Artykuły powiązane z tagiem ewangelia

XII Niedziela zwykła: Kim On jest?
2024/6/22

Zjawiska pogodowe, zwłaszcza te ekstremalne, budzą słuszny niepokój u ludzi. Niejednokrotnie sieją zniszczenie i stanowią zagrożenie dla życia człowieka. Tak było przed wiekami i tak jest również dzisiaj. Kiedy uczniowie wraz Jezusem przeprawiali się łodz…

XI Niedziela zwykła: Królestwo Boże
2024/6/15

Bóg swoją wielkość ukazuje w tym, że uzdalnia słabego człowieka do wielkich dzieł, które rodzą się z małego dobra, jakie ma człowiek w sobie.

X Niedziela zwykła: Jezus zdumiewa
2024/6/8

W dzisiejszej Ewangelii odnajdujemy wiele opinii o Jezusie, które świadczą o tym, że Jego Osoba oraz nauczanie zdumiewało zarówno Jego rodzinę, Jego uczniów, jak i oburzało uczonych w piśmie. Zachęca nas to do poszukiwania tego, co mnie osobiście zdumiewa…

nieZwykły okres zwykły: Odkryć istotę rzeczy
2024/6/1

Chrystus ukazuje, że trzeba rozumieć sedno i istotę wiary, która wypełnia się w miłości. Czcimy i świętujemy szabat na wspomnienie Boga – Stwórcy świata. Siódmego dnia po dokonaniu dzieła stworzenia Bóg odpoczął. Dlatego ten dzień jest święty. Jednakże św…

Uroczystość Najświętszej Trójcy. Jeden w Trzech Osobach
2024/5/25

Moje miejsce, mój cel, moje powołanie i życie wieczne jest w Bogu. To wniosek i źródło ogromnego pocieszenia, w którym umacnia nas Duch Święty. Podobnie jak Bóg, nie możemy zamykać się w sobie i dostąpić zbawienia bez innych ludzi. Bóg zbawia nas we wspól…

Zesłanie Ducha Świętego. Duch, który posyła
2024/5/18

Chrześcijaństwo to w istocie posłanie, aby nieść Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi. Oczywiście to posłanie następuje po doświadczeniu miłości i bliskości ze strony Jezusa i uznania w Nim Pana i Zbawiciela, jednakże samo przyjęcie Go za swego Pana nie wysta…

Za nami XVII edycja Spotkania Młodych z Biblią [FOTOGALERIA]
2024/5/15

W dniach 13-14 maja w Częstochowie spotkali się finaliści tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na Jasną Górę zaproszono uczniów, którzy w etapach diecezjalnych konkursu zajęli pierwsze trzy miejsca. Były to dni spotkania ze Słowem Bożym…

VI Niedziela wielkanocna. Wzajemna miłość
2024/5/4

Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem! Jeżeli z miłości uczynimy Boga i postawimy go na wysokości, zaczniemy go czcić, wysławiać i oddawać mu hołd, będziemy jak poganie, którzy z wartości wyższej uczyniliśmy przedmiot uwielbienia.

V Niedziela wielkanocna. Oczyszczana latorośl
2024/4/27

Obraz analizowany w dzisiejszym fragmencie Ewangelii dostarcza nam nie tylko licznych implikacji dotyczących osobistej relacji uczeń–Mistrz, ale to także obraz Kościoła w jego rozwoju. Można powiedzieć, że im bliższa i mocniejsza relacja pomiędzy pojedync…

IV Niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza. Jedyny taki Pasterz
2024/4/20

W tę niedzielę Kościół modli się także o nowe powołania, aby nie zabrakło tych, którzy będą pasterzami według Serca Jezusa, pełnymi oddania i miłości względem powierzonych im owiec. Prośmy o to w indywidualnej modlitwie z pokorą i otwartością na Ducha Świ…

V Niedziela Wielkiego Postu: Moc przyciągania
2024/3/16

Krzyż i męka mogą odpychać, a nawet przerażać. Podświadomie lękamy się bólu, cierpienia, a tym bardziej śmierci. Jednakże Jezus ukazuje swoim działaniem, że tylko naśladowanie Go w braniu krzyża jest drogą wyzwolenia i jedyną, najbardziej skuteczną metodą…

IV Niedziela Wielkiego Postu: Światłość
2024/3/9

Niedziela radości i wesela – laetare – przybywa do nas z niezwykłą nowiną. Bóg posyła swego Syna nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby go zbawić. Wiara w Syna Bożego przynosi uwolnienie od zła i grzechu, a sąd nie ma nic wspólnego z ludzkim wyobraż…

II Niedziela Wielkiego Postu: Powstać z martwych
2024/2/24

Jezus przygotowywał swoich uczniów na chwilę męki i swojej śmierci i zapowiadał swoje zmartwychwstanie, chociaż trudno było im to pojąć i zaakceptować.

I Niedziela Wielkiego Postu: Czas się wypełnił
2024/2/16

Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że zanim Jezus idzie głosi dobrą nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, wcześniej zostaje przez Ducha wyprowadzony na pustynię. My także jesteśmy wezwani w okresie wielkopostnym, aby wyjść na pustynię, bo jest to warunkiem podj…

nieZwykły okres zwykły: Dotknął go
2024/2/9

Dostrzec tu możemy wielką odwagę człowieka chorego na trąd. Zaryzykował odrzucenie i napiętnowanie, tymczasem spotkał się z akceptacją, miłością i uzdrowieniem. Jezus złamał prawo i dotknął trędowatego, a przecież wcale tego nie musiał robić. Być może dl…

nieZwykły okres zwykły: Uzdrowienia
2024/2/2

Jezus nie stawiał warunków, nie wyznaczał ceny za swoje działania. Wszystko, czego doświadczali uzdrawiani ludzie, działo się z łaski Boga, z Jego miłości do człowieka. W Jezusie miłość Boga miała ludzkie oblicze.

Zbróg: Milcz!
2024/1/30

Internet doprowadza m.in. do fascynacji prywatnymi objawieniami (co nie jest potrzebne, ale samo w sobie nie musi być szkodliwe), albo – co znacznie gorsze – do powoływania się na słowa rzekomo wypowiedziane w czasie egzorcyzmów. Niedzielny fragment mówi …

Polska premiera nowego sezonu serialu „The Chosen” z udziałem aktorów
2024/1/30

"The Chosen" to fenomen na skalę światową. Przede wszystkim, to pierwszy wielosezonowy serial opowiadający o Chrystusie z perspektywy osób, które znały Go osobiście. Jest to największy projekt medialny wszech czasów finansowany przez społeczność. Dzięki z…

nieZwykły okres zwykły: Nauka z mocą
2024/1/26

Efektem zdumienia słuchaczy i skuteczności nauki Jezusa w postaci uwolnienia opętanego jest rozszerzanie się wiadomości o Jezusie w całej krainie galilejskiej. To naturalny nośnik ewangelizacji. Tego samego doświadczamy i dziś, kiedy głoszona jest nauka J…

nieZwykły okres zwykły: Słowo
2024/1/19

Powołanie komunikowane jest słownie. Jezus mówi, a powołani odpowiadają idąc za Nim. Jezus sam jest Słowem, które zbawia. Dzisiejsza niedziela to już od kilku lat Niedziela Słowa Bożego. Mamy je usłyszeć, przyjąć i pójść za nim, a następnie głosić innym. …

nieZwykły okres zwykły: Znaleźliśmy Mesjasza
2024/1/12

Nie mają żadnych rozterek, ani problemu z tym, aby zostawić dotychczasowego nauczyciela i podążyć za wskazanym Mesjaszem. Oni wiedzą, na czym im najbardziej zależy i kogo szukają. Pragnęli znaleźć Mesjasza i Go znaleźli. A nam na czym zależy najbardziej? …

Niedziela Chrztu Pańskiego. Idzie mocniejszy
2024/1/6

W niedzielę chrztu Pańskiego widzimy postać Jana Chrzciciela, który pomimo popularności wśród ludu potrafi uznać swoją małość wobec Tego, którego nadejście zapowiada. Jan Chrzciciel mógłby przywłaszczyć sobie z łatwością niezasłużoną popularność Mesjasza,…

Oto nadchodzi: Radujcie się
2023/12/15

Radość chrześcijańska to nie zwykła wesołość, ale rodzaj duchowego uniesienia pełnego nadziei, troski i miłości na widok Zbawiciela, który nadchodzi. Z takim przesłaniem w dzisiejszej ewangelii przybywa do nas Jan Chrzciciel, dający świadectwo o nadchodzą…

Oto nadchodzi: Głos na pustyni
2023/12/8

Dzisiejszy człowiek funkcjonuje w klimacie absolutnego przebodźcowania. Setki informacji, okoliczności życia i sytuacji stresujących wpływają na postrzeganie przez nas rzeczywistości. Czujemy się albo zagubieni albo, próbując wszystko trzymać pod kontrolą…

nieZwykły okres zwykły: Miłość samego siebie
2023/10/27

Jezus zapytany, jakie przykazanie jest największe, odpowiada bez żadnego wahania, że jest to przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tak jest w istocie, bo jak Jezus dopowiada, to na tym przykazaniu opiera się całe prawo i prorocy. Dlaczego zatem tytuł nini…

nieZwykły okres zwykły: Nie mieszać porządków
2023/10/21

Faryzeusze wcale nie chcieli odpowiedzi na pytanie, które zadali Jezusowi – czy należy płacić podatek Cezarowi. Mieszając porządek religijny z porządkiem świeckim, chcieli Jezusa pogrążyć. Nie udało im się, a my zyskaliśmy cenną wskazówkę, jak uniknąć tok…

nieZwykły okres zwykły: Nielogiczne odrzucenie
2023/10/13

Zachowanie pozostałej grupy zaproszonych gości, którzy pozabijali zapraszających ich służących, jest nie tylko szokujące, ale i nielogiczne. Przypowieść bowiem ma ukazać właśnie brak logiki tych, którzy odrzucają Królestwo Boże.

nieZwykły okres zwykły: Wydać owoc
2023/10/6

W tej przypowieści widzimy historię zbawienia. We właścicielu winnicy widzimy Boga, w winnicy widzimy naród wybrany. Bóg jest tym, który do swojej winnicy – Izraela, posyła nieustannie swoje sługi. Wielu z nich cierpiało prześladowania, jak chociażby Jere…

nieZwykły okres zwykły: Opamiętanie
2023/9/29

"To nie jest tylko historyczna rozmowa, zapisana na kartach Ewangelii, to także przestroga dla nas, ale i spora dawka nadziei. Nadziei, że nigdy nie jest za późno na opamiętanie."

nieZwykły okres zwykły: Sprawiedliwość Królestwa Niebieskiego
2023/9/22

Przy rozliczeniu wszyscy dostają taką samą wypłatę jak ci, którzy przepracowali cały dzień. Pozornie wygląda to na rażącą niesprawiedliwość. Jednak mamy tu do czynienia z przypowieścią o Królestwie Niebieskim, a nie z kodeksem pracy, czy podręcznikiem eko…

nieZwykły okres zwykły: Przebaczenie
2023/9/15

Każdy z nas jest raniony przez innych i każdy z nas rani innych. Wynika to z naszej ludzkiej słabości. Św. Piotr pyta Jezusa – ile razy mam przebaczać, czy aż siedem razy? Jezus odpowiada, że nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy, co oznacza zawsze. Ni…

nieZwykły okres zwykły: Jak poganin i celnik
2023/9/8

Jezus mówi na temat zasad pouczenia braterskiego. Nie wolno nikogo odrzucić, jeśli nie da mu się wpierw szansy na poprawę. Najpierw musi nastąpić upomnienie w cztery oczy, później przy dwóch lub trzech świadkach, a na końcu upomnienie ze strony Kościoła. …

nieZwykły okres zwykły: Nie myślisz po ludzku
2023/9/2

Piotrowi nie spodobały się słowa Jezusa, że Mesjasz wiele wycierpi, umrze i będzie ukrzyżowany. Żadnej pociechy nie dawało tu stwierdzenie, że trzeciego zmartwychwstanie. Piotr zdecydowanie zaoponował – Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Spotkała go za to…

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Czuwanie
2023/8/31

Komentarz do Ewangelii z dnia 31 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Fasada
2023/8/30

Komentarz do Ewangelii z dnia 30 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wierność prawdzie
2023/8/29

Komentarz do Ewangelii z dnia 29 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Obłuda
2023/8/28

Komentarz do Ewangelii z dnia 28 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Mesjasz i Skała
2023/8/27

Komentarz do Ewangelii z dnia 27 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Brak wina
2023/8/26

Komentarz do Ewangelii z dnia 26 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Największe przykazanie
2023/8/25

Komentarz do Ewangelii z dnia 25 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Chodź i zobacz
2023/8/24

Komentarz do Ewangelii z dnia 24 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Udział w Królestwie Niebieskim
2023/8/23

Komentarz do Ewangelii z dnia 23 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Zwiastowania
2023/8/22

Komentarz do Ewangelii z dnia 22 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bogaty młodzieniec
2023/8/21

Komentarz do Ewangelii z dnia 21 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wielka wiara
2023/8/20

Komentarz do Ewangelii z dnia 20 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Dzieci
2023/8/19

Komentarz do Ewangelii z dnia 19 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Jedno ciało
2023/8/18

Komentarz do Ewangelii z dnia 18 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: 77 razy
2023/8/17

Komentarz do Ewangelii z dnia 17 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Zachować kolejność
2023/8/16

Komentarz do Ewangelii z dnia 16 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Służebnica Pańska
2023/8/15

Komentarz do Ewangelii z dnia 15 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Nie dawać powodu do zwątpienia
2023/8/14

Komentarz do Ewangelii z dnia 14 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ratuj!
2023/8/13

Komentarz do Ewangelii z dnia 13 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wiara, jak ziarenko gorczycy
2023/8/12

Komentarz do Ewangelii z dnia 12 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Odpłata
2023/8/11

Komentarz do Ewangelii z dnia 11 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Obumrzeć
2023/8/10

Komentarz do Ewangelii z dnia 10 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Roztropność
2023/8/9

Komentarz do Ewangelii z dnia 9 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Tonący rybak i frędzle
2023/8/8

Komentarz do Ewangelii z dnia 8 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Rozmnożenie
2023/8/7

Komentarz do Ewangelii z dnia 7 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Syn umiłowany
2023/8/6

Komentarz do Ewangelii z dnia 6 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Co ludzie pomyślą
2023/8/5

Komentarz do Ewangelii z dnia 5 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: U swoich
2023/8/4

Komentarz do Ewangelii z dnia 4 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Jednoczyć
2023/8/3

Komentarz do Ewangelii z dnia 3 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Piękno
2023/8/2

Komentarz do Ewangelii z dnia 2 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Dobre ziarno
2023/8/1

Komentarz do Ewangelii z dnia 1 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Najmniejsze ze wszystkich
2023/7/31

Komentarz do Ewangelii z dnia 31 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Skarb
2023/7/30

Komentarz do Ewangelii z dnia 30 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Racjonalizacja
2023/7/29

Komentarz do Ewangelii na sobotę 29 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Słowo wśród przeciwności
2023/7/28

Komentarz do Ewangelii na piątek 28 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Gnuśne serce
2023/7/27

Komentarz do Ewangelii na czwartek 27 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Kto ma uszy – niech słucha
2023/7/26

Komentarz do Ewangelii na środę 26 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Służyć
2023/7/25

Komentarz do Ewangelii na wtorek 25 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Znak Jonasza
2023/7/24

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 24 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Królestwo w przypowieściach
2023/7/23

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 23 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Mario!
2023/7/22

Komentarz do Ewangelii na sobotę 22 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Więcej niż świątynia
2023/7/21

Komentarz do Ewangelii na piątek 21 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Przyjdźcie wszyscy
2023/7/20

Komentarz do Ewangelii na czwartek 20 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Syn znający Ojca
2023/7/19

Komentarz do Ewangelii na środę 19 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Biada
2023/7/18

Komentarz do Ewangelii na wtorek 18 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Miecz i rozłam
2023/7/17

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 17 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Rozgłaszajcie publicznie
2023/7/15

Komentarz do Ewangelii na sobotę 15 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Owca wśród wilków
2023/7/14

Komentarz do Ewangelii na piątek 14 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bez podpórek
2023/7/13

Komentarz do Ewangelii na wtorek 13 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Moc, która się udziela
2023/7/12

Komentarz do Ewangelii na środę 12 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wynagrodzenie
2023/7/11

Komentarz do Ewangelii na wtorek 11 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Śmierć ujarzmiona
2023/7/10

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 10 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ukojenie dusz
2023/7/9

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 9 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wszystko ma swój czas
2023/7/8

Komentarz do Ewangelii na sobotę 8 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Moc akceptacji
2023/7/7

Komentarz do Ewangelii na piątek 7 lipca.

Między prawdą Ewangelii a fantazją twórców. Kilka spojrzeń na serial "The Chosen"
2023/7/6

Życie Jezusa Chrystusa doczekało się wielu adaptacji filmowych, jednak "The Chosen" jest nie tylko jednym z większych tego typu projektów, jest też zdecydowanie fenomenem zarówno ze względu na produkcję, jak i dystrybucję. Ks. prof. Marek Lis mówi o fakta…

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ufaj synu
2023/7/6

Komentarz do Ewangelii na czwartek 6 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Strach przed zmianą
2023/7/5

Komentarz do Ewangelii na środę 5 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bóg śpi
2023/7/4

Komentarz do Ewangelii na wtorek 4 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Święty niedowiarek
2023/7/3

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 3 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Stracić, aby zyskać
2023/7/2

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 2 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wiara poganina
2023/7/1

Komentarz do Ewangelii na sobotę 1 lipca.

Zbróg: Co zrobiłby Judasz?
2023/5/16

Jak dziś działałby Iskariota, gdyby ponownie miał zdradzić Jezusa? Otóż skończyłem dziś lekturę powieści „Judasz” i o kilku refleksjach na jej temat będzie ten tekst. Będzie trochę dłużej, niż zwykle. Ale też nie da się tej książki omówić w kilku zdaniach…

Paschalny Tutorial: Droga, a nie drogowskaz
2023/5/5

On nie jest dla nas drogowskazem, czy nawet przewodnikiem, ale samą drogą, po której mamy ze spokojem i radością kroczyć.

nieZwykły okres zwykły: Trudne zadanie - „przebaczać”
2023/2/17

Jezus daje nam niezwykle trudne zadanie. Mamy kochać naszych wrogów. Czy to ma jakiś sens, aby miłować nieprzyjaciół? Czy nie trąci to jakąś formą masochizmu i dziwacznym celebrowaniem swojego statusu ludzkiego, jako ofiary?

nieZwykły okres zwykły: Więcej
2023/2/10

W życiu ludzkim nie zawsze „więcej” oznacza lepiej, ponieważ nawet z najlepszymi rzeczami i sprawami można ostro przesadzić. Jednakże dzisiejsza Ewangelia słowami Jezusa zachęca nas do tego, abyśmy chcieli, widzieli i pragnęli „więcej. Przeczytaj komentar…

nieZwykły okres zwykły: Smak życia
2023/2/3

Chrześcijanie mogą być w porażającej mniejszości, ale wystarczy, że będą słoni, że nie stracą właściwej im charyzmy, a i tak będą skuteczni w swych działaniach wobec świata.

nieZwykły okres zwykły: Szczęśliwi ludzie
2023/1/28

Świat mówi - musisz być coraz bogatszy, zdrowy, piękny i wpływowy - wtedy będziesz szczęśliwy. Jezus mówi - jest inna droga do szczęścia, znacznie mniej spektakularna, ale wyzwalająca.

Abp Pizzaballa: doświadczenie zażyłości z Jezusem prowadzi do przemiany życia
2022/10/27

„Doświadczenie radości i bliskości z Panem stwarza pragnienie przemiany życia” – stwierdza łaciński patriarcha Jerozolimy, abp Pierbattista Pizzaballa OFM rozważając czytany w XXXI niedzielę zwykłą roku C fragment Ewangelii (Łk 19, 1-10), mówiący o spotka…

nieZwykły okres zwykły: Wytrwałość i konsekwencja
2022/10/15

Bóg pragnie nam dawać znacznie więcej, niż nawet sami jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

nieZwykły okres zwykły: Masz wszystko co potrzebne
2022/9/24

Jeździmy po różnych spotkaniach modlitewnych, doświadczamy nadzwyczajnych darów i charyzmatów, mówimy, że szukamy miejsca w Kościele, aby „coś poczuć”.

Od lęku do odwagi - święci Nikodem i Józef z Arymatei
2022/8/31

Połączyła ich otwartość na prawdę, zawartą w nauce Jezusa, wierność tej prawdzie i odwaga w godzinie próby.

nieZwykły okres zwykły: Źródło szczęścia
2022/8/27

Szukajmy okazji do okazywania pomocy, przyjaźni i zainteresowania wobec tych, którzy są odrzuceni, zmarginalizowani i nie stanowią wartości w oczach tego świata.

nieZwykły okres zwykły: Dla kogo zbawienie?
2022/8/20

Istnieje pokusa myślenia, że Bóg zbawienie zarezerwował tylko dla chrześcijan, albo nawet wyłącznie dla katolików. A czy tak jest w istocie?

nieZwykły okres zwykły: Namiot Spotkania
2022/8/6

Przy okazji Święta Przemienienia Pańskiego ustaw swój namiot, odpowiadający twojej osobowości, preferencjom, okolicznościom życia i spotkaj się w nim z Bogiem twarzą w twarz.

nieZwykły okres zwykły: Ciężar bogactwa
2022/7/30

Ubogi, to ten, który wszystko posiada u Boga i, co zaskakujące, może być bardzo majętny.

nieZwykły okres zwykły: Najważniejsza relacja
2022/7/24

Uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić się. Jezus podaje im słowa modlitwy skierowanej do Ojca, który jest w niebie. Modlitwa, która łączy wszystkich chrześcijan znana jest pod nazwą Ojcze nasz. Jest to nie tylko formuła modlitewna, ale prawdziwy…

nieZwykły okres zwykły: istota rzeczy
2022/7/16

Widząc krzątającą się wśród rozmaitych posług Martę i porównując jej zaangażowanie z przysłuchującą się nauce Jezusa, jej siostrą Marią, możemy mieć uzasadnioną wątpliwość, która z nich postępuje właściwe. Z jednej strony słuchać Jezusa to rzecz bezcenna,…

nieZwykły okres zwykły: Ludzie sukcesu
2022/7/2

Co to naprawdę znaczy być człowiekiem sukcesu? Co jest prawdziwym powodem do dumy i radości?

Wielkopostny tutorial - Trudna cierpliwość
2022/3/18

Cierpliwość jest trudna. Wymaga powstrzymania się od pochopnych ocen i szufladkowania ludzi - rozważanie na III niedzielę Wielkiego Postu.

Wielkopostny tutorial - Kuszący post
2022/3/5

Mądry i regularnie praktykowany post daje podstawę do mądrego i harmonijnego życia, zgodnego zarówno z wolą Boga, jak i gwarantującego pokój serca.

3. Adwentowy Komentarz do Ewangelii
2021/12/12

Zapraszamy do wysłuchania rozważania dzisiejszej Ewangelii, prosto z Radomia!

dr Michał Zborowski: „Rabbi, gdzie mieszkasz?” Ciekawość pierwszym stopniem do…?
2021/4/9

Powszechnie używa się powiedzenia, że „ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła”. Ale czy tylko? Czy może prowadzić gdzieś indziej? Warto w odpowiedzi na to pytanie odwołać się do Ewangelii wg św. Jana, która wiele mówi o ciekawości i szukaniu.

Aneta Kowalska-Siedlecka: Apostazja - wielka strata
2021/3/14

W ostatnim czasie – zwłaszcza wśród ludzi młodych – głośne stało się słowo „apostazja”, czyli nic innego jak akt formalnego wystąpienia z Kościoła.

Piotr Sutowicz: Ale, że o co chodzi?
2020/4/2

Papież Franciszek wydał adhortację, kolejną, a dokładnie piątą, tym razem poświęconą Amazonii. Jak każdy dokument tej wagi jest ona ważna dla Kościoła, nie tylko tego położonego w dorzeczu wielkiej, południowoamerykańskiej rzeki i wśród porastających ją o…

Kraków: spotkanie z Biblią
2019/6/27

Serdecznie zapraszamy w dniu 2 lipca br. we wtorek do oddziału krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” na spotkanie z Biblią, którego tematem będzie perykopa z Ewangelii św. Jana (J 20, 11-18) – Spotkanie Marii Magdaleny ze Zmartwych…

Zamość: spotkanie poświęcone twórczości J.R.R. Tolkiena
2019/3/22

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zaprasza na spotkanie poświęcone twórczości J.R.R. Tolkiena pt. ,,W obronie wyobraźni”. W najbliższy poniedziałek gośćmi w ,,Civitas Christiana” będą dr Alena Androsik, która wygłosi referat pt. ,,…

Ewangelia to nie żarty III [wyd. PAX]
2018/12/4

“Ewangelia to nie żarty III” to kontynuacja bardzo dobrze przyjętego przez czytelników cyklu rozważań skupiających się tym razem na  ostatnich siedmiu rozdziałach Ewangelii Mateusza oraz innych tekstach nowo testamentalnych.

O autentycznej relacji człowieka z Bogiem, podczas modlitwy Anioł Pański
2018/9/3

Odnosząc się do niedzielnego czytania z Ewangelii, papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański, przestrzegł przed skażeniem światem i oraz legalistycznym formalizmem. Prawdziwy chrześcijanin, jeśli chce być autentycznie posłuszny wobec Boga, musi się …

Widzieć, mieć współczucie, nauczać – Ojciec Święty charakteryzuje dobrego Pasterza
2018/7/23

Franciszek podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie przypomniał, że “spojrzenie Jezusa nie jest neutralne ani co gorsza, zimne i obojętne, ponieważ Jezus zawsze patrzy oczyma serca. A Jego serce jest tak czułe i pełne współczucia, że potrafi …

Ewangelia 2019. Droga, Prawda i Życie [Święty Paweł]
2018/7/19

To już 10. edycja Ewangelii, która zyskała sobie stałych czytelników. Propozycja dla tych, którzy chcą zaprosić Boga i Jego słowo do swojego życia. I pragną robić to świadomie, systematycznie, zgodnie z rytmem roku liturgicznego. Chcą pełniej poznać Chrys…

Zacznij od zmartwychwstania
2018/5/25

Z ks. Piotrem Kozłowskim, autorem serii „Ewangelia to nie żarty”, rozmawia Marta Kowalczyk.

Targi: spotkanie z gościem specjalnym IW PAX – ks. Piotrem Kozłowskim!
2018/4/14

Na zaproszenie Instytutu Wydawniczego PAX w sobotę, 14 kwietnia, na XXIV Targach Wydawców Katolickich gościł ksiądz Piotr Kozłowski. Czytelnicy oraz dziennikarze mieli okazję do spotkania z duchownym o wyjątkowo radosnym usposobieniu, autorem serii wydawn…

Nawrócenie ekologiczne
2017/9/20

W centrum troski ekologicznej znajduje się osoba ludzka.

Kultura inspirowana Ewangelią
2017/1/12

Chrześcijaństwo wnosi do kultury ten ważny czynnik, że dostarcza całościowego sensu.

Ewangelia to nie żarty [Instytut Wydawniczy PAX]
2017/1/11

Ewangelia to nie żarty. Ale czy dobra i radosna nowina to tylko smutek, zaduma i cierpienie? „Obdarz mnie poczuciem humoru. Obdarz mnie łaską rozumienia żartów, abym zasmakował w życiu odrobinę radości i pomógł innym w niej uczestniczyć” – modlił się św. …

Dlaczego warto żyć Ewangelią? (WIDEO)
2016/9/3

Czy jesteś w stanie uwierzyć w to, że Ewangelia naprawdę może być  księgą Twojego życia? Są ludzie, którzy mimo wielu pytań, zabiegania, codziennych trosk, a nawet upadków w wierze, nie mają co do tego najmniejszej wątpliwości. Czy w dzisiejszej rzeczywis…

Ewangelia to nie żarty [Instytut Wydawniczy PAX]
2016/5/9

Ewangelia to nie żarty. Ale czy dobra i radosna nowina to tylko smutek, zaduma i cierpienie?

Tydzień Biblijny: On kocha bezwarunkowo (AUDIO)
2016/4/15

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49, 15). – Bóg opisuje swoją miłość jako miłość matki, jako miłość doskonałą, która jest bezwarunkowa. Matka nie w…

Ewangelia głoszona „na dachach”
2016/3/3

Zmiana stosunku Kościoła do massmediów z powodzeniem zasługuje na miano ewolucji. Przez wieki mieliśmy więc do czynienia z postawą wrogości, później ostrożności, aż wreszcie niekrytego entuzjazmu.

Ewangelia dla muzułmanów
2016/2/26

Czy rzeczywiście „kierunek zmian religii jest w Europie tylko jeden: od letniego i nijakiego chrześcijaństwa, do gorliwego i misyjnego islamu”, czy może powinniśmy jednak zastanowić się poważnie nad możliwością ewangelizacji muzułmanów? Między innymi o ty…

Jak było na początku, teraz, zawsze…
2015/5/13

Z Jego Ekscelencją Andrzejem Siemieniewskim, biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej, długoletnim duszpasterzem wspólnot charyzmatycznych, rozmawia Anna Sutowicz

Aresztowanie Jezusa
2015/4/13

Skąd u Jana Ewangelisty wzięła się wzmianka o obecności Rzymian podczas aresztowania Jezusa?

Bezpowrotnie utracone sacrum?
2014/12/12

Zdążyliśmy się przyzwyczaić do postaci przypominającej krasnala, która ok. 6 grudnia przemierza centra handlowe z workiem prezentów na plecach. Św. Mikołaj dawno stracił już swą pierwotną tożsamość, a niektórzy próbują go jeszcze odrzeć z tego, co w nim n…

Zachwycić się narodzeniem Jezusa
2014/12/10

Jak opisuje Protoewangelia Jakuba, apokryf z II w., gdy narodził się Jezus, na chwilę zamarła cała przyroda: ptaki zastygły w locie, w bezruchu stanęły zwierzęta, ustał ruch świata, życie kosmosu i obroty gwiazd, cały świat znieruchomiał.

Św. Łukasz i jego Ewangelia
2014/11/26

W poniedziałkowy wieczór 24 listopada wrocławski oddział Stowarzyszenia w ramach organizowanych od pewnego czasu spotkań z Biblią zaproponował dyskurs nad Ewangelią św. Łukasza.

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej