Sulej: Nowy numer kwartalnika „Społeczeństwo” dostępny dla czytelników

2022/11/9
image2
Fot. Kamil Sulej

Czytelnicy sięgając do nowego wydania kwartalnika „Społeczeństwo” mają szanse zapoznać się z naukową analizą tematów poruszanych podczas VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Redakcja postanowiła, poświęcić tym bardzo ważnym zagadnieniom większą część numeru. Nie zabrakło jednak tekstów zagranicznych oraz recenzji najnowszych publikacji.

Istotną część numeru stanowią artykułu podejmujące się próby ukazania praktycznego wymiaru katolickiej nauki społecznej. Przechodząc niejako od teorii do praktyki autorzy podejmują się oceny współczesnych zjawisk społecznych, umożliwiając czytelnikowi wyciągnięcie własnych wniosków i wdrożenie ich w życie. Warto podkreślić, iż w gronie autorów znaleźli się specjaliści charakteryzujący się umiejętnością łączenia teorii z praktyką, co we współczesnym świecie jest szczególnie ważne.

Redaktor naczelny podkreślił we wstępie, że katolicka nauka społeczna stosując teorię i praktykę organizuje istotne obszary życia społecznego: małżeństwo, rodzinę, życie w relacji z sąsiadami, zaangażowanie lokalno-samorządowe, zawodowe, szkolne, parafialne, narodowe oraz państwowe. Natomiast ich cechą charakterystyczną jest zawsze odniesienie do człowieka, który na obraz Boga nadaje im specyficzny charakter i dynamikę.

Przejdźmy jednak do głównego tematu wydania i grona autorów wśród, których znaleźli się m.in. prof. Tomasz G. Grosse.  Przedkładając tekst pt. Unia Europejska – krucha czy wzmocniona?  ukazuje korzyści jakie przyniosła integracja europejska m.in. dostęp do wewnętrznego rynku, zarządzanie funduszami oraz bezpieczeństwo w kontekście globalnym. W tym interesującym tekście autor zawarł także opis kryzysów i konsekwencji jakie niosą, szczególnie w stosunku do Polski i naszego społeczeństwa. Prof. Grosse zwrócił uwagę na odgórnie narzucane lewicowe zasady organizowania życia społeczno-politycznego.

Prof. Kazimierza Dadaka w tekście Gospodarka światowa – rozwój czy upadek? Raport Klubu Rzymskiego pół wieku później, poszukuje odpowiedzi na tezy jakoby zmiany ekonomiczne i gospodarcze wpływały na załamie cywilizacji. Zaznacza, że optymistyczna chrześcijańska wizja świata znajduje potwierdzenie w rzeczywistości.  Świat nie cierpi na dobór surowców i żywności, co wpływa na ich postęp gospodarczy. Jednak pojawia się pytanie, jak w tej sytuacji wygląda gospodarczy rozwój Polski? Autor wskazuje, że Polska osiągnęła średni poziom rozwoju, a dalsze postępy w doganianiu najbogatszych państw będą zależeć od poziomu i efektywności wydatków na prace badawczo-rozwojowe i szkolnictwo wyższe.

Tekst prof. Rafała Łętochy Konkurencja czy współpraca? Katolicka nauka społeczna wobec metadogmatów współczesnego życia społecznego jest pokazaniem stosunku katolickiej nauki społecznej do dwóch idei: zasady nieograniczonej wolnej konkurencji oraz idei wzrostu gospodarczego. Autor w innym miejscu zaznacza, że cechą charakterystyczną współczesnego konsumpcjonizmu jest ciągłe niezaspokojenie i potrzeba nabywania nowych rzeczy. Natomiast robienie zakupów dla przyjemności jest co raz częściej sensem życia.

Warto także zwrócić uwagę na tekst autorstwa ks. Przemysława Króla SCJ, Aspekty etyczne decyzji menadżerów w czasach destrukcji, w którym ukazuje znaczenie roli menadżera we współczesnych realiach dotkniętych konsekwencjami pandemii Covid-19 oraz wojny na Ukrainie. Zaznacza, iż menadżerowie dokonując wyborów muszą uwzględnić czynniki, których znaczenie wzrosło szczególnie w ostatnich czasach m.in.: presje moralną, długofalowe zarządzenie biznesem, uwzględnienie interesu społecznego oraz napięciami jakie towarzyszą władzom państwowym i podmiotom gospodarczym w podejmowanych decyzjach. Zwraca uwagę, iż decyzję te realizując zasady katolickiej nauki społecznej, winny się kierować przesłanką etyczną już na etapie podejmowanych decyzji.

Wierzymy, że nowy numer będzie dla czytelników inspiracją do analizy i oceny współczesnych zjawisk z perspektywy katolickiej nauki społecznej oraz umożliwi jej adaptację w życie.

Darmowe wydanie elektroniczne jest dostępne na stronie: www.spoleczenstwo-civitaschristiana.pl

/em

Kamil Sulej

Kamil Sulej

Historyk, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Kwartalnik Społeczeństwo #Kamil Sulej #prof. Tomasz Grosse #Prof. Kazimierz Dadak #prof. Rafał Łętoch #ks. Przemysław Król SCJ
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej