Grzegorz Szczecina: Skąd my to znamy? Recenzja „Arkana”

2021/1/4
L3VwbG9hZHMvbmV3cy9hcmNhbmFfMTU1LmpwZw800800s v2

Od 1995 r. na rynku wydawniczym, w formie dwumiesięcznika, ukazuje się czasopismo ,,Arcana’’. Poświęcone jest one głównie szeroko pojętej kulturze, historii oraz polityce.

Należy wskazać, że ów magazyn o wyrazistym profilu ideowym oraz politycznym został stworzony by być zapleczem intelektualnym polskiej prawicy - w tym też względzie dwumiesięcznik wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym publikowanych tekstów. W periodyku czytelnik może odnaleźć wywiady, artykuły, poezję czy krótkie eseje ludzi kultury, polityków – tych o poglądach prawicowych – zwłaszcza konserwatywnych.

Każdy z zeszytów ,,Arcana’’ składa się ze stałych bloków tematycznych, które ogólnie można scharakteryzować jako: wywiady, eseje oraz pozostałe teksty. Podobnie ów podział dotyczy najnowszego numeru magazynu. Otwierają go dwa wywiady: pierwszy z krytykiem teatralnym – Elżbietą Murawiec, która w rozmowie z prof. Andrzejem Nowakiem wraca wspomnieniami do swojej młodości, a także zastanawia się nad niezależnym profilem prezentowanego dwumiesięcznika. Z kolei Alain de Benoist, francuski myśliciel polityczny i historyk, w analityczny sposób przedstawia bilans społeczny protestów w jego ojczyźnie.

W dalszej części czasopisma znalazły się teksty m.in. Jörga Berniga o zapomnianym dziedzictwie oświecenia (m.in. Immanuela Kanta) w Niemczech. Wśród esejów nie brak rozważań Wojciecha Kunickiego o myśli wspomnianego niemieckiego poety, czy Adama Gwiazdy o Jeanie Raspailu. Dział poezji w głównej mierze wypełniają reminiscencje oraz rozważania poświęcone osobie i twórczości Rogera Scrutona.

Kolejne działy miesięcznika zostały zatytułowane: „Kanon” oraz „Patrząc wstecz”. Na wyróżnienie – z punktu widzenia historyka – zasługują zwłaszcza dwa artykuły naukowe. Pierwszy z nich poświęcony został Józefowi Czapskiemu, powszechnienie znanemu z twórczości malarskiej. Tutaj jednak prof. Włodzimierz Bolecki skupił się na przedstawieniu majora WP, więźnia starobielska, w oparciu o jego wydane wspomnienia. Godne uwagi jest przypomnienie nieznanego powszechnie listu Józefa Czapskiego z października 1944 r. do francuskich pisarzy, w którym przedstawiał on sytuację Powstania Warszawskiego. Mariusz Bechta i Marek Jan Chodakiewicz w tekście pt. „Pińsk – 5 kwietnia 1919 roku. Politycy, dziennikarze i historycy”, podjęli udaną próbę przedstawienia nieznanego szerzej epizodu egzekucji osądzonych pińskich Żydów u progu wojny polsko-bolszewickiej, a także narracji o tym wydarzeniu w historiografii światowej, często przedstawiającej owe zajście jako polski antysemicki pogrom.

Krakowski dwumiesięcznik wieńczą m.in. obserwacje i refleksje Olgi Pałaszewskiej jako wolontariuszki z kampanii prezydenckiej urzędującego prezydenta RP, a także wspomnienie o zmarłej w 2020 r. litewskiej i amerykańskiej poetce oraz prozatorce Eglė Juodvalkė.

Grzegorz Szczecina

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej