By myśleć twórczo

2022/05/12
DSC05997
Fot. Kamil Wykrętek

Nasze Stowarzyszenie podejmuje bardzo wiele inicjatyw służących upamiętnieniu bł. Stefana Wyszyńskiego oraz popularyzacji jego nauczania. Jedną z nich jest utworzenie Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego w siedzibie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia, przy ul. Bema 1/5 w Lublinie. Oficjalne otwarcie Centrum odbyło się w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 roku. Poświęcenia placówki dokonał metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Wydarzenie stało się okazją do spotkania licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Kościoła katolickiego, środowisk naukowych i oświatowych, członkowie wielu stowarzyszeń i organizacji. Prowadzący spotkanie – Barbara Oratowska, wiceprzewodnicząca Oddziału w Lublinie, i Łukasz Kot, przewodniczący Oddziału Okręgowego – przywitali wszystkich obecnych, wyrażając radość z obecności tak wielu osób.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka, który pierwszy zabrał głos, przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, że ludziom „nie tyle trzeba nowej kultury, nowej moralności, ekonomii, polityki i nowych ustrojów. Im potrzeba nowej miłości, nowego szacunku i nowej wolności”. – Sądzę, że Centrum będzie stanowić wielki wkład w kształtowanie nowej rzeczywistości, gdyż wydarzenia ostatnich dni […] są jednym wielkim wołaniem o powrót do myśli Prymasa i o zastosowaniu ich w praktycznym życiu – powiedział.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w przesłanym liście, odczytanym przez Radosława Brzózkę, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, podkreślił, że dla młodych, poszukujących autorytetów, postać Prymasa Wyszyńskiego stanowi wzór niezłomnej i heroicznej postawy. Cieszył się, że inicjatywa „Civitas Christiana” pozwoli mieszkańcom Lubelszczyzny i Polski zgłębiać myśl Kardynała oraz studiować katolicką naukę społeczną.

– Jest to dla nas wielka radość, że właśnie tutaj powstaje takie wspaniałe Centrum – mówiła Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego. Podkreśliła, że nigdzie nie ma tak wdzięcznej pamięci o Kardynale Wyszyńskim, jak w archidiecezji lubelskiej. Wyraziła nadzieję, że dziełem będzie opiekował się sam Błogosławiony.

– Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy Centrum […] stanie się takim miejscem, do którego będzie można przyjść i inspirować się do nowych działań na rzecz Polski – powiedział Przemysław Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, dzięki któremu w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich mogło powstać Centrum.

Maciej Szepietowski, prezes Zarządu „Civitas Christiana”, podkreślił wagę całego przedsięwzięcia dla Stowarzyszenia, którego patronem od 2013 roku jest Stefan Kardynał Wyszyński. Dziękował Marcinowi Sułkowi, dyrektorowi Biura Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Stowarzyszenia, za tę inicjatywę, główną rolę w jej realizacji i za wytrwałość w pokonywaniu wszelkich trudności. Dziękował też wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło, zwłaszcza Iwonie Czarcińskiej za wszechstronną pomoc i wkład w inne działania „Civitas Christiana”, a także Annie Rybak, członkini Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, za ogromną pracę na rzecz powstania Centrum. – Pragniemy pokazać aktualność myśli Prymasa Wyszyńskiego – powiedział. – Nie chcemy, by był traktowany jako postać historyczna czy atrakcja […] gdyż w jego nauczaniu jest szereg rzeczy, które są aktualne dla współczesnego człowieka.

– Prymas Wyszyński został beatyfikowany, ale tak naprawdę jest wielkie zadanie przed nami, żeby zadbać o owoce jego beatyfikacji – stwierdził Marcin Sułek. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum. Podkreślił wyjątkową rolę Iwony Czarcińskiej, która zainspirowała go do poznawania Prymasa i jego nauczania. Dodał, że placówka będzie przybliżać jego sylwetkę, m.in. przez działalność warsztatową i szkoleniową, wystawy i przekazy multimedialne i medialne, organizowanie spotkań i różnorodnych wydarzeń, także we współpracy z różnymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami czy innymi placówkami.

Metropolita lubelski Stanisław Budzik dziękował, że w Lublinie powstało kolejne miejsce poświęcone wybitnemu człowiekowi Kościoła, związanemu z naszym miastem – Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim znajduje się Instytut Jana Pawła II, teraz przyszedł czas na Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego – powiedział. Przypomniał lubelskie lata ks. Stefana Wyszyńskiego, zwłaszcza kierowanie diecezją lubelską, które przygotowało go do wielkich zadań, jakie pełnił potem w Kościele w Polsce i w Kościele powszechnym.

Arcybiskup wręczył Marcinowi Sułkowi diecezjalny medal Lumen Mundi – Światłość Świata za jego pełne pasji zaangażowanie i promocję dziedzictwa Prymasa Stefana Wyszyńskiego. – Proszę przyjąć to odznaczenie jako wyraz wdzięczności, że to ważne Centrum powstało – powiedział metropolita lubelski. – Dziękuję za pracę Pana i wszystkich współpracowników, którym także dedykuję to odznaczenie.

Na zakończenie uroczystości pasterz archidiecezji dokonał poświęcenia Centrum Myśli Stefana Wyszyńskiego. – Niech to miejsce promieniuje na Lublin i na cały kraj, aby wielkie dzieło życia Prymasa Tysiąclecia było inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków, miłujących Ojczyznę i Kościół i otwartych na wyzwania swojego czasu, interpretując je w duchu Kardynała Wyszyńskiego, przekonani, że „czas to miłość” – napisał w Księdze Pamiątkowej abp Stanisław Budzik.

 

Ewa i Tomasz Kamińscy

/em

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#kwiecień - czerwiec 2022 #Lublin #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej