dsc-4819.jpg

Rekolekcje wielkopostne Oddziału Okręgowego w Krakowie

2018/3/27

W sobotę 17 marca br. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” z oddziałów w Bielsku-Białej, Bochni, Krakowa,  Muszyny, Nowego Sącza i Oświęcimia spotkali się w Kościele OO. Karmelitów “Na Piasku” w Krakowie na rekolekcjach wielkopostnych.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą koncelebrowali: o. dr Piotr Spiller  OCarm. – asystent kościelny oddziału w Krakowie oraz ks. dr Marek Mierzyński – asystent kościelny oddziału w Bochni. W homilii o. Piotr Spiller nawiązał do czytanej Ewangelii, której centralną postacią był faryzeusz Nikodem i jego nocna rozmowa z Jezusem. W Biblii spotykamy się z nim trzy razy.

Wszystkie te miejsca znajdziemy w Ewangelii św. Jana. Drugi raz słyszymy o Nikodemie w chwili, kiedy wokół Jezusa zaczyna się robić gorąco, i kiedy faryzeusze zaczynają się bardzo interesować Jego Osobą. Posłali za Nim swoje sługi, aby Go chwycili i przyprowadzili, czego nie uczynili, ponieważ byli pod wrażeniem Jego słów. Wrócili więc z niczym (J7,45-53). Widzimy tutaj Nikodema nieco odważniejszego. Wstawia się za Jezusem. Trzeci raz św. Jan o Nikodemie wspomina  w związku z pochówkiem martwego ciała Jezusa. Scena ta jest niezwykle dramatyczna. Jezus  jest już martwy. Mówiąc po ludzku: poniósł porażkę. Tymczasem Nikodem właśnie teraz przyzna się do Niego zupełnie otwarcie, aby w ten sposób oddać Jezusowi swój ostatni szacunek. Te trzy wydarzenia, świadczą o jednym interesującym fakcie: odwaga u Nikodema rozwijała się. Nie było jej w relacji do Jezusa od samego początku. Wciąż toczył walkę między wartościami. Z jednej strony była wartość jego kariery i statusu społecznego oraz tego, co z tym związane. Z drugiej jednak chodziło o wartości, które głosił Jezus, a które wydawały się Nikodemowi atrakcyjne, jednak z początku nie dość przekonywujące. Bynajmniej nie na tyle, by ryzykować dla nich wszystko. Jezus nie ponaglał go. Nie żądał od niego, by przychodził słuchać go w ciągu dnia. Nie wyjaśniał mu, że jego całodzienna praca powoduje zmęczenie tak duże, że potrzebuje on w nocy spać i odpoczywać. Nie prosił go, aby pokazał się publicznie, jakim jest z natury, i aby ofiarował coś ze swojego strachu. Aby stał się bohaterem… Ta postawa Jezusa sprawiła, że Nikodem w swoim byciu uczniem dojrzał. Jego bohaterstwo potrzebowało czasu. A Jezus mu go dał.

Jezus jest zdolny do tego, by wyjść nam naprzeciw – mówił o. Piotr. Tak jak Nikodemowi. Jezus cierpliwie czeka, aż zasiane ziarno wypuści liście i zacznie rosnąć.

Po Mszy św. uczestnicy rekolekcji przeszli do “Eliaszówki”, gdzie wysłuchali konferencji o. Piotra Spillera nt. orędzia papieża Franciszka na Wielki Post, którego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12).

Całe Orędzie podzielone jest na kilka części: Fałszywi prorocy; Zimne serce; Co robić?; Płomień Paschy. W pierwszej części papież ukazuje twarze współczesnych fałszywych proroków, zagrożenia zewnętrzne, dalej pokazuje kryzys miłości ludzkich serc. Zadaje pytania: “w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?”. Papież nie tylko diagnozuje sytuację człowieka we współczesnym świecie, ale wskazuje lekarstwo: “Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post”. Szerzej mówi o jałmużnie: „Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia!”.

Końcowa część orędzia to zachęta dla całego Kościoła do przeżywania głębszego wymiaru miłości:

„Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać”.

Po konferencji uczestnicy rekolekcji w krużgankach kościoła Ojców Karmelitów odprawili Drogę Krzyżową wg. rozważań ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie Wielkopostnego Dnia Skupienia przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Stanisław Pażucha oraz z-ca dyrektora Bożena Pruska uroczyście wręczyli o. dr. Piotrowi Spillerowi – asystentowi kościelnemu oddziału w Krakowie Złotą Honorową Odznakę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w podziękowaniu za dziesięcioletnią posługę. Na przestrzeni tych lat o. Piotr  inspirował i wspierał radą nasze inicjatywy, był obecny w ważnych dla oddziału momentach, na spotkaniach formacyjnych, wspólnotowych i modlitewnych, również okręgowych i ogólnopolskich.

Bożena Pruska

mak

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Piotr Spiller #rekolekcje
© Civitas Christiana 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej