W służbie rodzinie

2013/10/3

W połowie 1999 r. w olsztyńskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana“ z inicjatywy ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera, wybitnego znawcy problematyki małżeństwa i rodziny (szczególnie w aspekcie prawa), zebrała się grupa kilkunastu osób reprezentujących różne środowiska – zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy. W grupie tej znaleźli się oczywiście także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Dyskutowano, co można w regionie Warmii, Mazur i Powiśla zrobić na rzecz rodziny. Postanowiono zwrócić się do Marszałka Województwa o powołanie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgłosiliśmy akces ponad 20 osób, które chciałyby w takiej Radzie działać. Inicjatywa została przyjęta i Marszałek Radę powołał. Trwa ona nadal, choć zmieniają się opcje polityczne władz samorządowych, a także skład Rady. Skład zmienia się głównie dlatego, że nieprzerwanie trwająca działalność społeczna w takim gremium nie jest łatwa i absorbuje sporo czasu.

Jako jeden z pierwszych pomysłów działań Rady przyjęliśmy organizację Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz wydawanie „Biuletynu Rady ds. Rodzin”. Nikt z nas nie przewidywał, że Dni Rodziny nie tylko tak łatwo przyjmą się w naszym regionie, ale że rozrosną się do tak imponujących rozmiarów, że rokrocznie podejmowanych jest ponad 500 najrozmaitszych przedsięwzięć, m.in.: festyny, seminaria, konferencje, wykłady, konkursy, wystawy, koncerty, lekcje w szkole, loterie fantowe i akcje charytatywne, zawody sportowe, rajdy, Msze św. i nabożeństwa w intencji rodzin. Relacje (wraz z dokumentacją fotograficzną) nadsyłane są do Urzędu Marszałkowskiego, a w każdej edycji Dni uczestniczy grubo ponad 60 000 osób. W Dni te tradycyjnie włącza się nasze Stowarzyszenie zarówno na poziomie Oddziału Okregowego, jak Oddziałów oraz zespołów formacyjno-zadaniowych. Organizujemy konferencje, spotkania, wystawy, konkursy. Jednej z edycji Dni towarzyszył Ogólnopolski Sejmik Rodzinny organizowany przez nasze Stowarzysznie w Olsztynie i Gietrzwałdzie.

2

Uroczysta inauguracja Dni co roku odbywa się w maju – zwykle w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego (uczestniczą przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, placówek pomocy społecznej, oświatowych, środowisk kultury, Kościołów, nauki, wojska, policji… z całego województwa). Natomiast uroczyste zakończenie przypada co roku w połowie czerwca, za każdym razem w innym miejscu na terenie województwa – a głównymi organizatorami są tamtejsze samorządy.  Uroczyste podsumowanie odbywa się znów w Olsztynie – w październiku, a zaraz w listopadzie wybierane jest – podczas specjalnego spotkania koordynatorów powiatowych i zainteresowanych osób – hasło kolejnej, przyszłorocznej edycji Dni.

Do tej pory hasłami przewodnimi Dni były: „Z Rodziną w III Tysiąclecie“, „Jaka rodzina – taka przyszłość“, “Czas wolny mojego dziecka”; “Ojciec w rodzinie”; “Rodzina wielopokoleniowa”; “Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku”; “Rodzina w obliczu cierpienia”; “Rodzina a ekonomia”; “Rodzina – Integracja – Społeczność lokalna”; “Człowiek starszy we współczesnej rodzinie i społeczeństwie”; “Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie”; “Rodzina najważniejsza! – Postaw na rodzinę”; “Mamo, Tato, bądźmy razem”. Tegoroczne hasło brzmi: “Rodzina a przekaz wartości i tradycji”.

Patronat nad Dniami co roku obejmują: marszałek Województwa, wojewoda oraz metropolita warmiński.

1

Od dziesięciu lat sztandarową inicjatywą Oddziału Okręgowego KSCCh w Olsztynie jest organizacja w ramach Dni Rodziny Wojewódzkiego Konkursu Literackiego adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych (wspomnienia/świadectwa, wiersze, listy oraz inne kategorie).  Zawsze cieszy się on dużym zainteresowaniem. W tym roku wpłynęło prawie 300 prac. Tytuły kolejnych konkursów brzmiały następująco: „Czas wolny dziecka” „Rodzina wielopokoleniowa”; „Słowa uczą, przykłady pociągają”, „Rodzina szkołą cnót społecznych”; „Seniorzy bogactwem rodziny i społeczeństwa”; „Rodzina wsparciem w cierpieniu i starości”; „Być czy mieć?”; „Rodzina jako dar i zadanie”; „Współczesne twarze Dobrego Samarytanina”; „W cieple ogniska rodzinnego”. Tegoroczny temat brzmi: “Rodzina przekazicielem tradycji i norm moralnych”. Jesteśmy też współorganizatorem Konkursu plastycznego i grafiki komputerowej, któremu przewodzi Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”. Oto  tytuły poszczególnych edycji tego konkursu: „Mój autorytet życiowy”, „Rodzina wielopokoleniowa”; „Razem znaczymy wiele”; „Oblicza cierpienia”; „Mądrość życiowa  człowieka starszego przyszłością młodego”; „Mieć czy być?”; „Z rodziną nigdy się nie poddaję”; „Rodzina ponad wszystko”; „Mama, Tata i Ja”. Tegoroczne hasło: “Rodzina z tradycjami”. Podsumowanie obu konkursów i wręczenie nagród każdorazowo odbywa się podczas uroczystego podsumowania Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Celem konkursów jest nie tyle wykazanie się talentem plastycznym, znajomością technik komputerowych czy umiejętnościami  literackimi – choć i to jest ważne – ile pobudzenie do refleksji nad rolą, jaką zarówno w życiu każdego z nas, jak i w życiu społecznym i narodowym, odgrywa rodzina. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że nie każdy, do kogo dotarła informacja o ogłaszanych konkursach, będzie ich uczestnikiem. Bywa, że czyjś udział w naszej inicjatywie zatrzyma się na zaznajomieniu się z tematem i regulaminem kolejnej edycji konkursu. Nie każdy ma „lekkie pióro” czy „artystyczną rękę”. Ale jeżeli samo sformułowanie tematu konkursu zainspiruje czyjś umysł czy poruszy serce, to już naprawdę dużo. Takie właśnie „zatrzymanie się w biegu” i choćby okazjonalne zadanie sobie egzystencjalnych pytań, na które w wirze życia nie mamy zwykle czasu, może okazać się twórcze i bardzo pożądane także dla rodziny.

4

Przygotowanie i wydanie w ramach Dni Rodziny “Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” to kolejne przedsięwzięcie, jakiego podjął się przed laty nasz Oddział. Wydaliśmy dotąd 30 numerów, w przygotowaniu jest kolejny. I tak przed każdymi Dniami wydawany jest numer, w którym są relacje z podsumowania ubiegłorocznych, a także regulaminy konkursów, liczne materiały pomocne przy organizacji nowej edycji Dni, artykuły poświęcone rodzinie. Numer jesienny zawiera głównie dokumentację minionych Dni.

Jednej z edycji Dni Rodziny towarzyszyło także wydanie przez nasz Oddział książki “Być ojcem…”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są jedynym w kraju tak znaczącym i obejmującym teren całego województwa przedsięwzięciem na rzecz promocji rodziny, zauważane są daleko poza naszym regionem, także za granicą, a u nas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, integrują społęczność województwa i spoleczności lokalnych, co w naszym regionie – i nie tylko – ma bardzo ważne znaczenie. I są świadectwem, że rodzina stanowi fundament społeczeństwa, który należy budować i o który należy dbać.

Andrzej Taborski

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#civitas christiana #olsztyn #taborski
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej