Pod patronatem Prymasa Tysiąclecia

2017/04/28
prymas-wyszynski.jpg

W roku 20. jubileuszu przyznania Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” statusu organizacji katolickiej, mając za patrona sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, z nadzieją możemy budować naszą wspólnotę, by służyć Bogu i Ojczyźnie.

Po okresie intensywnych przygotowań w maju 2013  r., przyjmując kard. Stefana Wyszyńskiego za patrona, odpowiedzialnie i w pełni świadomie podjęliśmy się wielkiego zadania, jakim jest upowszechnianie dziedzictwa, popularyzowanie aktualności nauczania, a także ukazywanie sylwetki niezłomnego Prymasa Tysiąclecia młodemu pokoleniu Polaków. Chcemy pogłębiać formację duchową, intelektualną i społeczną opartą na nauczaniu naszego patrona, by nabytą wiedzę wcielić w życie, a  także dotrzeć z nią do społeczności lokalnych, z których pochodzimy, mając jednocześnie na uwadze hasło duszpasterskie roku: Idźcie i głoście.

Modlitwa
W wielu miejscowościach, w których znajdują się siedziby naszego Stowarzyszenia, każdego 28 dnia miesiąca celebrowane są Msze święte o rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. Organizuje się również różnego rodzaju spotkania o charakterze modlitewno-formacyjnym, np. corocznie, od wielu lat Prudnickie Spotkanie Modlitewno-Formacyjne poświęcone pogłębieniu myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia. Codziennie, tak jak w lubelskim oddziale Stowarzyszenia przy wspólnym odmawianiu modlitwy Anioł Pański, pamiętamy o słowie Prymasa, „kromce chleba”, którą się karmimy i która niejednokrotnie staje się dla nas natchnieniem do kolejnych inicjatyw inspirowanych jego nauczaniem. Podejmowane są także inne formy nabożeństw i modlitw, jak: droga krzyżowa z Prymasem Tysiąclecia, nabożeństwa majowe z Prymasem czy rozważania różańcowe na podstawie jego rozmyślań i wypowiedzi.
Swoistym czasem łaski była dla naszego Stowarzyszenia peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II. We wszystkich oddziałach za przyczyną i orędownictwem św. Jana Pawła II modliliśmy się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, a jego nauczanie przybliżyła nam wystawa Rodzina Bogiem silna.

Konferencje
Przygotowując moje wystąpienie o podejmowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” działaniach mających na celu pamięć o dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia, które przedstawiłem na konferencji Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dokonałem kwerendy dotyczącej konferencji, sesji popularnonaukowych, sympozjów i wykładów. Byłem zdumiony ilością tego rodzaju inicjatyw podejmowanych samodzielnie, jak i przy współudziale różnych organizacji, instytucji czy uczelni. Podejmowano tematy dotyczące zarówno nauczania społecznego prymasa Wyszyńskiego, jak i jego obecności w danym regionie. Pragnę wymienić zaledwie kilka z nich: Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia; Nauczanie społeczne Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Przywiązanie i miłość do Ziemi Ojczystej Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Godność człowieka i narodu; Dziedzictwo Prymasa Wyszyńskiego – Rodzina Bogiem silna; Prymas wobec Ziem Zachodnich czy też Ks. prymas Stefan Wyszyński i koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.

Konkursy
Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu konkursów dotyczących życia i nauczania Prymasa, w  tym poetyckich, plastycznych, a nawet fotograficznych, o charakterze regionalnym, jak i ogólnopolskim. Wśród obecnie trwających konkursów należy wymienić m.in. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany po raz czwarty przez opolski oddział Stowarzyszenia przy współpracy z  Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie, czy Ogólnopolski Konkurs organizowany po raz XVII przez Szkołę Podstawową nr 50 w Lublinie przy współpracy z oddziałem lubelskim, w tym roku pod hasłem Młodzież to dobro i nadzieja narodu. Warto wymienić także organizowany przez oddział w Łodzi, wprawdzie nie poświęcony naszemu patronowi, ale jak najbardziej ściśle związany z jego nauczaniem, konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu społecznej nauki Kościoła katolickiego.

Publikacje
Jedną z form promocji nauczania prymasa Wyszyńskiego są wydawane przy różnych okazjach zeszyty formacyjne, materiały pokonferencyjne, artykuły w naszym miesięczniku, obrazki z modlitwą o beatyfikację czy też druki ulotne. Nie sposób nie wspomnieć także wielu publikacji Instytutu Wydawniczego Pax, jak chociażby „Biała seria prymasowska” czy czterotomowe wydanie pt. Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia Mariana P. Romaniuka, które mogą być pomocne w naszej pracy formacyjnej. Wśród nich możemy wymienić publikacje: Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński. Kalendarium wydarzeń z  życia Prymasa. Naród i Państwo w nauczaniu Prymasa. Problematyka społeczna i gospodarcza; Kardynał S. Wyszyński w obronie rodziny; Kardynał Stefan Wyszyński. Duch pracy ludzkiej; Patriotyzm – Ojczyzna. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas; Kardynał S. Wyszyński nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży, Początki nauczania społecznego 1934–1939 (w: Zeszyty problemowe „Życie i Myśl”) czy Dwumiesięcznik „Społeczeństwo” poświęcony nauczaniu społecznemu Stefana kard. Wyszyńskiego. Jesteśmy także organizatorem spotkań autorskich dotyczących publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia, jak chociażby promocja ostatniej książki Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska będącej wywiadem red. Marka Zająca z ostatnim kapelanem Prymasa, ks. Bronisławem Piaseckim.


Pokazy filmów
Przybliżamy postać Prymasa także przez organizację pokazów filmowych i spotkań autorskich z reżyserami, m.in. Pawłem Woldanem, twórcą wielu filmów i spektakli teatralnych ukazujących życie prymasa Wyszyńskiego, wydarzenia z jego życia, a także jego relacje m.in. ze św. Janem Pawłem II, jak filmy Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński czy też przybliżający sylwetkę Marii Okońskiej, założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Maria Okońska. Kobieta spełniona w Maryi. Warto wymienić także spotkanie z Rafałem Porzezińskim – reżyserem i producentem filmu Tajemnica Tajemnic. Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata, historykiem Januszem Kotańskim i Iwoną Czarcińską z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Pielgrzymowanie
Odwiedzamy jako Stowarzyszenie wiele miejsc związanych z Księdzem Prymasem. Corocznie w rocznicę jego śmierci pielgrzymujemy na Jasną Górę, by u stóp Królowej Polski modlić się o rychłą beatyfikację. Swoją historię mają już także coroczne pielgrzymki do Prudnika-Lasu. Nasi członkowie odwiedzają ponadto miejsca związane z życiem i posługą Prymasa, m.in. Zuzelę, Włocławek, Komańczę, Rywałd, Lublin, Kozłówkę, Żułów, Dom Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Częstochowie i Choszczówkę.

Wystawy
Wśród wielu inicjatyw warto wymienić wystawy, dzięki którym przybliżamy postać i nauczanie naszego patrona. Wspomniana już wystawa Rodzina Bogiem silna została przygotowana przez nasze Stowarzyszenie i była prezentowana w ponad stu miejscach w Polsce. Część wystaw – jeśli nie organizujemy, to obejmujemy patronatem, jak chociażby wystawę Idącym w przyszłość prezentującą obchody Sacrum Poloniae Millennium w istniejących wówczas diecezjach polskich. Posiadamy też na własność wystawę Droga życia Prymasa Wyszyńskiego, która została opracowana przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Wystawa ta obejmuje tematy: Odkrywanie piękna i drogi powołania; W pełni zaangażowania społecznego; Maryjna droga Prymasa; Czas dojrzewania przez cierpienie; Udział w życiu Kościoła powszechnego; Nauczyciel Narodu. Korzystamy także z wystaw nam użyczonych, jak: Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci moje; Królowa Polski o wielu obliczach; Więzienne lata Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1953–1956.


Wśród podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie działań warto zauważyć także inne formy promocji dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, jak Imieniny Patrona ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Święto Patrona w Lublinie, Dzień Prymasa Wyszyńskiego w Zamościu, któremu towarzyszyła akcja przekazywania broszur przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach ogólnopolskiej Akcji Patron ulicy. W tę akcję włączyło się wiele oddziałów Stowarzyszenia z całej Polski, przekazując już kilka tysięcy tych broszur mieszkańcom ulic Wyszyńskiego. Jesteśmy organizatorem rajdów młodzieżowych oraz gier miejskich, a nawet spektakli przygotowywanych przez członków naszego Stowarzyszenia.
Wiele z tych działań podejmujemy przy współpracy z instytucjami, uczelniami i innymi organizacjami czy szkołami, którym bliska jest osoba i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Wiele z naszych działań nie byłoby możliwych, gdyby nie współpraca z Instytutem Prymasowskim i życzliwość, z jaką się spotykamy ze strony pań Marty Wójcik i Iwony Czarcińskiej, a także wielkiej otwartości i sympatii dla naszych inicjatyw przełożonej generalnej Instytutu Prymasowskiego Stanisławy Grochowskiej.

Apel
Pragniemy, by wszelkie informacje o inicjatywach podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie znajdowały się nie tylko na łamach naszego miesięcznika, ale i na stronie Stowarzyszenia, w zakładce „patron”. Niech ta strona internetowa stanie się miejscem promocji dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, a nasza gorliwa modlitwa niech przyczyni się do rychłej beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego patrona.

Marcin Sułek

pgw

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#kard. Stefan Wyszyński #Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana #patron
© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej