Rok 2017 w “Civitas Christiana”

2017/01/2
ad2017cch2.png

Miniony rok dla polskiego narodu i Kościoła był niezwykle bogaty w symboliczne wydarzenia, jak Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski czy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, w które swoją działalnością wpisało się Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jaki będzie rozpoczynający się rok 2017, co będzie nadawało ton życiu naszej organizacji?

Ubiegłoroczny program działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pod hasłem Naród kroczący ku przyszłości był mocno sprzęgnięty z dwoma najważniejszymi wydarzeniami, które przeżywaliśmy w 2016 r. Pomostem łączącym 1050. rocznicę Chrztu Polski i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia był ogólnopolski projekt pod nazwą Chrzest bramą Bożego Miłosierdzia. Wszystkie składowe elementy tego przedsięwzięcia ukazywały korelację chrześcijaństwa i miłosierdzia w dziejach narodu polskiego. Choćby hasłowo przywołane: konferencja poświęcona znaczeniu chrztu w dziejach Ojczyzny, która odbyła się w lutym 2016 r. w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Następnie – marcowe skupienie w Wilnie, skąd do oddziałów „Civitas Christiana” w całej Polsce przekazano wizerunki Jezusa Miłosiernego i jubileuszowe świece poświęcone przez bp. Henryka Ciereszkę, biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej, który pełnił wśród nas posługę duszpasterską. Głównym wydarzeniem w tym nurcie była kwietniowa Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Głównej z udziałem prymasa seniora abp. Henryka Muszyńskiego. Pamiętamy zrealizowane z dużym rozmachem widowisko muzyczne Józefa Skrzeka w gnieźnieńskiej katedrze, który specjalnie na tę okazję przygotował program Woda Życia 966.

S040
Jednym z najważniejszych wydarzeń dla “Civitas Christiana” w 2016 roku było uroczyste posiedzenie Rady Głównej 1 kwietnia w Gnieźnie i jubileuszowy koncert z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w tamtejszej katedrze. Widowisko muzyczne “Woda życia 966” przygotował Józef Skrzek, któremu towarzyszyła m.in. Halina Frąckowiak. /fot. Szymon Szczęsny

Wydaje się, że po tak bogatym w doniosłe wydarzenia roku, w którym byliśmy także gospodarzami Światowych Dni Młodzieży, naturalnie nastąpi stosunkowe spowolnienie dynamizmu zaangażowanych środowisk. Należy jednak zwrócić uwagę na ważny z tego punktu widzenia kierunek refleksji, jaki nadali tym wydarzeniom pasterze Kościoła, mianowicie: co wynika z tożsamości chrzcielnej dla naszego narodu dziś? Z każdego ze spotkań, w których przewijało się to pytanie, płynęły konkretne wnioski, ukazywano szanse, a także zagrożenia. Rok 2017 w polskim Kościele będzie przebiegał pod hasłem Idźcie i głoście. O założeniach programu duszpasterskiego piszę szerzej w artykule otwierającym temat styczniowego numeru, jednak zasygnalizuję, że można go odczytać w kategoriach wezwania, by wierni – napełnieni Duchem Świętym u chrzcielnych źródeł Polski – wyszli do świata i opowiedzieli dzisiejszemu człowiekowi o Tym, którego osobiście spotkali na swej drodze.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z 11 czerwca 2016 r. organizacja będzie podejmowała stałą formację rozumianą jako integralne ujęcie wymiarów: intelektualnego, społecznego, wspólnotowego i patriotycznego. Realizowane będą też inicjatywy inspirowane nauczaniem społecznym Kościoła z uwzględnieniem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce Idźcie i głoście. – Chcemy w ramach naszej pracy formacyjnej podejmować program duszpasterski Kościoła w Polsce, m.in. poprzez aplikowanie katolickiej nauki społecznej w życie publiczne – tłumaczył Romuald Gumienniak, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, któremu w organizacji podlegają kwestie programowo-formacyjne. Wiceprzewodniczący wskazywał na jedną z form realizacji tego zadania, jakim będą Ośrodki Katolickiej Myśli Społecznej powoływane w poszczególnych oddziałach.

Jesienią przyszłego roku Stowarzyszenie planuje realizację dużego przedsięwzięcia związanego z namysłem nad społeczną doktryną Kościoła. Ma to być zupełnie nowa formuła stanowiąca przestrzeń dla synergii środowisk pragnących wcielać w różne sfery życia praktyczny wymiar katolickiej nauki społecznej: od duchownych oraz świeckich w samym Kościele, po pracowników świata nauki i biznesu, kultury, a także polityki realizującej dobro wspólne. Jednocześnie Romuald Gumienniak zauważa potrzebę systematycznego rozwoju duchowego członków Stowarzyszenia w ramach Katechizmu Kościoła Katolickiego i formacji biblijnej. Kolejnym zadaniem Stowarzyszenia na najbliższy czas jest podejmowanie przedsięwzięć formacyjno-edukacyjnych w wymiarze patriotycznym, kształtujących przyszłość naszej Ojczyzny.

Podczas posiedzenia Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 1 grudnia 2016 r. w Krakowie podjęto przez aklamację uchwałę okolicznościową w związku z 20-leciem uzyskania statusu organizacji katolickiej. /fot. marklucz
Podczas posiedzenia Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 1 grudnia 2016 r. w Krakowie podjęto przez aklamację uchwałę okolicznościową w związku z 20-leciem uzyskania statusu organizacji katolickiej. /fot. marklucz

Rada Główna zwróciła uwagę na przypadający w 2017 r. jubileusz 20-lecia nadania Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” statusu organizacji katolickiej, uzyskanego na mocy uchwały Konferencji Episkopatu Polski, potwierdzonej przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa dekretem z 14 kwietnia 1997 r. Do celebracji, ale także refleksji w kontekście przyszłych perspektyw zachęca Tomasz Nakielski, przewodniczący „Civitas Christiana”, który podczas posiedzenia Rady Głównej 1 grudnia w krakowskich Łagiewnikach dziękował za ujęcie tego jubileuszu w rocznych planach pracy oddziałów okręgowych. – Tę refleksję musimy prowadzić, patrząc w przyszłość. Przymiotnik „katolicki” zobowiązuje, to honor, radość, ale i wyzwanie – powiedział przewodniczący Nakielski, który dodał, że akcent rocznicowy będzie się zawierał w każdym z głównych wydarzeń ogólnopolskich, jak Pielgrzymka Stowarzyszenia na Jasną Górę czy do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Miejscem centralnych obchodów będzie Gniezno, w którym 21–23 kwietnia 2017 r. zaplanowano główne obchody związane z 20-leciem. Złoży się na nie uroczyste posiedzenie Rady Głównej z galą wręczenia medali jubileuszowych dla uhonorowania osób, które zasłużyły się dla obecnego wymiaru „Civitas Christiana” i miejsca tej organizacji w Kościele. – Pragniemy uhonorować ludzi, którzy niekoniecznie pełnili na przestrzeni tych 20 lat wysokie funkcje, ale swoim zaangażowaniem wpisali się w kształt Stowarzyszenia, które dziś jest integralną częścią Kościoła – wyjaśnia Tomasz Nakielski. „Nie byłoby tej głębokiej przemiany, gdyby nie wielkie narodowe rekolekcje Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego przesłanie, skierowane do nas, zawarte w słowach budujcie Civitas Christiana!, gdyby nie ogromne zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez wybitnych ludzi Kościoła: Józefa Kard. Glempa – Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego i późniejszego Prymasa Polski oraz o. Jerzego Tomzińskiego – wieloletniego przeora Jasnej Góry” – czytamy w specjalnie wydanej uchwale okolicznościowej, którą Rada Główna przyjęła poprzez aklamację na posiedzeniu 1 grudnia 2016 r. w Krakowie. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że wysiłek ostatnich 20 lat sprawił, iż Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest dziś ogólnopolską organizacją formacyjno-edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z jego pasterzami; a w świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzy ład etyczno-społeczny w naszej Ojczyźnie.

Przewodniczący Tomasz Nakielski zaznacza, że zaproszenie do przeżywania jubileuszu 20-lecia w Gnieźnie skierował do Stowarzyszenia prymas Polski abp Wojciech Polak. Nieprzypadkowy jest termin, w którym tradycyjnie odbywają się uroczystości ku czci św. Wojciecha, patrona Polski. Przedstawiciele Stowarzyszenia dostąpią zaszczytu poniesienia figury św. Wojciecha w procesji ulicami Gniezna. Dziękczynna modlitwa za 20 lat katolickości „Civitas Christiana” będzie zanoszona podczas uroczystej Mszy św. 23 kwietnia br. w gnieźnieńskiej katedrze. Z uwagi na przypadające wówczas obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce liturgia odbędzie się z udziałem prymasów z całej Europy.

Święto Stowarzyszenia zbiega się z jubileuszem 70-lecia przyznawanej przez „Civitas Christiana” Ogólnopolskiej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Ranga i tradycja plasują ją wśród najważniejszych niepaństwowych wyróżnień. Dotychczasowe grono laureatów stanowią m.in.: kard. Stanisław Dziwisz, Roman Brandstaetter, Ernest Bryll, Paweł Jasienica, Krzysztof Kolberger, Zofia Kossak-Szczucka czy ks. Jan Twardowski. Patronem nagrody jest od początku Włodzimierz Pietrzak (1913-1944) – prawnik, pisarz i krytyk literacki, teoretyk kultury oraz publicysta, ale także działacz społeczny i polityczny oraz żołnierz Powstania Warszawskiego.

Widzimy zatem, że czeka nas kolejny rok, na progu którego już można wskazać wiele powodów do radości i nowych horyzontów naszego posłannictwa jako „Civitas Christiana”. Podejmijmy z ewangelicznym zapałem wyzwanie Idźcie i głoście, wsłuchujmy się w głos Ojca Świętego Franciszka i pasterzy Kościoła w Polsce, bądźmy apostołami Chrystusowego przesłania w naszych środowiskach.

Marcin Kluczyński

mk

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

##Chrzest1050 #abp Henryk Muszyński #gniezno #Halina Frąckowiak #Józef Skrzek #kard. Józef Glemp #Katolicka Nauka Społeczna #KNS #Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka #Prymas #slider #św. Wojciech #Woda życia 966
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej