christ

Urszula Tomasiak: Christianitas – „Postchrześcijaństwo”

2020/10/7

Rynek prasowy w Polsce jest pełen czasopism o tematyce katolickiej, jednak nie zawsze spełniają one wymagania czytelników szukających bardziej wymagających treści niż te prezentowane w sentymentalno-informacyjnych miesięcznikach. Po kwartalnik „Christianitas”, reklamujący się jako „pismo na rzecz ortodoksji”, warto sięgnąć jeżeli interesują nas analizy religijne i społeczne, a także dziedzictwo łacińskiej tradycji liturgicznej.

Kwartalnik w swoich początkach opierał się na przywiązaniu do tradycji katolickiej. W miarę rozwoju pisma tematyka została rozszerzona o tematy polityczne, a także filozoficzne i teologiczne. Do grona redaktorów zaliczają się m.in. Tomasz Rowiński, Jacek Bartyzel, Grzegorz Kucharczyk, Paweł Skibiński, Marek Jurek.

Ostatni opublikowany numer „Christianitas” poświęcony jest zagadnieniu postchrześcijaństwa. Redaktor naczelny, Paweł Milcarek, w swoim artykule nakreśla definicje i znaczenie zjawiska: ,,postchrześcijaństwo jest tym, co powstaje na chrześcijańskim gruncie i z chrześcijańskich elementów, jednak wyolbrzymia lub skrzywia jego elementy w ten sposób, że chrześcijaństwo samo w sobie staje się jedynie mało znaczącą scenografią dla haseł takich jak wolność, tolerancja, dobroczynność i wiele innych” . Tomasz Rowiński zwraca uwagę na zjawisko społecznego utrwalania przychylności wobec homoseksualizmu w przestrzeni publicznej przez deklaracje o przyjmowaniu konserwatywnej postawy. Jako przykład podaje wypowiedzi Pawła Rabieja, wiceprezydenta Warszawy.

W aktualnym numerze znajdziemy także m. in. artykuł na temat protestanckiej koncepcji małżeństwa, uwagi na czas kryzysu dla stanu świeckiego na podstawie adhortacji ,,Christifideles laici'', komentarz do reguły św. Benedykta oraz analizę wypowiedzi św. Tomasza na temat aborcji.

/łb

 

© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej