W Warszawie spotkali się koordynatorzy diecezjalni 22. Konkursu Biblijnego

2018/04/6
dsc09907.jpg

Koordynatorzy diecezjalni Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z całej Polski spotkali się 4 kwietnia w Warszawie. Odprawa miała charakter formacyjno-organizacyjny przed etapami diecezjalnymi. Odpowiedzialni za konkurs wzięli udział we Mszy św., wysłuchali konferencji poświęconej tegorocznemu zakresowi tematycznemu oraz spotkali się z władzami Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które od 22. lat z powodzeniem dociera z tą formą apostolstwa do wielu tysięcy młodych.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w Kościele p.w. św. Aleksandra, na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Liturgię sprawował i homilię wygłosił biblista ks. dr Wojciech Turek OSPPE. W nawiązaniu do trwającej w Kościele oktawy Wielkanocy kaznodzieja wskazał, że kwintesencją przesłania płynącego z całej Ewangelii i nauczania Chrystusa jest prawda o zmartwychwstaniu. Zdaniem biblisty, istotną konsekwencją zmartwychwstania Chrystusa jest to, że każdy, kto się narodził, będzie istnieć już wiecznie. Kwestią otwartą pozostaje natomiast, czy ta wieczność będzie szczęśliwa czy nieszczęśliwa. – Niebo czy piekło nie polegają na tym, że otrzymujemy nagrodę albo karę. Słusznie mówi się, że nasze niebo albo piekło zaczynają się już teraz. Otrzymujemy konsekwentnie to, jak żyjemy i czym żyjemy – mówił kapłan. Dlatego, zdaniem duchownego, jesteśmy w stanie sami przed sobą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nosimy w sobie zalążek nieba czy piekła.

Jezus przyszedł, by udowodnić, że po śmierci ciała człowiek nie umiera, ale żyje nowym życiem, wiecznym, szczęśliwym – mówił ks. dr Turek. Duchowny zaznaczył, że po śmierci żyje wciąż ta sama osoba, nie ktoś inny; osobowość i świadomość pozostają te same. Biblista zwrócił uwagę na subtelny i niekiedy tajemniczy, a nawet nieporadny sposób wyjaśnienia tej prawdy przez Ewangelistów. Jezus spotyka się po zmartwychwstaniu z różnymi osobami, które znał za życia, a te Go nie rozpoznają. Tego problemu nie było w przypadku Łazarza. Wszyscy, którzy go znali przed śmiercią, poznali go również takim samym potem. Różnica, którą wskazał ks. Turek polega na tym, że Łazarz nie zmartwychwstał, lecz został wskrzeszony do ziemskiego życia przez Chrystusa.

Jesteście ambasadorami konkursu biblijnego w swoich diecezjach, troszczycie się, by nie były to same eliminacje, ale dzieło formacyjne.
Tomasz Nakielski

Po Mszy św. z koordynatorami diecezjalnymi Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej spotkali się w centrali Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Wspólnej 25 przedstawiciele władz organizacji. O potrzebie ciągłej formacji osób odpowiedzialnych za realizację misji Stowarzyszenia mówił przewodniczący Tomasz Nakielski. – Jesteście ambasadorami konkursu biblijnego w swoich diecezjach, troszczycie się, by nie były to same eliminacje, ale dzieło formacyjne. Pamiętajmy, że bycie formatorem wymaga ciągłej wewnętrznej formacji – mówił T. Nakielski. Przewodniczący wskazał na program formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którego głównym charyzmatem jest społeczny wymiar wiary, oparty na założeniach katolickiej nauki społecznej. Służą temu takie działania jak comiesięczne spotkania formacyjne w oddziałach, Regionalny Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej, Kluby Społeczeństwo czy najnowszy projekt: Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, którego założeniem jest przekładanie zasad KNS na realia życia społecznego. – Nasze apostolskie zaangażowanie to służba godności ludzkiej, ekonomii, kulturze i polityce rozumianej jako roztropna troska o dobro wspólne, promowanie autorytetów i kształtowanie postaw patriotycznych – wskazywał przewodniczący „Civitas Christiana”.

Przy tej okazji Tomasz Nakielski podziękował za wkład pracy zespołu koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego wysoki poziom organizacyjny, ale przede wszystkim wspólnota ludzi współtworzących to dzieło, są dla „Civitas Christiana” dobrym punktem odniesienia w pozostałych formach realizacji działań ogólnopolskich. – Stawiacie sobie wysokie wymagania, jak poszerzać formacyjną stronę konkursu i dziś są tego widzialne owoce w postaci kilkudziesięciu tysięcy młodych corocznie startujących w konkursie, jest wiele świadectw i powołań kapłańskich i zakonnych wokół tego dzieła. To wskazuje, że warto było i jest ten trud podejmować – powiedział Tomasz Nakielski.

O roli i miejscu konkursu biblijnego w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” mówił Sławomir Józefiak, wiceprzewodniczący organizacji. – Konkurs zawiera w sobie wiele wątków, w świetle których można zupełnie inaczej spojrzeć na misję, cele i zadania Stowarzyszenia. Wielokrotnie podkreślałem, że to jest bardzo cenna część naszej działalności w wymiarze ewangelicznego apostolstwa. Przy konkursie tworzyły się wyjątkowe osobowości, które dziś dla Kościoła, Polski i Stowarzyszenia robią wiele – mówił S. Józefiak.

To, co najistotniejsze rozgrywa się na etapach szkolnych. Naszym marzeniem jest idea dotarcia do młodzieży, która przychodzi do szkoły i podejmuje próbę bezpośredniego spotkania ze Słowem.
Sławomir Józefiak

Sławomir Józefiak jako pomysłodawca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, odbywającego się po raz 22 we wszystkich diecezjach kraju, skierował zachętę do osób odpowiedzialnych za jego realizację na poszczególnych etapach, by w tym biblijnym dziele upatrywali długofalową misję, już od pierwszych eliminacji. – To, co najistotniejsze rozgrywa się na etapach szkolnych. Naszym marzeniem jest idea dotarcia do młodzieży, która przychodzi do szkoły i podejmuje próbę bezpośredniego spotkania ze Słowem – zauważa S. Józefiak. Dlatego w jego ocenie etap szkolny konkursu biblijnego nie może być jedynie formą sprawdzianu samej wiedzy. – To nie może być tylko jakaś forma klasówki. Ta młodzież za kilka-kilkanaście lat będzie budowała polską rzeczywistość. O ile ukaże się im pewien sens, wizję opartą o wartości chrześcijańskie, coś co są w stanie wyciągnąć z Biblii, a przy tym zobaczyć relacje pomiędzy ludźmi, którzy podejmują w tym duchu wielkie dzieło, to jest niesłychana lekcja i doświadczenie na życie – powiedział Sławomir Józefiak.

Tegoroczny zakres konkursu obejmuje Księgę Psalmów oraz List św. Pawła do Galatów i List do Filipian. Koordynatorzy diecezjalni wysłuchali prelekcji ks. dr. Wojciecha Turka, poświęconej listom św. Pawła. Zdaniem biblisty, choć List do Filipian i List do Galatów są napisane przez tego samego człowieka, to diametralnie się jednak różnią. Z listu do Filipian emanuje radość. Św. Paweł z żadną inną wspólnotą nie miał tak bliskiej relacji, nie widział dla niej poważnych zewnętrznych zagrożeń. Wskazywał jednak na to, co mogło psuć wspólnotę od środka. – Sporem nie były dogmatyczne różnice, ale względy czysto ludzkie: zazdrość, chęć dominacji, kłótliwość, czyli uwarunkowania osobowościowe – zauważa ks. Turek.

Ks. dr Wojciech Turek dostrzega wiele analogii ówczesnego Filippi z rzeczywistością, w której obecnie żyjemy. – Czas drugiej wyprawy św. Pawła przypada na Pax Romana (pol. pokój rzymski), w całym mieście panował pokój i rozwój gospodarczy. Nasza sytuacja w XXI wieku jest taka sama. W tym sensie ten list jest dla nas wskazówką, jak żyć dziś. Obecnie także funkcjonujemy w takim tyglu. Współcześni nie mieli telewizorów, smartfonów, ale gdyby odjąć całą technologię, niczym się od siebie nie różnimy. Dlatego warto czytać ten list dziś – twierdzi ks. Turek.

Jezus Chrystus nie dokonał żadnej rewolucji, destrukcji. Pokazał, że wciąż może istnieć judaizm, kulty pogańskie, cesarstwo. Chrześcijanin jest po prostu kimś ponad tym wszystkim.

Z Listu do Galatów wyczytujemy natomiast niebezpieczeństwo, które dostrzegał św. Paweł, a którego nie widzieli, lub nie chcieli widzieć tak jak on, inni. – Widzimy, że wszystko zaczyna się rozmywać; w którą stronę ma iść chrześcijaństwo po zmartwychwstaniu. Pojawiają się pytania, o kierunek nowej religii, czy chrześcijaństwo ma być częścią synagogi, czy ma być odrębne. Widać jednocześnie, że judaizujący w tej wspólnocie niszczą kompletnie to, co dał światu Jezus – wskazał ks. dr Turek. Święty Paweł widzi problem Galatów, którzy żyją w bardzo złożonym kontekście. Mają wokół siebie religię żydowską, pogaństwo, cesarstwo rzymskie, ale muszą zrozumieć, że Chrystus wyzwolił ich z tego wszystkiego. – Jezus Chrystus nie dokonał żadnej rewolucji, destrukcji. Pokazał, że wciąż może istnieć judaizm, kulty pogańskie, cesarstwo. Chrześcijanin jest po prostu kimś ponad tym wszystkim. Bez zrozumienia tej prawdy, jak pisze św. Paweł, nie jesteśmy w pełni chrześcijanami, pozostajemy na rozdrożu. Stąd możemy zrozumieć wielkie wzburzenie Pawła, które widać w każdej strofie tego listu – zauważa biblista.

Etapy diecezjalne XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędą się jednocześnie we wszystkich diecezjach 18 kwietnia 2018 r. Wezmą w nich udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, wyłonieni spośród 30 tys. wszystkich uczestników wcześniejszych eliminacji szkolnych. Troje najlepszych z każdej diecezji awansuje do finału konkursu, który odbędzie się 4-5 czerwca w Niepokalanowie. Jedną z form nagród dla zwycięzców etapów diecezjalnych jest bezpłatny udział (wraz z katechetami) w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych z Biblią, które odbędzie  się 10-11 maja na Jasnej Górze i w Olsztynie k. Częstochowy. Spotkanie będzie miało charakter formacyjno-warsztatowy, a jego hasłem przewodnim w związku z obchodzonym Rokiem Niepodległości będą słowa nawiązujące do jasnogórskiego sanktuarium: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”.

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej są indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach kształcenia w renomowanych uczelniach wyższych oraz zagraniczne pielgrzymki. Na zwycięzców czekają również cenne upominki rzeczowe, ale największą nagrodą – jak głosi slogan konkursu biblijnego – jest poczucie radości Ewangelii.

tekst, fot. Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#22 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej #Biblia #Chrystus #Filippi #konkurs biblijny #ks. Wojciech Turek #List do Filipian #List do Galatów #młodzi #OKWB #Pismo Święte #slider #Zmartwychwstanie
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej