Z Koszalina do Warszawy

2013/01/16

Bp Kazimierz Nycz jest człowiekiem nadzwyczaj bezpośrednim. Nie stwarza barier, nie celebruje sposób swego urzędu. Skromny, kontaktowy, otwarty na media.

Stoję w pokorze przed przeszłością Warszawy, miasta niezłomnego i przed przeszłością Kościoła warszawskiego z wielkim Prymasem Tysiąclecia kardynałem Wyszyńskim, jego następcą kardynałem Józefem – powiedział tuż po oficjalnej nominacji bp Kazimierz Nycz, nominat na metropolię warszawską. Zdaniem watykanistów nominacja bp. Nycza na metropolię warszawką nadeszła w rekordowym tempie. „Benedykt XVI chciał pospiesznie zamknąć tę dramatyczną sprawę, która wywołała zagubienie w Polsce i zdumienie w świecie” – pisze Luigi Geninazzi na łamach katolickiego dziennika „Avvenire”.

Tak było w istocie, bo w niespełna dwa miesiące po niedoszłym ingresie bpa Stanisława Wielgusa, Papież Benedykt XVI ogłosił nominację następnego metropolity warszawskiego. Z radością na wieść o nominacji zareagował kard. Józef Glemp, który od 7 stycznia br. pełni funkcję administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej. – Cieszymy się, że teraz będzie niebawem ingres, nowy biskup – powiedział kard. Glemp dodając, że tym razem będzie to udany ingres.

Kard. Józef Glemp Prymas Polski Zdaniem kard. Glempa, przed abp. Nyczem stoją zadania takie jak przed każdym nowym biskupem. Praca nad duszpasterstwem, nad rodzinami, młodzieżą, udziałem świeckich w Kościele, nad seminarium. Dużym wyzwaniem dla współczesności nazwał też kard. Glemp dokończenie budowy świątyni Opatrzności Bożej.

„Nie lękajcie się”

„Mam świadomość historii tego miasta, niezłomnej stolicy, ale równocześnie świadomość historii Prymasa Wyszyńskiego, jego następcy kard. Józefa Glempa – powiedział bp Nycz w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. – Z ogromną, prawdziwie nieukrywaną pokorą staję wobec tego wszystkiego. Jeżeli nie mam trwogi, choć jakiś lęk czuję, to tylko dlatego, że ciągle słyszę słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. To mnie podtrzymuje na duchu – dodaje metropolita nominat.

Biskup Nycz wielokrotnie dawał dowody przywiązania do Jana Pawła II i krakowskiej szkoły kapłańskiej kard. Karola Wojtyły. – Wyrósł we wspaniałym Kościele krakowskim, który żył i żyje Janem Pawłem II – powiedział po ogłoszeniu nominacji kard. Franciszek Macharski, emerytowany metropolita krakowski. Nowy metropolita warszawski był przez wiele lat jego najbliższym współpracownikiem jako biskup pomocniczy. Jego zdaniem bp Nycz uczył się uczestnictwa w wielkości i jakości bycia biskupem od arcybiskupa Karola Wojtyły i od tej wspólnoty, której kształt on nadawał. Kard. Macharski dodał też, że Kościół krakowski dał światu wspaniałego Papieża, to i może dać Kościołowi warszawskiemu „wspaniałego, nowego arcybiskupa”.

„Z ludu i dla ludu”

Nowego metropolitę warszawskiego trafnie i bez ogródek określił znany katolicki publicysta Grzegorz Polak, który wymieniając walory bp. Nycza jako zwykłego, przyjaznego człowieka, który nie tworzy wokół siebie atmosfery wyższości, powiedział, że to taki „swój człowiek”. Podobnego zdania jest również red. Marcin Przeciszewski. – Biskup Nycz jest człowiekiem nadzwyczaj bezpośrednim. Nie stwarza barier, nie celebruje swego urzędu. To biskup skromny, nawiązujący od razu bezpośredni kontakt, rozmawiający z każdym w sposób partnerski, jak z równym sobie – uważa Przeciszewski.

Według duchownych z diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej ich dotychczasowy ordynariusz łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, burzy wszelkie bariery, z nim każdy czuje się jak w domu. Posiada zdolność rzadko spotykanego dialogu bez uprzedzeń, a jednocześnie broniąc swoich wartości. Jednak nie byłoby to możliwe bez umiejętności słuchania. On wysłuchuje argumentów wszystkich stron, zanim sam coś powie. Dla księży zawsze jest dostępny. Wszystkim duchownym dał numer swojego telefonu komórkowego, by mogli do niego dzwonić o każdej porze. Jest całkowicie oddany ludziom i Kościołowi. Pewnie nie bez przyczyny jego dewizą biskupią są słowa „Z ludu i dla ludu”.


Abp Kazimierz Nycz zapowiedział: Mój ingres będzie skromny.
Fot. Piotr Chmieliński

Jego współpracownik w Komisji Episkopatu ds. Wychowania ks. prof. Piotr Tomasik mówi, że bp Nycz nie jest typem karierowicza. – On jest bardzo ciepłym, opiekuńczym i gościnnym człowiekiem – uważa ks. Tomasik. Wspomina również jak jeszcze za czasów krakowskich bp Nycza pojechał z kolegą do Krakowa załatwić kilka spraw. – Później mieliśmy się udać do Tyńca na rekolekcje. Wówczas bp Nycz powiedział: zrobię dobry uczynek. Poczym wsiadł do samochodu i osobiście zawiózł nas na miejsce – wspomina. – Taki właśnie jest ten biskup – dodaje.

Biskup od edukacji

W Episkopacie Polski bp Nycz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. W byłej swojej diecezji opracował w czerwcu 2005 roku program pomocy dla uzdolnionej młodzieży „Koszalińska Barka”, w ramach którego grupa najbiedniejszej młodzieży ponad gimnazjalnej otrzymuje dofinansowanie na zakup biletów miesięcznych, opłacenie pobytu i wyżywienia w internacie. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Koszalin i biskupa ordynariusza.

Biskup Nycz organizował m.in. noworoczne spotkania z nauczycielami i zdaniem dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, Leszka Pieczyńskiego, hierarcha doskonale zna problemy instytucjonalne oświaty, jak i wychowawcze, a poza tym nie tylko słucha, ale słyszy drugiego człowieka. Zdaniem ks. prof. Piotra Tomasika z UKSW nowy ordynariusz warszawski jest doskonałym ekspertem w zakresie edukacji. Wykształcenie i przygotowanie duszpasterskie docenia również kard. Glemp, który mówi, że bp Nycz to człowiek mądry, zainteresowany ogromnie katechizacją i bardzo bystry.

Przewodniczący Komisji ds. Wychowania KEP sprzyja planom Ministerstwa Edukacji Narodowej, by stopień z religii był wliczany do średniej ocen, bo oznacza to „uszanowanie pracy ucznia”. Chce też, by religia lub etyka były obowiązkowe.

Dobry Pasterz

Radość przeplatająca się ze smutkiem, to odczucia dotychczasowych diecezjan bp. Kazimierza Nycza. Dla mieszkańców Koszalina mianowanie biskupa na metropolitę warszawskiego jest wyróżnieniem. Jednak radości towarzyszy też smutek z powodu rozstania z powszechnie lubianym pasterzem.

Mieszkańcy Koszalina mówią o radości, wyróżnieniu i zaszczycie, jaki oznacza dla nich mianowanie bp. Nycza metropolitą warszawskim, ale nie ukrywają żalu, że odchodzi z ich diecezji dobry pasterz. – Wybór ks. bp Kazimierza Nycza na nowego metropolitę warszawskiego jest znakiem stabilizacji sytuacji Kościoła w Polsce – uważa bp Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski. Jego zdaniem znaleziono dobrego kandydata, który sprosta powierzonej sobie misji. Podobnego zdania jest kard. Stanisław Dziwisz mówiąc, że Ojciec Święty Benedykt XVI postawił na człowieka dobrze przygotowanego na tę funkcję. Kardynał dodał, że bp Nycz będzie pasterzem, który zagoi rany Kościoła warszawskiego. – Bardzo proszę, żeby mnie, człowieka, który przeszedł duszpastersko jako biskup z południa na północ i wraca teraz do środka, łaskawie przyjęli zarówno księża, wierni tego Kościoła, jak też ci, którzy szukają drogi do Kościoła warszawskiego – powiedział tuż po ogłoszeniu swojej nominacji bp Nycz.

Arcybiskup Kazimierz Nycz Abp Kazimierz Nycz od niespełna trzech lat był ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wcześniej biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 57-letni hierarcha jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego i członkiem Rady Stałej KEP., doktorem teologii w zakresie katechetyki. Jego dewizą biskupią są słowa „Ex hominibus, pro hominibus” (Z ludu i dla ludu). Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia w rodzinie robotniczo-chłopskiej (ojciec – mistrz budowlany). W latach 1967–1973 kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. W latach 1973–1975 był wikariuszem w Jaworznie-Szczakowej, w latach 1975–1977 – wikariuszem w Raciborowicach. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, w latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone doktoratem w 1981 r. W latach 1981–1987 był wykładowcą katechetyki na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W roku 1987 został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 16 kwietnia 1988 r. ks. Kazimierz Nycz został przez papieża Jana Pawła II mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej a 9 czerwca 2004 r. został biskupem diecezjalnym koszalińsko – kołobrzeskim. Od 1999 r. bp Kazimierz Nycz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Od grudnia 2004 jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczy też Komisji Rewizyjnej Episkopatu. Bp Nycz jest autorem setek artykułów w pismach „Katecheta”, „Ateneum Kapłańskie”, seriach pomocy katechetycznych i prasie.

Artur Stelmasiak

Artykuł ukazał się w numerze 3/2007.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej