Potrzeba świeckich z wizją przyszłości

2017/02/10
potrzeba-swieckich-net.jpg

W bieżącym roku przypada jubileusz dwudziestolecia nadania Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” statusu organizacji katolickiej. Jak wzrastaliśmy do tej godności, która jest zarazem wielkim zadaniem, na jakim etapie jesteśmy obecnie i jakie będą wektory naszego dalszego posłannictwa w Kościele i społeczeństwie? O tym w jubileuszowym cyklu „Kierunek: »Civitas Christiana«”.

“Budujcie Civitas Christiana” – to wezwanie wypowiedziane 20 kwietnia 1994 r. w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II stało się niewątpliwie kamieniem węgielnym i inspiracją do podjęcia przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” charyzmatu żywej obecności w Kościele i narodzie na kanwie społecznego wymiaru wiary. Przyjęte rok wcześniej imię „Civitas Christiana”, wyrażające społeczność zorganizowaną w imię Boże, wyznaczyło drogę autentycznej służby Ewangelii na polu rodziny, kultury, pracy i samorządności, według zasad katolickiej nauki społecznej. To zobowiązanie zostało wyrażone w Oświadczeniu Gnieźnieńskim złożonym 4–5  kwietnia 1997 r. „Dziś przy Grobie św. Wojciecha, Patrona Polski i chrześcijańskiego ładu w naszej Ojczyźnie, tu, w Gnieźnie, gdzie nasi praojcowie włączyli nasz słowiański ród w chrześcijańską kulturę i historię Europy – potwierdzamy zdecydowaną wolę kroczenia tą drogą” – czytamy w treści Oświadczenia. Przypieczętowaniem tej drogi, którą Stowarzyszenie od dwóch dekad konsekwentnie podąża, było nadanie przez Konferencję Episkopatu Polski statusu organizacji katolickiej, dekretem prymasa Polski kard. Józefa Glempa z 14 kwietnia 1997  r.

Do celebracji dwudziestolecia obecności Stowarzyszenia jako integralnej części Kościoła, ale także refleksji w kontekście przyszłych perspektyw zachęca Tomasz Nakielski, przewodniczący „Civitas Christiana”. – Tę refleksję musimy prowadzić, patrząc w przyszłość. Przymiotnik „katolicki” zobowiązuje, to honor, radość, ale i wyzwanie – powiedział. Przewodniczący zwraca także uwagę na dobry kierunek działań poszczególnych oddziałów, które w swoich rocznych planach pracy ujęły także wymiar celebracji jubileuszu i namysł nad posłannictwem wynikającym dla Stowarzyszenia z przymiotnika „katolicki”. „Niech piękny Jubileusz będzie dla nas i naszych środowisk motywem dziękczynienia i źródłem refleksji nad dotychczasowym dorobkiem Stowarzyszenia oraz umocnieniem wobec wyzwań przyszłości” – czytamy w specjalnie wydanej uchwale okolicznościowej, którą Rada Główna przyjęła przez aklamację na posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Akcent rocznicowy będzie się zawierał w każdym z głównych wydarzeń ogólnopolskich, jak Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha w kwietniu, doroczna majowa pielgrzymka na Jasną Górę  czy do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, dokąd organizacja udaje się corocznie we wrześniu. Stowarzyszenie w roku swego jubileuszu pragnie uhonorować ludzi, którzy w szczególny sposób przyczynili się do obecnego wymiaru “Civitas Christiana”. Są wśród nich osoby świeckie i duchowne. – Pragniemy uhonorować ludzi, którzy niekoniecznie pełnili w ciągu minionych 20 lat wysokie funkcje, ale swoim zaangażowaniem wpisali się w kształt Stowarzyszenia, które dziś jest integralną częścią Kościoła – wyjaśnia Tomasz Nakielski. „Nie byłoby tej głębokiej przemiany, gdyby nie wielkie narodowe rekolekcje Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego przesłanie, skierowane do nas, zawarte w słowach budujcie Civitas Christiana!, gdyby nie ogromne zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez wybitnych ludzi Kościoła: Józefa kardynała Glempa – prymasa Polski, arcybiskupa Henryka Muszyńskiego – ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego i późniejszego prymasa Polski oraz o. Jerzego Tomzińskiego – wieloletniego przeora Jasnej Góry” – piszą autorzy przytoczonej uchwały jubileuszowej.

grafika: Michał Jacuń

Niewątpliwie dzisiejsze „Civitas Christiana” to zupełnie nowa świadomość obecności w Kościele i poczucie odpowiedzialności za człowieka we wszelkich warunkach jego życia. Wysiłek ostatnich dwudziestu lat sprawił, iż Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest dziś ogólnopolską organizacją formacyjno-edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z jego pasterzami; a w świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzy ład etyczno-społeczny w naszej Ojczyźnie. – Ponosimy bardzo namacalną odpowiedzialność za obecność w Kościele i społeczeństwie, ale także za dobra, jakimi dysponujemy. To odpowiedzialność nie tylko za dzisiejszą rzeczywistość wewnątrz organizacji, ale w równej mierze za długofalową wizję przyszłości – stwierdza Sławomir Józefiak, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, prezes Zarządu Grupy INCO SA. Odnosząc się do przyszłości, Tomasz Nakielski wskazuje na działania historyczno-patriotyczne i związane z upowszechnianiem katolickiej nauki społecznej, określając je jako dwa wiodące skrzydła działalności „Civitas Christiana”. Przewodniczący zauważa, że wszystko to musi wynikać z formacji, a jako źródło inspiracji wskazuje nauczanie patrona organizacji, prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

– Kościół w Polsce potrzebuje takiego stowarzyszenia jak nasze – mówi ks. dr Dariusz Wojtecki, asystent kościelny Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku. – Istnieje wiele ruchów kościelnych o charakterze modlitewnym czy charytatywnym, brak jednak organizacji, która w komplementarny sposób podejmowałaby, rozwijała i upowszechniała w społeczeństwie głos pasterzy. O taki profil działalności apeluje do naszego środowiska również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Czujmy się wezwani, by odpowiedzialnie, kompetentnie i z entuzjazmem podjąć misję Kościoła w tej sferze, krocząc ku przyszłości i stając się coraz bardziej ludźmi sumienia, wiary, nadziei i miłości.
Zadanie zaangażowania laikatu w dzieło niesienia Dobrej Nowiny wobec współczesnych wyzwań podkreśla Ojciec Święty Franciszek: „Potrzebujemy ludzi świeckich, którzy są dobrze uformowani, poruszeni czystą i szczerą wiarą, których życie zostało dotknięte osobistym i miłosiernym spotkaniem z miłością Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy świeckich, którzy podejmują ryzyko, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk, którzy nie boją się popełniać błędów, którzy prą do przodu. Potrzebujemy świeckich z wizją na przyszłość, którzy nie zamykają się w błahych sprawach codzienności. W końcu potrzebujemy świeckich z doświadczeniem prawdziwego życia, którzy nie boją się marzyć” – wzywa papież Franciszek.

Nie sposób ująć dwóch dekad działalności i namysłu nad posłannictwem świeckich skupionych wokół „Civitas Christiana” w jednym artykule. Stąd pomysł cyklu towarzyszącego obchodom jubileuszu w naszym miesięczniku. Zapraszamy do współtworzenia tego działu, dzieląc się swoim doświadczeniem obecności w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w ciągu minionych dwudziestu lat oraz do wejrzenia w potrzeby Kościoła i społeczeństwa, wyzwania, na które winniśmy odpowiadać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Niech to będzie odpowiedzią na zaproszenie przewodniczącego Tomasza Nakielskiego do refleksji nad przeszłością, by jeszcze lepiej wypełniać wezwanie do budowania cywilizacji opartej na wskazaniach ewangelicznych.

Marcin Kluczyński

pgw/mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#abp Henryk Muszyński #kard. Józef Glemp #kultura #o. Jerzy Tomziński #Oświadczenie Gnieźnieńskie #praca #rodzina #slider #Sławomir Józefiak #Św. Jan Paweł II #Tomasz Nakielski #XX-lecie #XX-lecie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej