Aktualności z życia Stowarzyszenia – listopad 2012

2012/11/28

Przedstawiamy relacje z najważniejszych wydarzeń z życia Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Kapituła XVIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

ufundowanej i przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obradująca w dniu 23 października 2012 r. w Białymstoku pod przewodnictwem JE ks. abp prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego w składzie: prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, Dorota Sokołowska, prof. dr hab. Dariusz Kulesza, prof. dr hab. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak, Bogusława Wencław przyznała tegoroczną nagrodę

prof. dr hab. El żbiecie Feliksiak

Za wybitne i rozległe badania nad polską kulturą na dawnych Kresach Rzeczypospolitej i kultywowanie chrześcijańskiego etosu w badaniach nad literaturą XIX i XX wieku. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godzinie 17.00 w Galerii im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24 A.

 

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Białystok

26–28 września oraz 3–4 października odbyły się spotkania z młodzieżą licealną promujące Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Objęły one młodzież z klas pierwszych i drugich. Podczas lekcji religii zaprezentowano działalność Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz poinformowano o zakresie, terminarzu i nagrodach XVII edycji konkursu. Licealiści obejrzeli również film z V Częstochowskich Spotkań Młodych z Biblią. Spotkania prowadziła Agnieszka Szmuksta z Oddziału Okręgowego.

Asz

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Gdańsk

Tegoroczne Święto Ulicy Mariackiej odbywające pod hasłem „A historia sobie płynie…” zainspirowało oddział do zorganizowania imprez towarzyszących. Pierwszą z nich był adresowany do dzieci całodzienny plener malarski na ulicy Mariackiej, którego głównym organizatorem była prowadzona przez nasz oddział Galeria Mariacka. Najmłodsi z wielkim zapałem, różnymi technikami malowali wybrane detale i motywy, jakie dostrzegły na tej najpiękniejszej, nie tylko w Gdańsku, ulicy. Swoje dzieła mali artyści zaprezentowali podczas wieczornego wernisażu

Inny cel miał z kolei koncert plenerowy przygotowany przez Barbarę Kawę, absolwentkę Gdańskiej Akademii Muzycznej. Wystąpiła ona wraz z przyjaciółmi na przedprożu galerii. Recital przede wszystkim miał wymiar ewangelizacyjny, a wykonane przez zespół kompozycje z tekstami o inspiracji chrześcijańskiej skłoniły słuchaczy do głębokich duchowych przemyśleń.

WJ

Oddział Okręgowy w Krakowie

Bochnia

Sylwetki znanych i mniej znanych zasłużonych mieszkańców naszego miasta były tematem konferencji w Oddziale „Civitas Christiana”. Odczyty wygłosili Janina Kęsek (Muzeum w Bochni) i Teofil Wojciechowski (Oddział IPN w Krakowie). Pierwsza prelegentka przybliżyła postacie ks. Antoniego Czaplińskiego, Piotra Galasa i Tadeusza Popka. Teofil Wojciechowski zaprezentował portrety trzech ważnych Bochniaków: żyjącego w epoce odrodzenia Stanisława Gąsiorka, zwanego Anserinusem bądź Klerykiem, Jana Achacego Kmity (postać z przełomu XVI i XVII w.) oraz najbardziej znanego w Polsce mieszkańca naszego miasta, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, ostatniego dowódcy AK. Sylwetki zasłużonych bochniaków będą również przedmiotem konkursu, do jakiego zostaną zaproszone wszystkie szkoły w powiecie bocheńskim. Jest on planowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w listopadzie tego roku.

***


Biskup Andrzej Jeż odbiera ornat z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Kilkadziesiąt obrazów autorstwa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce i Bochni oraz Domu Pomocy Społecznej zaprezentowano podczas wystawy w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W wernisażu uczestniczył Jacek Pająk, starosta bocheński, sympatycy stowarzyszenia oraz DPS-u. Starosta zwrócił uwagę, że wernisaż prac plastycznych jest szansą na integrację podopiecznych ze społecznością lokalną oraz daje możliwość zaprezentowania ich twórczości również na zewnątrz. Podkreślił, że dzięki takim inicjatywom miasto i powiat stają się bogatsze wewnętrznie. Wystawę uświetnił występ podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bochni, którzy wykonywali piosenki o tematyce jesiennej. Organizatorami wystawy są Barbara Hałas, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, oraz Halina Mucha, przewodnicząca Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

***

7 października w naszym oddziale gościł przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski. Przewodniczący wziął udział w mszy św., podczas której wręczył dar w postaci ręcznie haftowanego ornatu. Oddział ofiarował z kolei ornat biskupowi Andrzejowi Jeżowi. W odpuście udział brali również przewodniczący Oddziału Okręgowego w Krakowie Stanisław Pażucha i dyrektor Rady Oddziału w Krakowie Bożena Pruska.

***

W Oratorium św. Kingi odbyła się sesja naukowa „Promieniowanie świętości bł. Jana Pawła II”, której organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W sesji uczestniczyły władze samorządowe, członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz młodzież szkolna. Starostwo Powiatowe reprezentowała Katarzyna Korta, kierownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu. Sesję rozpoczął edukacyjny program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. bł. Jana Pawła II. Młodzież przedstawiła 27 lat pontyfikatu papieża oraz ukazała główne nurty jego nauczania. Następnie wykłady wygłosili prof. Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o twórczości Karola Wojtyły jako poety i dramaturga oraz jego wpływie na współczesne nurty literackie, prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nakreślił związki bł. Jana Pawła II ze sztuką i mówił o symbolice pomników papieskich, których jest twórcą. Sesja zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem bł. Jana Pawła II na Placu Sanktuaryjnym. Odmówiono krótką modlitwę i wysłuchano pieśni religijnych.

HM

Kraków

Realizując plan Zespołu Samorządowego, grupa członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” co miesiąc wyrusza na zwiedzanie klasztorów. W ciszy, za klauzurami życia monastycznego od zarania naszych dziejów wykuwała się duchowa i materialna kultura narodu. W lipcu odwiedziliśmy istniejący od ponad 400 lat erem kamedułów na Srebrnej Górze w Lasku Wolskim. Kameduli to surowy zakon pustelniczy żyjący wg reguły św. Benedykta. Mnisi żyją w domkach – pustelniach. Spotykają się tylko podczas mszy św., modlitw i kilku posiłków w ciągu roku spożywanych wspólnie w refektarzu. Za klasztorną furtę mogą wchodzić tylko mężczyźni. Są jednak wyjątki. Kilka razy w roku klasztorna brama i kościół są otwarte również dla kobiet. I z takiej okazji skorzystaliśmy. Mieliśmy okazję uczestniczyć dużą grupą w mszy św. i zwiedzić to niezwykłe miejsce.

W sierpniu odwiedziliśmy pierwszy na ziemiach polskich klasztor sióstr benedyktynek zbudowany w 1216 r. w Staniątkach na skraju Puszczy Niepołomickiej. Jednak już prawie dwa stulecia wcześniej św. Wojciech, zatrzymując się w tym miejscu, miał powiedzieć: „Udielame tady staniaku”, co w języku czeskim znaczy „Odpocznijmy tutaj”. Na pamiątkę pobytu św. Wojciecha nazwano tę miejscowość z czeska Staniatky, a z czasem nazwę spolszczono na Staniątki.

We wrześniu grupa ponad 30 członków oddziału krakowskiego i sympatyków stowarzyszenia odwiedziła bazylikę Grobu Bożego w Miechowie. Kościół oraz klasztor w Miechowie są dziełem Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego zwanych bożogrobcami – zgromadzenia, które założył książę Gotfryd de Bouillon przy Grobie Chrystusa w Jerozolimie w 1099 r. Zadaniem jego członków było strzeżenie Grobu Bożego i opieka nad pielgrzymami. Do Miechowa sprowadził ich w 1163 r. książę Jaksa z rodu Grafitów. Szerzyli oni tu kult Grobu Pańskiego i nabożeństwa pasyjne. Oddawali się prowadzeniu szkół i działalności charytatywnej, m.in. prowadzili szpitale w Gnieźnie, Krakowie i Bytomiu. Dom generalny zakonu w Miechowie został skasowany w 1819 r., a ostatni zakonnicy działali jeszcze po kasacie do połowy XIX w. W odrestaurowanym budynku prepozyta miechowskiego od niedawna mieści się siedziba Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerzy i Dam Świętego Grobu Jerozolimskiego świeckiego stowarzyszenia, które kontynuuje tradycje bożogrobców.

AK

***

20 września w Oddziale „Civitas Christiana” odbył się wykład dr Agnieszki Kurnik z cyklu „Wielkie rocznice, wielcy Polacy”. Tym razem tematem spotkania była kultura Kresów Wschodnich i losy wielkich narodowych nekropolii – Cmentarza Łyczakowskiego i wileńskiej Rossy”. W pierwszej części prelegentka przybliżyła historię Rossy, cmentarza założonego w 1769 r. przez burmistrza Wilna, Bazylego Milera. Cmentarz jest drugą po Łyczakowie najstarszą polską nekropolią. Opiekę nad cmentarzem sprawowali ojcowie misjonarze z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Już z początkiem XIX w. nekropolia okazała się być za mała, więc podjęto decyzję o jego rozbudowie. W 1847 r. powstała Nowa Rossa o powierzchni 4,5 ha, na której spoczywają ciała żołnierzy z Wileńskiej Samoobrony z 1919 r., obrońców Wilna przed bolszewikami, żołnierzy polskich i litewskich poległych w 1920 r. oraz uczestników operacji „Ostra Brama” w ramach akcji „Burza” z 1944 r. Na cmentarzu spoczywa również matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka, jak również znaczna część rodziny Piłsudskich.

W drugiej części spotkania mówczyni przypomniała historię Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie założonego w 1786 r. Jest on najstarszą zabytkową nekropolią położoną we wschodniej części tego miasta i miejscem spoczynku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki. W wyniku I rozbioru Polski Lwów znalazł się w zaborze austriackim. W 1783 r. cesarz Józef II nakazał zamknięcie cmentarzy wewnątrz miast i wytyczenie nowych miejsc grzebania zmarłych poza miejską zabudową. Do tamtej pory każda z dzielnic Lwowa miała swój cmentarz.

Monika Korpak

Oświęcim

22 września 30-osobowa grupa pielgrzymów z Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” udała się w kolejną pielgrzymkę śladami Ojca św. bł. Jana Pawła II.

W tym roku poprzez wybór miejsca pielgrzymki mieliśmy okazję modlić się i dziękować za beatyfikację Ojca św. oraz dar miłości i wiary św. Maksymiliana w kościele pod jego wezwaniem w Ciścu k. Milówki (diecezja bielsko-żywiecka).

Jest to jeden z pierwszych w Polsce kościołów pw. św. Maksymiliana. Został wybudowany przez parafian pod przewodnictwem swojego kapłana i obecnego proboszcza tej parafii, ks. Władysława Nowobilskiego, w ciągu jednego dnia i jednej nocy w listopadzie 1972 r.; przy ostrym sprzeciwie ówczesnych władz i służb bezpieczeństwa.

Oddział Okręgowy w Opolu

Katowice

6 października w Oddziale odbyło się kolejne spotkanie zespołu akademickiego. Tematem odczytu był udział pułków śląskich w wojnie obronnej 1939 r. Prelegentem był Przemysław Zalewski ze stowarzyszenia „Fortalicium” – inicjatywy społecznej ukierunkowanej na pielęgnację tradycji militarnych i ochronę nad pozostałościami po linii schronów budowanych w polskiej części Górnego Śląska w latach 30. Przemysław Zalewski zaprezentował specyfikę śląskich pułków Wojska Polskiego i ich udział w kampanii wrześniowej.

Tychy

8 października odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Prawdziwie spadła z nieba”. Pokaz poprzedziło spotkanie z Izabelą Tyras, przewodniczącą Oddziału w Częstochowie i pracownikiem Radia Jasna Góra. Dokonała ona krótkiego wprowadzenia do filmu, który ukazuje przebieg powstawania sukni i koron dla Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zostały one ofiarowane jako wotum narodu z okazji przypadającej w ubiegłym roku setnej rocznicy powtórnej koronacji jasnogórskiego wizerunku papieża św. Piusa X.

AM

Oddział Okręgowy w Olsztynie

Powakacyjna działalność Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” rozpoczęła się od pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. U stóp Cudownej Figurki członkowie i sympatycy ostródzkiego oddziału modlili się słowami: „Maryjo, Matko Zbawiciela! Jak latarnia morska pośród ciemności i burzy wskazujesz nam zawsze właściwy kierunek drogi do Jezusa. (…) Obroń nas wszystkich przed sztormową falą niszczącej demoralizacji. Gwiazdo Morza, oddajemy się Tobie! Prowadź nas, abyśmy nie zatonęli w złudnej toni materializmu, ale szukali zawsze najcenniejszego skarbu, którym jest Twój Syn, nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus”.

Madonna Swarzewska żyje w historii Kaszub w podaniach, przekazach, legendzie. Od wieków wrośnięta w Pomorze Gdańskie, w nadmorską Kaszubszczyznę, została uwieczniona przez dziejopisarzy, poetów i artystów. Jej gotycki wizerunek – dzieło nieznanego geniusza snycerskiego, pochodzącego podobno z Gdańska – nie przestaje przyciągać wciąż nowych, niezliczonych pielgrzymów i miłośników sztuki. 11 września 1987 r. na spotkaniu Jana Pawła II z ludźmi morza w Gdyni nasz papież modlił się przed Matką Bożą Swarzewską.

Wypełniając tegoroczne hasło „Katolicy świeccy w dziele ewangelizacji kultury”, uczestnicy pielgrzymki udali się następnie do Będomina – miejsca urodzenia gen. Józefa Wybickiego, twórcy „Mazurka Dąbrowskiego”. Pielgrzymi zwiedzili XVIIIwieczny dworek szlachecki, w latach 1741–1783 własność rodziny Wybickich. Obecnie znajduje się tam Muzeum Hymnu Narodowego.

Pobyt na Kaszubach zakończył się odwiedzinami muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Na 22-hektarowym terenie znajduje się 50 obiektów regionalnego budownictwa, wystawa wnętrz mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych i rzemieślniczych oraz kolekcje wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej. Odwiedzając XVIII- i XIX-wieczne gburskie chaty i szlacheckie dworki, można było się zapoznać z typowym dla tego czasu wyposażeniem oraz cennymi okazami sztuki ludowej. Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w wielu gospodarskich zajęciach, takich jak: mielenie tabaki, pranie i maglowanie pościeli, toczenie naczyń na kole garncarskim, lepienie z gliny, kręcenie powrozów, obróbka drewna. Haftowali makatki, malowali na szkle, wycinali kwiaty z papieru.

Jednak największą popularnością cieszyła się lekcja języka kaszubskiego w szkole we wsi Więckowy z lat 50. XIX w. W szkole są wystawy: „Izba szkolna z okresu międzywojennego” oraz „Mieszkanie wiejskiego nauczyciela w okresie międzywojennym”. Nauczyciel uczył pielgrzymów alfabetu kaszubskiego, śpiewając skoczne piosenki.

Pielgrzymkę zorganizował zespół formacyjno-zadaniowy ds. inicjatyw kulturalnych działający przy oddziale pod kierownictwem Anny Wróbel.

Zbigniew Połoniewicz

Oddział Okręgowy w Rzeszowie

Przemyśl

19 czerwca z okazji 7. rocznicy beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza w auli Zespołu Szkół Salezjańskich odbyła się konferencja poświęcona postaci błogosławionego. Organizatorem sesji byli Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Towarzystwo Salezjańskie przy współudziale Stowarzyszenia Kapel Podwórkowych i Estradowych oraz Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów w Gaci.


Podczas rocznicowych uroczystości beatyfikacji ks. Markiewicza

Referaty wygłosiły Ewa Baryła i Joanna Potaczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dotyczyły one duchowych i pedagogicznych aspektów działalności bł. ks. Markiewicza. Maria Gładysz-Korsakowa z Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów zajęła się związkami myśli wychowawczej i pedagogicznej błogosławionego z filozofią działania Uniwersytetów Ludowych Ignacego Solarza

Następnie odbył się koncert zespołu Civitas Christiana z Przemyśla oraz deklamacje poetyckie w wykonaniu Alicji Chruścickiej, Janiny Fidy-Kuszpit i Mariana Bartkowiaka. Zaprezentowano również film i wystawę o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu. Uroczystości zakończyła msza św. dziękczynna w kościele pw. św. Józefa, odprawiona pod przewodnictwem delegata Przełożonego Generalnego Księży Michalitów.

Lipnik k. Kańczugi

18 września z okazji 145. rocznicy święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza w Domu Formacyjno- Szkoleniowym im bł. Jana Pawła II odbył się Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej.

Na początku została odprawiona msza św. dziękczynna. Oprawę muzyczno- wokalną wykonał chór Veritas z Zespołu Szkół w Nowosielcach pod kierownictwem Tadeusza Kałamarza. Następnie odbył się koncert zespołu Twoje Niebo z Przemyśla. Po nim nastąpił wykład ks. prał. Stanisława Biegaja „Naśladowca bł. ks. Bronisława Markiewicza w Boliwii”, a po nim otwarcie wystawy „Życie, działalność i kontynuacja dzieła bł. ks. Bronisława Markiewicza” autorstwa Ewy Baryły i Joanny Potaczek.

Oddział Okręgowy w Warszawie

Ciechanów

W miesiącach wakacyjnych w parafii pw. św. Piotra Apostoła grupa członków oddziału modliła się na różańcu w intencji naszego stowarzyszenia. Odbywały się także spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich poświęcone formacji duchowej. Po wakacjach w każdą środę członkowie oddziału modlą się również w intencji naszego ruchu.


W czasie spotkania o roli świeckich w Kościele, wykład wygłasza ks. dr Ireneusz Wrzesiński

***

30 sierpnia odbyło się spotkanie z ks. proboszczem Zbigniewem Adamkowskim, proboszczem parafii Farnej. Z okazji 30-lecia swojego kapłaństwa mówca podzielił się refleksjami z odbytych z tej okazji pielgrzymek pieszych do Grobu św. Jakuba oraz do Wilna i Częstochowy. Spotkanie miało na celu zainspirowanie członków naszego oddziału do czynnego włączenia się w Misje Parafialne, które miały miejsce w parafii Farnej od 22 do 30 września. 25 osób z naszego oddziału włączyło się w roznoszenie ulotek zapraszających do udziału w misjach.

***

5 września w ramach spotkań formacyjnych został wyświetlony film „Droga życia”. Ukazuje on grupę ludzi wędrujących szlakiem św. Jakuba do sanktuarium w Santiago de Compostela i ich poplątane historie życia.

***

19 września odbyło się spotkanie z ks. dr. I. Wrzesińskim, asystentem naszego oddziału, przedstawiające adhortację Jana Pawła II Christifideles laici. Na początku wykładu prelegent przytoczył przypowieść o winnicy Pańskiej. Winnicą jest cały świat, który powinien zostać przemieniony zgodnie z Bożym planem w perspektywie ostatecznego przyjścia Królestwa Bożego. Robotnikami są wszyscy ludzie. Wezwanie do pracy w winnicy Pana dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale także wszystkich świeckich.

***

26 września zaprezentowano List apostolski w formie Portae fidei Ojca Świętego Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary. Po odczytaniu listu odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca sensu wiary.

***

Od 15 do 30 września Zespół Formacyjny ds. Rodziny pod przewodnictwem Barbary Kraszewskiej wydawał żywność w parafii pw. św. Piotra Apostoła. Część osób z naszego stowarzyszenia znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej otrzymała pomoc w postaci paczek żywnościowych.

***

3 października odbył się wykład Podczas rocznicowych uroczystości beatyfikacji ks. Markiewicza Danuty Żmijewskiej dotyczący kryzysu współczesnego świata. Został on przygotowany na podstawie książki „Masoneria i kryzys” autorstwa dra Stanisława Krajskiego.

***

6 października Zespół Formacyjny z Danutą Żmijewską na czele zorganizował pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych na Podlasiu: Świętej Wody, Sokółki, Różanegostoku i Wasilkowa. W Świętej Wodzie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Górę Krzyży i Kalwarię. Na uwagę zasługuje cudowny obraz Maryi w Kaplicy Siedmiu Boleści. W Sokółce pielgrzymi uczestniczyli w mszy św., zwiedzali kościół, w którym dokonał się słynny już cud eucharystyczny, oraz wysłuchali relacji siostry Julii – świadka cudu. W Różanymstoku zapoznaliśmy się z historią kościoła pw. Ofiarowania NMP Panny. Ostatnim etapem było zwiedzanie cmentarza w Wasilkowie, gdzie znajdują się bardzo ciekawe rzeźby wraz z zapisami fragmentów Ewangelii dotyczące życia, umierania i Sądu Ostatecznego.

***

10 października Daniela Głogowska przygotowała wykład dotyczący historii Lichenia i objawień maryjnych w tym mieście. Wykład został ubogacony recytacją poetycką.

***

Od 1 października w lokalu stowarzyszenia w ramach świetlicy opiekuńczowychowawczej spotykają się dzieci i młodzież. Około 20 dzieci korzysta z pomocy psychologa, anglistów germanistów, polonistów oraz nauczycieli nauczania początkowego. Nasi podopieczni to częściowo członkowie rodzin wielodzietnych, tzw. eurosieroty oraz dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych. Dożywianie oraz opiekę specjalistów zapewnia najmłodszym Urząd Miasta. W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, uczą się języków obcych i mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach na krytej pływalni. Najmłodsi mogą tu również zdobyć ważną formację religijną i patriotyczną.

Ostrołęka

Jak co roku członkowie i sympatycy oddziału uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Nasze pielgrzymowanie zaczęło się dzień wcześniej w Licheniu, u stóp Matki Bożej Licheńskiej.

W tym szczególnym miejscu w modlitwie i skupieniu przygotowaliśmy się do spotkania z oblubieńcem i opiekunem Maryi. W dostojnej bazylice modlimy się o rodziny, a szczególnie rodziny z „Civitas Christiana”. Podczas Drogi Krzyżowej łączyliśmy się w bólu i cierpieniu z bitym, poniżanym, a potem ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem. Oddajemy Mu cześć i prosimy o opiekę. I znów rodzi się refleksja – czy tak musiało być? Czy plan zbawienia świata musiał być aż tak trudny? Czy jesteśmy aż tak okrutni i wciąż na nowo, każdego dnia, krzyżujemy Syna Bożego? Czy potrafimy być lepsi? Odpowiedzi na te pytania musimy szukać w sobie.

Potem był Lasek Grąbliński, na kolanach wędrowaliśmy ku obrazowi Matki Bożej Licheńskiej, żeby zostawić tam swoje bóle, troski i cierpienia. Była z nami chora, mała Roksanka. Jest bardzo dzielna, bo tak jak wszyscy, na drobnych kolankach podążała ku Matce Bożej.

Mariola Kusiak

Warszawa

W ostatni weekend września w sanktuarium w Niepokalanowie odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej dla Oddziału Mazowieckiego. Tematy zaprezentowanych referatów oscylowały wokół rozpoczynającego się Roku Wiary oraz zagadnienia aktywności laikatu w dziele nowej ewangelizacji. Pierwszym prelegentem był Łukasz Kobeszko z miesięcznika „Nasz Głos”, który przypomniał trzy zasadnicze funkcje, jakie wskazuje wiernym do wypełnienia soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium: prorocką (zobowiązującą do głoszenia Słowa Bożego i ciągłego poznawania prawd wiary), kapłańską (prowadzącą do ofiarowania swoich cierpień i życiowych przeciwności w połączeniu z doskonałą Ofiarą Chrystusa i jej uobecnieniem w sakramencie Eucharystii) oraz królewską (dotyczącą świadomości kwestii ostatecznych i rozwijania dojrzałych postaw mesjańskich). Łukasz Kobeszko zaznaczył również, że współcześni chrześcijanie nie mogą ograniczać się w swoich codziennych postawach do płytkiego aktywizmu, nawet w jak najbardziej słusznych kwestiach doczesnych, lecz muszą nieustannie pogłębiać swoje życie duchowe, bez którego społeczny i wspólnotowy wymiar wiary będzie jałowy.

Dr Anna Małgorzata Pycka, członkini Oddziału Warszawskiego i wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, dokonała przeglądu najważniejszych mediów katolickich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych mediów elektronicznych. Następnie zwróciła uwagę, że ilość informacji podawanych przez współczesne środki przekazu oraz panująca w Internecie pozorna anonimowość mogą służyć manipulacji świadomością odbiorców i w istocie wpływać na ich samodzielne wybory. Dodatkową trudność z obcowaniu z mediami sprawiają ich niejasny status właścicielski i cele działania, nastawione nie na wzbogacenie intelektualne, lecz na komercyjny sukces. Pycka przyznała także, że współczesne media wyolbrzymiają rzeczywistą skalę negatywnych zjawisk społecznych.

Ostatni z prelegentów, Andrzej Frahn z Oddziału Mazowieckiego „Civitas Christiana” skoncentrował się na znaczeniu pojęcia nowej ewangelizacji dla współczesnego, zlaicyzowanego świata, podkreślaną tak mocno przez nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz nauczanie bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI. We współczesnej rzeczywistości coraz rzadziej będziemy mieli do czynienia ze znaną z przeszłości postawą „tradycyjnego” dziedziczenia wiary w wielopokoleniowych rodzinach. Wiara będzie się stawać osobistym wyborem i świadectwem, dlatego Kościół podkreśla w swoim nauczaniu, że każdy wierny musi świadomie i w pewnym sensie „na nowo” wejść na drogę inicjacji chrześcijańskiej i osobistej więzi z Chrystusem.

aviram

 

 

 

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej