Za nami XVII edycja Spotkania Młodych z Biblią [FOTOGALERIA]

2024/05/15
CCH 3965 v5
Fot. Mariusz Huk

W dniach 13-14 maja w Częstochowie spotkali się finaliści tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na Jasną Górę zaproszono uczniów, którzy w etapach diecezjalnych konkursu zajęli pierwsze trzy miejsca. Były to dni spotkania ze Słowem Bożym i Maryją.

Spotkanie otworzyła na jasnogórskiej Sali Papieskiej Izabela Tyras, przewodnicząca częstochowskiego oddziału i członek Instytutu Biblijnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Kamil Sulej, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” powitał zebranych uczniów i ich katechetów lub opiekunów. Spotkaniu towarzyszył obraz Jezusa Miłosiernego, który pielgrzymuje po Polsce z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Uczestników Spotkania Młodych z Biblią powitał również o. Józef Płatek OSPPE, który podkreślił, w jak ważnej dacie się spotkaliśmy – 13 maja to rocznica objawień fatimskich, ale również rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Paulin opowiedział o tym wydarzeniu, które wstrząsnęło 43 lata temu całym światem.

Jestem człowiekiem zawierzenia. Tego się tutaj nauczyłem – mówił papież-Polak na Jasnej Górze. Całe życie oddawał się Matce Bożej, nie inaczej było w obliczu śmierci.

Jakiś czas po cudownym ocaleniu Jan Paweł II pielgrzymował do Częstochowy i ofiarował kulę postrzałową oraz zakrwawiony pas z dziurą po kuli jako wotum wdzięczności. Pas znajduje się obecnie po lewej stronie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Konferencję pt. „Czcić Matkę Jezusa w Kościele” wygłosił o. Marcin Ciechanowski OSPPE. Podkreślił on wagę tego, aby nie tylko rozumowo podchodzić do Biblii, ale żeby słuchać tego, co Bóg do nas mówi i przyjmować Jego Słowo – „bo Biblia to jest pismo, ale SŁOWO mam w uszach”.

Słowo Boże domaga się od człowieka konkretnej decyzji. Po to jest mi dane, żebym się opowiedział, wybrał coś. Najgłupszą rzeczą jest nie wybrać nic. (…) Słowo ma siłę, jak miecz, wymusić decyzję na człowieku. (...) Pozostawieni jesteśmy, kiedy czytamy Słowo, kiedy słuchamy Słowa, żeby się opowiedzieć, odnieść się. (…) Tu nie chodzi o teorie i analizy, ale o decyzje – wyjaśnił.

Maryja w Magnificat bierze jako swoje słowa Lei, tej „gorszej” żony Izraela, upokorzonej. Maryja, jak sam Bóg, utożsamia się z tymi najmniejszymi, odsuniętymi i za nimi też się wstawia.

Ks. Cyprian Kostrzewa SSP, paulista z Wydawnictwa Edycja św. Pawła wygłosił konferencję pt. „Poczuj radość Ewangelii”. Przybliżył on fragment Dziejów Apostolskich, w którym mowa o spotkaniu Filipa z urzędnikiem z Samarii, który znał Pismo, ale go nie rozumiał. Kiedy Filip wyjaśnił mu Pisma, a później opowiedział o Jezusie, tamten „z radością wyruszył w dalszą drogę”.

Filip jest nazwany ewangelistą, bo Słowo Boże się rozszerzało, chociaż nie napisał nic, co byśmy czytali w Kościele, to głosił. I to jak głosił! Miał 4 córki, które były obdarzone darem prorokowania. Jego dom był wypełniony Duchem Świętym. (…) Mamy nie tylko czytać Słowo Boże, ale się nim dzielić. To daje radość! Większość z was jest teraz pewnie większymi znawcami Dziejów Apostolskich niż ja. Ale to od was zależy teraz, czy zostaniecie z tą wiedzą, czy będziecie się tym dzielić – wskazał paulista.

Po konferencji uczestnicy wzięli udział w oprowadzaniu po Jasnej Górze śladami Jana Pawła II, a o godz. 13.30 udali się na mszę świętą w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza. Po obiedzie zebrani udali się znowu do kaplicy i poprowadzili modlitwę różańcową. Po zakwaterowaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej wszyscy udali się do Olsztyna. Na szczycie „Częstochowskiego Giewontu” przy zachodzącym słońcu odmówione zostało nabożeństwo majowe. Dzień zakończyło ognisko połączone z integracją.

Drugi dzień rozpoczęła Eucharystia w seminaryjnej kaplicy. Po śniadaniu uczestnicy udali się na warsztaty. Uczniowie uczestniczyli w warsztacie dotyczącym Dziejów Apostolskich, który poprowadził ks. dr hab. Roman Bogacz oraz dr Magdalena Marzec. Zebrani podzieleni na cztery grupy dokonywali sądu nad św. Pawłem w różnych sytuacjach: Sobór Jerozolimski, Paweł przed Wysoką Radą, konflikty Barnaby i Pawła prowadzące do rozejścia apostołów i konflikt Pawła z Demetriuszem z Efezie. Po krótkim wprowadzeniu, w którym prowadzący przybliżył realia czasów św. Pawła, uczniowie wcielili się w role sędziów, prokuratorów, ławę przysięgłych i obrońców.

Po przerwie wykład nt. Księgi Sędziów wygłosił ks. dr Adam Gorlewski, który przedstawił podobieństwa, jakie łączą obie księgi wchodzące w zakres tematyczny tegorocznej edycji konkursu. Prelegent opowiedział o kontekście omawianego tekstu w całej Biblii.

Pierwsze zdanie Księgi Sędziów umiejscawia nas w kontekście historycznym: „Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana: «Któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom?»” (Sdz 1,1). Pierwsze zdanie, które otwiera nam całą księgę wskazuje nam na Jozuego. (…) Mojżesz umiera i jako swojego następcę wskazuje Jozuego. Imię Jozue oznacza „Jahwe zbawia”. Imię Jezus to to samo imię, co Jozue – to te same imiona. Jezus, tak jak Jozue, rozpoczyna swoją drogę w tym samym miejscu, przekraczając Jordan. (…) Księga Sędziów wskazuje nam jako pewien kontekst historyczny taki okres przejściowy całej biblijnej historii narodu wybranego. Nie ma państwa, nie ma króla, nie ma władcy, który by zjednoczył w jeden wspólny organizm plemiona Izraelitów. (…) Księga Sędziów zaczyna się śmiercią Jozuego, a kończy się czasem, kiedy zaczyna się okres monarchii – wyjaśnił ks. Gorlewski.

W tym czasie katecheci i opiekunowie wzięli udział w warsztatach nt. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, które poprowadził Bogdan Kędziora. Wyjaśnił on, w jaki sposób katecheci i wychowawcy mogą wykorzystać nauczanie Prymasa Tysiąclecia w praktyce dydaktycznej. Działalność Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego przybliżył Marcin Sułek, członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i dyrektor Centrum.

Wszystkim uczniom i katechetom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i wspólne „poczucie radości Ewangelii”! Życzymy również powodzenia podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się już 10-11 czerwca w Niepokalanowie. Organizatorem OKWB jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

 

/ab

CCH 3673 kwadrat

Aleksandra Bilicka

Dziennikarz i kulturoznawca. Redaktor portalu e-civitas.pl, sekretarz redakcji kwartalnika Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#OKWB #Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej #Spotkanie Młodych z Biblią #młodzież #Biblia #Ewangelia #Księga Sędziów #Dzieje Apostolskie #galeria #Jasna Góra #Częstochowa
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej