77. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka wręczona!

2024/06/19
CHL 8639 v3
Fot. Marta Karpińska, Kamil Latuszek

Uroczysta Gala wręczenia 77. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, którą przyznaje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, odbyła się 18 czerwca 2024 roku w Warszawie.

Nagroda jest przyznawana od 1948 roku za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Jest to najdłużej przyznawana nagroda niepaństwowa w Polsce.

Wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości: bp Michał Janocha, przewodniczący kapituły Nagrody oraz przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP; abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz ks. Michał Siennicki, reprezentant Przewdoniczącgo KEP, abp Tadeusza Wojdy.

Galę poprowadził dziennikarz Tomasz Wolny. Jako pierwszy głos zabrał Kamil Sulej, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

Włodzimierz Pietrzak, jak mogliśmy usłyszeć – krytyk literacki, poeta, a nade wszystko żołnierz Powstania Warszawskiego – swoją osobowością i twórczością przyczynił się do upamiętnienia i ukazywania najpiękniejszych wartości. Wartości odnoszących się do miłości ojczyzny i Kościoła.

Specjalny list do uczestników wydarzenia skierował rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Kapituła 77. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 16 kwietnia 2024 roku w Warszawie pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Michała Janochy – przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, w składzie obecnych podczas posiedzenia: JE ks. bp. dr Wiesław Alojzy Mering, ks. dr Dariusz Wojtecki, Sławomir Józefiak, Kamil Sulej i Maciej Szepietowski przyznała tegoroczne wyróżnienie następującym Laureatom:

Panu Łukaszowi Krupskiemu – za wybitną twórczość rzeźbiarską, będącą owocem wiary i talentu, świadectwo troski o piękno oraz pielęgnowanie doświadczenia sacrum w sztuce. 

Wydawnictwu Biały Kruk – za rzetelną działalność na rzecz polskiej kultury, ofiarną pracę edukacyjno-wydawniczą, a w szczególności niestrudzone upowszechnianie wiedzy o polskiej historii oraz narodowej i religijnej tożsamości. 

Muzeum i Ośrodkowi Dokumentacji Życia i Kultu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki –  w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci duszpasterza ludzi pracy - za konsekwentnie realizowaną misję upamiętnienia Jego postaci i nauczania społecznego oraz wytrwałe budowanie żywego, międzypokoleniowego pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Laudację dla Łukasza Krupskiego wygłosił dr Adam Górniak, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kilkunastu lat mam możność obcowania z plonami aktywności twórczej Laureata. Jak wszyscy wiemy, głównym jej polem jest rzeźbiarstwo, jednak próbował on wyrażać swoje duchowe doświadczenia i przemyślenia także poprzez rysunek, lub fotografikę, a także ma dokonania literackie – zarówno artystyczne, jak i naukowe (…). Jak to bywa z każdą twórczością godną uhonorowania, jest różnoraka co do formy – od figurek, figur portretowych, przez znacznych rozmiarów popiersia, okazałe posągi, potężne pomniki, aż po cykl płaskorzeźb Drogi krzyżowej dla Archikatedry św. Jana w Warszawie. (…) Znamy jego rzeźby. Znajdują się w różnych miejscach w Warszawie, np. pomniki „Ave crux” w kościele św. Anny w Warszawie oraz „Pomnik Matki” w parku Powstańca na warszawskiej Woli; popiersie Prymasa Tysiąclecia znajdujące się przed Pałacem Arcybiskupów Warszawskich, czy portrety Cypriana Norwida w gmachu Wydziały Polonistyki UW i Fryderyka Chopina w Grodzisku Mazowieckim – wymienił laudator. 

Głos zabrał również sam nagrodzony w kategorii działalność kulturalna, Łukasz Krupski:

Ja mam takie poczucie, że to (…) jest dla mnie rodzaj zobowiązania na przyszłość, przede wszystkim w tym obszarze wartości chrześcijańskich, o których jest mowa w Nagrodzie (…). Mam poczucie wielkiej wdzięczności, przede wszystkim dla osób mi najbliższych, przede wszystkim dla moich rodziców. W tym obszarze ich niezwykłego świadectwa życia Ewangelią, która się wyrażała po pierwsze w miłości ich między sobą, która stała się wzorcem też dla mnie (…). Żyjemy w czasach kapitalizmu i myślę, że to jest najwspanialszy kapitał, jaki mogłem otrzymać – to świadectwo tego, że Ewangelia jest czymś pięknym i ważnym – podkreślił.

W kategorii działalność społeczna nagrodę otrzymało wydawnictwo Biały Kruk. Laudację wygłosił prof. Wojciech Roszkowski, historyk i profesora Instytutu Studiów Politycznych PAN:

[Biały Kruk to firma], która w ciągu ćwierćwiecza rozkwita do takich rozmiarów, że ta firma jest w tej chwili jest na rynku wydawnictw katolickich, nie powiem może pierwszą, ale jedną z pierwszych, a zdecydowanie wyróżniającą się pewnym profilem. Ten profil to jest zarówno myśl chrześcijańska, wiara, religia, to jest patriotyzm, ale również sztuka.

Nagrodę odebrała właścicielka wydawnictwa, Jolanta Sosnowska.

Jest to nagroda, która jest dla nas ogromnie ważna, albowiem patron nagrody jest kimś, kto, podobnie jak nasze wydawnictwo, wierny jest zasadzie „Bóg, honor i ojczyzna”. (…) Owe wartości patriotyczne, religijne, które są nam drogie i które są obecne w każdej książce, bez względu na to, jakiej ona tematyki dotyczy, zawsze są one na pierwszym miejscu i są wyrazem walki o to, co obecny tutaj Jan Pietrzak wyraził w pieśni – „Żeby Polska była Polską” – zaznaczyła laureatka.

Trzecim nagrodzonym, w kategorii działalność edukacyjna, były dwie instytucje – Muzeum i Ośrodkowi Dokumentacji Życia i Kultu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Wyróżnienie zostało przyznane w szczególnym czasie, obchodzimy w bowiem w tym roku w 40. rocznicę śmierci ks. Jerzego.

O laudację poproszono dr Ewę Czaczkowską, historyczkę, publicystkę, wykładowcę Wydziału Teologicznego UKSW.

Instytucje te wyrosły 40 lat temu oddolnie i z potrzeby serca. One powstały i są prowadzone społecznie przy asystencji władzy kościelnej, u czego początku stał wielki duszpasterz, duchowy ojciec księdza Jerzego Popiełuszki – ks. prałat Teofil Bogucki, wówczas proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. (…) Oba te nagrodzone podmioty wyrosły, w moim przekonaniu, z realizacji dwóch wartości, wielkich wartości, które stanowiły moralny trzon całego życia, działalności, nauczania ks. Popiełuszki. Chodzi mi o taki wartości, jak (…) wierność i solidarność. Ks. Jerzy był solidarny z cierpiącymi, prześladowanymi. Pozostał wierny swoim duchowym córkom, synom do samego końca – aż po krzyż – wskazała dr Czaczkowska.

Statuetkę odebrali kustosz Sanktuarium ks. dr Marcin Brzeziński oraz obecny menedżer ds. projektów Muzeum, Paweł Kęska. Na sali obecna była również Katarzyna Sobora, twórczyni Ośrodka i jego wieloletnia szefowa.

Tę nagrodę chciałbym dedykować ks. Teofilowi Boguckiemu i wszystkim tym, którzy przez te 40 lat służyli pamięci ks. Jerzego. Ta rzesza wolontariuszy to właśnie byli ludzie, którzy nie szukali swojego, tylko szukali możliwości przekazania prawdy o tym, kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko – powiedział ks. Brzeziński.

Głos zabrał również Paweł Kęska:

Ta historia i to doświadczenie jest niesamowite. Pani dr Ewa Czaczkowska mówiła – ponad 100 tysięcy stron dokumentów. Te 100 tysięcy stron dokumentów stworzyli zwykli ludzie, cierpliwi, którzy poświęcili czasem wiele lat swojego życia (…).

O skierowanie kilku słów do zebranych poproszony został również bp Janocha, który wyraził swoją radość i wdzięczność za wyróżnienie przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” właśnie tych trzech podmiotów.

Statuetki z wizerunkiem Włodzimierza Pietrzaka wręczali abp Filipazzi, bp Janocha oraz Kamil Sulej.

Uroczystość zakończył koncert wiolonczelowy trio A Tre, w którego skład wchodzą Magdalena Grędzińska, Esperanza Hernández Muñoz i Agnieszka Szulc zasiadające za pulpitami Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Zapis transmisji z uroczystości można zobaczyć TUTAJ

 

/ab

CCH 6750 kwadrat

Aleksandra Bilicka

Dziennikarz i kulturoznawca. Redaktor portalu e-civitas.pl, sekretarz redakcji kwartalnika Civitas Christiana.

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Nagroda im. Pietrzaka #Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka #civitas christiana #Warszawa #Bp Janocha #bp Michał Janocha #Łukasz Krupski #Biały Kruk #Paweł Kęska #Ks. Popiełuszko #bł. ks. Jerzy Popiełuszko #Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej