamiętał o Ukrainie podczas modlitwy. Poparł też inicjatywę arcybiskupa w sprawie przyszłorocznego spotkania katolickich Kościołów wschodnich w Rzymie i zapewnił o swoim udziale w nim. Jego temat to: Ekumeniczna misja wschodnich Kościołów katolickich.

Papież podziękował ponadto Kościołowi greckokatolickiemu za jego aktywny udział w budowaniu społeczeństwa ukraińskiego na zasadach społecznej nauki Kościoła katolickiego, za jego niemieszanie się w procesy polityczne i za pielęgnowanie prawdziwego patriotyzmu chrześcijańskiego. Pochwalił także odcinanie się UKGK od wszelkich przejawów skrajnego nacjonalizmu.

Odnosząc się do sprawy pojednania polsko-ukraińskiego, zwłaszcza w roku, w którym oba narody obchodzą jubileusze: stulecia odnowienia swej państwowości i 75. rocznicy tragedii wołyńskiej, papież Franciszek docenił ideę przygotowania wspólnego tekstu między Kościołem rzymskokatolickim a UKGK w Polsce i na Ukrainie oraz ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego.

Papież potwierdził, że zarzuty w sprawie unityzmu są bezpodstawne.

Na zakończenie spotkania abp Szewczuk podarował Ojcu Świętemu książkę Prześladowani za prawdę, wydaną przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, a także poprosił o błogosławieństwo dla narodu ukraińskiego.

Artykuł: Dialog leczy rany. Czy jest możliwa pełna jedność Kościołów katolickich obrządków wschodniego i zachodniego?

Więcej o książce Dialog leczy rany.

/wj

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#abp Światosław Szewczuk #papież Franciszek #pojednanie polsko-ukraińskie #Polska #Ukraina #Ukraiński Kościół Greckokatolicki
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej