Cegiełki w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji na polskiej ziemi

2017/04/24
sos0808.jpg

,,Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w narodzie, w  państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości’’ – powiedział Stefan kard.  Wyszyński, prymas Polski, patron Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Czujemy się odpowiedzialni i realizujemy cele Stowarzyszenia, promując tych, dla których drogie są ideały, wartości i postawy chrześcijańskie. Ogólnopolskie i regionalne nagrody ustanowione przez Stowarzyszenie należą do najstarszych i najbardziej cenionych niepaństwowych wyróżnień.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
To najstarsza nagroda należąca do najważniejszych niepaństwowych wyróżnień w dziedzinie polskiej kultury. 9 czerwca 2017 r. zostanie wręczona po raz 70. Jej tegorocznymi laureatami będą: Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, bp dr Wiesław Mering – biskup włocławski oraz śp. Helena Kmieć – wolontariuszka zamordowana na misji w Boliwii. Uroczysta gala odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Patronem nagrody jest Włodzimierz Pietrzak – poeta, krytyk literacki i żołnierz Powstania Warszawskiego, który zginął na jego barykadach. Celem nagrody jest promocja osób i ich dokonań, które świadczą o żywotności chrześcijańskich wartości duchowych. Przyznawana jest zgodnie z wieloletnią tradycją w kilku kategoriach. Laureatami byli m.in.: kard. Stanisław Dziwisz, Caritas Polska, abp Józef Michalik, kompozytor Michał Lorenc, Centrum Myśli Jana Pawła II, prof. Wiktor Zin, abp Marek Jędraszewski, Krzysztof Zanussi, Ernest Bryll i Józef Skrzek, prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Tygodnik „Idziemy”. „Nagroda Włodzimierza Pietrzaka to cegiełka w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji na polskiej ziemi” – powiedział abp Józef Michalik. Metropolita przemyski został wyróżniony w 2014 r. za wieloletnią i ofiarną służbę duszpasterską, troskę o jedność Kościoła i narodu w Polsce, w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską.

Fot. pgw

 

Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego
Po raz 32. przyznana została w Szczecinie 5 marca  2017  r. Celem nagrody jest uhonorowanie osób bądź instytucji zasłużonych w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu oraz zasad społecznych katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy społecznej. Celem nagrody jest również szerokie popularyzowanie postaci ks. dr. Bolesława Domańskiego – gorliwego kapłana, wielkiego patrioty, organizatora polskiej oświaty i wychowania w Niemczech, patrona życia kulturalnego i gospodarczego, budzącego dumę narodową i radość z faktu przynależenia do narodu. Jej kapituła kieruje się w wyborze laureatów Pięcioma Prawdami Polaków, ustanowionymi na I Kongresie w Berlinie, 6 marca 1938 r.: „Jesteśmy Polakami”, „Polak Polakowi Bratem!”, „Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”, „Co dzień Polak Narodowi służy”, „Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!”.
Laureatami Nagrody byli m.in. tacy wspaniali ludzie, jak: kard. Ignacy Jeż, abp Marian Przykucki, gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, ks. prof. Władysław Zieliński, ks. prał. Hilary Jastak – legenda Solidarności, Stanisław Budych ze słynnego rodu Budychów, Róża Brzezińska – pierwsza Polka w Ravensbrück, ks. bp Józef Pazdur, ks. prałat Józef Obrębski – „Patriarcha Wileńszczyzny”, czy mgr Irena Sandecka – wspaniała „Matka Polaków Krzemieńca”.

5–6 czerwca 2017 r. w Niepokalanowie odbędzie się XXI finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Konkurs ma zachęcić młodzież do czytania i zgłębiania słowa Bożego; ukazać wartości chrześcijańskie i wywołać w młodych ludziach pragnienie budowania świata, zachowując wierność Ewangelii. Co roku dzięki temu dziełu 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej natchnionej Księgi. Organizatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” niezmiennie upatrują w  konkursie biblijnym ogromną szansę na docieranie do szerokich kręgów młodych osób, by odnaleźć je dla Chrystusa i Jego Kościoła w Polsce.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
We wrześniu 2017 r. zostanie wręczona po raz 44. Juliusz Ligoń to polski działacz społeczny Górnego Śląska, śląski poeta ludowy, publicysta. A Nagroda im. Juliusza Ligonia to najstarsza regionalna nagroda w Polsce trwale wpisana w kulturalny pejzaż Śląska. Ligoniowy laur zawsze honorował wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Celem nagrody jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy, oddania dla Ziemi Śląskiej. Wyróżnienie trafia do osób i instytucji, które w swoim działaniu kierują się chrześcijańskimi wartościami oraz wnoszą znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Laureatami byli m.in.: bp Stefan Cichy, kompozytor Henryk Jan Botor, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem, wybitny aktor Franciszek Pieczka, s. Ewa Jędrzejczak SCB, Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach, ks. prał. Władysław Nieszporek, prof. dr Katarzyna Olbrycht z Zakładu Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego, zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, historyk ks. prof. Antoni Kiełbasa, działacz regionalny z Lublińca Michał Sznapka, Chór Młodzieżowy „Resonans Con Tutti” z Zabrza. W 2003 r. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia otrzymał światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar.

fot. archiwum redakcyjne

Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei”
Wręczana będzie w Koszalinie w październiku 2017 r. po raz dziewiąty w 10. rocznicę śmierci kard. Ignacego Jeża. Została ustanowiona przez bp. Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Caritas Polską. Jest przyznawana raz w roku, a otrzymać ją mogą osoby fizyczne lub instytucje za działalność społeczno-kulturalną lub charytatywną. Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich oraz upamiętnienie działalności ks. kard. nom. Ignacego Jeża – odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalera Orderu Uśmiechu, laureata nagród Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (Nagrody im.  Włodzimierza Pietrzaka i Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego), organizatora wizyty Jana Pawła II w Koszalinie, inicjatora odzyskania dla Kościoła terenów Góry Chełmskiej oraz przywrócenia im dawnego znaczenia miejsca odpustowego i pielgrzymkowego (Góra Chełmska figuruje jako miejsce pątnicze na najstarszej mapie dróg chrześcijańskiej Europy, tzw. „Mapie drogi do Rzymu” z 1500 r.) Laureatami nagrody byli: Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II z Koszalina, Alicja Kuczkowska, Zofia Langowska, Jadwiga Nowak, Marian Wiszniewski, Joanna i Grzegorz Jabłońscy oraz Małgorzata Myrcha.

Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego
Zostanie wręczona 28 października 2017 r. po raz 18. Jest przyznawana co 2–3 lata przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Olsztynie. Patron nagrody – Michał Lengowski (1873–1967) to etnograf, działacz społeczny i poeta. Z ramienia Polskiej Rady Ludowej dla Warmii był delegatem na Zjazd Dzielnicowy w Poznaniu, został prezesem Towarzystwa Ludowego, mężem zaufania podczas plebiscytu w 1920  r. Symbol regionu, w którym żył i bardzo twórczo działał. Nagroda regionalna jego imienia po raz pierwszy została przyznana w roku jego śmierci. Wręczana od tego czasu w cyklu dwu- trzyletnim stanowiła uhonorowanie działalności wielu znakomitych osób i instytucji, w tym abp. Edmunda Piszcza, Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, licznych naukowców, historyków, ludzi kultury oraz działaczy społecznych szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz rodziny. Obecnie Nagroda im. Michała Lengowskiego wręczana jest co 2 lata przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji kultury oraz ludzi kultury, naukowców, pisarzy, plastyków za upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o przeszłości Warmii, Mazur i Powiśla. Do grona laureatów zaliczają się także księża marianie ze Stoczka Klasztornego i prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego
Nagroda imienia polskiego poety epoki oświecenia zostanie wręczona w listopadzie 2017 r. w Białymstoku po raz 23. Celem nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie rozumienia, czym jest literatura w wymiarze chrześcijańskim, jej znaczenie dla rozwoju człowieka, gwarancji godności człowieka i rodziny oraz podmiotowości i suwerenności narodów w Europie i świecie. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Wojciech Wencel, prof. dr hab. Anna Świderkówna, Edward Redliński, prof. dr hab. Stefan Sawicki, ks. dr Tadeusz Golecki, dr Przemysław Dakowicz. Laureatem nagrody w 2016 r. był pisarz Wiesław Myśliwski „za najwyższej próby twórczość powieściową, która odsłania metafizyczny wymiar istnienia człowieka”.

XLIV Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej
Odbędzie się w Kielcach w listopadzie 2017 r. To doroczna prezentacja współczesnej sztuki religijnej, najstarsza i zarazem najciekawsza w regionie inicjatywa kulturalna. Celem konkursu jest zachowanie tożsamości narodowej oraz wiary chrześcijańskiej, wyrażanej w twórczości ludowej. Przez wiele lat związany z regionem i jego pograniczami, niepostrzeżenie stał się przeglądem o charakterze ogólnopolskim. Artyści z  całej Polski mogą na nim zaprezentować swoje prace szerszej publiczności. Komisja artystyczna co roku ocenia ponad sto prac (rzeźby w drewnie, glinie, malarstwo). Wyróżnia najciekawsze, kierując się wartościami w zakresie formy, kompozycji, polichromii i własnej interpretacji tematu. Laureatami konkursu byli rzeźbiarze Grzegorz Król, Dionizy Purta, Władysław Berus, malarz naiwny z Sędziszowa Eugeniusz Brożek, malarz Jan Domińczyk, Elżbieta Klimczak, Czesław Seweryński – twórcy zestawów ceramiki.

18 listopada 2017 r. w Płocku odbędzie się XLIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej powstającej w kręgu inspiracji patriotycznej i religijnej poprzez zaprezentowanie szerokiej publiczności młodych twórców.
Pustka rodzi stagnację, a to niszczy poetów. Nie chcieli pisać „do szuflady”, chcieli zaistnieć. Byli młodzi, pełni werwy. Ich argumenty były zwięzłe i proste: istnieją, tworzą, piszą, lecz brakuje im kontaktu z tymi, dla których się pisze. Konkurs, choć w pierwszych latach działał tylko lokalnie, ożywił i pobudził liczne środowiska piszących. Tak w Płocku zrodziła się „Jesienna Chryzantema”. Z czasem zaczęła przekraczać granice miasta oraz województwa, aby stać się konkursem ogólnopolskim, który trwa nieprzerwanie od 42 lat. Z biegiem lat zaczęła stanowić jedną z form kulturalnego patronatu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz być sposobem inwestowania i wspierania młodych ludzi pióra poprzez ogólnopolską publikację nagradzanych wierszy, wydawanie arkuszy poetyckich, tomików zbiorowych, antologii, plakatów z wierszami. Dzięki swym katolickim fundamentom oraz nagrodom specjalnym zachęca także młodych literatów do tworzenia wierszy inspirowanych nauczaniem kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona Stowarzyszenia, do udziału w Turniejach Jednego Wiersza oraz debiutów literackich.
Ponieważ konkurs organizuje stowarzyszenie katolickie, ma to niewątpliwy wpływ na tematykę przysyłanych wierszy. Statystyka prac napływających co roku na konkurs wskazuje: dominują wiara i miłość, poszukiwanie Boga oraz poszukiwanie miłości, lecz również samotność, ascetyzm. Na drogę pisarstwa kilkanaście lat temu wstąpili debiutujący w konkursie: Marek Baczewski (dziś laureat nagród literackich NIKE i „Gdynia”), Krystyna Wrońska („liryk czystej wody”), Krzysztof Ćwikliński (znany krytyk literacki), jak również Mieczysław Stenclik, Małgorzata Bieżańska, Urszula Zybura, Waldemar Mystkowski, Marek Grala, Witold Tegnerowicz, Wanda Gołębiewska, Lech Majewski. Za nimi śmiało kroczą niedawni laureaci konkursu: Maciej Woźniak, Kacper Płusa czy Anna Dwojnych, Milena Rytelewska, Anna Maria Kobylińska.
oprac. Anna Staniaszek

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego #Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża #Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka #Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego #Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia #XLIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę „Jesiennej Chryzantemy” #XLIV Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej