Home / Społeczeństwo / Społeczeństwo

Społeczeństwo

Ks. Bogusław Drożdż: Związki zawodowe w polu „nowych form solidarności"

Na związki zawodowe trzeba patrzeć wielowymiarowo. Ich historia jest bardzo pouczająca. Również nauka społeczna Kościoła na ich temat jest bogata. Współrzędnymi związków zawodowych są praca, kapitał i prawo. Te trzy elementy wzajemnie się przenikają. Można też mówić o pewnej synergicznej zależności między nimi. Związki zawodowe obok przedsiębiorców i strony rządowej jawią się być istotnymi graczami współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Jak w soczewce skupiają w sobie najistotniejsze wymiary życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Z tego powodu posiadają wielki potencjał solidarnościowy, który domaga się społecznego urzeczywistnienia. Pomocą dla związków zawodowych, zwłaszcza zrzeszających ludzi wiary, jest dobrze wypracowana nauka społeczna Kościoła, szczególnie w zakresie etyki życia gospodarczego. Podpowiada ona, jak uruchamiać ten solidarnościowy potencjał i skutecznie wprowadzać go w życie społeczne dla dobra każdego człowieka.

Więcej »