Koszalin: Radość płynie z nadziei

2016/10/25
nagroda-fot.jpg

16 października już po raz ósmy, w dziewiątą rocznicę śmierci kard. Ignacego Jeża, w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się uroczystość „Radość płynie z Nadziei”, w trakcie której wręczono Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża.

Nagroda została ustanowiona przez bp. Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Caritas Polską. Jest przyznawana raz w roku, a otrzymać ją mogą osoby fizyczne lub instytucje za działalność społeczno-kulturalną lub charytatywną. Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich oraz upamiętnienie działalności ks. kard. nom. Ignacego Jeża – odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalera Orderu Uśmiechu, laureata nagród Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka i Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego), organizatora wizyty Jana Pawła II w Koszalinie, inicjatora odzyskania dla Kościoła terenów Góry Chełmskiej oraz przywrócenia im dawnego znaczenia miejsca odpustowego i pielgrzymkowego (Góra Chełmska figuruje jako miejsce pątnicze na najstarszej mapie dróg chrześcijańskiej Europy, tzw. „Mapie drogi do Rzymu” z 1500 r.).

W tym roku nagrodę, którą stanowi statuetka z brązu z podobizną kardynała – dzieło artysty Romualda Wiszniewskiego – kapituła w składzie: kanclerz nagrody – bp Edward Dajczak – ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. dyr. Tomasz Roda – Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. dyr. Łukasz Gąsiorowski – Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, sekretarz kapituły – Ryszard Pilich, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznała:

  • Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II z Koszalina – za wielki wkład w kształtowanie modelu szkoły katolickiej w Polsce, osiągnięcia w pracy pedagogicznej i dydaktycznej,
  • Alicji Kuczkowskiej z Wałcza – za umiejętne łączenie wrażliwości społecznej z osobistym zaangażowaniem w organizacje Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu,
  • Zofii Langowskiej z Czaplinka – za trud zaangażowania i wytrwałość w pracy z dziećmi i młodzieżą, przywrócenie do życia zabytków Pomorza Środkowego oraz pomoc osobom potrzebującym.

Statuetki wręczali: bp Paweł Cieślik, Ryszard Pilich i ks. Tomasz Roda. Ze strony Stowarzyszenia laureatom pogratulował Zbigniew Połoniewicz, sekretarz generalny KSCCH, życząc uczestnikom uroczystości osiągnięć w działalności społecznej inspirowanej ideami i wartościami chrześcijańskimi.

W imieniu Katolickiej Szkoły Podstawowej nagrodę odebrał ks. Kazimierz Bednarski, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię budowy kościoła i szkoły, zaangażowanie w to dzieło kard. Ignacego Jeża, wówczas pierwszego biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wspominał również o swojej pedagogicznej pracy, którą podjął zanim przyjął święcenia kapłańskie.

fot. Aleksandra Kołodziej
fot. Aleksandra Kołodziej

Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół, jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych w 1989 r. Obecnie w jej murach uczy się ok. 200 uczniów. Założycielem szkoły jest obecny proboszcz parafii Ducha Świętego, ks. Kazimierz Bednarski, który za cel przyjął sobie edukację dzieci i młodzieży zgodną z wartościami chrześcijańskimi, kształtującą postawy silne światopoglądowo, mocno osadzone w rodzinie. Szkoła przywiązuje dużą wagę do nawiązywania dobrej i partnerskiej współpracy z rodziną swoich uczniów. Jest świadoma słów papieża Polaka: „Samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot”. Maksymą szkoły, od prawie 20 lat, czyli od momentu założenia, jest: Bóg, Honor, Ojczyzna. Warto też wspomnieć, że ks. Kazimierz Bednarski w progach kościoła Świętego Ducha podejmował Jana Pawła II. Nic więc dziwnego, że osoba patrona szkoły – św. Jana Pawła II – stanowi inspirację dla nauczycieli do kształtowania wzorców patriotyzmu i katolicyzmu w trudnych czasach zaniku wartości chrześcijańskich i społecznej anomii.

Laudację na rzecz Zofii Langowskiej wygłosił ks. dyr. Wiesław Psionka. Przypomniał, że Pani Zofia jest znana jako ta, która „remontuje pałace i oddaje je młodzieży”, gdyż zainicjowała odbudowanie dwóch zespołów pałacowych – w Trzcińcu k. Czaplinka i w Rzepczynie k. Świdwina – i nie zamierza na tym poprzestać. W planach ma już odnowę trzeciego pałacu. Zofia Langowska przez wiele lat pracowała jako nauczycielka, a później jako bibliotekarka, była też kuratorem sądowym dla młodzieży z rodzin patologicznych, współpracuje z salezjanami, dla których praca z młodzieżą jest charyzmatem. Jej dom stał zawsze otworem dla trudnej młodzieży.

Starosta wałecki Bogdan Wankiewicz wygłosił z kolei laudację na rzecz Alicji Kuczkowskiej, która również przez wiele lat była nauczycielką, a swoje życie poświęciła dzieciom i wspólnocie wałeckiej. Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i od 18 lat organizuje Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu.

W trakcie uroczystości wręczono również stypendia dla zdolnej młodzieży ze środowisk wiejskich. Zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu „Dzień dobry”.

Aleksandra Urszula Kołodziej
mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Alicja Kuczkowska #bp Edward Dajczak #Caritas Polska #IX Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża #slider #Zofia Langowska
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej